Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Тимчасову міжвідомчу комісію по захисту здоров"я дітей


 
 
            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
    Про затвердження Положення про Тимчасову міжвідомчу
        комісію по захисту здоров'я дітей
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 11, ст.109 )
 
 
 
   Президія  Верховної  Ради   Української      РСР 
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Тимчасову міжвідомчу комісію по
захисту здоров'я дітей.
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР         Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 12 лютого 1991 року
   N 714-XII
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
               Постановою Президії Верховної Ради
                   Української РСР
               від 12 лютого 1991 року N 714-XII
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Тимчасову міжвідомчу комісію по захисту
             здоров'я дітей
   1. Тимчасова міжвідомча комісія по захисту здоров'я дітей
створена відповідно до постанови  Президії  Верховної  Ради 
Української РСР від 28 грудня 1990 року з метою координації 
дій радянських і господарських органів республіки, прискорення 
наукових досліджень, здійснення конкретних практичних дій щодо 
охорони та зміцнення здоров'я дитячого населення Української РСР.
   2. Повноваження комісії є дійсними на період  переходу
народного господарства України до ринкових  відносин.  Вони
викликані необхідністю реалізації заходів правового, соціального
та економічного характеру щодо  захисту  здоров'я  дітей,
забезпечення стабільного функціонування та розвитку родопомічних і
дитячих лікувальних закладів.
   3. Комісію очолює Міністр охорони здоров'я Української РСР.
   4. До складу комісії входять народні депутати Української
РСР, представники міністерств, відомств і організацій, діяльність
яких може сприяти поліпшенню охорони і зміцненню здоров'я дітей та
підлітків.
   5. Базовою установою комісії є Міністерство охорони здоров'я
УРСР, яке здійснює організаційне та науково-методичне керівництво
діяльністю комісії, оперативний збір необхідних для неї матеріалів
та підготовку їх для розгляду.
   6. На комісію покладаються такі обов'язки:
   а) підготовка пропозицій щодо  здійснення  прямих  та
опосередкованих заходів, спрямованих на  поліпшення  охорони
здоров'я дитячого населення;
   б) участь у складанні висновків з питань, пов'язаних із
заходами по охороні та зміцненню здоров'я дітей, що вносяться на
розгляд Верховної Ради Української РСР та Ради Міністрів УРСР;
   в) вивчення та узагальнення вітчизняного і  зарубіжного
досвіду в галузі охорони здоров'я дітей і підлітків, організація
інформації про найбільш прогресивні підходи та рішення щодо
подальшого розвитку та поліпшення охорони здоров'я дітей  і
підлітків.
   7. Комісії надається право:
   а) залучати за домовленістю з міністерствами і відомствами
науково-дослідні,  проектно-конструкторські  та   виробничі
організації, установи до розробки окремих проблем, участі в роботі
комісії або для одержання консультацій з питань, що входять до
компетенції комісії;
   б) одержувати від міністерств, відомств, виконкомів місцевих
Рад народних депутатів, підприємств і організацій матеріали, а
також заслуховувати їх повідомлення з питань охорони здоров'я
дітей та підлітків.
   8. Рішення комісії  з  питань  подальшого  розвитку,
вдосконалення охорони та зміцнення здоров'я дітей є обов'язковими
для міністерств, відомств, виконкомів місцевих Рад  народних
депутатів, підприємств та організацій.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка