Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 635 від 09.10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 грудня 1998 р.
 vd981009 vn635            за N 796/3236
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 1 ( z0066-05 ) від 04.01.2005 )
 
          Про затвердження Інструкції
         із заповнення та використання
        уніфікованої митної квитанції МД-1
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
    N 468 ( z0671-01 ) від 10.07.2001 )
 
 
   З метою впорядкування митного оформлення товарів (предметів),
які переміщуються громадянами через митний кордон України, та на
виконання Указу Президента України від 20.07.98 N 799/98 "Про
впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний
кордон України", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Інструкцію  із заповнення та використання
уніфікованої митної квитанції МД-1 (додається).
   2. Наказ Держмиткому від 02.07.92 N 141 ( v0141342-92 )
вважати таким, що втратив чинність.
   3. Правовому управлінню (Тимошенко С.В.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
   4. Управлінню  справами  (Максимов  Ю.Ю.)  забезпечити
тиражування та доведення наказу до митних установ, прес-центру
(Котов О.І.) - до засобів масової інформації після його реєстрації
у Міністерстві юстиції України.
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова Служби                     Ю.Соловков
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   09.10.98 N 635 
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби  України
                   від 10.07.2001 N 468
                   ( z0671-01 )
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
        з оформлення та використання бланків
        уніфікованої митної квитанції МД-1
 
   Цю Інструкцію розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України від 31.08.98 N 1357 ( 1357-98-п ) "Про
запровадження єдиного платіжного документа для зборів на митному
кордоні України", з метою вдосконалення організації роботи митних
органів з митного оформлення предметів (товарів) на митному
кордоні України.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Форми уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - УМК) та
додаткового аркуша до неї розроблено з метою  вдосконалення
організації роботи з прийняття на зберігання митним органом не
пропущених через митний кордон України предметів (товарів), валюти
й цінностей, а також з прийняття від громадян сум мита, митних та
інших зборів і податків за предмети (товари), переміщувані ними
через митний кордон України, які підлягають оподаткуванню згідно
із законодавством.
   1.2. Бланки УМК (додатки 1 - 3) є бланками суворої звітності,
які потребують обліку їх одержання, зберігання та використання як
бланків суворої звітності.
   1.3. Бланки додаткового аркуша до УМК (додаток 4) не є
бланками суворої звітності.
   1.4. Бланки УМК замовляються централізовано Держмитслужбою
України у вигляді квитанційних книжок і розсилаються нею митницям
у кількості, що відповідає їх потребам.
   1.5. Бланки  УМК  виготовляються  друкарським  способом,
брошуруються у квитанційну книжку та є самокопіювальними. Кожний
бланк УМК друкується в трьох примірниках під однаковими для всіх
трьох примірників серією та номером.
   1.6. Бланки  додаткових  аркушів  до  УМК  замовляються
централізовано Держмитслужбою України, виготовляються друкарським
способом, є самокопіювальними й розсилаються митницям у кількості,
що відповідає їх потребам.
   1.7. Облік бланків УМК на місцях здійснюється відділами
бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за
митними платежами з державним бюджетом.
   1.8. Облік бланків додаткових аркушів до УМК здійснюється
комірниками митних органів.
   1.9. Квитанційні книжки, що надходять до митного органу,
прошиваються  працівником  відділу  бухгалтерського  обліку,
звітності, контролю та розрахунків за митними  платежами  з
державним бюджетом, завіряються круглою гербовою печаткою митного
органу та підписами начальника митниці й головного бухгалтера.
Кругла гербова печатка проставляється також на другому примірнику
кожного бланка УМК на лицьовому боці ліворуч.
   1.10. Квитанційні  книжки, оформлені відповідно до вимог
пункту 1.9 цієї Інструкції, видаються відділом бухгалтерського
обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з
державним бюджетом тим посадовим особам митного органу, до чиїх
функціональних обов'язків безпосередньо входить оформлення цих
документів. Квитанційні книжки видаються в кількості, визначеній
керівником митного органу залежно від обсягів роботи кожної
посадової особи.
   При використанні механізованого способу заповнення УМК вимоги
пункту 1.9 цієї Інструкції не виконуються, крім вимоги щодо
проставлення на другому примірнику УМК гербової печатки митного
органу.
   1.11. Посадові особи митних органів одержують квитанційні
книжки у відділі бухгалтерського обліку, звітності, контролю та
розрахунків за митними платежами з державним бюджетом під особисту
відповідальність і зберігають їх в особистих робочих портфелях або
в сейфі підрозділу чи відповідної відповідальної особи.
   1.12. Квитанційна книжка (треті примірники УМК і додаткових
аркушів до неї) наступного дня після повного її використання
повертається посадовою  особою  митного  органу  до  відділу
бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за
митними платежами з державним бюджетом для обліку, зберігання та
відображення у звітності. Подальше розпорядження використаними
квитанційними книжками  здійснюється  в  загальному  порядку,
установленому для бланків суворої звітності.
   1.13. Видача наступної квитанційної книжки  здійснюється,
виходячи з обсягів роботи кожної посадової особи, які визначаються
керівником митного органу, для забезпечення її безперебійної
діяльності.
   1.14. Відділ бухгалтерського обліку, звітності, контролю та
розрахунків за митними платежами з державним бюджетом не рідше
одного разу на квартал здійснює раптову перевірку відповідності
кількості бланків УМК, виданих посадовим особам митного органу,
обліковим даним.
   1.15. На мито, митні та інші збори й податки, що справляються
у валюті України чи відповідно до чинного законодавства  в
іноземній валюті, оформлюється окрема УМК.
   1.16. Окремо оформлюються УМК на:
   мито, податок на додану вартість та акцизний збір;
   митні збори;
   інші збори,   справляння   яких   передбачено  чинним
законодавством.
   1.17. За наявності додаткових аркушів до УМК у робочій
частині УМК у графі "Найменування предметів, валюти, цінностей"
робиться запис "Заповнено додаткові аркуші в кількості ____ штук",
а графи "N з/п", "Підстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця
виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість", "Ставка мита,
ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів", "Сума стягнення" не
заповнюються. У рядку "Усього (літерами)" робочої частини УМК
зазначається словами сума, одержана внаслідок складення даних
рядків "Усього (літерами)" усіх додаткових аркушів до цієї УМК.
   1.18. Незаповнені графи та рядки УМК та додаткового аркуша до
неї прокреслюються.
   1.19. Усі примірники УМК та додаткових аркушів до неї (за
наявності) підписують посадова особа митного органу, яка їх
виписала, і власник предметів (товарів), валюти,  цінностей,
прийнятих на зберігання, чи власник предметів (товарів), за які
сплачено мито, митні та інші збори й податки. Підпис посадової
особи митного органу обов'язково засвідчується відбитком його
особистої номерної печатки.
 
      2. Види операцій, для яких використовуються
      бланки уніфікованої митної квитанції МД-1
 
   Бланки УМК та додаткових аркушів до неї використовуються при
виконанні операцій з предметами (товарами), валютою та цінностями,
відповідно до чого умовно розділені на чотири поля, кожне з яких
призначене для відображення однієї з цих операцій, а саме:
   A. Прийняття  митним  органом  на  зберігання  предметів
(товарів), що належать фізичним особам і не пропущені митницею
через митний кордон України.
   B. Прийняття митним органом на зберігання валюти, у т.ч.
національної, та цінностей, що належать фізичним особам і не
пропущені митним органом через митний кордон України.
   C. Вилучення національної валюти та цінних паперів України
при ввезенні їх без підстав.
   D. Прийняття сум мита, митних та інших зборів і податків,
передбачених чинним законодавством.
   За кожним  із вищезазначених видів операцій оформлюється
окрема УМК. У разі недостатньої кількості рядків у робочій частині
УМК заповнюється потрібна кількість додаткових аркушів до УМК у
трьох примірниках. Перші примірники УМК та додаткових аркушів до
неї (за наявності) разом з прийнятими на зберігання предметами
(товарами), валютою, у т.ч. національною, цінностями, а також
платежами  (митом,  митними  та іншими зборами й податками)
передаються посадовими особами митного органу після закінчення
зміни на склад/до каси митного органу, другі примірники УМК і
додаткових аркушів до неї (за наявності) видаються на руки
власнику після сплати належних платежів, а треті примірники УМК
залишаються у квитанційній книжці для обліку та звітності, при
цьому кожний третій примірник додаткового аркуша до УМК (за
наявності) підклеюється до відповідної УМК.
   Посадова особа митного органу при нарахуванні мита, митних та
інших зборів і податків заповнює повідомлення для приписної каси
АППБ "Аваль" за формою, наведеною в додатку 5.
   Повідомлення видається на руки власнику предметів (товарів)
для сплати цих платежів. Після сплати платежів касир банку
повертає власникові повідомлення з відміткою банку "СПЛАЧЕНО" та
підписом касира, на підставі чого митний орган видає власнику
другі примірники УМК і додаткових аркушів до неї (за наявності).
   При цьому повідомлення підклеюється до першого примірника
УМК.
   У разі  неможливості внесення вищезазначених платежів до
приписної каси АППБ "Аваль" повідомлення не заповнюється, а
прийняті посадовою особою від власника платежі передаються після
закінчення зміни до каси митного органу. При отриманні цих
платежів касиром на першому та третьому примірниках УМК ставляться
відмітка "СПЛАЧЕНО", підпис та дата.
 
       3. Порядок оформлення примірників УМК
 
   Уніфікована митна квитанція МД-1  оформлюється  посадовою
особою митного органу таким чином.
   У графі "В'їзд/виїзд" викреслюється непотрібне слово, а у
вільній рамці праворуч зазначається цифрами категорія, до якої
належить особа, що переміщує предмети (товари), валюту, цінності
через митний кордон України:
   "1" - службова особа;
   "2" - приватна особа;
   "3" - турист;
   "4" - член екіпажу;
   "5" - студент;
   "6" - інша особа.
   Нижче, у  спеціально  визначених  для  цього  місцях,
зазначаються: ідентифікаційний код митниці, найменування митниці,
дата заповнення УМК, громадянство власника, його прізвище, ім'я,
по батькові або назва підприємства, адреса, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ.
 
   A. При прийнятті на зберігання предметів (товарів) у робочій
частині УМК заповнюються графи "N з/п", "Найменування предметів,
валюти,  цінностей",  "Підстава для вилучення чи прийняття",
"Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість".
   У графі "N з/п" проставляється порядковий номер тих предметів
(товарів), найменування яких посадова особа вносить до УМК.
   У графі  "Найменування  предметів,  валюти,  цінностей"
зазначаються найменування предметів (товарів), їх відмітні ознаки,
код за УКТЗЕД, рід впаковки та кількість місць, у які упаковано
зазначені в УМК предмети (товари).
   У графі "Підстава для вилучення чи прийняття" зазначається
стаття Митного кодексу ( 1970-12 ).
   У графі  "Одиниця  виміру" проставляються одиниці виміру
кожного з предметів (товарів), зазначених в УМК.
   У графі "Кількість" проставляється кількість відповідно до
одиниці виміру.
   У графі "Загальна сума чи вартість" проставляється митна
вартість зазначених предметів (товарів), яка визначається за усною
заявою власника за умови подання ним підтверджувальних документів
(товарних чеків, ярликів тощо), за якими можна ідентифікувати
наявні предмети (товари). За відсутності таких документів митним
органом визначається митна вартість цих предметів (товарів) згідно
з чинним законодавством.
   За наявності додаткових аркушів у рядку "Усього (літерами)"
УМК зазначається словами сума, одержана внаслідок складення даних
рядків "Усього (літерами)" усіх додаткових аркушів до цієї УМК.
   У нижній частині УМК у квадраті перед літерою А, яка означає
вид операції, ставиться знак V, а після слів "Предмети прийнято на
зберігання митницею (зазначити причину)" посадова особа митного
органу, яка оформлює УМК, зазначає причину прийняття предметів
(товарів) на зберігання відповідно до Митного кодексу України
( 1970-12 ) та чинного законодавства.
   На продовольчі та промислові предмети (товари) виписуються
окремі УМК.
 
   B. При прийнятті на зберігання митним органом валюти, у т.ч.
національної, та цінностей у робочій частині УМК заповнюються
графи  "N з/п", "Найменування предметів, валюти, цінностей",
"Підстава для вилучення  чи  прийняття",  "Одиниця  виміру",
"Кількість", "Загальна сума чи вартість".
   У графі "N з/п" проставляються порядкові номери валют та
цінностей, що приймаються митницею на зберігання.
   У графі  "Найменування  предметів,  валюти,  цінностей"
зазначаються або конкретні найменування валют за визначеннями,
прийнятими Національним банком України (далі  -  НБУ),  або
найменування цінностей та їх відмітні ознаки й вага (у разі
потреби - накладене митне забезпечення).
   При прийнятті цінностей, що мають зовнішні ознаки, спільні
для золота й подібних до золота металів або для срібла й подібних
до срібла металів, зазначаються найменування виробу з приміткою "з
металу жовтого кольору" чи "з металу білого кольору" відповідно,
його вага та за наявності - проба.
   У графі "Підстава для вилучення чи прийняття" зазначається
стаття Митного кодексу ( 1970-12 ).
   У графі "Одиниця виміру" проставляються одиниці виміру валюти
та цінностей, зазначених в УМК.
   У графі "Кількість" проставляється кількість  валюти  чи
цінностей.
   У графі "Загальна сума чи вартість" зазначається загальна
сума валюти чи загальна вартість цінностей (у разі неможливості
визначити точну вартість цінностей зазначається  орієнтовна).
Навпроти найменувань валют зазначаються їх гривневі еквіваленти.
При цьому в графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" під
кожним найменуванням валюти проводиться розрахунок гривневого
еквівалента із зазначенням кількості кожного номіналу валюти та
курсу цієї валюти, установленого НБУ на день її прийняття.
Наприклад, якщо приймається 1000 дол. США то в графі "Найменування
предметів, валюти, цінностей" здійснюється запис "Прийнято на
зберігання 1000 доларів США, курс НБУ - 5,30:
   50 дол. США х 10 х 5,30 = 2650 грн.
   10 дол. США х 30 х 5,30 = 1590 грн.
   20 дол. США х 10 х 5,30 = 1060 грн.".
   Гривневий еквівалент 1000 дол. США, що зазначається в графі
"Загальна сума чи вартість", становить 5300 грн.
   Загальна сума валюти й загальна вартість прийнятих цінностей
наводяться в останньому рядку графи "Загальна сума чи вартість"
цифрами й словами.
   У нижній частині УМК у квадраті перед літерою В ставиться
знак V, а після слів "Валюту, цінності прийнято на зберігання
митницею (зазначити причину)" посадова особа митного органу, яка
заповнює УМК, зазначає причину прийняття валюти чи цінностей на
зберігання відповідно до Митного кодексу України ( 1970-12 ) та
чинного законодавства.
   На звороті другого примірника УМК після літери В посадова
особа митного органу зазначає граничну дату зберігання валюти або
цінностей, прийнятих на зберігання митницею, відповідно до діючих
норм.
 
   C. При вилученні національної валюти та цінних  паперів
України в разі їх увезення без підстав УМК заповнюється за зразком
заповнення поля В.
 
   D. При нарахуванні сум мита, митних та інших зборів і
податків на предмети (товари), переміщувані через митний кордон
України,  які  згідно  з  чинним  законодавством  підлягають
оподаткуванню, у робочій частині УМК заповнюються графи "N з/п",
"Найменування предметів, валюти, цінностей", "Одиниця виміру",
"Кількість", "Загальна сума чи вартість", "Ставка мита, ПДВ,
акцизного, митних чи інших зборів", "Сума стягнення".
   У графі "N з/п" зазначаються порядкові номери предметів
(товарів), за які сплачуються мито, митні та інші збори й податки.
   У графі  "Найменування  предметів,  валюти,  цінностей"
наводяться найменування предметів (товарів); їх коди за УКТЗЕД; у
разі потреби - відмітні ознаки предметів (товарів), які впливають
на визначення сум платежів, що підлягають сплаті; чинні на день
оформлення УМК курси валют, установлені НБУ, які використовуються
при нарахуванні платежів; найменування платежів, які справляються
при митному оформленні цих предметів (товарів).
   У графі "Одиниця  виміру"  зазначаються  одиниці  виміру
предметів (товарів) кожного найменування.
   У графі "Кількість"  проставляється  кількість  предметів
(товарів) кожного найменування.
   У графі "Загальна сума чи вартість" проставляється загальна
митна вартість цих предметів (товарів).
   В останньому рядку робочої частини УМК після слів "Усього
(літерами)" словами зазначається загальна митна вартість предметів
(товарів).
   У графі "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів"
проставляються ставки видів податків та зборів, які справляються
при митному оформленні цих предметів (товарів).
   У графі "Сума стягнення мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших
зборів" проставляються суми нарахованих та сплачених платежів.
   У графі "Сума стягнення складських зборів" проставляються
суми  нарахованих для сплати зборів за зберігання предметів
(товарів) на складах митниці, що справляються при поверненні
предметів власнику.
   В останньому рядку робочої частини УМК після слів "Усього
(літерами)"  словами  зазначається  загальна сума нарахованих
платежів.
   У нижній частині УМК у квадраті перед літерою D ставиться
знак V.
 
Примітка. Мито,  податки  й  збори нараховуються за окремими
     квитанціями у валюті України й в іноземній валюті.
 
      4. Порядок оформлення примірників додаткових
             аркушів до УМК
 
   У разі недостатньої кількості рядків у робочій частині УМК
при заповненні графи "Найменування предметів, валюти, цінностей"
заповнюється потрібна кількість додаткових аркушів до УМК.
   У спеціально визначеному місці додаткового аркуша до УМК
проставляється номер УМК, до якої він заповнюється.
   При цьому  в робочій частині УМК у графі "Найменування
предметів, валюти, цінностей" робиться запис "Заповнено додаткові
аркуші в кількості ____ штук", а графи "N з/п", "Підстава для
вилучення чи прийняття", "Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна
сума чи вартість", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших
зборів", "Сума стягнення" не заповнюються. У рядку  "Усього
(літерами)"  робочої  частини УМК словами зазначається сума,
одержана внаслідок складення даних рядків "Усього (літерами)" усіх
додаткових аркушів до цієї УМК.
   У додатковому аркуші до УМК графи "N з/п", "Найменування
предметів,  валюти,  цінностей",  "Підстава для вилучення чи
прийняття", "Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи
вартість", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів",
"Сума стягнення", "Усього (літерами)" заповнюються відповідно до
вимог пункту 3 цієї Інструкції.
 
           5. Зворотний бік УМК
 
   При прийнятті на зберігання предметів (товарів), валюти або
цінностей на звороті першого (додаток 1) і третього (додаток 3)
примірників  УМК  у  спеціально визначеному місці комірником
(касиром) проставляються дата прийняття на зберігання на склад (до
каси) митного органу, прізвище комірника (касира) та його підпис,
а на звороті другого примірника (додаток 2) - адреса й телефон
митного органу, для валюти й цінностей - також кінцевий строк
зберігання.
   При потребі в полі "Службові відмітки" на звороті другого
примірника УМК робиться запис про сплату належних платежів за
предмети (товари), які зберігалися на складі митного органу, якщо
їх сплата була умовою повернення предметів (товарів) власникові,
та ін.
   На підставі других примірників УМК і додаткових аркушів до
неї за їх наявності - за умови звернення власника або його
довіреної особи до митного органу, який прийняв на зберігання
предмети  (товари),  валюту,  цінності, у встановлені чинним
законодавством строки й пред'явлення паспорта чи нотаріально
завіреного  доручення  (якщо  звертається  довірена особа) -
здійснюється повернення предметів (товарів), валюти, цінностей зі
складу (каси) митниці. Ці примірники УМК і додаткових аркушів до
неї залишаються в справах митного органу.
   Уповноважена посадова особа митного органу здійснює в порядку
та розмірах, визначених чинним законодавством, нарахування сум
складських зборів за зберігання предметів (товарів) (за винятком
валюти та цінностей). При цьому заповнюється графа 9 окремого
бланка УМК. Якщо такою посадовою особою є завідувач складу, то
зразок його підпису затверджується наказом митного органу. Усі
примірники УМК підписують уповноважена посадова особа митного
органу та власник предметів (товарів), прийнятих на зберігання.
Контроль за нарахуванням сум складських зборів здійснює посадова
особа відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та
розрахунків за митними платежами з державним бюджетом.
   Повернення предметів (товарів), іноземної валюти, цінностей
може бути здійснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на
зберігання.
   Повернення національної валюти може бути здійснене будь-яким
митним органом на підставі других примірників УМК і додаткових
аркушів до неї за їх наявності. Митний орган, що здійснив
повернення національної валюти, направляє митному органу, що
прийняв  на  зберігання  таку  валюту,  лист-повідомлення із
зазначенням прізвища власника, номера УМК, дати, загальної суми
повернутої національної валюти, а також платіжних реквізитів
рахунку, на який потрібно зробити перерахування. Контроль за
надходженням такої національної валюти на рахунок митного органу
здійснює відділ бухгалтерського обліку, звітності, контролю та
розрахунків за митними платежами з державним бюджетом.
   У полі "Підтвердження власника про одержання речей" власник
предметів (товарів), валюти чи цінностей або його довірена особа
при одержанні їх зі складу (з каси) митного органу робить запис
"Зазначені в цій квитанції предмети (валюту, цінності) одержав" та
проставляє підпис, ініціали, прізвище й дату. Комірник (касир)
митного органу зазначає серію та номер пред'явленого власником
паспорта, ким і коли цей паспорт видано, чи реквізити доручення, а
в разі сплати належних платежів - номер УМК, за якою їх сплачено.
   Якщо повернення предметів  (товарів),  валюти,  цінностей
здійснюється безпосередньо їх власнику, а не довіреній особі, то
комірник (касир) зобов'язаний ретельно перевірити ідентичність
підпису власника на першому та другому примірниках УМК.
   При поверненні предметів (товарів) комірник митного органу
після зазначення адреси й телефону митного органу в полі "Адреса
та телефон митниці" робить запис розрахунку зборів за зберігання
на складі митниці. Загальна сума таких зборів зазначається в графі
"Сума стягнення складських зборів" УМК.
 
            6. Інші положення
 
   Бланки УМК, оформлені відповідно  до  пункту  1.9  цієї
Інструкції,  зберігаються  у  відділі бухгалтерського обліку,
звітності, контролю та розрахунків за митними  платежами  з
державним бюджетом окремо від усіх бухгалтерських документів у
приміщеннях, де їх зберігання повністю забезпечено належними
умовами (наявністю сейфів, залізних шаф тощо).
   Видача бланків УМК реєструється в книзі обліку, сторінки якої
мають бути пронумеровані, а в кінці книги словами і цифрами
зазначено кількість сторінок, що засвідчується підписом начальника
й  головного  бухгалтера  митного  органу.  У  книзі обліку
відображається рух квитанційних книжок із зазначенням серій та
номерів бланків УМК, кожний запис завіряється підписами особи, що
видала бланки УМК, та особи, яка їх отримала.
   Книга обліку має містити такі графи:
   "N з/п";
   "дата видачі бланків";
   "кількість бланків";
   "N бланків, серія" (проставляються номери та серії бланків
УМК згідно з квитанційними книжками, виданими посадовій особі
митного органу);
   "N, дата дозволу" (зазначаються номер та дата наказу, яким
посадовій особі митного органу надано право самостійно працювати з
митними документами. Це може бути наказ про видачу особистої
номерної печатки);
   "підпис особи, що видала бланки, прізвище, ініціали";
   "підпис особи, що отримала бланки, прізвище, ініціали";
   "відмітка про використання" (зазначається дата повернення
використаної квитанційної книжки).
   При цьому окремо ведуться книги обліку бланків УМК, що
видаються  прошитими у квитанційних книжках, та окремо - у
квитанційних книжках, що видаються непрошитими.
   Особа, яка  несе відповідальність за зберігання й облік
бланків УМК, призначається наказом митного органу.
   У разі  розкрадання,  нестачі  (псування,  утрати)  УМК
проводиться службове розслідування згідно з чинним законодавством.
 
           7. Бухгалтерські записи
 
   При надходженні бланків УМК на склад митного органу вони
оприбутковуються на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого
обліку" на підставі накладної-повідомлення Державної митної служби
або Постачального митного господарства.
   При списанні (переданні іншому митному органу) зазначених
бланків рахунок 08 "Бланки суворого обліку" зменшується на суму
списаних бланків (списання використаних бланків УМК здійснюється в
установленому порядку та у визначені чинним законодавством строки
на підставі письмового дозволу начальника митного органу).
 
 Начальник Управління бухгалтерського
 обліку та звітності -
 головний бухгалтер                  М.В.Околіта
 
( Інструкція в редакції Наказу Держмитслужби N 468 ( z0671-01 )
від 10.07.2001 )
 
 
                     Додаток 1
                до п.1.2 Інструкції з оформлення та
                використання бланків уніфікованої
                митної квитанції МД-1
 
 Державний
 Герб України               --------------
                     |В'їзд  | | Форма МД-1
 ДЕРЖАВНА   КВИТАНЦІЯ серія N 000000 |---------| |-----------------
  МИТНА                 |Виїзд  | |
СЛУЖБА УКРАЇНИ              --------------
       ________________________ митниця Код митниці _________________ "___"________ 20__ р.
       Власник __________________________________________ Код платника податку ___________
           (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові
               власника або назва підприємства)
       Його адреса ________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Підстава для |  A   B    C   |          D        |
|з/п | предметів,  |вилучення чи |-------------------------+------------------------------------|
|  | валюти,    |прийняття  |Одиниця| Кіль-| Загальна |Ставка мита,|  Сума стягнення   |
|  | цінностей   |       |виміру | кість| сума чи |  ПДВ,  |-----------------------|
|  |        |       |    |   | вартість |акцизного, |мита, ПДВ, |складських|
|  |        |       |    |   |     |митних чи  |акцизного, | зборів |
|  |        |       |    |   |     |інших зборів|митних чи  |     |
|  |        |       |    |   |     |      |інших зборів|     |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
| 1 |   2    |  3    |  4 |  5 |  6   |   7   |  8    |  9   |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|------------------------------------------+-----------------+------------+-----------------------|
|             Усього (літерами)|         |      |            |
--------------------------------------------------------------      -------------------------
 
     __ A Предмети прийнято на зберігання митницею (зазначити причину)
        ____________________________________________________________
  М.П.  __ B Валюту, цінності прийнято на зберігання митницею (зазначити
        причину)
        ____________________________________________________________
     __ C Національну валюту та цінні папери України вилучено при
        ввезенні без підстав
        ____________________________________________________________
     __ D Сплачено мита, митних та інших зборів і платежів
        ____________________________________________________________
 
Інспектор ____________________________ Власник ____________________________
     (підпис, ініціали, прізвище)     (підпис, ініціали, прізвище)
 
 
 
                   Зворотний бік 1-го примірника
                   квитанції форми МД-1
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|         до каси                                     |
| Прийнято        _______________________________________________________        |
|         на склад       (підпис інспектора, дата)                 |
|                                                 |
|                                                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                     Додаток 2
                до п.1.2 Інструкції з оформлення та
                використання бланків уніфікованої
                митної квитанції МД-1
 
 Державний
 Герб України               --------------
                     |В'їзд  | | Форма МД-1
 ДЕРЖАВНА   КВИТАНЦІЯ серія N 000000 |---------| |-----------------
  МИТНА                 |Виїзд  | |
СЛУЖБА УКРАЇНИ              --------------
       ________________________ митниця Код митниці _________________ "___"________ 20__ р.
       Власник __________________________________________ Код платника податку ___________
           (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові
               власника або назва підприємства)
       Його адреса ________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Підстава для |  A   B    C   |          D        |
|з/п | предметів,  |вилучення чи |-------------------------+------------------------------------|
|  | валюти,    |прийняття  |Одиниця| Кіль-| Загальна |Ставка мита,|  Сума стягнення   |
|  | цінностей   |       |виміру | кість| сума чи |  ПДВ,  |-----------------------|
|  |        |       |    |   | вартість |акцизного, |мита, ПДВ, |складських|
|  |        |       |    |   |     |митних чи  |акцизного, | зборів |
|  |        |       |    |   |     |інших зборів|митних чи  |     |
|  |        |       |    |   |     |      |інших зборів|     |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
| 1 |   2    |  3    |  4 |  5 |  6   |   7   |  8    |  9   |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|------------------------------------------+-----------------+------------+-----------------------|
|             Усього (літерами)|         |      |            |
--------------------------------------------------------------      -------------------------
 
     __ A Предмети прийнято на зберігання митницею (зазначити причину)
        ____________________________________________________________
  М.П.  __ B Валюту, цінності прийнято на зберігання митницею (зазначити
        причину)
        ____________________________________________________________
     __ C Національну валюту та цінні папери України вилучено при
        ввезенні без підстав
        ____________________________________________________________
     __ D Сплачено мита, митних та інших зборів і платежів
        ____________________________________________________________
 
Інспектор ____________________________ Власник ____________________________
     (підпис, ініціали, прізвище)     (підпис, ініціали, прізвище)
 
 
                   Зворотний бік 2-го примірника
                   квитанції форми МД-1
 
   А. Прийняття предметів на зберігання митницею
   Зазначені в цій квитанції предмети зберігаються протягом
строку, обумовленого в ст. 89 Митного кодексу України ( 1970-12 ),
і повертаються власникові або його довіреній особі (згідно з
дорученням, завіреним відповідно до чинного законодавства) після
пред'явлення паспорта й 2-го примірника квитанції форми МД-1.
   Пересилання прийнятих на зберігання предметів митниці не
здійснюють.
   За зберігання митницею предметів власником сплачуються збори
з кожного 1 кілограма.
 
   В. Прийняття валюти та цінностей на зберігання митницею
   "Зазначені в цій квитанції валюта та цінності зберігаються до
"___"__________ 20__ р. і повертаються власникові  або  його
довіреній особі (згідно з дорученням, завіреним відповідно до
чинного законодавства) після пред'явлення  паспорта  й  2-го
примірника квитанції форми МД-1.
   Про бажану дату одержання предметів, валюти,  цінностей,
прийнятих за цією квитанцією, власник або його довірена особа
попереджує митницю не менш як за 3 дні.
 
------------------------------------------------------------------
|  Адреса та телефон митниці:                 |
|                                |
|                                |
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
----------------------------- -----------------------------------
|  Службові відмітки   | |Підтвердження власника про    |
|              | |одержання речей:         |
|              | |                 |
|              | |Паспортні дані:         |
|              | |                 |
|              | |    Підпис власника:     |
----------------------------- -----------------------------------
 
 
 
                     Додаток 3
                до п.1.2 Інструкції з оформлення та
                використання бланків уніфікованої
                митної квитанції МД-1
 
 Державний
 Герб України               --------------
                     |В'їзд  | | Форма МД-1
 ДЕРЖАВНА   КВИТАНЦІЯ серія N 000000 |---------| |-----------------
  МИТНА                 |Виїзд  | |
СЛУЖБА УКРАЇНИ              --------------
       ________________________ митниця Код митниці _________________ "___"________ 20__ р.
       Власник __________________________________________ Код платника податку ___________
           (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові
               власника або назва підприємства)
       Його адреса ________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Підстава для |  A   B    C   |          D        |
|з/п | предметів,  |вилучення чи |-------------------------+------------------------------------|
|  | валюти,    |прийняття  |Одиниця| Кіль-| Загальна |Ставка мита,|  Сума стягнення   |
|  | цінностей   |       |виміру | кість| сума чи |  ПДВ,  |-----------------------|
|  |        |       |    |   | вартість |акцизного, |мита, ПДВ, |складських|
|  |        |       |    |   |     |митних чи  |акцизного, | зборів |
|  |        |       |    |   |     |інших зборів|митних чи  |     |
|  |        |       |    |   |     |      |інших зборів|     |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
| 1 |   2    |  3    |  4 |  5 |  6   |   7   |  8    |  9   |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|------------------------------------------+-----------------+------------+-----------------------|
|             Усього (літерами)|         |      |            |
--------------------------------------------------------------      -------------------------
 
        __ A Предмети прийнято на зберігання митницею (зазначити причину)
           ____________________________________________________________
   М.П.    __ B Валюту, цінності прийнято на зберігання митницею (зазначити
           причину)
           ____________________________________________________________
        __ C Національну валюту та цінні папери України вилучено при
           ввезенні без підстав
           ____________________________________________________________
        __ D Сплачено мита, митних та інших зборів і платежів
           ____________________________________________________________
 
Інспектор ____________________________ Власник ____________________________
     (підпис, ініціали, прізвище)     (підпис, ініціали, прізвище)
 
 
                   Зворотний бік 3-го примірника
                   квитанції форми МД-1
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|         до каси                                     |
| Прийнято        _______________________________________________________        |
|         на склад       (підпис інспектора, дата)                 |
|                                                 |
|                                                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                     Додаток 4
                до п.1.3 Інструкції з оформлення та
                використання бланків уніфікованої
                митної квитанції МД-1
 
        Додатковий аркуш до квитанції МД-1 N
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Підстава для |  A   B    C   |          D        |
|з/п | предметів,  |вилучення чи |-------------------------+------------------------------------|
|  | валюти,    |прийняття  |Одиниця| Кіль-| Загальна |Ставка мита,|  Сума стягнення   |
|  | цінностей   |       |виміру | кість| сума чи |  ПДВ,  |-----------------------|
|  |        |       |    |   | вартість |акцизного, |мита, ПДВ, |складських|
|  |        |       |    |   |     |митних чи  |акцизного, | зборів |
|  |        |       |    |   |     |інших зборів|митних чи  |     |
|  |        |       |    |   |     |      |інших зборів|     |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
| 1 |   2    |  3    |  4 |  5 |  6   |   7   |  8    |  9   |
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|----+---------------+-------------+-------+------+----------+------------+------------+----------|
|------------------------------------------+-----------------+------------+-----------------------|
|             Усього (літерами)|         |   Х   |            |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   М.П.       ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
 
Інспектор ____________________________ Власник ____________________________
     (підпис, ініціали, прізвище)     (підпис, ініціали, прізвище)
 
 
 
                      Додаток 5
                до р. 2 Інструкції з оформлення та
                використання бланків уніфікованої
                митної квитанції МД-1
 
              Повідомлення
 
   N ____________              _______________
                          (дата)
 
         у приписну касу АППБ "Аваль"
 
   Прийняти від ________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
             (сума словами)
  у т.ч. (за видами платежів): _________________________________
                   (вид платежу й сума)
                 _________________________________
                   (вид платежу й сума)
                 _________________________________
                   (вид платежу й сума)
 
 Розрахунок виконав ______________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали, особистий підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка