Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роботу ліквідаційних комісій міністерств і відомств, які ліквідуються


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 12 серпня 1996 р. N 503-р
                Київ
       Про  роботу  ліквідаційних  комісій
       міністерств і відомств, які ліквідуються
 
   Згідно з Указом Президента України від 26 липня 1996 р. N 596
( 596/96 ) "Про зміни в системі центральних органів виконавчої
влади України" утворити ліквідаційні комісії  для  здійснення
організаційних заходів,  пов'язаних з ліквідацією міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади.
   Головам ліквідаційних комісій згідно з додатком затвердити
персональний склад відповідних комісій та забезпечити порядок їх
діяльності з  урахуванням  вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1996 р. N 170 ( 170-96-п ). Ліквідаційні
баланси і звіти за результатами роботи ліквідаційних комісій
подати Кабінетові Міністрів України до 10 жовтня 1996 року.
   Передачу до сфери управління утворених центральних органів
виконавчої влади майна підприємств, установ і організацій, що
перебували у сфері управління ліквідованих органів, здійснити за
станом на 1 липня 1996 р. у порядку, передбаченому законодавством,
з наступним повідомленням про це органів статистики, державних
податкових інспекцій та фінансових органів.
   Підприємства, установи і організації, майно яких передається
до сфери управління утворених міністерств і державних комітетів,
зберігають у 1996 році відносини з бюджетом, що існували на момент
передачі майна.
   Керівникам утворених міністерств і державних комітетів подати
в установленому  порядку  проекти  положень  про  відповідні
міністерства та  державні комітети, їх структуру та граничну
чисельність.
   Мінфіну забезпечити фінансування новоутворених міністерств,
державних комітетів у межах коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на 1996 рік на їх утримання відповідно до
постанови Верховної Ради України від 22 березня 1996 р. N 97
( 97/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік".
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 57
 
                    Додаток
           до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 12 серпня 1996 р. N 503-р
               Перелік
       міністерств, інших центральних органів
       виконавчої влади, для ліквідації яких
         створюються ліквідаційні комісії
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 Найменування міністерства,  | Голова ліквідаційної комісії
 іншого центрального органу  |
 виконавчої  влади,   що  |
    ліквідується       |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Міністерство у справах молоді   заступник Міністра
та спорту              Пустовойтов Л.А.
 
Міністерство у справах преси та   заступник Міністра
інформації              Прокопенко В.П.
 
Міністерство у  справах      заступник Міністра
національностей та міграції     Трощинський В.П.
 
Державний комітет  з питань    заступник голови
науки, техніки та промислової   Комітету Пархоменко В.Д.
політики
 
Державний комітет  з питань    заступник голови
державних секретів          Комітету Карпенко В.П.
 
Державна служба  з  питань    перший заступник голови
технічного захисту інформації    Державної служби Баранов О.А.
 
Державна служба з  питань     перший заступник голови
спеціальної інформації та      Державної служби Рижих В.М.
критичних технологій
 
Національне агентство морських    перший заступник генерального
досліджень і технологій       директора Іщенко О.В.
 
Українське національне       перший заступник директора
інформаційне агентство        Чамара В.Ф.
 
Комітет у справах неповнолітніх   заступник голови
Кабінету Міністрів України      Комітету Ситник О.М.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка