Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок підготовки подання Президенту України щодо призначення на посади голів, заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських та голів районних державних адміністрацій


 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 серпня 1996 р. N 965
                Київ
     ( Постанову скасовано на підставі Постанови КМ 
      N 1038 ( 1038-96-п ) від 04.09.96 )
      Про порядок підготовки подання Президенту
      України щодо призначення на посади голів,
      заступників голів обласних, Київської і
      Севастопольської міських та голів районних
           державних адміністрацій
     ( Постанову скасовано на підставі Постанови КМ 
      N 1038 ( 1038-96-п ) від 04.09.96 )
   На виконання Указу Президента України від 27 липня 1996 р.
N 607 ( 607/96 ) "Про порядок розгляду питань, пов'язаних  з
призначенням на посади  голів,  заступників  голів  обласних,
Київської і Севастопольської міських та голів районних державних
адміністрацій" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок підготовки подання Президенту України
щодо призначення на посади голів, заступників голів обласних,
Київської і Севастопольської міських та голів районних державних
адміністрацій, що додається.
   2. Віце-прем'єр-міністрам  України,  Міністру  Кабінету
Міністрів України, міністрам, керівникам інших центральних органів
виконавчої  влади,  структурних  підрозділів апарату Кабінету
Міністрів України під час проведення співбесід з кандидатами на
зазначені  посади  забезпечити  вивчення їх ділових якостей,
професійного  рівня,  організаторських  здібностей,  правової
підготовки, досвіду роботи, вміння працювати з людьми.
   3. Установити що:
   неякісно оформлені або оформлені з  порушенням  Порядку,
затвердженого цією постановою, особові справи на кандидатів, що
надсилаються на  погодження  в  Кабінет  Міністрів  України,
повертаються без розгляду;
   відповідальність за якісну підготовку і своєчасне  подання
документів на кандидатів на посаду заступників голів обласних,
Київської і Севастопольської міських та голів районних державних
адміністрацій несуть голови обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій;
   у разі неявки кандидатів до Кабінету Міністрів України або
несвоєчасного подання необхідних документів на них проведення
співбесід і подання Президенту України на кандидатів провадиться в
останню чергу.
   4. Відділу кадрів (Оселедцю Ю.І.) та Відділу взаємодії з
місцевими радами та органами виконавчої влади (Панасюку Ф.Т.)
апарату Кабінету Міністрів України забезпечити  контроль  за
виконанням цієї постанови та належний рівень підготовки необхідних
документів на кандидатів та проведення співбесід.
 
   Прем'єр-міністр України        П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 57
     ( Постанову скасовано на підставі Постанови КМ 
      N 1038 ( 1038-96-п ) від 04.09.96 )
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 серпня 1996 р. N 965
               ПОРЯДОК
     підготовки подання Президенту України щодо
     призначення на посади голів, заступників голів
     обласних, Київської і Севастопольської міських
      та голів районних державних адміністрацій
     Підготовка подання щодо призначення на посади
     голів обласної, Київської і Севастопольської
         міських державних адміністрацій
   1. Пропозиції Прем'єр-міністру України щодо призначення на
посади  голів  обласних,  Київської і Севастопольської міських
державних  адміністрацій  по  закріплених  регіонах вносять
віце-прем'єр-міністри  України,  Міністр  Кабінету  Міністрів
України.
   2. Особова справа кандидата формується Відділом взаємодії з
місцевими радами та органами виконавчої влади апарату Кабінету
Міністрів  України  за  дорученням Міністра Кабінету Міністрів
України.
   3. Особова справа кандидата повинна містити такі документи:
   1) пропозицію  Віце-прем'єр-міністра України або Міністра
Кабінету  Міністрів  України  щодо  призначення  на  посаду;
   2) листок обліку кадрів;
   3) особову картку (форма П-2 ДС);
   4) автобіографію;
   5) копію диплома про освіту;
   6) фотокартки (розміром 3 х 4 см, 3 штуки);
   7) довідку Мінекономіки про соціально-економічну ситуацію у
відповідному регіоні із відповідними пропозиціями;
   8) висновки Відділу взаємодії з місцевими радами та органами
виконавчої  влади  апарату  Кабінету  Міністрів  України щодо
діяльності відповідної місцевої адміністрації;
   9) картку погодження на призначення;
   10) характеристику на кандидата, видану органом вищого рівня,
якщо  кандидат  до  цього  не  працював  на  посаді, на яку
рекомендується.
   4. За дорученням  Прем'єр-міністра України керівник Служби
Прем'єр-міністра України повідомляє завчасно Віце-прем'єр-міністра
України, Міністра Кабінету Міністрів України, керівників окремих
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
структурних підрозділів апарату Кабінету Міністрів України про
дату  і  час  проходження  співбесіди з кандидатом. Співбесіди
проводяться,  як  правило,  в  день  зустрічі  кандидата із
Прем'єр-міністром України. Організацію проведення співбесід з
кандидатом забезпечує Відділ взаємодії з місцевими радами та
органами виконавчої влади. Список запрошених на співбесіду та їх
особові справи подаються Прем'єр-міністру України Відділом кадрів
апарату Кабінету Міністрів України.
   5. Форму, доцільність або недоцільність проведення співбесіди
кандидата  з  Прем'єр-міністром  України у кожному конкретному
випадку визначає Прем'єр-міністр України.
   6. Відділ кадрів апарату Кабінету Міністрів України у добовий
термін дооформляє особову справу на кандидата, доповнюючи її
поданням  Прем'єр-міністра  України  Президенту  України щодо
призначення на посаду та проектом Указу Президента України, і
невідкладно надсилає особову справу на кандидата до Адміністрації
Президента України.
     ( Постанову скасовано на підставі Постанови КМ 
      N 1038 ( 1038-96-п ) від 04.09.96 )
    Підготовка  подання щодо призначення на посади
    заступників  голів  обласної,  Київської  і
     Севастопольської міських державних адміністрацій
   7. Голови обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій не пізніше ніж у 5-денний термін після їх
призначення  на  посаду  подають пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо кандидатів на посади заступників голів обласної,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій,
виходячи з кількості цих посад, визначених Кабінетом Міністрів
України.
   8. Пропозиції надсилаються у формі подання Прем'єр-міністру
України з проханням погодити призначення кандидата на посаду.
   До  Кабінету  Міністрів  України  на  кожного кандидата
надсилається його особова справа, яка містить:
   1) подання на кандидата із зазначенням, якими питаннями
відповідно до обов'язків він буде займатися;
   2) документи, зазначені у підпунктах 2-6 пункту 3 цього
порядку;
   3) довідку відповідної місцевої державної адміністрації про
стан справ в галузі (сфері) або в організації, на підприємстві за
попереднім місцем роботи кандидата із відповідними висновками.
   9. Відділ  кадрів  апарату  Кабінету  Міністрів  України
доукомплектовує  особову  справу  необхідними  документами для
проведення  співбесіди  із  кандидатом  та  інформує  про це
Прем'єр-міністра  України.  За  розпорядженням Прем'єр-міністра
України  проводяться  співбесіди  з  кандидатом  у  порядку,
встановленому  для  проведення  співбесід з головами обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
   10. Подальша робота з підготовки подання Президенту України
проводиться у порядку, встановленому для подання пропозицій на
голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій.
     ( Постанову скасовано на підставі Постанови КМ 
      N 1038 ( 1038-96-п ) від 04.09.96 )
     Підготовка подання щодо призначення на посади
       голів районних державних адміністрацій
   11. Голови обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій не пізніше ніж у 10-денний термін після їх
призначення  на  посаду  подають пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо призначення на посади голів районних державних
адміністрацій у порядку, встановленому для подання пропозицій на
заступників  голів  відповідних  обласних,  Київської  і
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   12. Пропозиції на всіх кандидатів надсилаються одним пакетом
документів, до якого додається загальний список районів, голів
відповідних районних адміністрацій і рекомендованих на ці посади.
Окремо зазначаються мотиви звільнення з посади голови відповідної
районної  державної  адміністрації  і  причини відсутності
рекомендацій на вакантні посади, якщо це має місце.
   13. Пропозиції  на  кандидатів  на посади голів районних
державних адміністрацій Автономної Республіки Крим готуються і
надсилаються  до  Кабінету  Міністрів  України Радою міністрів
Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому для обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
   14. Форма співбесіди із кандидатами і термін визначається
Прем'єр-міністром України.
   Подання Президенту України щодо призначення на посади голів,
заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських
та голів районних державних адміністрацій готуються відповідно до
Указу Президента України від 27 липня 1996 р. N 607 ( 607/96 ).
   Копія  зазначеного  подання  разом  з усіма супровідними
документами  зберігається  у  Відділі  кадрів апарату Кабінету
Міністрів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка