Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про верифікацію митними органами сертифікатів про походження товарів з України


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 402 від 29.08.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 вересня 1996 р.
 vd960829 vn402            за N 533/1558
 
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
           Державної митної служби України
      N 143 ( z0148-97 ) від 01.04.97 )
      Про затвердження Положення про верифікацію
      митними органами сертифікатів про походження
            товарів з України
 
   На виконання  постанови  Кабінету Міністрів України від
30 липня 1996 року N 846 ( 846-96-п )  "Про  верифікацію
сертифікатів  про  походження  товарів  з  України" з метою
забезпечення належного контролю за достовірністю сертифікатів
про походження товарів з України, сприяння експортному потенціалу
Держави, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про верифікацію митними органами
сертифікатів про походження товарів з України (додається).
   2. Правовому управлінню (Рибалку О.М.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.
   3. Управлінню  справами  (Максимову  Ю.Ю.),  Прес-центру
(Єременку О.В.) довести Положення до митних установ та інформувати
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Державного митного комітету Єгорова О.Б.
 
 Голова Комітету                     Л.Деркач
                       Затверджено
                   наказом Державного митного
                   комітету України
                   від 29 серпня 1996 року N 402
              Положення
     про верифікацію митними органами сертифікатів
         про походження товарів з України
   Це Положення розроблено на виконання постанови  Кабінету
Міністрів України від 30 липня 1996 року N 846 ( 846-96-п ) "Про
верифікацію сертифікатів про походження товарів з України" і має
на меті верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про
походження товарів з України, виданих Торгово-промисловою палатою
України або регіональними торгово-промисловими палатами (далі -
ТПП), на основі перевірки цих сертифікатів митними органами.
   1. Верифікація виданих Торгово-промисловою палатою України
або регіональними торгово-промисловими палатами сертифікатів про
походження товарів з України здійснюється  Державним  митним
комітетом на підставі запитів митних органів зарубіжних країн
протягом 90 днів з дати отримання запиту або  за  власною
ініціативою у випадках, передбачених пунктами 15 та 16 цього
Положення.
   2. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України
може здійснюватися у формах:
   а) перевірки сертифікату на автентичність (справжність);
   б) перевірки правильності  визначення  країни  походження
товару, зазначеного у сертифікаті про походження.
   3. Перевірка на автентичність сертифікату, виданого ТПП,
здійснюється  шляхом проведення експертизи форми сертифікату,
правильності заповнення граф, відбитку  печатки  та  підпису
уповноваженої особи ТПП, а також місця та дати видачі.
   4. Перевірка правильності  визначення  країни  походження
товару, зазначеного у сертифікаті про походження, на відповідність
правилам визначення країни походження здійснюється шляхом:
   а) отримання відповідної інформації від ТПП і підприємства -
виробника товару та порівняння цієї інформації з даними, що
містяться у сертифікаті;
   б) порівняння товару (або його фотокопії) разом з технічною
документацією та іншими документами до нього, надісланими митним
органом зарубіжної країни для верифікації, з ідентичним товаром,
на який видавався сертифікат;
   в) експертизи правильності визначення  країни  походження
товару відповідно до правил визначення країни походження, що
застосовуються у країні ввезення, на  підставі  даних  щодо
технології виготовлення, вмісту товарів іноземного походження в
товарі, калькуляції вартості товару з метою визначення в ньому
добавленої вартості.
   5. Перевірка на автентичність сертифікату, виданого ТПП,
здійснюється Управлінням з верифікації сертифікатів про походження
товарів Держмиткому із залученням у разі необхідності Центральної
митної лабораторії.
   6. Перевірка правильності  визначення  країни  походження
товару, зазначеного у сертифікаті про походження, на відповідність
правилам визначення країни походження здійснюється Управлінням з
верифікації сертифікатів про походження товарів Держмиткому із
залученням у разі необхідності територіальних митних управлінь та
Центральної митної лабораторії.
   7. У разі потреби для проведення перевірки сертифікатів
можуть  бути  залучені  спеціалісти  та  експерти  сторонніх
підприємств, організацій та установ.
   8. З метою встановлення достовірності даних, що відображені в
сертифікаті про походження товарів, орган, що здійснює перевірку,
має  право отримувати від підприємств копії документів, які
необхідні для перевірки, а також у випадку, передбаченому пунктом
4.б цього Положення, здійснювати порівняння товарів.
   9. Якщо у запиті митного органу зарубіжної країни не вказані
чітко параметри, за якими необхідно здійснити перевірку, або не
міститься достатньо інформації від заявника, митному  органу
зарубіжної країни протягом 20 днів з дати отримання запиту
надсилається повідомлення щодо подання більш детальної інформації
і надання, у разі потреби, відомостей про правила визначення
країни походження, що застосовуються в країні ввезення, а також
фотокопії  товару,  технічної  та  комерційної  документації,
зовнішньоекономічного контракту, рахунку-фактури та інших подібних
документів,  які можуть бути використані під час здійснення
перевірки сертифікату.
   10. За  результатами перевірки складається Акт перевірки
сертифікату про походження товарів. Акт складається в одному
примірнику,   підписується   спеціалістами-виконавцями   і
затверджується начальником Управління з верифікації сертифікатів
про  походження  товарів  Держмиткому.  У  разі  залучення
територіального митного управління до перевірки сертифікатів про
походження товарів Акт перевірки також підписується начальником
(заступником начальника) територіального митного управління.
   11. Про результати здійсненої за запитом митного органу
зарубіжної країни перевірки сертифікату Державний митний комітет
надсилає повідомлення митному органу зарубіжної країни.
   12. За умови банкрутства, ліквідації підприємства, зняття
товару з виробництва та неможливості визначення тих товарів, з
яких був вироблений товар, та їх вартості, а також нездійсненності
через  це  достовірної  перевірки за запитом митного органу
зарубіжної країни виданого ТПП сертифікату  про  походження,
Державний митний комітет надсилає про це повідомлення митному
органу зарубіжної країни.
   13. Уся інформація щодо здійсненої перевірки сертифікату про
походження є конфіденційною і може використовуватися тільки з
метою митного контролю.
   14. Запит митного органу зарубіжної країни, Акт перевірки
сертифікату про походження товарів, матеріали перевірки, копії
повідомлень та інші  матеріали,  що  стосуються  верифікації
сертифікату, зберігаються в Управлінні з верифікації сертифікатів
про походження товарів Держмиткому протягом 5 років з моменту
складення Акту перевірки сертифікату про походження товарів.
   15. З метою запобігання порушенням правил видачі сертифікатів
про походження товарів з України Державний митний комітет може
здійснювати верифікацію сертифікатів про  походження  товарів
вибірковим методом після вивезення товарів.
   Рішення про здійснення вибіркової перевірки сертифікатів про
походження товарів приймається Державним митним комітетом.
   16. У разі, якщо за результатами здійснених митними органами
перевірок установлено систематичні порушення Торгово-промисловою
палатою України чи окремими регіональними торгово-промисловими
палатами правил видачі сертифікатів про походження товарів з
України,  Державний  митний  комітет  приймає  рішення  щодо
запровадження до порушників протягом установленого терміну режиму
контролю за всіма виданими ними сертифікатами про походження
товарів з України.
   17. Якщо митними органами під час перевірок виявлено грубі
порушення (подання неправдивих даних, підробка документів) з боку
суб'єкта  зовнішньоекономічної  діяльності,  що  призвели  до
погіршення  умов  експорту  українських  товарів,  ліквідації
преференцій, застосування охоронних обмежень з боку іноземних
країн,  Державний  митний комітет виходить з пропозицією до
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
щодо застосування до цього суб'єкта санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
та інформує про це слідчі органи.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка