Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни до Тимчасових методичних вказівок "Про порядок касового виконання Державного бюджету України за доходами і видатками", затверджені Національним банком та Міністерством фінансів України від 28.06.1993 р. N 17010/1338 та 09-407


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
 N 199 від 13.10.94
   м.Київ
 
 vd941013 vn199
 
       Зміни до Тимчасових методичних вказівок
  "Про порядок касового виконання Державного бюджету України
    за доходами і видатками", затверджені Національним
       банком та Міністерством фінансів України
       від 28.06.1993 р. N 17010/1338 та 09-407
             ( v1338500-93 )
 
   В зв'язку з впровадженням Національним банком України нової
системи міжбанківських розрахунків із застосуванням електронних
платежів, деякими змінами порядку обліку доходів і видатків, а
також надходженням запитів  від  установ  банків,  вносяться
відповідні доповнення та зміни до вказаних методичних вказівок:
   - п. 2.4 абзацу 2 викладається в такій редакції:
   "З цього  рахунку  установи  банків  щоденно на початок
операційного дня перераховують електронними платіжними документами
в  регіональні  управління Національного банку загальну суму
доходів, що надійшли на пасивні доходні рахунки.
   Для здійснення  контролю  за перерахуванням сум платежів
обов'язково в платіжних документах проставляється порядковий номер
перерахування".
   з п. 2.4 виключаються 3 та 4 абзаци.
   - п.2.5 доповнюється словами: "в цілих карбованцях";
   - в п. 2.5 абзац 2,3 відміняється.
   - в кінці п. 2.5 додається абзац в такій редакції:
   "Повернення зайво внесених платежів до Державного бюджету
проводиться установами банків на підставі платіжного доручення або
чеку фінансового органу з рахунків NN 080 або 100, тобто, на які
вони надійшли, в межах сум надходження за поточний день або
декількох  (2-3 днів) та залишків на цих рахунках. В разі
недостатності коштів за ці дні суми зайво внесених платежів
повертаються платнику Міністерством фінансів України при наявності
висновку податкової інспекції".
   - п. 2.7 "Регіональні управління Національного банку щоденно
на початок операційного дня перераховують електронним зв'язком
отримані від банків за попередній поточний день кошти по доходах
державного бюджету з транзитних рахунків на рахунок Міністерства
фінансів України N 100 в Операційне управління Національного банку
МФО 300001. В платіжних документах поставляється порядковий номер
перерахування.
   Перерахування коштів установами банків, а також розмежування
коштів з рахунку N 030 і зарахування їх на відповідні рахунки
проводиться  не пізніше наступного операційного дня. В разі
перевищення встановленого строку установами банків - стягується
пеня в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством".
   - п. 3.4 абзац 3 викладається в такій редакції:
   "При цьому кожній бюджетній установі відкриваються поточні
рахунки позабюджетних коштів тільки в тих установах банку, в яких
їм відкриті бюджетні поточні рахунки.
   Бюджетній установі на балансовому рахунку N 141 відкривається
окремо один поточний рахунок по спецкоштах для обліку всіх видів
спецкоштів та один поточний рахунок "Суми за дорученнями" по всіх
видах доручень".
   - п. 3.5 викладається в такій редакції:
   "Перерахування бюджетних коштів на фінансування капітальних
вкладень здійснюється Міністерством фінансів України з  його
централізованого рахунку по видатках (балансовий рахунок N 124) на
рахунки міністерств, відомств і організацій, відкритих в установах
банків  N 181 "Фінансування капітальних вкладень за рахунок
Державного бюджету" та N 740 "Кошти довгострокового кредитування
народного господарства. Видатки здійснюються в межах коштів на цих
окремих пасивних рахунках".
   - п. 3.11 викладається в такій редакції:
   "Пенсії пенсіонерам  Міністерства  оборони,  Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки та інших військових формувань
виплачуються установами Ощадного банку України в межах коштів на
його бюджетному поточному рахунку, на який зараховуються бюджетні
кошти,  перераховані  Міністерством  фінансів  України  через
кореспондентський рахунок Ощадбанку України".
   - пункти 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 - відміняються.
 
 Заступник Голови Правління               О.І.Кіреєв
 від 13.10.94 р. N 199
 
 Заступник Міністра фінансів України         І.Г.Дімітрієв
 від 13.10.94 р. N 09-08/30
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка