Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку видачі, обліку та погашення векселів, які видаються в рахунок видатків, пов"язаних з оплатою природного газу, що споживається бюджетними установами та організаціями, а також дотацій на відшкодування різниці в цінах за природний г


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГАЗ"
              Н А К А З
 
 N 173/16 від 21.08.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 серпня 1996 р.
 vd960821 vn173/16          за N 471/1495
 
 
 Про затвердження Порядку видачі, обліку та погашення векселів,
 які видаються в рахунок видатків,  пов'язаних з оплатою
 природного газу, що споживається бюджетними установами та
 організаціями, а також дотацій на відшкодування різниці в
    цінах за природний газ, що споживається населенням
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 494-р ( 494-96-р ) Н А К А З У Є М О:
   Затвердити Порядок видачі, обліку та погашення векселів, які
видаються в рахунок видатків, пов'язаних з оплатою природного
газу, що споживається бюджетними установами та організаціями, а
також дотацій на відшкодування різниці в цінах за природний газ,
що споживається населенням, який додається.
 
 Міністр фінансів України             В.М.Короневський
 
 Голова правління Державної
 акціонерної холдингової
 компанії "Укргаз"                    Г.М.Фреюк
                       Затверджено
                 наказом  Міністерства фінансів
                 України і Державної акціонерної
                 холдингової  компанії "Укргаз"
                 від 21 серпня 1996 року N 173/16
               Порядок
   видачі, обліку та погашення векселів, які видаються в
   рахунок видатків, пов'язаних з оплатою природного газу,
   що споживається бюджетними установами та організаціями,
   а також дотацій на відшкодування різниці в цінах за
      природний газ, що споживається населенням
           1. Загальні положення
   1. Відповідно  до  цього Порядку здійснюється оформлення
простими векселями бюджетної  заборгованості  з  фінансування
видатків, пов'язаних з оплатою природного газу, що споживається
бюджетними організаціями та установами, а також по дотаціях на
відшкодування різниці в цінах на природний газ, що споживається
населенням, у межах передбачених асигнувань.
   2. Векселедавцями виступають Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, фінансові управління обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   3. Векселі видаються  векселедавцями  наказу  відповідних
газозбутових організацій.
   4. Термін платежу  за  векселем  повинен  припадати  на
1996 бюджетний рік.
   5. Відсотки на вексельну суму не нараховуються.
   6. Векселі видаються в рахунок видатків бюджетів, що входять
до складу відповідно бюджетів  Автономної  Республіки  Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
   7. Векселедержателями  можуть  бути  будь-які  суб'єкти
господарювання, що отримують їх безпосередньо від векселедавців
або інших юридичних осіб шляхом індосаменту.
   8. Вексель, випущений відповідно до цього Порядку, може
пред'являтися до погашення виключно підприємствами, розташованими
на теріторії відповідного векселедавця.
            2. Випуск векселів
   9. Векселі випускаються у вигляді простих векселів на бланках
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного
банку України від 10 вересня 1992 року N 528 ( 528-92-п ).
Придбання вексельних бланків здійснюється в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
   10. Випуск векселів здійснюється на підставі оформлення таких
документів:
   - наказів  відповідно  Міністерства  фінансів  Автономної
Республіки Крим, фінансових управлінь обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій про проведення
звірки заборгованості;
   - актів  звірки  заборгованості,  підписаних  керівниками
відповідної  бюджетної установи (організації) та газозбутової
організації;
   - зведеного акта звірки, затвердженого Міністерством фінансів
Автономної Республіки Крим, фінансовими управліннями обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що
підтверджує проходження коштів у порядку бюджетного фінансування з
відповідного бюджету.
           3. Операції з векселями
   11. Векселі можуть використовуватися векселедержателями для:
   - погашення  кредиторської  заборгованості  за  згодою
відповідних кредиторів;
   - продажу юридичним особам, які є резидентами відповідно до
чинного законодавства України;
   - застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами
відповідно до законодавства України про заставу;
   - зарахування у сплату недоїмки з  податків  та  інших
обов'язкових платежів, що зараховуються до бюджету Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
           4. Погашення векселів
   12. Погашення векселів здійснює відповідний векселедавець
шляхом  зарахування  векселів у сплату їх векселедержателями
недоїмки з податків та інших обов'язкових бюджетних платежів.
   13. Векселедержатель, який бажає зарахувати векселі у сплату
податків та інших обов'язкових бюджетних платежів, подає заяву
разом  з  векселем до відповідного векселедавця. Розгляд та
виконання зобов'язання, що обумовлене пред'явленим таким чином
векселя здійснюється векселедавцем протягом семи робочих днів з
дня їх пред'явлення.
   У зазначений  строк  Міністерство  фінансів  Автономної
Республіки Крим, фінансові управління  відповідних  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
повідомляють  органи  Державної  податкової  інспекції  за
місцезнаходженням векселедержателів про зарахування векселів в
уплату податків та інших обов'язкових бюджетних платежів цими
платниками, а органи Державної податкової інспекції приймають ці
векселі, здійснюють відображення суми отриманих векселів в обліку
надходжень від платників податків та інших платежів, про що
інформують векселедавців.
   14. Векселі, не пред'явлені до погашення у зазначені в них
терміни, втрачають чинність.
    5. Відображення видачі і погашення векселів в обліку
         і звітності з виконання бюджету
   15. Видачу   векселів   векселедавець  відображає  на
позабалансових рахунках з виконання відповідного бюджету.
   16. Погашення векселя відображається як проведення фінансових
видатків, пов'язаних з оплатою природного газу, а також по
дотаціях на відшкодування різниці в цінах на природний газ, що
споживається населенням, та надходження  доходів  до  бюджету
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
   17. Розрахунки між бюджетами різних рівнів, що виникають
внаслідок випуску та погашення векселів, здійснюються у порядку,
встановленому для проведення взаєморозрахунків між бюджетами.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка