Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію особистого прийому громадян

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 642
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                  податкової адміністрації
    N 705 ( v0705225-04 ) від 14.12.2004 )
 
      Про організацію особистого прийому громадян
 
 
               (Витяг)
 
       Зі змінами та доповненнями, внесеними
    наказами Державної податкової адміністрації України
         від 23 березня 2004 р. N 159,
          від 13 вересня 2004 р. N 530
 
   На виконання вимог указів Президента України від 19 березня
1997 року N 241 ( 241/97 ) "Про заходи щодо забезпечення
конституційних прав  громадян  на  звернення", від 13 серпня
2002 року N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові  заходи  щодо
забезпечення  реалізації громадянами конституційного права на
звернення", від 16 жовтня 2003 року N 1194 ( 1194/2003 ) "Про
серйозні недоліки у роботі з розгляду звернень громадян органів
виконавчої влади та правоохоронних органів Донецької області" та з
метою  забезпечення  всебічного  розгляду  звернень громадян,
задоволення їх законних прав та інтересів, своєчасного реагування
на проблемні питання та у зв'язку зі змінами в організаційній
структурі Державної податкової адміністрації України і органів
державної податкової служби України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити у новій редакції Порядок особистого прийому
громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації
України (далі - Порядок) (додаток 1).
 
   2. Затвердити графік особистого прийому громадян посадовими
особами Державної податкової адміністрації України (далі - Графік)
(додаток 2).
 
 В. о. Голови                      О.І.Шитря
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу ДПА України
                   30.12.2003 N 642
 
 
               ПОРЯДОК
     особистого прийому громадян посадовими особами
      Державної податкової адміністрації України
 
 
           1. Загальні положення
 
   Порядок регламентує питання проведення особистого прийому
громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації
України (далі - ДПА України).
 
   1.1. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють
прийом громадян, є:
   безумовне виконання Закону України "Про звернення громадян",
указів Президента  України  від 19 березня 1997 року N 241
( 241/97 ) "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав
громадян на  звернення"  та від 13 серпня 2002 року N 700
( 700/2002) "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення";
   сприяння у вирішенні відповідно до чинного законодавства
проблемних  питань  щодо  оподаткування, з якими звертаються
громадяни;
   створення партнерських взаємовідносин між органами державної
податкової служби та громадянами.
 
   1.2. Для забезпечення конституційних прав і свобод громадян,
вирішення життєво важливих проблем окремої людини та суспільства в
цілому у Державній податковій адміністрації України діє громадська
приймальна, яка знаходиться за адресою: Львівська площа, 6,
кімната 126.
 
   1.3. Вхід до громадської приймальної  відвідувачів,  які
попередньо записалися на прийом до посадових осіб ДПА України,
здійснюється за списком, підписаним  директором  Департаменту
громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи, а у разі
його відсутності - заступниками директора Департаменту (додаток
4);
   підписаний список громадян, які  записалися  на  прийом,
передається охороні на прохідній до комплексу адміністративних
будинків ДПА України за 1 - 2 дні до календарної дати прийому
посадовою особою згідно із затвердженим графіком;
   працівники охорони супроводжують громадян за наданим списком
(додаток 4) до громадської приймальної (кімната N 126/6).
 
   1.4. У разі коли громадяни бажають записатися на особистий
прийом до посадових осіб (директорів департаментів, начальників
головних управлінь (управлінь), які не здійснюють особистий прийом
громадян згідно з графіком (додаток 2), то питання щодо здійснення
прийому  вирішується  безпосередньо  з посадовими особами та
погоджується із заступником Голови у відповідності до розподілу
функціональних обов'язків.
 
   1.5. Якщо громадяни не з'явилися на особистий прийом, то про
це у журналі обліку проставляються відповідні записи.
 
   1.6. Щомісячні  графіки  особистого  прийому  громадян
керівниками  (додаток  5) та посадовими особами (додаток 6)
Державної податкової адміністрації України формуються на підставі
графіка особистого прийому громадян (додаток 2) та візуються
керівником   Департаменту   громадських   зв'язків   та
масово-роз'яснювальної роботи.
 
   1.7. У  разі  призначення або звільнення посадових осіб
вносяться відповідні зміни до графіка особистого прийому громадян
посадовими особами Державної податкової адміністрації України.
 
   1.8. Якщо  громадяни звернулися на особистий прийом без
попереднього запису, питання  здійснення  особистого  прийому
вирішується  директором  Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи.
 
       2. Організація та проведення особистого
             прийому громадян
 
   2.1. Прийом  громадян  посадовими  особами  ДПА  України
здійснюється у визначені дні та години за попереднім записом
згідно із затвердженим графіком.
   Прийом громадян посадовими особами ДПА України у вихідні дні
здійснюється  за попереднім записом. Дата та година прийому
визначається за узгодженням із посадовою  особою,  що  буде
здійснювати особистий прийом.
 
   2.2. Прийом  громадян  Головою  ДПА  України  або  його
заступниками здійснюється тільки за попереднім записом та з
питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних
підрозділів ДПА України.
 
   2.3. При відсутності посадової особи  прийом  здійснюють
посадові особи, які призначені виконувати їх обов'язки.
 
   2.4. Попередній  запис  громадян на особистий прийом до
посадових осіб ДПА України проводиться у телефонному режимі
працівниками  відділу  по  роботі  із  зверненнями  громадян
Департаменту громадських  зв'язків  та  масово-роз'яснювальної
роботи.
   Запис громадян закінчується за 3 дні до календарної дати
прийому відповідної посадової особи згідно з графіком особистого
прийому.
   У разі  якщо  дата прийому припадає на святковий день,
особистий прийом громадян здійснюється у інший день місяця за
погодженням із відповідною посадовою особою.
 
   2.5. Працівники відділу по роботі із зверненнями громадян
Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи
не пізніше ніж за день до встановленого графіком дня прийому
письмово повідомляють про це відповідну посадову  особу.  У
повідомленні вказуються прізвище, ім'я та по батькові громадянина,
дата, година та місце проведення прийому, короткий зміст питання,
що буде розглядатися (додаток 7).
 
   2.6. Усі  звернення  громадян  на  особистому  прийомі
реєструються посадовою особою, яка здійснює прийом, у журналі
обліку особистого прийому громадян за встановленою формою згідно з
додатком 3.
 
   2.7. Облік особистого прийому громадян,  що  проводиться
Головою  ДПА України або його заступниками, та контроль за
виконанням рішень, прийнятих  під  час  особистого  прийому,
здійснюється  відповідальним  працівником  відділу  роботи із
зверненнями громадян  Департаменту  громадських  зв'язків  та
масово-роз'яснювальної роботи.
 
   2.8. Облік  особистого  прийому громадян, що проводиться
керівниками структурних підрозділів ДПА України, та контроль за
дотриманням термінів  виконання  доручень (рішень, резолюцій),
прийнятих під час особистого прийому, здійснюється працівником,
який відповідає за роботу зі зверненнями громадян у відповідному
структурному підрозділі.
 
   2.9. Інформація про хід виконання доручення, даного  на
особистому прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні
висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень
тощо) в обов'язковому порядку надаються виконавцями до відділу по
роботі із зверненнями громадян.
 
   2.10. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає  питання  по  суті, надає обгрунтоване роз'яснення
відповідно до чинного законодавства та вживає заходів  щодо
усунення порушень (при їх наявності).
   З метою припинення неправомірних дій та скасування незаконних
рішень особливу увагу слід приділяти зверненням громадян, в яких
йдеться про недоліки в роботі органів державної податкової служби,
оскаржуються рішення посадових осіб податкових органів.
   Посадова особа, яка приймає громадян, повинна забезпечити
особливо  уважне  ставлення  до  вирішення проблем, з якими
звертаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці,
Герої України, ветерани війни та інваліди, особи, що постраждали
від аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, які потребують
соціального захисту та підтримки.
 
   2.11. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення
кваліфікованого роз'яснення питань, порушених громадянами, може
залучати до їх розгляду керівників інших структурних підрозділів
ДПА України в частині вирішення питань, що належать до їх
компетенції, або одержувати від них потрібну інформацію.
 
   * Примітка. Журнал обліку прийому громадян зберігається у
громадській приймальній (кімната 126/6). Ключі від громадської
приймальної знаходяться у коменданта (кім. N 108/6) та видаються
посадовим особам, які здійснюють прийом згідно із затвердженим
графіком (додаток 2), та відповідальним працівникам Департаменту
громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи.
 
   2.12. Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається
у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати
розгляду громадянинові надається письмова або усна відповідь
залежно від його бажання.
 
   2.13. Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані
під час особистого прийому, передаються до загального відділу
управління справами для централізованої реєстрації та обліку в
установленому порядку.
 
   2.14. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин,
не входить до компетенції податкових органів, посадова особа, яка
веде прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади
або місцевого самоврядування,  підприємства,  організації  чи
установи треба звернутися для вирішення питання, і по можливості
надає допомогу (номер телефону, адресу тощо).
 
   2.15. Посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх
громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил
внутрішнього трудового розпорядку ДПА  України.  Несвоєчасний
початок встановленого прийому неприпустимий.
 
   2.16. У  прийомі  громадян  можуть  брати  участь  їхні
представники, повноваження яких оформлені в установленому законом
порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично
значущих відносинах з громадянами, що звернулись на особистий
прийом, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.
 
   2.17. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без
участі їхніх законних представників не допускаються.
 
   2.18. У разі необхідності в коректній формі можна попросити в
заявника  його  документ,  що засвідчує особу або наявність
повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність
такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) може бути підставою для відмови
в прийомі.
 
   2.19. Посадові особи - керівники структурних підрозділів, які
здійснюють особистий прийом громадян, забезпечують у  своєму
підрозділі систематичний аналіз та узагальнення звернень з метою
виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих
суспільно значущих проблем, що потребують негайного вирішення,
своєчасного розроблення пропозицій щодо поліпшення законодавчого
врегулювання у сфері оподаткування.
 
   2.20. У  своїй  діяльності  посадові  особи  керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України  "Про
звернення громадян"  (  393/96-ВР  ),  "Про державну службу"
( 3723-12 ), "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Указом Президента України від 13 серпня 2002 року N 700/2002
( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами  конституційного права на звернення", Регламентом
роботи ДПА України, затвердженим наказом ДПА України від 1 березня
2002 року N 88, іншими законодавчими та нормативними актами та цим
Положенням.
 
        3. Відповідальність посадових осіб
 
   3.1. Посадові особи ДПА України несуть  відповідальність
згідно з чинним законодавством:
   за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) щодо здійснення особистого прийому громадян і
розгляду їх звернень;
   за допущення  тяганини,  формалізму  та бюрократизму, що
призвело до невирішення порушених  у  зверненні  громадянина
обгрунтованих питань (відповідно до нормативно-правової бази), які
належать до компетенції органів державної податкової служби,
посадової чи службової особи.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу ДПА України
                   30.12.2003 N 642
 
 
          ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ
     громадян посадовими особами Державної податкової
           адміністрації України
 
 
 Ярошенко         - Голова Державної податкової
 Федір Олексійович     адміністрації України - кожний перший
              понеділок місяця з 14 год. 00 хв.
              до 18 год. 00 хв.
 
 
 Медведчук        - перший заступник Голови ДПА України
 Сергій Володимирович    - кожний другий вівторок місяця
              з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
 
 Жвалюк          - перший заступник Голови ДПА України -
 Віктор Романович      начальник податкової міліції - кожну
              першу п'ятницю місяця з 14 год. 00 хв.
              до 18 год. 00 хв.
 
 Лекарь          - заступник Голови ДПА України - кожну
 Сергій Іванович      першу середу місяця з 14 год. 00 хв.
              до 18 год. 00 хв.
 
 
 Копилов         - заступник Голови ДПА України -
 Вадим Анатолійович     кожну другу середу місяця з
              14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
 
 Москаленко        - заступник Голови ДПА України -
 Валентина Миколаївна    кожний другий четвер місяця з
              14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
              - заступник Голови ДПА України - кожну
              третю середу місяця з 14 год. 00 хв.
              до 18 год. 00 хв.
 
 
 Малярчук         - заступник Голови ДПА України -
 Анатолій Климович     кожний четвертий четвер місяця з
              14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
 
 Молодик         - заступник Голови ДПА України -
 Володимир Вікторович    начальник слідчого управління
              податкової міліції - кожний четвертий
              вівторок місяця з 14 год. 00 хв.
              до 18 год. 00 хв.
 
 
 Воссін          - заступник Голови ДПА України - кожну
 Олександр Іванович     третю п'ятницю місяця з 14 год. 00 хв.
              до 18 год. 00 хв.
              - директор Департаменту роботи з
              персоналом - кожний перший і третій
              понеділок місяця з 09 год. 00 хв.
              до 13 год. 00 хв.
 
 
 Косарчук         - директор Департаменту громадських
 Віктор Петрович      зв'язків та масово-роз'яснювальної
              роботи - кожний перший і третій
              вівторок місяця з 09 год. 00 хв.
              до 13 год. 00 хв.
 
 
 Семирга         - директор Департаменту автоматизації
 Михайло Іванович      процесів оподаткування - кожний перший
              і третій вівторок місяця з
              14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
 
 Дубель          - директор Департаменту оподаткування
 Володимир Степанович    фізичних осіб - кожну першу і третю
              середу місяця з 09 год. 00 хв.
              до 13 год. 00 хв.
 
 
 Кравченко        - перший заступник начальника податкової
 Віктор Петрович      міліції - начальник Головного
              управління податкової міліції ДПА
              України - кожний перший і третій
              четвер місяця з 09 год. 00 хв.
              до 13 год. 00 хв.
 
 
 Лонюк          - директор Департаменту апеляцій -
 Іван Іванович       кожний перший і третій четвер місяця
              з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
 
 Карпов          - директор Департаменту забезпечення
 Юрій Сергійович      податкових зобов'язань - кожну першу
              і третю п'ятницю місяця з
              09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
 
 Мокрієв         - директор Департаменту відомчого
 Володимир Миколайович   контролю - кожний другий вівторок
              місяця з 09 год. 00 хв.
              до 13 год. 00 хв.
 
 
 Богдан          - директор Департаменту оподаткування
 Анатолій Володимирович   юридичних осіб - кожну другу і
              четверту середу місяця з
              09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
 
 Радченко         - директор Департаменту з питань
 Анатолій Павлович     адміністрування акцизного збору і
              контролю за виробництвом та обігом
              підакцизних товарів - кожний четвертий
              четвер місяця з 09 год. 00 хв.
              до 13 год. 00 хв.
 
 
 Гладун          - начальник управління міжнародних
 Юрій Вадимович       зв'язків - кожний другий четвер місяця
              з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
 
 Джигалов         - директор Департаменту контрольно-
 Сергій Олексійович     перевірочної роботи - кожний другий і
              четвертий понеділок місяця з
              14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
              - директор Департаменту правового
              забезпечення - кожну другу п'ятницю
              місяця з 09 год. 00 хв.
              до 13 год. 00 хв.
 
 
 Жмінько         - начальник управління по боротьбі з
 Віктор Миколайович     корупцією в органах державної
              податкової служби - кожну другу і
              четверту п'ятницю місяця з
              14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
 
 Піхоцький        - директор Департаменту методології -
 Володимир Федорович    кожну четверту середу місяця з
              14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка