Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Комісію з питань ядерної політики при Президентові України


 
           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
      Указу Президента N 191/95 від 09.03.95 )
      Про Положення про Комісію з питань ядерної
         політики при Президентові України
 
   ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
    Указу Президента N 191/95 від 09.03.95 )
   1. Затвердити Положення про Комісію з питань ядерної політики
при Президентові України (додається).
   2.  Кабінету Міністрів України передбачити в державному
бюджеті на 1993 рік кошти на утримання штатних працівників
секретаріату Комісії з питань ядерної політики та затвердити умови
оплати їх праці.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 19 березня 1993 року
   N 34/93-рп
 
   ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
    Указу Президента N 191/95 від 09.03.95 )
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Президента України
                від 19 березня 1993 року N 34/93-рп
 
               ПОЛОЖЕННЯ
       про Комісію з питань ядерної політики при
            Президентові України
 
   1. Комісія з питань ядерної політики (далі - Комісія) є
консультативно-дорадчим органом при Президентові України, який
створюється для вироблення науково обгрунтованих пропозицій щодо
формування ядерної політики.
   Основними завданнями Комісії є:
   підготовка рекомендацій Президентові України щодо формування
державної ядерної політики та механізмів її здійснення, в тому
числі й у військовій сфері;
   аналіз проектів нормативних актів з питань використання
ядерної енергії;
   оцінка  відповідності  концепцій  та  програм  розвитку
ядерно-енергетичного комплексу міжнародним вимогам і нормативам;
   вивчення  нових  проектних і технічних рішень у галузі
використання ядерної енергії, включаючи міжнародні проекти, що
мають  значення  для  України, та вироблення на цій основі
відповідних пропозицій.
   Комісія  виступає  як  національний  експерт  з  питань
використання  атомної енергії та поводження з радіоактивними
відходами.
   2. У своїй  діяльності  Комісія  керується  Конституцією 
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради України,
указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Уряду
України, міжнародними договорами та угодами.
   3. Комісію очолює голова, який призначається Президентом
України і йому підпорядковується. Персональний склад Комісії
затверджується Президентом України за поданням голови Комісії.
   Голова Комісії має двох заступників, які обираються Комісією.
   4.  Основною  формою  роботи  Комісії є засідання, які
проводяться в міру необхідності.
   5. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється
її секретаріатом.
   6. Комісія може в разі потреби залучати на договірній основі
окремих учених, фахівців, у тому числі й з іноземних держав,
утворювати групи експертів, консультантів для виконання завдань,
покладених на Комісію.
   7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Комісії
здійснюється за рахунок державного бюджету.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка