Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про працевлаштування на державній службі випускників 2004 року вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба"

   КОЛЕГІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
              17.11.2004
 
 
       Про працевлаштування на державній службі
       випускників 2004 року вищих навчальних
        закладів, що здійснюють підготовку
          магістрів за спеціальністю
            "Державна служба"
 
 
   Пріоритетним напрямом кадрової політики є створення дієвого
механізму підготовки та залучення до роботи на державній службі
висококваліфікованих фахівців, забезпечення конкурентоспроможності
державної служби на ринку праці.
 
   Головдержслужба - державний замовник підготовки магістрів за
спеціальністю "Державна служба", що спрямована на професійне
навчання фахівців для органів державної влади та органів місцевого
самоврядування для зайняття посад п'ятої - сьомої категорій.
 
   Працевлаштування випускників, які здобули освіту за вказаною
спеціальністю, унормовано постановою Кабінету Міністрів України
від 01.09.97 N 949 ( 949-97-п ) "Про затвердження Положення про
працевлаштування  випускників  вищих навчальних закладів, які
навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними
програмами  підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління" (далі - Положення).
 
   У 2004 році у 8 вищих навчальних закладах на замовлення
Головдержслужби підготовлено 238 випускників денної форми навчання
(2003 рік прийому) та 577 - заочної (2002 рік прийому).
 
   Зазначеним нормативно-правовим  актом  регламентовано,  що
міністерства,  інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська  та
Севастопольська міські державні адміністрації:
   мають забезпечувати працевлаштування за фахом випускників
магістратур;
   забезпечують умови працевлаштування і виконання відповідних
зобов'язань, визначених угодою-направленням, укладеною між ними та
їх працівниками або особами, зарахованими до кадрового резерву цих
органів, які направляються на навчання за денною формою;
   у місячний строк від дати прибуття випускника на роботу,
зазначеної у направленні, надсилають вищому навчальному закладу та
Головдержслужбі повідомлення про працевлаштування випускника.
 
   Згідно з вимогами  стандартів  підготовки  магістрів  за
спеціальністю "Державна служба" випускники магістратур денної
форми навчання закінчують навчання 30 вересня, протягом жовтня
перебувають у відпустці, а з 1 листопада приступають до роботи.
 
   За оперативною інформацією магістратур:
   із 238  випускників  денної  форми  навчання  206  -
працевлаштовані в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, що становить 86,5 відсотка загальної чисельності
випускників  зазначеної  форми навчання (у 2003 році з 191
випускника працевлаштовано 144 (75,4%);
   із 577   випускників   заочної   форми   навчання
526 - працевлаштовано в зазначених органах (91,2%) (у 2003 році з
500 випускників працевлаштовано 493 (98,6%).
 
   Наведена інформація    вказує    на   недосконалість
нормативно-правових актів щодо  працевлаштування  випускників,
зокрема  в частині недотримання органами державної влади та
органами  місцевого  самоврядування  термінів  інформування
Головдержслужби  про  працевлаштування  випускників, посилення
відповідальності за порушення умов угоди-направлення до вищого
навчального закладу, що здійснює підготовку магістрів в освітній
галузі "Державне управління".
 
   Заслухавши інформацію про працевлаштування  на  державній
службі  випускників 2004 року вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку магістрів  за  спеціальністю  "Державна
служба", Колегія Головдержслужби П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Інформацію    члена    Колегії    Головдержслужби
Оболенського О.Ю. щодо працевлаштування на  державній  службі
випускників 2004 року вищих навчальних закладів, що здійснюють
підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба", взяти до
уваги.
 
   2. Члену Колегії Головдержслужби Оболенському О.Ю.:
   підготувати та  в установленому порядку подати у грудні
2004 року Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення
змін і доповнень, спрямованих на удосконалення прийому слухачів;
контролю за видачею органами державної влади та органами місцевого
самоврядування угод-направлень особам на навчання; збільшення
стипендіального забезпечення слухачів; порядку працевлаштування
випускників, в   тому   числі   передбачення  персональної
відповідальності керівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування та притягнення їх до відповідальності за
порушення умов угод-направлень, до постанов Кабінету Міністрів
України:
   "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від  01.09.97  N  949   "Про затвердження   Положення про
працевлаштування випускників вищих навчальних  закладів,  які
навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів в освітній галузі  "Державне
управління";
   "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 16.05.96 N 533 "Про Порядок прийому до вищих навчальних
закладів  на  навчання  за  освітньо-професійними  програмами
підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління"
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на члена
Колегії Головдержслужби Оболенського О.Ю.
 
 Голова Колегії                     Т.Мотренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка