Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі зв"язку


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Грузія
        про співробітництво в галузі зв'язку
 
   Уряд України і Уряд Республіки Грузія, що далі іменуються
"Сторони",
   прагнучи розвивати взаємовигідне співробітництво у галузі
зв'язку, забезпечувати безперебійне функціонування мереж і засобів
електричного і поштового зв'язку в обох державах, а  також
вдосконалювати правове регулювання в цій галузі,
   згодились про таке:
               Стаття 1
   Сторони, діючи в обсязі своїх повноважень і можливостей, у
відповідності до вимог законів України і Республіки Грузія, на
взаємовигідних і рівноправних умовах будуть  продовжувати  і
розширяти  співробітництво в галузі електричного і поштового
зв'язку, радіо, телебачення, супутникового зв'язку.
               Стаття 2
   Сторони будуть будувати свої відносини у галузі зв'язку у
відповідності з  загальноприйнятими  нормами  і  принципами
міжнародного права, положеннями Актів Всесвітнього поштового союзу
і рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку.
   Питання, які  не  урегульовані  цією  угодою,  а  також
міжнародними угодами, учасниками яких є обидві сторони, будуть
вирішуватися по взаємній згоді у відповідності з законодавством
кожної із Сторін.
               Стаття 3
   Сторони відмітили, що вони признають існування єдиних мереж
країн Сторін, які розвиваються відповідно з Генеральним планом
розвитку, і якщо виникне потреба, інформують одна одну про
подальший розвиток їх мереж.
               Стаття 4
   Сторони, за надані послуги електричного і поштового зв'язку,
провадять   взаєморозрахунки   через   національні  центри
взаєморозрахунків.
   Про всі зміни в організації електричного і поштового зв'язку,
а також порядок взаєморозрахунків за послуги зв'язку, Сторони
будуть  попередньо  повідомляти  одна  одну за 3 місяці до
передбачаємого строку початку цих змін.
   Сторони гарантують свободу транзиту через території своїх
країн усіх видів поштових відправлень і спеціального зв'язку,
повідомлень  по  мережах  електрозв'язку,  передачі  програм
телебачення і радіомовлення і розраховуються відповідно   з
загальноприйнятими міжнародними правилами.
               Стаття 5
   Сторони домовились регламентувати обмін грошовими переводами
окремою угодою.
               Стаття 6
   Сторони не будуть застосовувати одна до одної дискримінаційні
заходи, що перешкоджають чи ускладнюють діяльність адміністрацій
зв'язку Сторін у третіх країнах і в міжнародних організаціях.
               Стаття 7
   Сторони сприяють одна одній в організації розповсюдження
радіо і телевізійних програм і зареєстрованих в  установленому
порядку періодичних видань за передплатою і в роздріб іншої
Сторони на території своєї держави в обсягах, що встановлені
договорами і угодами між Урядами або відповідними відомствами
Сторін.
               Стаття 8
   Сторони домовилися про те, що всі підприємства зв'язку, які
беруть участь в наданні послуг, несуть рівну відповідальність
перед споживачем за своєчасне і якісне обслуговування.
               Стаття 9
   Сторони встановили, що телефонний і телеграфний  зв'язок
загального користування між Україною і Республікою Грузія, а також
канали (тракти) і засоби зв'язку для обслуговування користувачів
зв'язку кожної з сторін будуть забезпечуватися в погоджених між
адміністраціями зв'язку Сторін об'ємах.
              Стаття 10
   Сторони погодились,  що  питання  значення  частотних
присвоювань, а також розподіл міжнародних планів використовування
частот будуть вирішуватись окремою угодою.
              Стаття 11
   Сторони організують і  здійснюють  на  взаємовигідних  і
рівноправних умовах:
   - спільні науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи
в галузі засобів електричного і поштового зв'язку;
   - експлуатацію і оперативно-технічне управління міждержавними
мережами електрозв'язку по узгодженим алгоритмам і нормативним
актам;
   - взаємодію в питаннях технічної експлуатації, поліпшення
якості надаваємих послуг електрозв'язку і пошти;
   - обмін досвідом та інформацією по вказаним питанням.
              Стаття 12
   Сторони сприятимуть в пріоритетній передачі повідомлень по
мережам і засобам зв'язку в надзвичайних ситуаціях.
   Сторони зобов'язуються  надавати  допомогу при ліквідації
аварій на міждержавних лініях зв'язку.
              Стаття 13
   Сторони будуть вирішувати всі питання, які можуть виникнути в
зв'язку  з  тлумаченням та використанням цієї Угоди, шляхом
переговорів та консультацій.
   Розбіжності, які  виникають  при  виконанні  зобов'язань,
передбачених цією Угодою, розглядаються спеціально створеною  на
тимчасовій основі міжурядовою комісією, яка складається із рівної
кількості представників сторін.
              Стаття 14
   Сторони домовились використовувати російську мову для обміну
службовою інформацією.
   Адреси поштових відправлень і телеграм, що пересилаються між
країнами Сторін, оформляються російською мовою.
              Стаття 15
   Сторони погодились, що, в разі потреби, ця Угода за взаємною
згодою може змінюватись і доповнюватись.
              Стаття 16
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання і  буде
залишатися в силі до закінчення 90 днів з дня, коли одна із Сторін
повідомить іншій Стороні у письмовій формі про свій  намір
припинити її дію.
   Вчинено 26 березня 1993 року у двох справжніх примірниках,
кожний українською, грузинською і російською мовами, причому всі
тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України             За Уряд Республіки Грузія
 
 В. Пинзеник                   Сігуа
  (підпис)                   (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка