Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасової інструкції щодо організації та діяльності чергової служби Митної варти ДМКУ та контролю за переміщенням транзитних підакцизних товарів через митну територію України


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 419 від 11.09.96
   м.Київ
 
 vd960911 vn419
 
       Про затвердження Тимчасової інструкції
       щодо організації та діяльності чергової
       служби Митної варти ДМКУ та контролю
       за переміщенням транзитних підакцизних
       товарів через митну територію України
 
   З метою упорядкування та визначення дій посадових осіб під
час організації охорони і супроводження транзитних підакцизних
товарів та контролю за їх переміщенням Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Тимчасову  інструкцію щодо організації та
діяльності служби Митної варти ДМКУ по контролю за переміщенням
транзитних підакцизних товарів через митну територію України.
   2. Начальникам митних установ довести Тимчасову інструкцію до
підпорядкованих митниць та вивчити з особовим складом, який
залучається для вирішення цих питань.
   3. Контроль за виконанням залишаю за собою.
 
 Голова Державного
 митного комітету України                Л.В.Деркач
                          Затверджено
                       наказом  Держмиткому
                       від 11.09.96 р. N 419
            Тимчасова інструкція
     щодо організації та діяльності чергової служби
     Митної варти ДМКУ та контролю за переміщенням
     транзитних підакцизних товарів через митну
            територію України
           I. Загальне положення
   1.1. Охорона і супроводження транзитних підакцизних вантажів
та  контроль  за  їх  переміщенням  запроваджується з метою
забезпечення захисту економічних інтересів  України,  ведення
ефективної боротьби із злочинністю у сфері зовнішньоекономічної
діяльності.
   1.2. Загальне   керівництво  організацією  охорони  і
супроводженням транзитних підакцизних товарів та контролем за їх
переміщенням здійснює начальник Управління по організації боротьби
з контрабандою та порушеннями митних правил ДМКУ, начальники служб
по боротьбі з контрабандою, порушеннями митних правил та Митної
варти ТМУ та митниць, безпосередньо керує цим питанням заступник
начальника Управління - начальник організаційного відділу Митної
варти ДМКУ, заступники начальників служб - начальники Митних варт
ТМУ та митниць.
   1.3. Контроль за організацією  охорони  і  супроводження
транзитних підакцизних товарів та за їх переміщенням по митній
території України здійснюється черговими по Митній варті.
    II. Організація охорони і супроводження транзитних
      підакцизних товарів та здійснення контролю
            за їх переміщенням
   2.1. Начальник митниці  організовує  надання  попередньої
інформації про наявність вантажів, які підлягають охороні та
супроводженню, в чергову службу Митної варти ТМУ за станом на 6 та
18 годину за формою "Транзит-1" (додаток N 1).
   2.2. За узгодженням з ТМУ, начальник митниці укладає договір
на  охорону і супроводження та одночасно приймає заходи до
інформування митниці призначення, ТМУ  та  ДМКУ  за  формою
"Транзит-2" (додаток N 2).
   2.3. Начальник служби по боротьбі з контрабандою, порушеннями
митних  правил та Митної варти ТМУ (митниці) або заступник
начальника Служби - начальник Митної  варти  при  отриманні
інформації про охорону і супроводження транзитних підакцизних
товарів приймає рішення про охорону і супроводження, визначає сили
та засоби, пункти прийому-передачі вантажу між підпорядкованими
митницями, узгоджує ці пункти та час передачі з суміжними ТМУ та
інформує митниці, які приймають участь в охороні і супроводженні
транзитних підакцизних товарів, одержує від них інформацію про
можливість охорони і супроводження по формі "Транзит-3" (додаток
N 3).
   Результати прийнятого рішення про охорону і супроводження
транзитних підакцизних товарів доводить до підпорядкованих митниць
розпорядженням по формі "Транзит-4" (додаток N 4) та через чергову
службу інформує суміжні ТМУ (митниці) і чергового по Митній варті
ДМКУ.
   2.4. У випадку неможливості прийому від суміжної митниці
(ТМУ) підакцизного вантажу у зазначеному пункті, начальник митниці
(начальник служби по боротьбі з контрабандою, порушеннями митних
правил  та  Митної  варти  ТМУ  або  заступник  начальника
Служби - начальник Митної варти) своєчасно інформує ТМУ (ДМКУ) для
прийняття рішення для  подальшого  супроводження  вантажу  з
залученням сил та засобів інших митниць (ТМУ).
   2.5. Охорона і супроводження транзитних підакцизних товарів
та прийом і передача їх між групами охорони і супроводження
підрозділів Митної варти здійснюється по маршрутах та пунктах, які
зазначені у додатку N 13. При цьому, прийом-передача вантажу на
транспортних засобах, документи на вантаж, який супроводжується і
митне забезпечення здійснюється по  акту  форми  "Транзит-5"
(додаток N 5).
   2.6. Начальникам  митних органів при отриманні будь-якої
інформації від старших груп охорони та супроводження вантажів
підрозділів Митної варти, негайно приймати міри для вирішення тих
або інших питань.
   2.7. При закінченні процедури охорони і супроводження старший
групи передає інспектору митниці призначення підакцизний вантаж та
документи згідно з актом митниці відправлення (додаток N 3 до
Інструкції  про порядок застосування охорони і супроводження
транзитних підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через
митну територію України, наказ ДМКУ N 344/510 ( z0424-96 ) від
25.07.96 р.).
   2.8. Після митного оформлення вантажу у митниці призначення
група охорони і супроводження підрозділу Митної варти супроводжує
підакцизний вантаж до прикордонного (митного) пункту пропуску
суміжних з Україною держав: Російської Федерації, Республіки
Бєларусь, Республіки Молдова (спільний лист ДМКУ та Держкомкордону
України N 11/1-6568 від 03.09.96 р. та N 7/5572 від 04.09.96 р.)
Про прибуття вантажу черговий по Митній варті ТМУ, у складі якої
знаходиться митниця призначення, інформує чергових по Митній варті
суміжних ТМУ, які приймали участь у супроводженні підакцизного
товару по формі "Транзит-6" .
   2.9. Митниця  призначення  після  прийняття  до  митного
оформлення підакцизного транзитного вантажу, який прибув під
охороною підрозділу Митної варти, інформує митницю відправлення,
ТМУ, ДМКУ по формі "Транзит-6" (додаток N 6).
   2.10. Порядок заповнення бланків форми "Транзит" додається
(додаток N 7).
   2.11. Контроль  за  переміщенням транзитного підакцизного
вантажу по фінансових  гарантіях  здійснюється  від  митниці
відправлення до митниці призначення по інформації, яка надходить з
цих митниць по формі "Транзит-2, 6".
   Інформація про вихід супроводжуваного підакцизного вантажу
від чергового з митниці відправлення та прибуття на митницю
призначення передається вказаним адресатам черговими по митницях
не пізніше однієї години.
   2.12. Алгоритми дій посадових осіб надаються у додатках
N 8-12 ( Додатки N 8-12 відсутні в БД "Право ").
     III. Організація чергової служби по Митній варті
   3.1. Чергова служба по Митній варті запроваджується з метою
здійснення  контролю за організацією охорони і супроводження
транзитних підакцизних товарів та їх переміщенням, керівництвом
підрозділами  (групами)  Митної  варти,  які  безпосередньо
супроводжують вантаж, координації дій між підрозділами (групами)
Митної  варти  ТМУ  та митниць, постійного обміну службовою
інформацією, яка стосується переміщення транзитних підакцизних
вантажів, знання обстановки та оперативного реагування на її
зміни.
   3.2. Чергова  служба  функціонує  цілодобово.  Чергування
здійснюється черговими по Митній варті, яка є складовою частиною
відділу Митної варти ДМКУ та організаційних відділів ТМУ та
митниць. У своїй діяльності вона керується законами України,
митним законодавством, цією Інструкцією та інструкціями чергового
по Митній варті. Інструкції у додатках N 14 та N 15.
   3.3. Черговий по Митній варті підпорядковується начальнику
Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил ДМКУ і його заступнику - начальнику відділу Митної
варти (начальнику служби по боротьбі з контрабандою, порушеннями
митних  правил  та  Митної  варти  ТМУ,  митниць  і  його
заступнику - начальнику Митної варти). Безпосереднє  керівництво
черговою службою здійснює старший групи чергових по Митній варті.
   3.4. Чергування здійснюється за графіками, які затверджені
відповідними начальниками, у спеціально обладнаній кімнаті. Форма
одягу - повсякденна.
   3.5. У чергового по Митній варті повинна бути слідуюча
документація: Карта митного кордону України; Журнал контролю за
переміщенням транзитних підакцизних вантажів, що супроводжуються
Митною вартою; Журнал контролю  за  переміщенням  транзитних
підакцизних вантажів, що супроводжуються підрозділами МВС; Журнал
контролю за переміщенням транзитних підакцизних вантажів  по
фінансовим гарантіям; Журнал прийому та передачі чергувань по
Митній варті; Робочий зошит чергового по Митній варті; Опис майна,
технічних засобів та документації, що приймає черговий по Митній
варті; Довідкові дані чергового по Митній варті та керівні
документи.
   Перелік та зміст документів чергового по Митній варті у
додатку N 16.
   3.6. Черговий по Митній варті має право:
   - запитувати від чергових по Митній варті ТМУ, оперативних
чергових митниць дані про стан охорони і супроводження для
доповіді  керівництву  Управління  по організації боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил, а, при необхідності
уточнення, звертатися до відповідних начальників та посадових осіб
митниць, ТМУ, у тому числі суміжних;
   - за вказівкою начальника Управління (начальника служби)
давати митницям, ТМУ необхідні розпорядження з питань організації
охорони і супроводження підакцизного вантажу та контролю за їх
переміщенням;
   - підписувати,  в разі відсутності посадових осіб та в
неробочий  час,  Розпорядження  на  супроводження  транзитних
підакцизних вантажів Митною вартою (форма "Транзит-4").
   3.7. Начальникам ТМУ та митниць доповнити посадові Інструкції
оперативних чергових по митницях, пунктах, в яких обов'язок
прийому-передачі інформації про режим руху групи супроводження та
тощо покладається на оперативного чергового по мірі надходження
від чергового інспектора митного поста та старших груп охорони і
супроводження.
                         Додаток N 1
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
                        Форма "Транзит-1"
                        передається до ТМУ
            Попередня інформація
   1. Вхідна митниця ___________________________________________
                    (назва та код)
   Найменування вантажу _________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
   Найменування вантажу ________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
   Найменування вантажу ________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
   Найменування вантажу ________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
   Найменування вантажу ________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
   Найменування вантажу ________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
   Найменування вантажу ________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
   Найменування вантажу ________________________________________
   Кількість автотранспорту ____________________________________
   Вихідна митниця _____________________________________________
 
   2. Час і дата передачі інформації ___________________________
   3. Хто передав ______________________________________________
   4. Хто прийняв ______________________________________________
                          Додаток N 2
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
                      Форма "Транзит-2"
                   передається при оформленні
                   вантажу вхідною митницею
                   ТМУ, ДМКУ і вихідної митниці
              Інформація
       про охорону і супроводження транзитного
            підакцизного вантажу
   1. Вхідна митниця (код) _____________________________________
   2. Вантаж ___________________________________________________
   3. Кількість ________________________________________________
   4. Вартість _________________________________________________
   5. Наявність акцизної марки, якої держави ___________________
   6. Відправник _______________________________________________
   7. Держава __________________________________________________
   8. Юридична адреса __________________________________________
   9. Одержувач ________________________________________________
   10. Держава _________________________________________________
   11. Юридична адреса _________________________________________
   12. Перевізник вантажу ______________________________________
   13. Юридична адреса _________________________________________
   14. Фінансова гарантія ______________________________________
   15. Марка і номер автомобіля (причепу) ______________________
   16. Вихідна митниця і термін транзиту _______________________
   17. Розрахунковий час (Тр) __________________________________
   18. Вартість супроводження (В супр) _________________________
   19. Маршрут руху ____________________________________________
   20. Довжина маршруту (S) ____________________________________
   21. Хто супроводжує _________________________________________
   22. Кількісний склад (W) і старший групи охорони ____________
   23. Автотранспорт супроводження (кількість (Wa), тип,
держ. N, колір) __________________________________________________
   24. Акт N __________________ від _______________ про передачу
   25. Час і дата виходу з вхідної митниці _____________________
   26. Час і дата передачі інформації __________________________
   27. Хто передав _____________________________________________
   28. Хто прийняв _____________________________________________
                         Додаток N 3
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
                       Форма "Транзит-3"
                    передається з митниць, ТМУ
                    у порядку підпорядкування
              Інформація
       про можливість супроводження транзитного
        підакцизного вантажу Митною вартою
       ________________________________________
             назва митниці
   В наявності маю ______ груп для супроводження з _____________
                            час, дата
вантажу __________________________________________________________
            назва вантажу, кількість
   Відправник __________________________________________________
               держава, юридична адреса
   Одержувач ___________________________________________________
            держава, юридична адреса
   Перевізник __________________________________________________
               юридична адреса
на транспортних засобах __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
від міста _______________________ до міста _______________________
 
з передачею для подальшого супроводження групі супроводження
Митної варти _____________________________________________________
               назва митниці (ТМУ)
 
 Начальник _________________________ митниці
 
 "___"___________ 199_ р.          _____________________
                           підпис
                          Додаток N 4
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
                        Форма "Транзит-4"
             Розпорядження
      на супроводження транзитного підакцизного
           вантажу Митною вартою
 
   "___"___________ 199_ р.              N _______
                Начальнику _______________ митниці
 
   Супроводити вантаж __________________________________________
                 (назва вантажу, кількість)
   Відправник __________________________________________________
                 (держава, юридична адреса)
   Одержувач ___________________________________________________
                 (держава, юридична адреса)
   Перевізник __________________________________________________
                 (юридична адреса)
на транспортних засобах __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
від міста ___________________________ до міста ___________________
з передачею для подальшого супроводження групі супроводження
Митної варти _____________________________________________________
             (назва митниці, ТМУ)
 
 Заступник начальника управління           (підпис)
                          Додаток N 5
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
                     Форма "Транзит-5"
                  Заповнюється у двох примірниках
                Акт
    прийому (передачі) транзитного вантажу та документів
    між групами супроводження Митної варти ТМУ (митниць)
   "___"_________ 199_ р.        ________________________
                     місто прийому (передачі)
   _______________ час
   1. Ми _______________________________________________________
        (призвіще, ім'я та по батькові старшого групи
__________________________________________________________________
     супроводження ТМУ (митниці), що передає вантаж)
та _______________________________________________________________
  (призвіще, ім'я та по батькові старшого групи супроводження ТМУ
__________________________________________________________________
          (митниці), що приймає вантаж)
склали цей акт в тому, що перший здав, а другий прийняв для
охорони, супроводження та доставлення ____________________________
                    (назва наступного пункту
__________________________________________________________________
           або митниці призначення)
таких документів на транзитні вантажі, що переміщуються під митною
охороною і супроводженням.
   2. Перелік документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3. Вантаж на транспортних засобах: __________________________
                     (тип, державний номер
__________________________________________________________________
              автомобілю)
   4. Цілісність митного забезпечення _________________________
__________________________________________________________________
   Передав:                    Прийняв:
   ___________________              ______________
      підпис                    підпис
                          Додаток N 6
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
                     Форма "Транзит-6"
                 передається при прибутті вантажу
                 вихідною митницею на адресу ТМУ,
                 ДМКУ і вхідної митниці
              Інформація
       про прибуття транзитного підакцизного
          вантажу на вихідну митницю
   1. Вихідна митниця __________________________________________
   2. Вхідна митниця (код) _____________________________________
   3. Акт N __________ від ________________ про передачу
   4. Вантаж ___________________________________________________
   5. Відправник _______________________________________________
   6. Одержувач ________________________________________________
   7. Марка і номер автомобіля (причепу) _______________________
   8. Час і дата оформлення вантажу ____________________________
   9. П.І.Б. та ОНП інспектора, який оформлював вантаж _________
   10. Час і дата передачі інформації __________________________
   11. Хто передав _____________________________________________
   12. Хто прийняв _____________________________________________
                          Додаток N 7
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
               Порядок
        заповнення бланків форми "Транзит"
   Форма "Транзит-1" призначена для інформування Митної варти
ТМУ митницею відправлення для прийняття рішення на супроводження
товарів.
   Форми "Транзит-2, 6"  вводяться  з  метою  контролю  за
проходженням транзитного підакцизного вантажу по території України
від вхідної до вихідної митниць.
   Форма "Транзит-2" передається при оформленні вантажу вхідною
митницею на адресу ТМУ, ДМКУ та вихідної митниці. Вона містить
слідуючу інформацію:
   - характеристику  вантажу (вартість, кількість, наявність
акцизних марок, держава відправника, одержувача, перевізника та їх
юридичні адреси);
   - фінансові гарантії, якщо вони існують;
   - тип та державні номери автомобілів, які перевозять вантаж;
   - вхідна митниця та термін транзиту, а також разрахунковий
час  (Тр)  руху  і  вартість  супроводження (В супр.), яка
нараховується згідно схеми;
   - маршрут руху та його довжина (S) згідно з затвердженими
шляхами для транзитного підакцизного вантажу;
   - хто здійснює супроводження, кількісний склад (W), кількість
автомобілів (Wa), їх тип, державний номер та колір;
   - номер акту про передачу вантажу для супроводження;
   - час і дата виходу з митниці і передачі інформації в ТМУ та
вихідну митницю.
   Форма "Транзит-6" передається при прибутті вантажу вихідною
митницею на адресу ТМУ, ДМКУ і вхідної митниці, містить в собі
стислу інформацію про  вантажі  відправника  та  одержувача,
автомобілі, які перевозять вантаж, але, крім того, обов'язково
вказується:
   - час та дата оформлення вантажу на вихідній митниці;
   - прізвище, ім'я та по батькові, номер особистої номерної
печатки інспектора, який оформив вантаж;
   - час та дата передачі інформації.
   Форми "Транзит-3, 4" вводяться з метою прийняття рішення на
супроводження транзитного підакцизного вантажу.
   Ці форми  містять  інформацію  про  вантаж, відправника,
одержувача, перевізника, транспортні засоби,  які  перевозять
вантаж,  а  також  від  якого  і до якого місця необхідно
супроводжувати вантаж,  якщо  необхідно,  зазначається  якому
підрозділу Митної варти він буде переданий.
   Форма "Транзит-3"  складається  на  вхідній  митниці  і
передається на адресу ТМУ. Ця форма є підставою для керівника ТМУ
дати розпорядження на супроводження вантажу Митною вартою. В цій
формі начальник митниці обов'язково вказує наявність груп Митної
варти і з якої години він може почати супроводження.
   Форма "Транзит-4" відсилається на адресу відповідної митниці
(ТМУ) і являє собою наказ ТМУ (ДМКУ) на супроводження транзитного
підакцизного вантажу. На підставі форми "Транзит-3" начальник ТМУ
приймає рішення якими силами і до якого місця  здійснювати
супроводження та якому підрозділу Митної варти (при необхідності)
передавати вантаж.
   Форми "Транзит-1, 2, 3, 4" передаються негайно по факсу на
вищевказані адреси.
   Форма "Транзит-5"  являє  собою  акт  прийому-передачі
транзитного підакцизного вантажу та документів на нього між
групами супроводження Митної варти (митниць). Він складається у
двох примірниках, в яких зазначається:
   - прізвище, ім'я та по батькові старших груп, які прийняли та
передали вантаж, час та місце передачі;
   - пункт подальшого супроводження вантажу;
   - повний список документів, які підлягають передачі;
   - характеристика транспортних засобів, що перевозять вантаж;
   - цілісність митного забезпечення, де обов'язково вказуються
номера пломб та їх стан;
   - підписи старших груп.
   У кожній групі залишається по одному примірнику акта, який
здається в ТМУ (митницю) для обліку.
                         Додаток N 13
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
   Маршрути супроводження транзитних підакцизних товарів
   При прямуванні через пункти пропуску Західного ТМУ:
   по маршрутах: Доманово - Київ - Бачівськ; Ягодин - Київ -
Бачівськ до м.Олевська - Митною вартою Західного ТМУ (ЗТМУ), з
м.Олевська до м.Батуріна - митною вартою ЦТМУ, з м.Батуріна до
м.Бачівську - Митною вартою Східного ТМУ (СТМУ);
   по маршрутах: Ягодин - Луцьк - Київ - Гоптівка; Ягодин -
Луцьк - Київ - Харків - Довжанський до м.Нов.Волинського - Митною
вартою ЗТМУ з м.Нов.Волинського до м.Полтави - Митною вартою ЦТМУ,
з м.Полтави до мм.Гоптівка та Слов'янська - Митною вартою СТМУ, до
м.Слов'янська до м.Довжанського - Митною вартою Південно-Східного
ТМУ (ПСТМУ);
   по маршрутах: Ягодин (Доманово) - Луцьк - Тернопіль - Порубне
до м.Тернопіль - Митною вартою ЗТМУ, з м.Тернопіль до м.Порубного
- Митною вартою Карпатського ТМУ (КТМУ);
   по маршрутах: Шегіні - Львів - Київ - Бачівськ; Шегіні -
Львів - Київ - Харків - Гоптівка; Шегіні - Львів - Харків -
Довжанський - до м.Нов.Волинського - Митною вартою ЗТМУ, з
м.Нов.Волинського до м.Батуріна та Полтави - Митною вартою ЦТМУ, з
м.Батуріна до м.Бачівськ, з м.Полтава до м.Гоптівка та  до
м.Слов'янська  -  Митною  вартою  СТМУ,  з м.Слов'янська до
м.Довжанського - Митною вартою ПСТМУ;
   по маршруту Шегіні - Стрий - Порубне до м.Стрий - Митною
вартою ЗТМУ з м.Стрий до м.Порубне - Митною вартою КТМУ.
   При прямуванні через пункти пропуску Карпатського ТМУ:
   по маршрутах: Ужгород (Чоп) - Львів - Рівне - Київ -
Бачівськ; Ужгород (Чоп) - Львів - Рівне - Гоптівка; Ужгород (Чоп)
- Львів - Рівне - Київ - Довжанський до м.Стрий - Митною вартою
КТМУ, з м.Стрий до м.Нов.Волинського - Митною вартою ЗТМУ, з
м.Нов.Волинського до м.Батуріна та до м.Полтави - Митною вартою
ЦТМУ, з м.Батуріна до м.Бачівська та до м.Слов'янська - Митною
вартою СТМУ, з м.Слов'янська до м.Довжанського - Митною вартою
ПСТМУ;
   по маршруту Порубне - Шегіні до м.Стрий - Митною вартою КТМУ,
з м.Стрий до м.Шегіні - Митною вартою ЗТМУ:
   по маршруту Порубне - Ягодин (Доманово) до м.Тернопіль -
Митною вартою КТМУ, з м.Тернопіль до м.Ягодина (Доманово) - Митною
вартою ЗТМУ;
   по маршрутах:  Порубне  -  Нов.Волинський  -  Київ  -
Нов.Яриловичі; Порубне - Нов.Волинський - Бачівськ; Порубне -
Нов.Волинський - Гоптівка; Порубне - Нов.Волинський - Київ -
Довжанський до м.Кам'янець-Подільський - Митною вартою КТМУ,
м.Кам'янець-Подільського до міст Н.Яриловичі, Батуріна, Полтави -
Митною вартою ЦТМУ, з м.Батуріна, м.Полтави до м.Бачівська,
м.Гоптівка та до м.Слав'янська -  Митною  вартою  СТМУ,  з
м.Слов'янська до м.Довжанського - Митною вартою ПСТМУ.
   При прямуванні через пункти пропуску ЦТМУ:
   по маршруту Могилів - Подільський-Н.Яриловичі та навпаки -
Митною вартою ЦТМУ;
   по маршрутах:   Могилів-Подільський   -    Бачівськ;
Могилів-Подільський - Гоптівка; Могилів-Подільський - Довжанський
до м.Батуріна та до м. Полтави Митною вартою ЦТМУ, з м.Батуріна до
м.Бачівська та з м.Полтави до м.Гоптівка та до м.Слов'янська -
Митною вартою СТМУ, з м.Слов'янська до м.Довжанського - Митною
вартою ПСТМУ;
   по маршруту Н.Яриловичі - Іллічівськ (Кучурган) до м.Умані -
Митною вартою ЦТМУ, з м.Умані до м.Іллічівськ (Кучурган) - Митною
вартою Південного ТМУ (ПТМУ);
   по маршруту Н.Яриловичі - Довжанський до м.Полтави - Митною
вартою ЦТМУ, з м.Полтави до м.Слов'янська - Митною вартою СТМУ з
м.Слов'янська до м.Довжанського - Митною вартою ПСТМУ.
   При прямуванні через пункти пропуску Південного ТМУ:
   по маршруту Іллічівськ (Кучурган) - Н.Яриловичі (Бачівськ) до
м.Умані - Митною вартою ПТМУ, з м.Умані до м.Н.Яриловичі та до
м.Батуріна - Митною вартою ЦТМУ, з м.Батуріна до м.Бачівська -
Митною вартою СТМУ;
   по маршрутах: Іллічівськ (Кучурган) - Мелітополь - Гоптівка;
Іллічівськ (Кучурган) - Мелітополь - Довжанський до м.Мелітополь -
Митною вартою ПТМУ, з м.Мелітополь до м.Краснограду та  до
м.Першотравневого - Митною вартою Дніпровського ТМУ (ДТМУ), з
м.Краснограду  до  м.Гоптівка  -  Митною  вартою  СТМУ,  з
м.Першотравневого до м.Довжанського - Митною вартою ПСТМУ.
   При прямуванні через пункт пропуску Севастопольської митниці:
   По маршрутах: Севастопольський морський рибний порт - Київ -
Н.Яриловичі; Севастополь - Київ - Бачівськ до м.Сімферополя -
Митною вартою Севастопольської митниці, з  м.Сімферополя  до
м.Армянська - Митною вартою КрТМУ, з м.Армянська до м.Умані -
Митною вартою ПТМУ, з м.Умані до м.Н.Яриловичі та до м.Батуріна -
Митною вартою ЦТМУ, з м.Батуріна до м.Бачівська - Митною вартою
СТМУ;
   по маршрутах:  Севастополь - Дніпропетровськ - Гоптівка;
Севастополь - Маріуполь - Довжанський до м.Сімферополя - Митною
вартою Севастопольської митниці, з м.Сімферополя до м.Мелітополя -
Митною вартою Кр.ТМУ, з м.Мелітополя до м.Краснограду та до
м.Першотравневого  - Митною вартою ДТМУ, з м.Краснограду до
м.Гоптівка - Митною вартою  СТМУ,  з  м.Першотравневого  до
м.Довжанського - Митною вартою ПСТМУ.
   При прямуванні через пункт пропуску Південно-Східного ТМУ:
   по маршруту: Маріупольський морський порт - Дніпропетровськ -
Гоптівка  до  м.Красноармійська  -  Митною  вартою ПСТМУ, з
м.Красноармійська до м.Краснограду - Митною вартою ДТМУ,  з
м.Краснограду до м.Гопківка - Митною вартою СТМУ;
   по маршрутах: Маріуполь - Дніпропетровськ - Н.Яриловичі;
Маріуполь  -  Ягодин  (Доманово) до міст Першотравневого та
Красноармійська - Митною вартою ПСТМУ, з міст Першотравневого та
Красноармійська до м.Мелітополь та до м.Полтави - Митною вартою
ДТМУ, з м.Полтава до м.Н.Яриловичи та до м.Н.Волинського - Митною
вартою ЦТМУ, з м.Мелітополю до м.Умані - Митною вартою ПТМУ, з
м.Умані до м.Н.Волинського - Митною вартою ЦТМУ, далі до м.Ягодина
(Доманова) - Митною вартою ЗТМУ;
   по маршрутах: Довжанський - Н.Яриловичі; Довжанський - до
пунктів  пропуску  ЗТМУ;  Довжанський  -  Ужгород  (Чоп) до
м.Слов'янська - Митною вартою СТМУ, з м.Полтави до м.Н.Яриловичі
та до м.Нов.Волинського - Митною вартою ЦТМУ, з м.Нов.Волинського
до міст Доманово, Ягодин - Шегіні, Стрий - Митною вартою ЗТМУ, з
м.Стрий до м.Ужгород (Чоп) - Митною вартою КТМУ.
   При прямуванні через пункти пропуску Східного ТМУ:
   по маршруту Гоптівка - Севастополь до м.Красноград - Митною
вартою СТМУ, з м.Красноград до м.Мелітополь - Митною вартою ДТМУ,
з м.Мелітополь до м.Севастополь - Митною вартою Кр.ТМУ;
   по маршруту Гоптівка - Маріуполь до м.Красноград - Митною
вартою СТМУ, з м.Краснограду до м.Красноармійська - Митною вартою
ДТМУ, з м.Красноармійська до м.Маріуполь - Митною вартою ПСТМУ;
   по маршрутах:  Гоптівка  -  Н.Яриловичі;  Гоптівка  -
Могилів-Подільський; Гоптівка - пункти пропуску ЗТМУ та КТМУ
(Ужгород, Чоп) до м.Полтави - Митною вартою СТМУ, м.Полтави до
м.Н.Яриловичі та до міст Могилів-Подільський, Нов.Волинського -
Митною вартою ЦТМУ, з м.Нов.Волинського до міст Ягодин, Доманово,
Шегіні, Стрий - Митною вартою ЗТМУ, з м.Стрий до м.Ужгород (Чоп) -
Митною вартою КТМУ;
   по маршрутах: Бачівськ - Іллічівськ (Кучурган); Бачівськ -
Могилів-Подільський; Бачівськ - Порубне; Бачівськ - пункти пропуску
ЗТМУ та КТМУ (Ужгород, Чоп) до міст Умані, Могилів-Подільського,
Кам'янець-Подільського, Нов.Волинського - Митною вартою ЦТМУ, з
м.Умані до м.Іллічівська (Кучургана) - Митною вартою ПТМУ, з
м.Нов.Волинського до міст Ягодин, Доманово, Шегіні, Стрий - Митною
вартою ЗТМУ, з м.Стрий до м.Ужгород (Чоп) - Митною вартою КТМУ.
                         Додаток N 14
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
              Інструкція
         чергового по Митній варті ТМУ
           I. Загальні положення
   1.1. Черговий по Митній  варті  призначається  з  числа
працівників сектору організації служби, а також інших, найбільш
підготовлених співробітників Митної варти і запроваджується з
метою  здійснення контролю за супроводженням та переміщенням
транзитних підакцизних  вантажів  та  координації  проведення
спеціальних митних операцій підрозділами Митної варти.
   1.2. У своїй діяльності черговий по Митній варті керується
вимогами  митного законодавства України, постановами Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1996 року N 699 ( 699-96-п ) і
N 700 ( 700-96-п ), наказом Держмиткому і МВС від 25.07.96 р.
N 344/510 ( z0424-96 ), наказом Держмиткому,  Укрстрахнагляду,
Мінтрансу  та  Мінфіну  від 25.07.96 р. N 342/82/244/154-б,
Тимчасовою інструкцією щодо організації та діяльності чергової
служби Митної варти ДМКУ та контролю за переміщенням через митну
територію України та цією інструкцією.
   1.3. З питань службової діяльності черговий по Митній варті
підпорядковується начальнику Служби по боротьбі з контрабандою
порушеннями митних правил та Митної варти і його заступнику -
начальнику Митної варти.  Безпосередньо  керівництво  службою
здійснює начальник сектору організації служби організаційного
відділу, який є старшим групи чергових по Митній варті.
   1.4. Черговий по Митній варті в необхідних випадках стосовно
організації та контролю за супроводженням транзитних вантажів, а
також роботи оперативних груп на митному кордоні, має право
звертатися до відповідних начальників та посадових осіб митниць,
ТМУ, у тому числі суміжних. Крім того, у разі відсутності
посадових осіб та в неробочий час, він має право підписувати
"Розпорядження на супроводження транзитних підакцизних вантажів
Митною вартою".
   1.5. Черговий по Митній варті заступає на чергування згідно з
графіком, затвердженим заступником  начальника  Управління  -
начальником Служби по організації боротьби з контрабандою, ПМП та
Митної варти і виконує обов'язки у спеціально обладнаній кімнаті.
Форма одягу повсякденна.
       II. Обов'язки чергового по Митній варті
   2.1. Черговий по Митній варті відповідає за збір і облік
всієї поступаючої інформації, яка надходить  про  транзитний
підакцизний вантаж, та своєчасну доповідь про неї заступнику
начальника  Служби  -  начальнику  Митної  варти,  здійснює
безпосередній контроль за переміщенням транзитних вантажів через
зону відповідальності ТМУ.
   2.2. Координує  роботу  оперативних  груп при проведенні
спеціальних митних операцій Митною вартою на митному кордоні.
   2.3. Черговий по Митній варті забов'язаний:
   а) при прийнятті чергування:
   - вивчити обстановку за минулу добу та наявну інформацію про
транзитні підакцизні вантажі на наступну добу;
   - ознайомитися з розпорядженнями, які надійшли, та станом їх
виконання;
   - прийняти згідно опису документацію чергового по Митній
варті, майно, технічні засоби;
   - доповісти про прийняття чергування черговому по Митній
варті ДМКУ і заступнику начальника Служби - начальнику Митної
варти ТМУ.
   б) під час чергування:
   - постійно знати місце знаходження керівництва Митної варти
та порядок підтримки зв'язку з ним;
   - здійснювати збір та аналіз інформації, яка надходить по
всіх транзитних підакцизних вантажах з доповіддю  заступнику
начальника Служби - начальнику Митної варти і черговому по Митній
варті Держмиткому;
   - при отриманні інформації від вхідної митниці (суміжного
ТМУ) про планування супроводження транзитних підакцизних вантажів,
доповідає черговому по Митній варті ДМКУ, заступнику начальника
Служби - начальнику Митної варти ТМУ і спільно з сектором
планування організаційного відділу приймати міри по організації
супроводження цього вантажу до вихідної митниці, або пункту
передачі групі супроводження Митної варти суміжного ТМУ;
   - здійснювати збір і постійно знати про наявність в митницях
(суміжних ТМУ) сил та засобів Митної варти для супроводження
підакцизних вантажів і доповідати свої пропозиції по забезпеченню
супроводження згідно з інформацією, яка надходить;
   - після прийняття рішення про супроводження  транзитного
підакцизного  вантажу Митною вартою, доводити до начальників
митниць "Розпорядження на супроводження транзитних підакцизних
вантажів Митною вартою", а також інформувати про це чергового по
Митній варті ДМКУ;
   - у разі супроводження вантажів через зони відповідальності
декількох ТМУ передавати інформацію про вантаж по встановленій
формі черговим по Митній варті ДМКУ та суміжних ТМУ;
   - переміщення транзитних вантажів, які прямують під охороною
і  супроводженням Митної варти, контролювати від вхідної до
вихідної митниць (пунктів прийому-передачі групі супроводження
суміжного ТМУ) по доповідям старших груп супроводження, а також по
отриманню "Інформації про прибуття вантажу на вихідну митницю" з
відміткою у спеціальному журналі;
   - при виникненні аварійних та інших непередбачених ситуацій,
порушуючих порядок супроводження, негайно доповідати заступнику
начальника Служби - начальнику Митної варти та черговому по Митній
варті по ДМКУ і приймати необхідні заходи по їх усуненню;
   - контролювати переміщення транзитних підакцизних вантажів,
слідуючих під охороною підрозділів МВС та по фінансових гарантіях,
здійснювати по інформації встановленого зразку, яка надходить від
вхідної та вихідної митниць з відміткою у спеціальних журналах.
   У випадках неприбуття цих вантажів у встановлений термін до
вихідної митниці, доповісти про це заступнику начальника Служби -
начальнику Митної варт Управління та черговому по Митній варті
ДМКУ і приймати заходи по з'ясуванню обставин неприбуття та його
розшуку:
   - своєчасно інформувати підпорядковані митниці про одержані
від керівництва розпорядження,  що  стосуються  контролю  та
супроводження транзитних вантажів, роботи оперативних груп на
митному кордоні;
   - щоденно, станом на 6.00, готувати підсумкові дані про
переміщення  транзитних  підакцизних  вантажів  в   зоні
відповідальності ТМУ та доповісти черговому по Митній варті ДМКУ
не пізніше 7.00 і керівництву Митної варти ТМУ.
   в) при передачі чергування:
   - передати всю наявну інформацію, а також розпорядження щодо
переміщення транзитних підакцизних вантажів і роботи оперативних
груп на митному кордоні;
   - здати,  згідно  опису,  заповнену документацію, майно,
технічні засоби зв'язку;
   - доповісти заступнику начальника Служби - начальнику Митної
варти про передачу чергування.
   Примітка: Ця Інструкція затверджується заступником начальника
ТМУ (митниці) - начальником Служби по організації боротьби з
контрабандою, порушеннями митних  правил  та  Митної  варти,
підписується заступником начальника Служби - начальником Митної
варти.
                        Додаток N 15
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
              Інструкція
         чергового по Митній варті ДМКУ
           I. Загальні положення
   1.1. Черговий  по  Митній  варті  призначається з метою
здійснення контролю за супроводженням та переміщенням транзитних
підакцизних вантажів та координації проведення спеціальних митних
операцій підрозділів швидкого реагування Митної варти.
   1.2. У своїй діяльності черговий по Митній варті керується
вимогами митного законодавства України, постановами  Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1996 року N 699 ( 699-96-п ) і
N 700 ( 700-96-п ), наказом Держмиткому і МВС від 25.07.96 р.
N 344/510 ( z0424-96 ), наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду,
Мінтрансу та Мінфіну від 25.07.96  р.  N  342/82/244/154-б,
Тимчасовою інструкцією щодо організації та діяльності чергової
служби Митної варти ДМКУ та контролю за переміщенням транзитних
підакцизних  товарів  через митну територію України та цією
інструкцією.
   1.3. З питань службової діяльності черговий по Митній варті
ДМКУ  підпорядковується  начальнику Управління по організації
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та його
заступнику. Безпосередньо керівництво службою здійснює заступник
начальника Управління - начальник відділу Митної варти.
   1.4. Черговий по Митній варті ДМКУ стосовно організації та
контролю за супроводженням транзитних вантажів, а також роботи
оперативних груп на митному кордоні, має право звертатись до
відповідних начальників та посадових осіб митниць, ТМУ.
   1.5. Черговий по Митній варті заступає на чергування згідно з
графіком, затвердженим начальником Управління по  організації
боротьби з контрабандою та ПМП, і виконує обов'язки у спеціально
обладнаній кімнаті. Форма одягу повсякденна.
      II. Обов'язки чергового по Митній варті ДМКУ
   2.1. Черговий по Митній варті ДМКУ відповідає за збір і облік
всієї інформації, яка надходить про транзитний підакцизний вантаж,
та своєчасну доповідь про неї заступнику начальника Управління -
начальнику відділу Митної варт, здійснює безпосередній контроль за
переміщенням транзитних вантажів по території України.
   2.2. Координує  роботу  оперативних  груп при проведенні
спеціальних митних операцій Митною вартою на митному кордоні.
  2.3. Черговий по Митній варті ДМКУ забов'язаний:
   а) при прийнятті чергування:
   - прийняти згідно опису документацію чергового по Митній
варті ДМКУ, майно, технічні засоби;
   - вивчити обстановку за минулу добу та наявну інформацію про
транзитні підакцизні вантажі на наступну добу;
   - ознайомитися з розпорядженнями, які надійшли, та станом їх
виконання;
   - доповісти про прийняття чергування заступнику начальника
Управління - начальнику відділу Митної варти ДМКУ.
   б) під час чергування:
   - постійно знати місце знаходження керівництва Управління по
організації боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил та
Митної варти і підтримувати зв'язок з ним;
   - здійснювати збір та аналіз інформації, яка надходить по
всіх транзитних підакцизних вантажах з доповіддю  заступнику
начальника Управління - начальнику відділу Митної варти ДМКУ;
   - здійснювати збір інформації від чергових по Митній варті
ТМУ і постійно знати про супроводження транзитних підакцизних
вантажів, які плануються, та наявність сил і засобів Митної варти
для його здійснення;
   - у разі супроводження вантажів через зони відповідальності
декількох ТМУ координувати супроводження та передачу вантажів між
ТМУ у встановлених пунктах;
   - контролювати переміщення транзитного вантажу від вхідної до
вихідної митниць з відміткою у спеціальних журналах контролю за
переміщенням транзитних підакцизних вантажів, організацію передачі
його у встановлених пунктах між групами супроводження;
   - при виникненні аварійних та інших непередбачених ситуацій,
порушуючих порядок супроводження, негайно доповідати заступнику
начальника Управління - начальнику відділу Митної варти ДМКУ і
приймати необхідні заходи по їх усуненню;
   - контроль за переміщенням транзитних підакцизних вантажів,
слідуючих під охороною підрозділів МВС та по фінансових гарантіях,
здійснювати згідно інформації встановленого зразку, яка надходить
від вхідної та вихідної митниць з відміткою у  спеціальних
журналах.
   У випадках неприбуття цих вантажів за встановленим терміном
до вихідної митниці доповісти про це заступнику  начальника
Управління - начальнику відділу Митної варти і приймати заходи по
з'ясуванню обставин неприбуття та його розшуку:
   - своєчасно інформувати ТМУ про одержані від керівництва
розпорядження, що стосуються контролю та супроводження транзитних
вантажів, роботи оперативних груп на митному кордоні;
   - щоденно, станом на 7.00, готувати підсумкові дані про
переміщення транзитних підакцизних вантажів по території України
та доповісти начальнику Управління по організації боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил (заступнику начальника
Управління - начальнику відділу Митної варти).
   в) при передачі чергування:
   - передати всю наявну інформацію, а також розпорядження щодо
переміщення транзитних підакцизних вантажів і роботи оперативних
груп на митному кордоні;
   - здати, згідно опису,  заповнену  документацію,  майно,
технічні засоби зв'язку;
   - доповісти заступнику начальника Управління - начальнику
відділу Митної варти про передачу чергування.
   Примітка: Ця Інструкція затверджується начальником Управління
по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил ДМКУ, підписується заступником начальника Управління -
начальником відділу Митної варти.
                        Додаток N 16
                       до наказу ДМКУ N 419
                       від 11.09.96 р.
               Перелік
     та зміст документів чергового по Митній варті
   I. Карта митного кордону України на якій відображаються:
   - пункти пропуску на митному кордоні;
   - місця розташування митниць, ТМУ, ДМКУ;
   - маршрути охорони і супроводження транзитних підакцизних
вантажів;
   - пункти прийому-передачі вантажу між митницями, ТМУ;
   - зони діяльності ТМУ, митниць.
   II. Журнал  контролю за переміщенням транзитних вантажів
супроводжуваних Митною вартою.
   1. Номер по порядку.
   2. Час і дата надходження інформації.
   3. Вхідна (вихідна) митниця.
   4. Вантаж (найменування, кількість, вартість).
   5. Наявність акцизних марок, якої держави.
   6. Відправник (фірма, її юридична адреса).
   7. Одержувач (фірма, її юридична адреса).
   8. Транспортно - експлуатаційна фірма (перевізник).
   9. Марка, державний номер автомобіля та причепа.
   10. Термін транзиту.
   11. Кількісний  склад,  старший  групи  та автотранспорт
супроводження.
   12. Час і дата виходу з вхідної митниці.
   13. Маршрут руху (пункти та термін прийому-передачі).
   14. Час  і дата оформлення вантажу на вихідній митниці
(передача сусідньому ТМУ).
   15. П.І.Б. та ОНП інспектора який оформлював вантаж (П.І.Б.
старшого групи супроводження).
   16. Примітки.
   III. Журнал контролю за переміщенням транзитних вантажів
супроводжуваних підрозділами МВС.
   Цей журнал  має такі самі графи, тільки у графі N 11
вказується підрозділ МВС, та П.І.Б. старшого цього підрозділу.
Якщо охорона і супроводження здійснюється сумісно, то вказуються
дані підрозділу Митної варти.
   IV. Журнал контролю за переміщенням транзитних вантажів по
фінансових гарантіях.
   Цей журнал несе таку ж інформацію, тільки добавляється графа
(фінансова гарантія) пунктом N 14.
   Крім цього, черговий по Митній варті веде:
   - Журнал прийому та передачі по Митній варті;
   - Робочий зошит чергового по Митній варті.
   V. Опис майна, технічних засобів та документації, які приймає
черговий по Митній варті.
   VI. Довідкові дані чергового по митній варті та керівні
документи.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка