Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про подання Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності щодо проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про подання Комісії Верховної Ради України
      у питаннях законодавства і законності щодо
     проведення всеукраїнського референдуму в питанні
       про проголошення незалежності України
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 48, ст. 670 )
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Погодитись з поданим Комісією Верховної Ради України у
питаннях законодавства і законності проектом постанови Верховної
Ради України "Про проведення всеукраїнського референдуму в питанні
про проголошення незалежності України".  Доручити  зазначеній
Комісії внести цей проект на розгляд Верховної Ради України.
Членам Президії  Верховної  Ради  України  Матвієнку  А.С.,
Павличку Д.В. та Корнєєву А.В. підготувати текст Звернення до
народу України у зв'язку з референдумом.
   2. Кабінету Міністрів  України  виділити  на  проведення
всеукраїнського референдуму 1.635.250 карбованців та 93,3 тонни
паперу (розрахунки додаються).
 
 
 Голова Верховної Ради України              Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 7 жовтня 1991 року
     N 1600а-XII
 
                            Додаток N 1
              РОЗРАХУНКИ
  грошових видатків на проведення всеукраїнського референдуму
                             (крб.)
 
1. Видатки районних   комісій  з   референдуму
  (471 комісія х 2.025 крб.)              - 953.775
 
2. Видатки міських (міст обласного підпорядкування),
  районних у  містах  комісій  з  референдуму
  (267 комісій х 1.625 крб.)              - 433.875
 
 
3. Друкування   бюлетенів,    документації  з
  референдуму                     - 61.000
  (з  розрахунку  37.800 тис.  виборців   та
  143 тис. примірників іншої документації)
  в т.ч. резерв 1.500 крб.
 
4. Вартість паперу                   - 186.600
  (93,3 т х 2.000 крб.)
------------------------------------------------------------------
   РАЗОМ:                       -1.635.250
 
                            Додаток N 2
               НОРМИ
       видатків (середні) районної комісії з
              референдуму
                              (крб.)
 
1. Зарплата звільненого члена комісії           - 525
  (1,5 місяця х 350 крб.)
 
2. Зарплата технічного працівника             - 300
  (1 чол. на 1,5 місяця х 200 крб.)
 
3. Командировочні, поштово-телеграфні,          - 700
  телефонні та канцелярські видатки
 
4. Оренда та утримання приміщення             - 200
 
5. Транспортні видатки                  - 200
 
6. Резерв                         - 100
------------------------------------------------------------------
   РАЗОМ:                        - 2.025
 
                            Додаток N 3
               НОРМИ
      видатків (середні) міських (міст обласного
      підпорядкування), районних у містах комісій
             з референдуму
                              (крб.)
 
1. Зарплата звільненого члена комісії           - 525
  (1,5 місяця х 350 крб.)
 
2. Зарплата технічного працівника             - 300
  (1 чол. на 1,5 місяця х 200 крб.)
 
3. Поштово-телеграфні, телефонні та            - 500
  канцелярські видатки
 
4. Оренда та утримання приміщення             - 200
 
5. Транспортні видатки                  - 50
 
6. Резерв                         - 50
------------------------------------------------------------------
   РАЗОМ:                        - 1.625
                            Додаток N 4
               РОЗПОДІЛ
       видатків на проведення всеукраїнського
              референдуму
      (в розрізі Кримської АРСР, областей і міст)
-------------------------------------------------------------------------------
N | Автономна  |Видатки  ра- |Видатки міських |Видатки |Видатки|Всього
п/п| республіка, |йонних комісій |(обл. підпо-  |комісій |на дру-|видатків
  | області і  |---------------|рядкування),  |з рефе- |кування|на рефе
  | міста    |Всього |Сума  |районних у   |рендуму |бюлете-|рендум
  |       |комі- |(крб.) |містах комісій |(всього |нів  |(крб.)
  |       |сій  |    |----------------|крб.)  |(крб.) |
  |       |    |    |Всього |Сума  |     |    |
  |       |    |    |комісій |(крб.) |     |    |
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
1. |Кримська АРСР | 15  |30.375 |  12  |19.500 | 49.875 |2.250 | 57.125
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
2. |Вінницька   | 27  |54.675 |  7  |11.375 | 66.050 |2.250 | 68.300
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
3. |Волинська   | 14  |28.350 |  4  | 6.500 | 34.850 |1.500 | 36.350
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
4. |Дніпропет-  | 20  |40.500 |  31  |50.375 | 90.875 |4.250 | 95.125
  |ровська    |    |    |    |    |     |    |
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
5. |Донецька   | 17  |34.425 |  45  |73.125 |127.550 |5.500 |113.050
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
6. |Житомирська  | 23  |46.575 |  6  | 9.750 | 56.325 |1.750 | 58.075
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
7. |Закарпатська | 13  |26.325 |  2  | 3.250 | 29.575 |1.500 | 31.075
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
8. |Запорізька  | 17  |34.425 |  11  |17.875 | 52.300 |2.500 | 54.800
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
9. |Івано-    | 14  |28.350 |  4  | 6.500 | 34.850 |1.750 | 36.600
  |Франківська  |    |    |    |    |     |    |
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
10.|Київська   | 24  |48.600 |  8  |13.000 | 61.600 |2.000 | 63.600
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
11.|Кірово-    | 21  |42.525 |  6  | 9.750 | 52.275 |1.500 | 53.775
  |градська   |    |    |    |    |     |    |
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
12.|Луганська   | 17  |34.425 |  18  |29.250 | 63.675 |3.000 | 66.675
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
13.|Львівська   | 18  |36.450 |  12  |19.500 | 56.000 |3.000 | 59.000
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
14.|Мико-     | 19  |38.475 |  9  |14.625 | 53.100 |1.750 | 54.850
  |лаївська   |    |    |    |    |     |    |
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
15.|Одеська    | 26  |52.650 |  13  |21.125 | 73.775 |3.000 | 76.775
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
16.|Полтавська  | 25  |50.625 |  10  |16.250 | 66.875 |2.000 | 68.875
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
17.|Рівненська  | 14  |28.350 |  3  | 4.875 | 33.225 |1.500 | 34.725
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
18.|Сумська    | 18  |36.450 |  8  |13.000 | 49.450 |1.750 | 51.200
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
19.|Терно-    | 16  |32.400 |  1  | 1.625 | 34.025 |1.500 | 35.525
  |пільська   |    |    |    |    |     |    |
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
20.|Харківська  | 24  |48.600 |  14  |22.750 | 71.350 |3.500 | 74.850
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
21.|Херсонська  | 18  |36.450 |  6  | 9.750 | 46.200 |1.500 | 47.700
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
22.|Хмельницька  | 19  |38.475 |  4  | 6.500 | 44.975 |1.750 | 46.725
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
23.|Черкаська   | 20  |40.500 |  6  | 9.750 | 50.250 |1.750 | 52.000
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
24.|Чернівецька  | 10  |20.250 |  4  | 6.500 | 26.750 |1.250 | 26.000
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
25.|Черні-    | 22  |44.550 |  5  | 8.125 | 52.675 |1.750 | 54.425
  |гівська    |    |    |    |    |     |    |
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
26.|м. Київ    |  -  |  -  |  14  |22.750 | 22.750 |3.000 | 25.750
---+--------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
27.|м. Севастополь|  -  |  -  |  4  | 6.500 | 6.500 | 750 | 7.250
------------------+-------+-------+--------+-------+---------+-------+---------
РАЗОМ       | 471 |953.775|  267 |433.875|1.387.650|59.500 |1.447.150
-------------------------------------------------------------------------------
              РОЗРАХУНКИ
         потреби в папері для проведення
          всеукраїнського референдуму
                              (тонн)
1. Бюлетені для голосування
 
  (з розрахунку 37.780 тис. виборців,           - 92,5
  12 процентів резерву, 3 проц. на технічні
  потреби при розмірі бюлетеня 105 х 149 мм)
 
2. Протоколи комісії Кримської АРСР, обласних:,       - 0,2
  районних, міських, районних у містах,
  селищних, сільських комісій
 
  (з розрахунку 3 примірники на комісію
  розміром в стандартний аркуш на 11.229
  комісій)
 
3. Протоколи дільничних комісій               - 0,5
 
  (з розрахунку 3 примірники розміром в
  стандартний аркуш на 34.101 дільницю)
 
4. Протоколи Центрвиборчкому                - 0,1
 
------------------------------------------------------------------
   РАЗОМ:                         - 93,3
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка