Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про нормотворчу діяльність Головдержслужби за 10 місяців 2004 року

   КОЛЕГІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
              17.11.2004
 
 
      Про нормотворчу діяльність Головдержслужби
           за 10 місяців 2004 року
 
 
   Аналіз стану нормотворчої діяльності  Головдержслужби за
10 місяців 2004 року проведено на виконання стратегічного  плану
роботи  Головного  управління  державної  служби  України,
затвердженого наказом від 09.07.04 р. N 105.
 
   Колегія відзначає,  що  в  Головдержслужбі  продовжується
цілеспрямована діяльність щодо удосконалення нормативно-правової
бази державної служби, спрямованої на створення сучасної моделі
державної служби та гармонізації чинів законодавства з проектами
нормативно-правових актів, до  опрацювання  яких  залучається
Головдержслужба.
 
   Протягом січня-жовтня 2004 року Головдержслужбою опрацьовано
206 нормативно-правових актів, що на 41,1%  більше,  ніж  у
2003 році,  а саме це проекти: кодексів, де Головдержслужба
залучалась як співвиконавець, законів України - 2 (зокрема внесені
народними депутатами України); указів Президента України - 6;
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України - відповідно 8
і 12 та 6 наказів Головдержслужби, у тому числі і спільних з
іншими  державними  органами.  Безпосередньо  Головдержслужбою
розроблено 34 проекти нормативно-правових актів (на 13,3% більше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року), з яких 27 вже
прийнято; 172 нормативних акти опрацьовано та розроблено за участю
Головдержслужби із наданням відповідних висновків іншим державним
органами.
 
   За результатами розгляду Головдержслужбою надано висновки по
12 законопроектах, в тому числі внесених народними депутатами
України, проводився їх захист на засіданнях Комітетів Верховної
Ради України та її пленарних  засіданнях  ці  законопроекти
супроводжували Начальник Головдержслужби України Мотренко Т.В.,
перші заступники Начальника Головдержслужби Оболенський О.Ю. та
Борсук М.О., заступники Начальника Головдержслужби Галіна Т.В. та
Сороко В.М.
 
   Прийняття Програми розвитку державної служби в Україні на
2005-2010 роки ( 746-2004-п ), спрямованої на визначення та
здійснення комплексу  заходів  щодо  забезпечення  ефективної
діяльності  органів державної влади, інших державних органів
подальший розвиток професійності та прозорості у сфері державної
служби України стало однією з основних складових нормотворчої
діяльності Головдержслужби.
 
   У цілому нормотворча діяльність Головдержслужби у зазначеному
періоді  була спрямована на виконання Стратегії реформування
системи державної служби в Україні та Заходів щодо її реалізації у
2004 році, схвалених Указом Президента України від 05.01.04 р.
N 4/2004 ( 4/2004 ).
 
   На розвиток зазначеної Стратегії Головдержслужбою розроблено
Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до
стандартів Європейського Союзу, яка затверджена Указом Президента
України від 05.03.04 р. за N 278/2004 ( 278/2004 ).
 
   На виконання цього Указу ( 278/2004 ) було розроблено проект
Указу Президента України "Про внесення змін до Положення про
Головне управління державної служби України", основним завданням
якого було уточнення повноважень і статусу  Головдержслужби,
забезпечення  інституційних  основ  проведення функціонального
обстеження органів виконавчої влади всіх рівнів та здійснення на
його основі аналізу існуючої системи державного управління з
визначенням невідкладних заходів підвищення її  ефективності,
посилення місця і ролі Головдержслужби України у цій роботі
(Указ Президента України від 06.11.04  р.  за  N  1375/2004
( 1375/2004 ).
 
   З метою вдосконалення добору на посади першої - третьої
категорій посад керівного складу державних службовців центральних
та  місцевих органів виконавчої влади, створення ефективного
кадрового резерву на ці посади з числа висококваліфікованих,
компетентних та ініціативних фахівців Указом Президента України
від 04.06.2004 р. N 614/2004 ( 614/2004 ) створено Комісію при
Президентові України з питань формування кадрового резерву на
керівні посади державних службовців.  Головою  цієї  Комісії
призначено Начальника Головдержслужби України Мотренка Т.В.
 
   Важливим кроком  у  розвитку державної служби в Україні
відповідно до Указу Президента  України  від  05.03.2004  р.
N 278/2004 ( 278/2004 ) стало розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України "Про утворення управлінь державної
служби  Головного  управління  державної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі", ухваленої на
засіданні Урядом України 05.07.04 р. за N 842 ( 842-2004-п ).
 
   Колегія відзначає, що, в цілому, для забезпечення ефективної
нормотворчої діяльності, яка б відповідала сучасним вимогам та тим
завданням в питаннях подальшої розбудови державної служби в
Україні, що поставлені відповідними актами Президента України та
Уряду України, Головдержслужбою вживаються належні заходи щодо
своєчасної, якісної і обґрунтованої розробки актів законодавства
та надання висновків і пропозицій до актів, що розробляються
іншими державними органами.
 
   Разом з тим ця робота потребує як подальшого удосконалення,
так  і  розробки  нових актів законодавства, спрямованих на
забезпечення реалізації заходів на виконання Програми розвитку
державної служби в Україні на 2005-2010 роки ( 746-2004-п ) та
концептуальних засад адаптації інституту державної служби до
стандартів  Європейського  Союзу,  наукового  і  ресурсного
забезпечення цих заходів.
 
   З метою покращення нормотворчої роботи та підняття її на
якісно новий рівень Колегія Головдержслужби П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Інформацію Голови Колегії Мотренка Т.В. про нормотворчу
діяльність Головдержслужби за десять місяців 2004 року взяти до
уваги та використання у практичній роботі.
 
   2. У  липні  2005  року  внести  на  розгляд  Колегії
Головдержслужби питання про результати взаємодії Головдержслужби з
Верховною Радою України в період роботи сесії Верховної Ради
України та стан нормотворчої діяльності Головдержслужби за перше
півріччя 2005 року.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
 
 Голова Колегії                    Т. Мотренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка