Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переселення сімей у сільську місцевість та організований набір робітників


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 11 жовтня 1991 р. N 253
                Київ
      Про переселення сімей у сільську місцевість
        та організований набір робітників
 
   На виконання  Закону  УРСР  "Про  зайнятість  населення"
( 803-12 ) та з метою створення умов для переїзду громадян на
роботу в сільську місцевість у порядку переселення і проведення
організованого набору    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Установити, що територіальний перерозподіл робочої сили у
порядку переселення в сільську місцевість та організованого набору
провадиться державною службою зайнятості відповідно до договорів з
підприємствами, установами, організаціями, які мають потребу в
працівниках, і здійснюється на добровільних засадах.
   З переселенцями  в  місцях виходу сімей державна служба
зайнятості від імені господарств вселення укладає договори, в яких
визначаються умови переселення. В місцях організованого набору
робітників державна служба зайнятості за дорученням підприємств,
установ і організацій укладає з особами, які направляються на
роботу, трудові договори на визначений строк.
   Переселення здійснюється переважно в трудонедостатні населені
пункти, перелік яких визначається Радою Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомами.
   2. Установити працівникам, які прибули в сільську місцевість
у порядку переселення, такі пільги та компенсації:
   а) виплата добових за час перебування в дорозі у розмірах,
передбачених порядком оплати службових відряджень;
   б) виплата заробітної плати, виходячі із розміру тарифної
ставки (окладу) за новим місцем роботи за дні збирання в дорогу і
влаштування на новому місці проживання, але не більш як за 6 днів,
а також за час перебування в дорозі;
   в) збереження  безперервного  стажу роботи для отримання
процентних надбавок до заробітної плати за безперервний  стаж
роботи в даному господарстві та інших пільг, пов'язаних із стажем,
якщо вони діють за новим місцем трудової діяльності. Надання
відпустки за перший рік роботи незалежно від часу, відпрацьованого
на новому місці після переїзду;
   г) нарахування надбавки до заробітної плати працівникам, які
вперше розпочали трудову діяльність, до досягнення ними дворічного
стажу в розмірі 70 процентів надбавки за безперервний стаж роботи
в даному  господарстві,  яку  одержують  відповідні категорії
працівників при стажі роботи від 2 до 5 років. Виплата вказаної
надбавки до заробітної плати провадиться після двох років роботи;
   д) виплата при перенавчанні або підвищенні кваліфікації з
відривом від виробництва середньої заробітної плати за  даною
професією в господарстві вселення чи доплата різниці до середнього
заробітку протягом періоду навчання  згідно  з  установленими
строками, якщо воно здійснюється без відриву від виробництва.
   Надати право керівникам підприємств, установ і організацій
агропромислового комплексу та соціальної сфери села за згодою
трудових колективів:
   здійснювати в  період до 3 місяців доплату особам, які
приступили до роботи за новою або суміжною  професією,  до
середнього заробітку  за  даною  професією,  одержуваного  в
господарстві вселення;
   видавати зарахованим на роботу механізаторам, тваринникам і
спеціалістам сільського господарства, працівникам народної освіти,
культури, охорони здоров'я, побутового обслуговування, фізичної
культури і спорту допомогу на обзаведення господарством в розмірі
до 6 місячних погодинних тарифних ставок 3 розряду (окладів), що
встановлені для відповідних професій (посад).
   Усі витрати,  пов'язані  з  наданням  указаних  пільг і
компенсацій, передбачених цим пунктом, несуть господарства, що
приймають зазначених працівників.
   3. Поширити пільгі, передбачені постановами Ради Міністрів
УРСР від 30 серпня 1973 р. N 400, від 15 грудня 1990 р. N 369, на
спеціалістів народної  освіти,  культури,  охорони  здоров'я,
побутового обслуговування, фізичної культури  і  спорту,  які
переїздять на роботу в сільську місцевість в порядку переселення.
   4. Установити,  що у разі відмови підприємств, установ,
організацій від прийому переселенців через відсутність необхідних
виробничих та житлово-побутових умов, а також при розірванні
працівниками договору про  переселення  внаслідок  невиконання
адміністрацією прийнятих  зобов'язань,  їм  відшкодовуються за
рахунок коштів підприємств, установ, і організацій місць вселення
витрати, пов'язані  з  переїздом  і  перевезенням  майна  до
попереднього місця проживання або нового місця вселення, а також
виплачуються добові за час перебування в дорозі.
   5. Управлінням   Донецької,   Львівської,   Одеської,
Придніпровської, Південної  та  Південно-Західної  залізниць,
корпорації "Укравтотранс",  Українському  об'єднанню "Авіалінії
України", Українському  міжгалузевому  державному  об'єднанню
річкового флоту "Укррічфлот" забезпечити за заявками державної
служби зайнятості перевезення сімей переселенців.
   6. Міністерству  охорони  здоров'я  України  забезпечити
проведення медичного  огляду членів сімей переселенців та їх
медико-санітарне обслуговування на шляху слідування.
   7. Міністерству торгівлі України разом з Радою Міністрів
Кримської АРСР та облвиконкомами за заявками державної служби
зайнятості забезпечувати  переселенців  на  шляху  слідування
продуктами харчування.
   6. Міністерству праці України разом із:
   Міністерством фінансів України у двомісячний строк затвердити
інструкції про  порядок  переселення   сімей,   проведення
організованого набору робітників і фінансування цих заходів;
   Державною телерадіомовною  компанією  України,  Державним
комітетом України по пресі забезпечити інформування населення про
можливості працевлаштування   у   порядку  переселення  та
організованого набору і пільги, що при цьому надаються.
   9. Раді Міністрів Кримської АРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів  щороку  узгоджувати  програми  зайнятості
населення з обсягами переселення сімей і організованого набору
робітників.
   10. У зв'язку із скасуванням планових завдань щодо проведення
організованого набору робітників визнати такими, що  втратили
чинність, пункти 1 - 5, абзац другий пункту 7, пункти 8, 10 і 12
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 жовтня
1984 р.  N  423  "Про  заходи  щодо  дальшого удосконалення
організованого набору робітників і громадського призову молоді".
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України            К.МАСИК
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України             В.ПЄХОТА
   Інд. 18
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка