Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія"


        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 29 липня 1991 р. N 111
                Київ
      Про затвердження Положення про діяльність
     Українського відділення міжнародної неурядової
    організації "Міжнародний центр наукової культури -
           Всесвітня лабораторія"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N  85 (  85-92-п ) від 27.02.92 
      N 957 ( 957-95-п ) від 29.11.95 
      N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 )
   З метою  забезпечення  діяльності Українського відділення
міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової
культури - Всесвітня лабораторія" Кабінет Міністрів Української
РСР п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про діяльність Українського відділення
міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової
культури - Всесвітня лабораторія", що додається.
 
   Прем'єр-міністр УРСР               В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР              В.ПЄХОТА
   Інд. 25
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                постановою Кабінету Міністрів УРСР
                   від 29 липня 1991 р. N 111
              ПОЛОЖЕННЯ
    про діяльність Українського відділення міжнародної
    неурядової організації "Міжнародний центр наукової
        культури - Всесвітня лабораторія"
   1. Українське відділення міжнародної неурядової організації
"Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія"
(надалі - Українське відділення Всесвітньої лабораторії) відкрите
на території республіки відповідно до Угоди між Українською РСР і
Міжнародним центром наукової культури - Всесвітньою лабораторією.
   Українське відділення Всесвітньої лабораторії є самостійним
підрозділом  Всесвітньої  лабораторії,  користується  правами
юридичної особи згідно з законодавством Української РСР.
   Українське відділення Всесвітньої лабораторії має  статус
науково-дослідної установи і здійснює на території республіки
діяльність, що випливає із цілей та завдань цієї організації щодо
виконання міжнародних проектів у галузі науки, техніки, екології,
медицини, освіти та інших галузях.
   Відділення об'єднує зусилля вітчизняних і зарубіжних вчених
та спеціалістів на розв'язання актуальних для республіки проблем,
залучає науковий потенціал України для роботи за міжнародними
проектами Всесвітньої лабораторії.
   2. Українське віділення Всесвітньої лабораторії має право:
   організовувати та   проводити   науково-дослідні   і
дослідно-конструкторські роботи як самостійно, так і з участю
тимчасових творчих колективів, у тому числі у формі різних
товариств, залучати до цієї роботи заінтересовані радянські й
іноземні організації, підприємства та фірми;
   приймати на роботу і залучати як консультантів радянських та
іноземних громадян;
   придбавати та  орендувати  майно,  в   тому   числі
електронно-обчислювальну техніку, телекомунікаційне, поліграфічне
та інше обладнання, необхідні для виконання його завдань і
функцій;
   використовувати прийняті у міжнародній практиці форми та
засоби міжнародних наукових обмінів, у тому числі відряджати у
встановленому  порядку  за рахунок власних коштів за кордон
радянських і приймати іноземних вчених і спеціалістів для роботи
за  проектами та участі в семінарах, конференціях, нарадах,
встановлювати зв'язок із закордонними мережами ЕОМ і банками
даних;
   відкривати на  території  республіки  свої  філіали  і
дослідно-експериментальні бази за погодженням з урядом Кримської
АРСР і виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів;
   видавати та  розповсюджувати  твори науки, літератури та
мистецтва, пов'язані  з  діяльністю  Українського  відділення
Всесвітньої лабораторії;
   вести будівництво за рахунок власних і позичених коштів;
   безпосередньо здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що
відповідає меті й завданням відділення;
   надавати в оренду та безплатне користування організаціям,
тимчасовим творчим колективам, які беруть участь в його роботах,
електронно-обчислювальну техніку, комунікаційне й інше обладнання,
а також подавати їм фінансову допомогу;
   безпосередньо вступати у відносини з органами державного
управління республіки, з місцевими органами управління та іншими
організаціями й установами.
   Українське відділення Всесвітньої лабораторії має бланк і
печатку.
   3. Майно, придбане  Українським  відділенням  Всесвітньої
лабораторії  за  рахунок  результатів  господарської  та
науково-технічної   діяльності,   надання   консультаційних,
інформаційних й інших послуг, надходжень від видавничої та іншої
діяльності, а також добровільних внесків радянських й іноземних
організацій та окремих громадян, є його власністю.
   4. Кошти  Українського відділення Всесвітньої лабораторії
утворюються за рахунок реалізації результатів господарської й
науково-технічної   діяльності,   надання   консультаційних,
інформаційних та інших послуг, надходжень від видавничої й іншої
діяльності, а також за рахунок добровільних внесків радянських та
іноземних організацій і окремих громадян.
   5. Українське відділення Всесвітньої лабораторії відкриває
рахунки  в карбованцях та іноземній валюті згідно з чинним
законодавством.
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 957
( 957-95-п ) від 29.11.95 )
   7. Українське  відділення  Всесвітньої  лабораторії  при
користуванні зв'язком має такі ж пільги, як і дипломатичні
представництва, й використовує передбачені для них ставки на
поштові відправлення, каблограми, телеграми, телекс, телефон та
інші засоби зв'язку.
   При передачі інформації для преси, радіо й  телебачення
Українське  відділення  Всесвітньої  лабораторії  користується
тарифами і ставками, встановленими для засобів масової інформації.
   8. Українське відділення Всесвітньої лабораторії самостійно
розробляє  та  затверджує  наукові, фінансові й господарські
програми, необхідні для реалізації його завдань та функцій.
Республіканські, місцеві органи державного управління не вправі
встановлювати відділенню обов'язкові планові завдання.
   Контроль за   адміністративно-господарською   діяльністю
здійснюється Всесвітньою лабораторією.
   9. Українське відділення Всесвітньої лабораторії забезпечує
громадянам, що працюють за трудовими договорами, необхідні умови
та  охорону  праці,  соціальні  гарантії,  включаючи медичне
страхування  і  соціальне  забезпечення  згідно  з  чинним
законодавством. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 )
   Режим праці та відпочинку працюючих в Українському відділенні
Всесвітньої лабораторії громадян, їх соціальне забезпечення та
соціальне страхування регулюються нормами чинного законодавства
Української РСР. Ці норми поширюються і на іноземних громадян, які
працюють в цьому відділенні, за винятком питань оплати праці,
надання відпусток та пенсійного забезпечення, які визначаються
договором з кожним іноземним громадянином окремо. Українське
відділення Всесвітньої лабораторії самостійно вирішує питання,
пов'язані з оплатою праці своїх працівників, а також питання
найму, звільнення, інших умов праці з дотриманням прав громадян,
передбачених законодавчими актами Української РСР.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка