Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про взаємне співробітництво по поштових грошових переказах


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Договір
     між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь
       про взаємне співробітництво по поштових
            грошових переказах
 
   Уряд України, з одного боку, і Уряд Республіки Беларусь, з
другого боку, що надалі іменуються "Договірні сторони", уклали цей
Договір про наступне:
            1. Предмет Договору
   1.1. Договірні сторони вирішили організувати і проводити
через свою мережу підприємств зв'язку прийом і оплату поштових
грошових переказів:
   заробітної плати, пенсій, допоміг, аліментів - без обмежень в
сумі;
   інших, сума яких регулюється наявністю валюти держав  і
обмежується сумою 5000 руб.
   Якщо один і той же відправник в один і той же день на адресу
одного одержувача відправив декілька грошових переказів, загальна
сума яких перевищує встановлені обмеження,  то  підприємству
зв'язку, яке здійснює виплату, дозволяється розносити оплату
переказів таким чином, щоб сума, виплачена адресату за один
день, не перевищувала встановлений Договором максимум (не рахуючи
несвоєчасною виплатою з вини органів зв'язку).
   Пересилання переказів накладною платою регулюється угодою про
поштові перекази з накладною платою.
   1.2. В зв'язку з введенням в Україні українського карбованця
в установленому цим Договором міждержавному переказовому просторі
перекази приймаються і оплачуються за курсом, який встановлюється
Національними (центральними) банками Договірних сторін.
   1.3. Кожна з Договірних сторін встановлює власні тарифи за
пересилку грошових переказів, а також на додаткові послуги, які
надаються клієнтові своєї держави при їх прийомі або оплаті.
   1.4. Строк оплати поштового переказу не повинен перевищувати
одного місяця з дня його надходження в підприємство зв'язку за
місцем оплати.
   Якщо протягом цього строку поштовий переказ з будь-яких
причин не оплачений, він повинен бути повернутий в місце прийому.
   У випадку зміни місця проживання одержувача в межах держави
призначення переказу за заявою відправника або адресата переказ
може бути досланий за новою адресою. Якщо одержувач вибув за межі
держави призначення переказу, то переказ повертається для оплати
відправнику.
           2. Зобов'язання сторін
   Договірні сторони беруть на себе зобов'язання:
   2.1. Забезпечувати  прийом,  обробку, пересилку і оплату
поштових грошових переказів за погодженою технологією,  крім
переказів накладною платою. Плата за їх пересилку стягується з
одержувача відпралення.
   Щомісяця Центр розрахунків Міністерства зв'язку України і
РІОЦ  Міністерства  зв'язку  інформатики  Республіки Бєларусь
надсилають один одному не пізніше 25 числа і одержують не пізніше
27 числа наступного за звітним місяцем інформацію на магнітних
носіях по оплачених переказах (чужий прийом) в кожній державі за
календарний місяць разом з ф.12-КПМ.
   Договірні сторони  обмінюються  рахунками,  за  якими
визначається сальдо держави-кредитора для проведення щомісячних
взаємних розрахунків. До них включається  заборгованість  по
облікових реєстрах і матеріальна відповідальність по переказах.
   2.2. В залежності від результатів діяльності по переказних
операціях сторони у особі Міністерства  зв'язку  України  і
Міністерства зв'язку і інформатики Республіки Бєларусь беруть на
себе зобов'язання по  перерахуванню  попереднього  авансу  і
проведенню остаточних взаєморозрахунків у валюті держав.
   Аванс перераховується до 5 числа, виходячи з суми перевищення
оплати переказів за звітний місяць.
   2.3. Остаточний  взаєморозрахунок між державами по сумах
оплачених переказів в рублях здійснюється банками держав на основі
Відомостей міждержавних взаєморозрахунків і рахунків Міністерства
зв'язку з урахуванням сум перерахованого авансу не пізніше 5 числа
другого за звітним місяця (за січень - до березня).
   2.4. Уряди України і Республіки Бєларусь у особі Національних
(центральних) банків гарантують надання грошових коштів  для
здійснення оплати переказів і взаєморозрахунків по переказних
операціях між Договірними сторонами.
          3. Відповідальність сторін
   3.1. У випадку невиконання умов статті 2.2 цього Договору
обмін поштовими переказами між країнами припиняється.
   3.2. Сторона,  з  вини  якої  мало  місце  несвоєчасне
перерахування різниці, що склалася в оплаті поштових переказів,
повинна відшкодувати збитки по сплаті установам банку процента за
користування кредитною сумою в розмірі цієї різниці, що стягнений
банком, та пені в розмірі 0,05% від несвоєчасно  перерахованої
суми.
   3.3. Договірні сторони несуть відповідальність за несвоєчасну
відправку інформації по виплачених переказах на магнітних носіях.
  У випадку порушення строку  відправки  інформації  однією
стороною іншій за кожний день прострочки Міністерства зв'язку
Договірних сторін виплачують штраф у розмірі 1000 руб., а за
затримання інформації по оплачених переказах більше 3-х місяців -
в розмірі 5% від суми оплати за кожний місяць затримки.
   3.4. У випадку виплати підробленого переказу матеріальна
відповідальність покладається на ту сторону, підприємством зв'язку
якої був оформлений і відправлений переказ.
   3.5. У випадку неправильної виплати переказу в зв'язку з
порушенням технології прийому чи оплати переказу матеріальну
відповідальність несе та сторона, підприємством зв'язку якої було
допущене це порушення.
   3.6. Підприємства зв'язку, що приймають грошові перекази і
підприємства зв'язку, що здійснюють оплату грошових переказів
Договірних сторін, несуть відповідальність рівними частинами, якщо
помилка була допущена підприємствами зв'язку обох держав, або нема
можливості встановити, в якій державі сталася помилка.
   3.7. Підприємство зв'язку, що понесло збитки, має право на
пред'явлення регресійного позову  в  розмірі  оплаченої суми
відправнику чи одержувачу, або транзитному підприємству.
           4. Розрахунки по доходах
   4.1. Звільняються від усіх тарифів перекази, що відносяться
до поштової служби, які обмінюються на умовах, передбачених в
статті 16 Конвенції Всесвітнього Поштового Союзу (Вашингтон,
1989).
   4.2. Держава-відправник  з  тарифних  доходів відшкодовує
державі, що оплачує, за кожний свій оплачений  переказ  із
розрахунку суми тарифу Сторони відправника одного простого до 20 г
міжнародного листа по різниці в кількості сплачених переказів.
   Сторонами можуть  передбачатися  і  за  взаємною  згодою
прийматися нові тарифи.
   За обробку і пересилку грошових переказів, що відправляються
сторонами в інші держави і пройшли транзитом через держави, що
підписали цей Договір, встановлюється тариф в розмірі 3 руб. за
кожний переказ.
           5. Інші умови Договору
   5.1. Всі суперечки, які виникають між Договірними сторонами
вирішуються  арбітражним судом Міжнародного бюро Всесвітнього
Поштового Союзу.
   5.2. Зміни і  доповнення  умов  Договору  вносяться  за
домовленістю Договірних сторін.
   5.3. Взаєморозрахунки  по  переказних  операціях  будуть
здійснюватись Центром Розрахунків Міністерства зв'язку України -
переказний рахунок Мінзв'язку України 000428308 в Промінвестбанку
м.Києва МФО 322153 і РІОЦ Міністерства зв'язку і інформатики
Республіки Бєларусь - переказний рахунок 673 Мінзв'язку Бєларусь
по переказних операціях в галузевому фонді розвитку зв'язку
"Белсвязьбанк" м.Мінська N 673601 код 153001720 кореспондентський
рахунок N 720161834, що знаходиться в  Центрі  Міждержавних
міжбанківських рахунків Республіки Бєларусь м.Мінськ.
   5.4. При  наявності  національної валюти взаєморозрахунки
проводяться в рублях, згідно з діючим курсом,  встановленим
Національними (центральними) банками Договірних сторін.
   5.5. Платежі по неторгових операціях здійснюються у валюті
держави платника в порядку, що визначається Національним банком
України  і  Центром  Міждержавних  міжбанківських розрахунків
Республіки Бєларусь згідно з Угодою між Міністерством Фінансів
України і Міністерством Фінансів Республіки Бєларусь про неторгові
платежі.
           6. Строк дії Договору
   6.1. Строк дії Договору встановлюється з моменту підписання і
буде діяти до закінчення 30 днів після отримання однією з Сторін
письмового повідомлення про свій намір розторгнути дію Договору.
   Денонсація Договору може бути лише після повного розрахунку
за суми оплачених поштових переказів кожною стороною.
  6.2. Вчинено в м.Гомель 16 квітня 1993 року у двох примірниках
кожний українською, бєларуською та російською мовами, при цьому
всі тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Бєларусь
 
  (підпис)                   (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка