Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл витрат на утримання об"єктів соціально-культурної сфери на 1996 рік


 
           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 19 серпня 1996 р. N 521-р
                Київ
         Про розподіл витрат на утримання
         об'єктів соціально-культурної
            сфери на 1996 рік
 
   У зв'язку з обмеженістю коштів Державного бюджету на 1996 рік
на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, які передаються
підприємствами загальнодержавної  власності  до  комунальної
власності, прийняти пропозицію Мінфіну  та  Мінекономіки  про
розподіл витрат на 1996 р. у сумі 10 трлн.крб. на утримання
об'єктів соціально-культурної  сфери,  які   передано   із
загальнодержавної до  комунальної  власності  постановами  і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, згідно з додатком.
   Мінфіну забезпечити  у 1996 році фінансування зазначених
витрат на підставі актів приймання-передачі об'єктів, затверджених
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада
1995 р. N 891 ( 891-95-п ).
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.25
                    Додаток
           до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 19 серпня 1996 р. N 521-р
               РОЗПОДІЛ
       витрат на 1996 рік на утримання об'єктів
      соціально-культурної сфери, які передано із
   загальнодержавної до комунальної власності постановами
      і розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Постанови і розпо- | Підприємства і організації, | Сума виділе-
 рядження Кабінету | об'єкти яких передаються  | них коштів
 Міністрів України |               | (млн.крб.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
          Автономна Республіка Крим
             Житловий фонд        989000
 від 31 січня 1996 р. військового містечка  N  2
 N 143 ( 143-96-п )  (смт  Мирний)
           військового містечка  (смт
           Новоозерне)
 
 від 6 листопада 1995 військового містечка N 220
 р. N 894       (м. Джанкой)
 
 від 19 лютого    військового містечка  (смт
 1996 р. N 222    Октябрське Красногвардійсь-
 ( 222-96-п )     кого району)
           військового містечка  (смт
           Вільне Джанкойського району)
           Феодосійського судномеханіч-
           ного заводу КЕЧ Феодосійсь-
           кого району (м. Керч)
           1998-ОМІС (м. Феодосія)
           військової частини   73734
           (м. Ялта)
           військової частини   59131
           (м.Ялта)
           військової частини   06452
           (м. Ялта)
           КЕЧ Феодосійського  району
           (м. Судак)
           ОМІС флоту (смт Чорноморсь-
           ке);
           Ялтинський військовий сана-
           торій             ————————————
                            989000
            Волинська область
 від 9 січня 1996 р. Відкрите акціонерне  това-   218104
 N 26 ( 26-96-п )   риство    "Ковельсільмаш"
           (м. Ковель)
           Дніпропетровська область      41000
 від 9 січня 1996 р. Просянський гірничо-збагачу-
 N 26         вальний комбінат (смт Прося-
           не Покровського району)
 від 9 січня 1996 р. Відкрите акціонерне  това-   22590
 N 26         риство "Завод  "Континент"
           (смт Зеленодольськ)
 від 26 червня    Виробниче об'єднання  "Пав-  941238,7
 1995 р. N 453    лоградський хімічний завод"
           (м. Павлоград)
 від 8 лютого     Завод "Екма"  (м.  Вільно-   163608
 1995 р. N 99     гірськ)
 ( 99-95-п )
 від 13 лютого    Апостолівський завод метало-    7646
 1995 р. N 110    конструкцій (м. Апостолове)
 ( 110-95-п )                    ————————————
                           11760827
             Донецька область
 
 від 9 січня 1996 р. Орендне підприємство  "Дон-  140196,1
 N 26         рибкомбінат"
 від 26 червня    Відкрите акціонерне  това-   389164
 1995 р. N 453    риство "Часовоярський  вог-
           нетривкий комбінат" (м. Ча-
           сів Яр)
                           ————————————
                           529360,1
            Житомирська область
 
 від 29 лютого    Іршанський гірничо-збагачу-   301500
 1996 р. N 151-р   вальний комбінат  (смт Ір-
           шанськ)
            Запорізька область
 
 від 27 серпня    Кам'янсько-Дніпровський ком-  54599,7
 1995 р. N 689    бікормовий завод (м. Кам'ян-
 ( 689-95-п )     ка-Дніпровська)
 від 27 серпня    Концерн   "Запоріжабразив"   62045
 1995 р. N 689    (м. Пологи)
 від 27 серпня    Відкрите акціонерне  това-   51378
 1995 р. N 689    риство  "Запоріжалюмінбуд"
           (м. Запоріжжя)
 від 27 серпня    Відкрите акціонерне  това-   107192
 1995 р. N 689    риство "Орсільмаш" (м. Орі-
           хів)
 від 27 серпня    Відкрите акціонерне  това-    4433
 1995 р. N 689    риство "Пологівський хіміний
           завод "Коагулянт" (м. Поло-
           ги)
 від 27 серпня    Розівська дослідна  станція   9559,3
 1995 р. N 689    Інституту кукурудзи  Укра-
           їнської академії  аграрних
           наук (смт Розівка)
 від 27 серпня    Білозірська геологорозвіду-   10579
 1995 р. N 689    вальна експедиція  "Півде-
           нукргеологія" (смт Михайлів-
           ка)
 від 27 серпня    ПМК-126 закритого акціонер-   10086
 1995 р. N 689    ного товариства "Запоріжжя-
           водбуд" (с. Балки Василівсь-
           кого району)
 від 27 серпня    Управління каналів  Північ-   2639,5
 1995 р. N 689    но-Рогачинської зрошувальної
           системи (с. Балки Василівсь-
           кого району)
 від 13 лютого    Орендне підприємство "Кера-  19982,1
 1995 р. N 110    мос-Мінерал" (м. Пологи)
 від 9 січня 1996 р. Таврійський дослідно-промис-   858000
 N 26         ловий гірничо-збагачувальний
           комбінат (смт  Степногорськ
           Василівського району)
 від 9 січня 1996 р. Виробниче об'єднання "Азов-   92723
 N 26         кабель" (м. Бердянськ)
 від 9 січня 1996 р. Орендне спеціалізоване буді-  10500,6
 N 26         вельно-монтажне підприємство
           "Укрспецводмонтаж" (с. Балки
           Василівського району)
 від 9 січня 1996 р. Запорізьке обласне виробниче   6684,6
 N 26         управління меліорації   та
           водного господарства   (м.
           Дніпрорудне)
                           ————————————
                          1300401,6
           Кіровоградська область
 
 від 4 квітня     Східний гірничо-збагачуваль-   350100
 1996 р. N 259-р   ний комбінат (смт Смоліне)
 від 9 січня 1996 р. Відкрите акціонерне  това-   148500
 N 26         риство "Актан" (м. Гайворон)
 від 9 січня 1996 р. Відкрите акціонерне  това-   373100
 N 26         риство "Кіровоградський ли-
           варний завод" (смт Нове)
 від 9 січня 1996 р. Відкрите акціонерне  това-   37000
 N 26         риство "Завод Сегмент" (м.
           Кіровоград)
 від 16 травня    Криворізький гірничо-збага-  675083,5
 1996 р. N 522    чувальний комбінат окислених
           руд (м. Долинська)
                           ————————————
                          1583783,5
            Львівська область
 
 від 26 червня    Відкрите акціонерне  това-  51816,4
 1995 р. N 453    риство "Будівельне управлін-
           ня N 62" (м. Новий Роздол)
 від 26 червня    Відкрите аціонерне товарист-   90078
 1995 р. N 453    во "Дослідно-механічний за-
           вод "Карпати" (м. Новий Роз-
           дол)
 від 9 січня 1996 р. Новороздольський завод "Сиг-  15307,7
 N 26         нал" (м. Новий Роздол)
 від 9 січня 1996 р. Орендне підприємство "Тепел"   130610
 N 26         (м. Великі Мости)
 від 27 серпня    Роздольське державне гірни-   635500
 1995 р. N 689    чо-хімічне   підприємство
           "Сірка" (смт Новий Роздол)
 від 27 серпня    Яворівське державне гірничо-   439981
 1995 р. N 689    хімічне підприємство "Сірка"
           (смт Новояворівське)
 від 27 серпня    Відкрите акціонерне  това-   217959
 1995 р. N 689    риство "Сокальський  завод
           хімічного волокна" (м. Со-
           каль)
                           ————————————
                          1581252,1
             Одеська область
 
 від 8 лютого     Державне    підприємство   246786
 1995 р. N 99     "Морський торговий порт "Юж-
           ний" (смт Южне)
 від 8 лютого     Державне    підприємство  290882,3
 1995 р. N 99     "Одеський припортовий завод"
           (смт Южне)
                           ————————————
                           537668,3
            Рівненська область
 
 від 27 серпня    Відкрите акціонерне  това-   312400
 1995 р. N 689    риство "Рівнесільмаш"  (смт
           Квасилів)
            Харківська область
 
 від 9 січня 1996 р. "Науково-виробниче об'єднан-   230000
 N 26         ня "Хартрон" (м. Харків)
 від 9 січня 1996 р. Державне підприємство "Завод  222509,3
 N 26         імені В.О.Малишева" (м. Хар-
           ків)
 від 15 січня     Первомайське державне підп-   44000
 1996 р. N 35-р    риємство "Хімпром" (м. Пер-
 ( 35-96-р )     вомайський)
 від 19 лютого    Національний науковий центр   156380
 1996 р. N 222    "Харківський фізико-техніч-
           ний інститут" (м. Харків)
                           ————————————
                           652889,3
            Хмельницька область
 
 від 6 листопада   Військове містечко N 2 (бу-   120990
 1995 р. N 894    дівля N 191) (м. Ярмолинці)
            Черкаська область
 
 від 15 січня     Виробниче об'єднання  "Ори-  696568,4
 1996 р. N 35-р    зон" (м. Сміла)
                           ————————————
                           10000000
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка