Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР з питань культури та духовного відродження" Про стан роботи органів державного управління по створенню умов для розвитку культур національних меншин України"


            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
   Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР
    з питань культури та духовного відродження" Про стан
    роботи органів державного управління по створенню
     умов для розвитку культур національних меншин
               України"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 13, ст. 151 )
 
   Президія   Верховної   Ради    Української    РСР
п о с т а н о в л я є:
   З висновками  і  пропозиціями  Комісії  Верховної  Ради
Української РСР з питань культури та духовного відродження щодо
стану роботи органів державного управління по створенню умов для
розвитку культур національних меншин України погодитися.
   Довідку  комісії з зазначеного  питання  надіслати Раді
Міністрів Української РСР для вжиття заходів.
 
 
 Голова Верховної Ради
 Української РСР                     Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 22 лютого 1991 року
     N 762-XII
 
                              Додаток
       ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
     Про стан роботи органів державного управління
       по створенню умов для розвитку культур
          національних меншин України
 
   Нещодавно Комісія Верховної Ради Української РСР з питань
культури та духовного відродження вивчила і обговорила за участю
науковців, керівників творчих спілок і національно-культурних
товариств, директорів видавництв і представників заінтересованих
громадських організацій стан роботи органів державного управління
по  створенню умов для розвитку культур національних меншин
України.
   Члени комісії відмітили, що останнім часом в республіці вжито
заходів  до відродження і розвитку культур етнічних груп і
національних меншин. Нині на Україні діє 87 національно-культурних
товариств, у тому числі 22 єврейських, 8 російських, 8 польських,
6 болгарських, 5 вірменських, 4 грецьких, 3 німецьких, по два
кримсько-татарських, караїмських, молдавських і румунських. У
деяких областях і містах відновлюється діяльність національних
професійних та самодіяльних театрально-концертних організацій і
колективів, газет, етнотрадиційних вірувань і релігійних громад.
Запроваджуються  теле- і радіопередачі національними мовами. У
республіканських видавництвах "Веселка", "Радянська школа" та
інших дещо збільшено випуск двомовних книг для дітей, підручників
для національних шкіл.
   Проте у ряді випадків робота органів державного управління і
громадських організацій по створенню умов для розвитку культур
національних меншин України не має системного характеру, наукового
обгрунтування і прогнозування.
   Виконкоми  Донецької,  Кримської,  Львівської,  Одеської,
Чернівецької обласних, Київської міської та деяких інших Рад
народних депутатів, Мінкультури УРСР, Міносвіти УРСР, творчі
спілки України ще недостатньо дбають про створення умов для
рівномірного розвитку всіх національних культур, для реалізації
культурного потенціалу  кожної  етнічної  групи.  Ущімлюються
культурологічні інтереси, насамперед, тих народностей, які не
мають своїх державних утворень за межами республіки).
   Не надається  належна  матеріальна,  фінансова,  правова,
методична допомога національно-культурним товариствам у період їх
створення і становлення. Більшість їх не має приміщень для творчої
і  господарської  діяльності.  Слабо  використовуються наявні
можливості закладів культури, освіти, засобів масової інформації
для пропаганди і збереження надбань культури національних меншин
України, висвітлення сучасного стану їх  культурного  життя.
Перешкоджає  розвитку  національних  культурних взаємовідносин
відсутність  спеціалізованого  республіканського  періодичного
видання.
   Повільними темпами розвивається національне шкільництво. У
недостатніх обсягах здійснюється у вузах і середніх спеціальних
закладах підготовка національних кадрів, передусім для сфери
культури і освіти.
   Практичне вирішення проблем, назрілих впродовж багатьох років
у цій сфері, потребує невідкладної координації дій і об'єднання
зусиль всіх заінтересованих організацій, міністерств і відомств.
   Комісія прийняла відповідне рішення з зазначеного питання і
висловила  свої  рекомендації заінтересованим міністерствам і
відомствам. Хід виконання рішення взято на контроль.
   Водночас, враховуючи політичну актуальність, культурологічне
значення порушених проблем, члени комісії вважають за доцільне:
   внести на розгляд Президії Верховної Ради Української РСР
пропозицію щодо включення до порядку денного III-ї сесії Верховної
Ради Української РСР дванадцятого скликання питань про утворення
ближчим часом в системі республіканського управління Державного
комітету УРСР у справах національностей та про проект Закону
Української РСР про національні меншини України.
   Доручити Раді Міністрів Української РСР:
   розробити у першому півріччі 1991 року Державну програму
сприяння розвитку культур національних меншин України і подати її
Верховній Раді Української РСР;
   передбачити у відповідних законопроектах  звільнення  від
оподаткування  діяльності  національно-культурних товариств та
встановлення пільг  на  оподаткування  фінансово-господарської
діяльності видавництв, культурологічних організацій, які працюють
на відродження національних культур;
   створити  в системі Держкомпреси  УРСР  спеціалізоване
видавництво по випуску літератури для національних меншин України,
забезпечивши його необхідним фінансуванням та відповідними фондами
паперу;
   розглянути  за поданням  Мінкультури  УРСР  питання про
створення в м. Києві бюджетної установи - Центру національних
культур.
 
 
 Голова Комісії
 з питань культури та
 духовного відродження                  Л.С.ТАНЮК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка