Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"


 
           З А К О Н  У К Р А Ї Н И
     ( Закон втратив чинність на підставі Закону 
      N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
     Про внесення змін і доповнень до Закону України
     "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
          і регіональне самоврядування"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 19, ст.199 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів
та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438,
N 33, ст.ст. 475, 476) такі зміни і доповнення:
   1. Частину третю статті 24 виключити.
   У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту статті 24
вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
   2. Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:
   "Виконавчий комітет утворюється Радою на строк її повноважень
і формується одноосібно головою Ради у  складі  заступника
(заступників) голови, керуючого справами (секретаря) і членів
виконавчого комітету. У складі виконавчого комітету міської (міста
обласного підпорядкування) Ради за її рішенням може бути перший
заступник голови виконавчого комітету".
   3. Частини третю і четверту статті 42 викласти в такій
редакції:
   "Делегування державою повноважень  виконавчим  комітетам
відповідних Рад супроводжується  передачею  їм  фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення
цих повноважень.
   Здійснення виконавчим комітетом сільської, селищної, міської
Ради делегованих державою повноважень є обов'язковим. Виконавчий
комітет несе відповідальність за їх здійснення перед відповідною
місцевою державною адміністрацією".
   4. Статтю 51 викласти в такій редакції:
   "Представницькими органами регіонального самоврядування є
обласні, районні Ради народних депутатів.
   Порядок формування і форми роботи представницьких органів
регіонального самоврядування визначаються відповідно до положень
статей 17, 20-22 цього Закону.
   Обласна, районна Рада обирає з числа депутатів відповідної
Ради голову і заступника голови Ради, утворює і обирає постійні та
інші комісії, правовий статус та повноваження яких визначаються
статтями 23-30, за винятком положень, що стосуються виконавчого
комітету.
   Голова обласної, районної Ради є найвищою посадовою особою в
системі самоврядування відповідно області, району.
   Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій
Ради працюють на громадських засадах".
   5. Пункти 6, 8, 10 частини другої статті 52 викласти в такій
редакції:
   "6) заслуховування звітів голови Ради, постійних комісій,
інших органів, які утворює або обирає Рада, а також посадових
осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує; скасування
розпоряджень голови Ради";
   "8) затвердження бюджету і внесення до  нього  змін,
затвердження звітів про виконання бюджету; затвердження положення
про порядок формування і використання позабюджетних  коштів,
цільових і валютних фондів та звітів про їх виконання";
   "10) заслуховування звітів Представника Президента України, а
також за його дорученням заступників глави місцевої державної
адміністрації, керівників відділів, управлінь,  інших  служб
місцевої державної адміністрації про виконання бюджету, програм
економічного і соціального розвитку  відповідної  території,
місцевих екологічних програм та з інших питань, пов'язаних із
здійсненням місцевою державною  адміністрацією  повноважень,
переданих їй Радою".
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 березня 1993 року
   N 3067-XII
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка