Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комісію з опрацювання питань щодо скасування смертної кари в Україні


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про Комісію з опрацювання питань щодо
        скасування смертної кари в Україні
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Президента
   N 414/98-рп від 31.07.98 
   N 53/99-рп від 11.03.99 )
   З метою вироблення пропозицій щодо гуманізації кримінального
і кримінально-виконавчого законодавства України та  скасування
смертної кари відповідно до рекомендацій Ради Європи:
   1. Утворити Комісію з опрацювання питань щодо скасування
смертної кари в Україні (далі - Комісія).
   2. Затвердити персональний склад Комісії (додається).
   3. Установити, що завданнями Комісії є розгляд матеріалів,
пов'язаних зі скасуванням смертної кари відповідно до рекомендацій
Ради Європи, припиненням виконання вироків щодо засуджених до
смертної кари, запровадженням в Україні щодо осіб, які вчинили
особливо тяжкі злочини, довічного  ув'язнення  та  підготовка
пропозицій з цих питань.
   4. Для розроблення проектів відповідних нормативно-правових
актів з зазначених питань дозволити Комісії утворювати тимчасові
робочі групи, у тому числі на договірних засадах, із фахівців
державних органів та вчених.
   5. Комісії після схвалення розроблених проектів внести їх за
належністю на розгляд відповідних державних органів.
   6. Фінансове  і  матеріально-технічне забезпечення роботи
Комісії покласти на Кабінет Міністрів України.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 серпня 1996 року
     N 251/96-рп
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               Розпорядженням Президента України
               від 21 серпня 1996 року N 251/96-рп
               ( В редакції Розпорядження Президента
                N 414/98-рп від 31.07.98 )
               СКЛАД
        Комісії з опрацювання питань щодо
        скасування смертної кари в Україні
 
 
БУРЧАК          - Радник Президента України з питань
Федір Глібович       правової політики, віце-президент
              Академії правових наук України,
              голова Комісії
 
СТАНІК          - Міністр юстиції України, заступник
Сузана Романівна      голови Комісії
 
БІЛОБЛОЦЬКИЙ       - Глава Адміністрації Президента 
Микола Петрович       України
 
БУТКЕВИЧ         - член Європейського Суду з прав людини
Володимир Григорович    (за згодою)
 
ДЕРКАЧ          - Голова Служби безпеки України
Леонід Васильович
 
КОСТИЦЬКИЙ        - народний депутат України (за згодою)
Василь Васильович
 
КРАВЧЕНКО         - Міністр внутрішніх справ України
Юрій Федорович
 
МАЛЯРЕНКО         - заступник Голови Верховного Суду
Василь Тимофійович     України (за згодою)
 
ПОТЕБЕНЬКО        - Генеральний прокурор України
Михайло Олексійович     (за згодою)
 
СТАШИС          - перший проректор Національної
Володимир Володимирович   юридичної академії України імені
              Ярослава Мудрого
 
ТАЦІЙ           - президент Академії правових наук
Василь Якович        України, ректор Національної
              юридичної академії України імені
              Ярослава Мудрого.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
( Склад Комісії в редакції Розпорядження Президента N 414/98-рп
від 31.07.98, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 53/99-рп від 11.03.99 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка