Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Української державної корпорації автомобільного транспорту


 
        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 7 серпня 1991 р. N 123
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 72 ( 72-93-п ) від 30.01.93 )
     Про створення Української державної корпорації
          автомобільного транспорту
 
   З метою забезпечення переходу на економічні методи управління
об'єднаннями, підприємствами та  організаціями  автомобільного
транспорту загального користування в ринкових умовах, розвитку їх
ініціативи і  підприємливості  Кабінет  Міністрів  Української
РСР п о с т а н о в л я ю:
   1. Прийняти пропозицію об'єднань, підприємств та організацій
автомобільного транспорту загального користування Міністерства
транспорту УРСР про створення Української державної корпорації
автомобільного транспорту (Укравтотранс).
   Корпорація "Укравтотранс"      є      самостійним
виробничо-господарським комплексом, який здійснює свою діяльність
на  принципах  господарського  розрахунку  і  самоврядування.
Корпорація є юридичною особою, має самостійний баланс і діє
відповідно до статуту в межах повноважень, переданих об'єднаннями,
підприємствами і організаціями, що ввійшли до неї, а також
делегованих їй Кабінетом Міністрів УРСР.
   Об'єднання, підприємства та організації, що входять до складу
корпорації,  зберігають  господарську  самостійність  і права
юридичної особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними та
корпорацією визначаються договорами й статутом.
   До корпорації на добровільних засадах можуть входити й інші
об'єднання, підприємства та організації, незалежно від  форм
власності, на основі спільності їх економічних і соціальних
інтересів.
   2. Установити, що:
   корпорація "Укравтотранс"  здійснює  управління  державним
майном об'єднань, підприємств та організацій і виступає його
орендодавцем. Корпорація виходячи з потреб народного господарства
республіки у виконанні робіт (послуг), виробництві продукції, має
право створювати, реорганізовувати й ліквідовувати в установленому
порядку  транспортні,  виробничі,  проектні,  наукові й інші
підприємства і організації;
   при плануванні розвитку народного господарства республіки
виділення  корпорації  "Укравтотранс"  матеріально-технічних і
фінансових  ресурсів  для  виконання  державного  замовлення
провадиться окремим рядком;
   корпорація "Укравтотранс"  виконує  зобов'язання  й  несе
відповідальність  за  договорами,  укладеними  Міністерством
транспорту УРСР до прийняття цієї постанови.
   3. Корпорація "Укравтотранс" забезпечує:
   виконання завдань  по  задоволенню  потреб  народного
господарства і населення в автомобільних перевезеннях;
   вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
підприємств та організацій, що входять до її складу;
   визначення напрямів  зовнішньоекономічної  діяльності  та
здійснення  цілеспрямованої  транспортної,  науково-технічної,
інвестиційної політики в галузі, підвищення ефективності роботи
автомобільного транспорту та безаварійної його  експлуатації,
поліпшення якості промислової продукції, раціональне використання
основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів,
впровадження у виробництво досягнень науки і техніки;
   створення умов для розвитку ринкових відносин у галузі;
   удосконалення господарського  механізму,  широку взаємодію
колективів у розвиткові прогресивних форм організації праці,
господарського  розрахунку,  орендних відносин, кооперації та
самофінансування;
   розробку і   виконання   галузевих   і   міжгалузевих
науково-технічних  програм,  проектів  законодавчих  та інших
нормативних актів, що стосуються роботи автомобільного транспорту;
   захист інтересів об'єднань, підприємств та організацій, що
входять до її складу, та їх працівників, а також підготовку й
перепідготовку кадрів.
   4. Управління об'єднаннями, підприємствами та організаціями,
що  входять  до  корпорації  "Укравтотранс", здійснюється на
демократичній основі. Вищим органом управління корпорацією є рада,
а в період між засіданнями ради - правління, яке організує
діяльність корпорації, представляє інтереси її членів у відносинах
з міністерствами, відомствами, установами й організаціями.
   Питання, що  належать  до компетенції ради та правління
корпорації, визначаються її статутом.
   Президент і  віце-президенти  корпорації  "Укравтотранс"
призначаються Кабінетом Міністрів УРСР з урахуванням пропозицій
ради корпорації.
   5. Рекомендувати  корпорації  "Укравтотранс"  установити
посадові оклади президента, віце-президентів і працівників її
робочого апарату стосовно до умов сплати праці  працівників
центрального  апарату  міністерств  УРСР,  з  урахуванням
компенсаційних виплат, пов'язаних з реформою цін.
   6. Зберегти за  працівниками  корпорації  "Укравтотранс",
переведеними із центрального апарату Міністерства транспорту УРСР,
умови матеріально-побутового і медичного обслуговування, які діяли
за попереднім місцем роботи.
   7. Корпорації   "Укравтотранс"  у  двомісячний  строк
зареєструватися відповідно до чинного законодавства і подати
Кабінету Міністрів УРСР матеріали щодо її структури.
   8. Для розміщення робочого апарату корпорації "Укравтотранс"
взяти на свій баланс службові приміщення разом з майном і
обладнанням у м. Києві по вул. Щорса, 7/9.
 
   Прем'єр-міністр УРСР              В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР            В.ПЄХОТА
   Інд. 34
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка