Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі охорони здоров"я


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Грузія
     про співробітництво в галузі охорони здоров'я
 
   Уряд України та Уряд Республіки Грузія, надалі "Сторони",
   виходячи з національних інтересів і традиційних зв'язків в
галузі охорони здоров'я, що склалися між ними,
   а також враховуючи зацікавленість обох Сторін в подальшому
розвитку взаємовигідного співробітництва на довгостроковій основі,
   домовилися про таке:
               Стаття 1
   Сторони зобов'язуються розвивати співробітництво в інтересах
подальшого удосконалення національних систем охорони здоров'я.
               Стаття 2
   Сторони розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в таких
галузях практичної охорони здоров'я та медичної науки:
   організація охорони здоров'я та профілактика захворювань;
   обмін оперативною інформацією по надзвичайних ситуаціях та
епідеміологічній обстановці, що викликають взаємний інтерес;
   надання спеціалізованої  допомоги  дорослому  і  дитячому
населенню;
   підготовка наукових та медичних кадрів;
   фармація та медична техніка.
               Стаття 3
   Сторони погодились,  що  пріоритетними напрямами спільної
діяльності є:
   реконструктивно-пластична хірургія;
   трансплантологія;
   неврологія і нейрохірургія;
   проблема СНІДу;
   наркологія і токсикологія;
   курортологія;
   алергологія та імунологія;
   онкологія;
   акушерство, гінекологія і репродуктологія.
   Цей перелік не підлягає обмеженню і може бути розширений.
               Стаття 4
   Співробітництво за статтями 2-3 даної Угоди здійснюватиметься
шляхом проведення спільних наукових досліджень, консультацій,
обміну спеціалістами і медико-технічною інформацією, розробки
методичних  рекомендацій,  організації симпозіумів, публікації
монографій і статей, інших видів співпраці, тематика і строки яких
будуть визначені.
               Стаття 5
   Сторони погодились забезпечувати в екстремальних ситуаціях
взаємну екстрену лікувально-консультативну допомогу.
               Стаття 6
   Сторони здійснюватимуть політику консультацій і безкоштовного
лікування 20 хворих за направленням Міністерства охорони здоров'я,
безперешкодно приймати для надання  спеціалізованої  медичної
допомоги громадянам держав за направленнями Міністерств охорони
здоров'я  з  подальшим  пред'явленням  рахунків  за  їх
лікування. Громадянам, які прибувають в лікувальні установи без
направлення Міністерства охорони здоров'я, лікувальна допомога
надається на комерційній основі. Надання ургентної і невідкладної
медичної допомоги громадянам  України  і  Республіки  Грузія
здійснюється безкоштовно, без взаємної компенсації витрат.
               Стаття 7
   Сторони здійснюють спільну роботу по оптимізації учбових
планів і програм вищих і середніх спеціальних учбових установ,
налагоджують прямі зв'язки, а також обмін студентами і учнями на
взаємоприйнятних умовах або на комерційній основі, вирішують
питання про легалізацію дипломів.
               Стаття 8
   Сторони зобов'язуються забезпечити в підвідомчих установах
підвищення кваліфікації медичних, педагогічних і наукових кадрів у
відповідності з вимогами і оплатою.
               Стаття 9
   Сторони встановлюють     прямі     зв'язки    між
санітарно-епідеміологічними  службами,  забезпечують проведення
необхідних  санітарно-епідеміологічних робіт, а також заходів
охорони навколишнього середовища.
              Стаття 10
   Сторони погодились про співробітництво в галузі фармації,
створення спільних підприємств по виробництву медикаментів та
медичної  техніки,  проведенні  фармакологічних  досліджень,
реєстрації і реалізації своїх і спільно вироблених препаратів та
медичних виробів.
              Стаття 11
   Сторони погодились  сприяти  участі  у  спільній  роботі
грузинських та українських ділових кіл у галузі медичних наукових
досліджень, медичної допомоги, лікувального туризму і розвитку
медичної індустрії.
              Стаття 12
   Координація реалізації цієї Угоди здійснюється Міністерствами
охорони здоров'я України і Республіки Грузія.
              Стаття 13
   Дана Угода може бути здійсненою або доповненою по взаємному
вирішенню Сторін і оформленою у вигляді додатка до Угоди, який
підписується уповноваженими Сторін.
              Стаття 14
   Ця Угода діятиме протягом  одного  року  і  автоматично
відновлюватиметься кожного наступного року, якщо одна з Сторін не
повідомить іншу про намір припинити дію Угоди або внести до неї
зміни за два місяці до закінчення відповідного строку.
              Стаття 15
   Ця Угода набирає чинності з дня підписання.
   Угода складена і підписана 13 квітня 1993 р. в м.Києві у двох
примірниках українською і грузинськими мовами, обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд України             За Уряд Республіки Грузія
  (підпис)                   (підпис)
  Спіженко                  Менагаришвілі
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка