Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Меморандум
     між Урядом України та Урядом Республіки Грузія
        про співробітництво в галузі охорони
           навколишнього середовища
 
   Уряд України та Уряд Республіки Грузія, які надалі іменуються
Сторони,
   грунтуючись на традиційних дружніх ділових відносинах, що
склалися між двома державами,
   беручи до уваги виняткову важливість і актуальність зусиль,
які стосуються співробітництва в галузі охорони навколишнього
середовища і координації спільних зусиль по збереженню здорового
середовища існування людини,
   визнаючи, що співробітництво в галузі екології є важливим і
необхідним елементом зміцнення двосторонніх відносин на користь
обох народів,
   домовились про наступне:
   1. Сторони  розвиватимуть  взаємовигідне  і довгострокове
співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища  і
раціонального природокористування.
   2. Сторони, через свої природоохоронні відомства здійснюють
співробітництво в галузі охорони довкілля за такими основними
напрямками:
   а) охорона  повітряного  басейну  і водних ресурсів від
забруднення;
   б) моніторинг і оцінка впливу на навколишнє середовище;
   в) надзвичайні екологічні ситуації;
   г) відповідно до міжнародних норм і угод обмін інформацією
про транспортування токсичних і небезпечних відходів і грузів
на/через територію другої Сторони;
   д) економічні аспекти природоохоронної політики;
   е) правова основа природоохоронних заходів, зближення  норм
екологічного законодавства;
   є) обмін   природоохоронною   інформацією,   включаючи
ресурсозберігаючі безвідходні технології;
   ж) охорона  середовища  Чорного  моря у відповідності з
міжнародною  Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення
( 995_065 );
   з) охорона   живої  природи,  збереження  біологічної
різноманітності, контроль перевезень рідкісних та зникаючих видів
рослин і тварин;
   і) екологічна освіта.
   Сторони також передбачають інші напрямки співробітництва в
цій галузі.
   3. Співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища
Сторони здійснюють у наступних формах:
   а) обмін інформацією і нормативною документацією;
   б) організація  конференцій,  семінарів,  робочих  нарад,
консультацій;
   в) підготовка і обмін спеціалістами;
   г) проведення науково-технічних, експертних і консультаційних
робіт.
   Сторони погоджуються,  що  форми  співробітництва  можуть
доповнюватися за взаємним узгодженням.
   4. В разі необхідності, Сторони укладуть практичні угоди, які
регламентують надання допомоги і персоналу у випадку надзвичайних
ситуацій, які загрожують транскордонним забрудненням навколишнього
середовища.
   5. Сторони сприятимуть загальному розвитку прямих контактів і
співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища між
державними, громадськими, приватними, комерційними організаціями.
   6. Сторони будуть вирішувати спірні питання в галузі охорони
навколишнього середовища шляхом консультацій, прямих переговорів,
процедур по встановленню фактів і узгоджувальних процедур.
   7. Положення даного Мемарандуму ніяким чином не заторкають
прав і зобов'язань Сторін, які витікають з діючих міжнародних
угод, укладених кожною з них з третьою Стороною.
   8. Даний меморандум складений і підписаний у м.Києві 13
квітня 1993 року у двох примірниках українською та грузинською
мовами, при цьому обидва тексти автентичні.
 
 За Уряд України             За Уряд Республіки Грузія
  (підпис)                   (підпис)
  Пинзеник                    Сігуа
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка