Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Норм втрат (бою) товарів побутової хімії у дрібному розфасуванні при транспортуванні, зберіганні і реалізації


          МІНІСТЕРСТВО ТОРГІВЛІ СРСР
              Н А К А З
 
 N 68 від 24.09.91
   м.Київ
 
 vd910924 vn68
 
    Про затвердження Норм втрат (бою) товарів побутової
    хімії у дрібному розфасуванні при транспортуванні,
           зберіганні і реалізації
               (Витяг)
 
   Н а к а з у ю:
   1. Затвердити і ввести в дію з 1 листопада 1991 року
розроблені Українським науково-дослідним інститутом торгівлі і
громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР і узгоджені з
Міністерством фінансів СРСР Норми втрат (бою) товарів побутової
хімії у дрібному розфасуванні при транспортуванні, зберіганні і
реалізації, що додаються, та Порядок їх застосування.
   Код роботи 90410.01.
   ...
   3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
торгівлі СРСР від 27 грудня 1985 року N 308 "Про затвердження Норм
втрат  товарів  побутової хімії у дрібному розфасуванні при
транспортуванні, зберіганні і реалізації".
 
 Заступник Міністра                  П.Кондрашов
 
                ЗАТВЕРДЖЕНО
                наказом Міністерства торгівлі СРСР
                від 24 вересня 1991 р. N 68
 
               НОРМИ
     втрат (бою) товарів побутової хімії у дрібному
     розфасуванні при транспортуванні, зберіганні і
              реалізації
          (у % від суми партії товару)
-------------------------------------------------------------------
|              | Залежно від виду споживчої тари  |
|              |------------------------------------|
|              |паперова|пластмасова|металева|скляна|
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|       1       |  2  |   3   |  4  |  5 |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|1 Для підприємств оптової  |    |      |    |   |
|торгівлі, які здійснюють  |    |      |    |   |
|приймання товару на "чутний"|    |      |    |   |
|і "видимий" бій:      |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|1.1. Що одержують товар на | 0,08 |  0,08  | 0,06 | 0,1 |
|прирейкових складах     |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|1.2. Що одержують товари,  | 0,18 |  0,20  | 0,15 | 0,3 |
|перевезені двома видами   |    |      |    |   |
|транспорту: залізницею у  |    |      |    |   |
|вагонах і контейнерах з   |    |      |    |   |
|подальшим перевезенням їх  |    |      |    |   |
|автотранспортом       |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|1.3. Що одержують товари  |  0,1 |  0,13  |  0,1 | 0,2 |
|автотранспортом       |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|2. Для підприємств оптової і|    |      |    |   |
|роздрібної торгівлі, які  |    |      |    |   |
|здійснюють стовідсоткове  |    |      |    |   |
|поштучне приймання товару: |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|2.1. Що одержують товари на |  0,1 |  0,13  |  0,1 | 0,2 |
|прирейкових складах     |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|2.2. Що одержують товари,  | 0,25 |  0,3  |  0,2 | 0,4 |
|перевезені двома видами   |    |      |    |   |
|транспорту: залізницею у  |    |      |    |   |
|вагонах і контейнерах з   |    |      |    |   |
|подальшим перевезенням їх  |    |      |    |   |
|автотранспортом       |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|2.3. Що одержують товари від| 0,15 |  0,18  |  0,1 | 0,25 |
|виготівників або зі складів |    |      |    |   |
|оптових баз після поштучної |    |      |    |   |
|перевірки автотранспортом  |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|2.4. Що одержують товари зі |  0,2 |  0,2  | 0,15 | 0,3 |
|складів оптових баз в    |    |      |    |   |
|упаковці виготівників    |    |      |    |   |
|автотранспортом       |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|3. При зберіганні і     |    |      |    |   |
|реалізації:         |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|3.1. Для підприємств оптової| 0,02 |  0,02  | 0,02 | 0,02 |
|торгівлі (у відсотках від  |    |      |    |   |
|суми вартості розпакованого |    |      |    |   |
|відпущеного товару)     |    |      |    |   |
|----------------------------+--------+-----------+--------+------|
|3.2. Для підприємств    | 0,03 |  0,03  | 0,03 | 0,03 |
|роздрібної торгівлі (у   |    |      |    |   |
|відсотках від суми вартості |    |      |    |   |
|реалізованого товару за   |    |      |    |   |
|міжінвентаризаційний період)|    |      |    |   |
-------------------------------------------------------------------
   Примітки:
   1. При  проходженні  вантажу  у  прямому  змішаному
залізнично-водному сполученні норми втрат підвищуються на 50 %.
При перевезенні товарів тільки водним транспортом норми втрат
застосовуються в розмірі 50 %, передбачених пунктами 1.2 і 2.2
Норм.
   2. Для районів Крайньої Півночі і прирівняних  до  них
віддалених і гірських районів СРСР, затверджених ГОСТ 15846-79,
додаток N 1, норми втрат товарів побутової хімії у дрібному
розфасуванні збільшуються на 50 %.
 
                ЗАТВЕРДЖЕНО
                наказом Міністерства торгівлі СРСР
                від 24 вересня 1991 р. N 68
               ПОРЯДОК
    застосування Норм втрат товарів побутової хімії при
       транспортуванні, зберіганні і реалізації
 
   1. Норми втрат товарів побутової хімії при транспортуванні,
зберіганні  і  реалізації  є  граничними  і  застосовуються
підприємствами оптової та роздрібної державної і кооперативної
торгівлі при встановленні фактичних втрат,  які  утворюються
внаслідок витікання, розсипання, випаровування, а також втрат
товарного виду, пов'язаних з боєм або псуванням споживчої тари.
   2. Норми  втрат поширюються на всю номенклатуру товарів
побутової хімії у дрібному розфасуванні (до 10 кг) вітчизняного
виробництва* та імпортних наступних груп:
   - миючі засоби;
   - засоби для відбілювання, підкрохмалювання, підсинювання;
   - плямовивідні засоби;
   - чистячі засоби;
   - поліруючі засоби;
   - засоби по догляду за автомобілями;
   - засоби по догляду за виробами зі шкір;
   - клеючі засоби;
   - фотохімічні товари;
   - засоби проти комах, гризунів;
   - засоби захисту рослин;
   - мінеральні добрива;
   - лакофарбові матеріали;
   - інші товари (аміачна вода, дезодоранти, масла мінеральні,
туш, чорнило, соляна кислота та ін.),
   які надходять  до торговельної мережі у споживчій тарі:
скляній (пляшки, банки, флакони звичайні, флакони зі спеціальними
пристосуваннями); металевій (банки, коробки, туби); пластмасовій
(флакони, банки,  пляшки,  коробки,  туби,  пакети,  кювети,
конвалюти);  паперовій (пакети, коробки, пачки); комбінованій
(папір, дубльований фольгою, плівками та ін.).
 
-----------------------------
   * Відповідно до переліку до Інструкції Держплану СРСР і ЦСУ
СРСР "Про порядок планування й обліку  виробництва  товарів
культурно-побутового  призначення  і  господарського  побуту",
затвердженої 29 листопада 1968 року N 49-506/4-122, і доповнення
до неї від 24 червня 1970 року.
   3. Норми втрат не поширюються на втрати, що  виникають
унаслідок виробничого браку як самого товару, так і споживчої
тари, у тому числі в металевій аерозольній упаковці. На втрати
товару, які є наслідком виробничого браку, оформляється претензія
у встановленому порядку.
   4. Списання втрат товарів побутової хімії, які утворюються
при транспортуванні, у межах установлених норм здійснюється на
підставі актів приймання товарів та актів на знищення бою по
кожній партії:
   - підприємствами оптової торгівлі - у відсотках від суми
вартості партії, перевіреної на "чутний" бій або поштучно;
   - підприємствами роздрібної торгівлі - у відсотках від суми
вартості партії, перевіреної поштучно.
   5. При  виявленні  наднормативного  бою  претензії  у
встановленому порядку пред'являються:
   Виготівникові:
   Якщо в партіях товару, отриманих у підприємствах оптової або
роздрібної торгівлі від виготівників, бій є наслідком порушення
вимог  нормативно-технічної  документації до навантаження або
пакування товару. Претензія пред'являється до суми вартості всієї
партії товару, відвантаженої виготівником.
   Якщо бій товару  виявлений  у  партіях,  отриманих  від
підприємств оптової торгівлі в упаковці виготівника і є наслідком
порушення заводом-виготівником нормативно-технічної документації,
яка регламентує пакування товару всередині місць. Претензія в
цьому разі пред'являється до  суми  вартості  товару  цього
виготівника.
   Оптовій базі:
   Якщо бій товару є наслідком порушення оптовою базою вимог
нормативно-технічної документації до навантаження  товарів  в
автомашину (вагон, контейнер) або його пакування після поштучної
перевірки. Претензія пред'являється до суми партії, отриманої бід
оптової бази.
   При оформленні претензії фактичний бій зберігається до її
розгляду.
   6. Втрати, що утворюються при зберіганні і реалізації товарів
побутової хімії на підприємствах роздрібної торгівлі, оформляються
відповідними актами у міру виявлення бою.
   Бій товарів  побутової  хімії  знищується комісією після
затвердження акта про наявність бою.
   Акти, які  відображають  наявність бою і його знищення,
зберігаються до інвентаризації у матеріально-відповідальної особи
і здаються в бухгалтерію разом з інвентаризаційними описами.
   У період інвентаризації підраховується загальна сума втрат,
зафіксованих в актах, яка у межах установлених норм списується у
відсотках від суми реалізації товарів за міжінвентаризаційний
період.
   7. Норма для списання втрат (бою) при зберіганні і реалізації
в роздрібній торговельній мережі встановлена для підприємства у
цілому. У випадку коли в підсобному приміщенні магазину або в
торговельному залі є самостійні бригади матеріально відповідальних
працівників, розподіл норми між ними здійснюється на місцях
наказом  керівника  торговельної організації (торгу, контори,
об'єднання). Загальний розмір списання втрат (бою) не повинен
перевищувати встановлених норм.
   8. Списання втрат (бою) у межах і понад норми здійснюється у
встановленому порядку.
          Приклади застосування Норм
   Приклад 1.
   Прирейкова оптова  база   отримала   залізницею   від
заводу-виготівника товари побутової хімії в металевій споживчій
тарі на суму 38000 крб.
   При прийманні товару на "чутний", "видимий" бій виявлені
втрати на суму 55 крб.
   Для розрахунку суми списання втрат застосовується п. 1.1 Норм
- 0,06 %:
        38000 х 0,06
       -------------- = 22 крб. 80 коп.
          100
   Фактичні втрати перевищують норму. Оптова база проводить
поштучне приймання отриманої партії товару. Загальна сума бою,
виявлена в результаті поштучної перевірки всієї партії, склала 62
крб. Для розрахунку суми списання втрат застосовується п. 2.1 Норм
- 0,1 %:
          38000 х 0,1
         ---------------- = 38 крб.
            100
   Фактичні втрати (бій) перевищує норму на 24 крб. (62 крб.
мінус 38 крб.). Оптова база пред'являє претензію виготівникові на
наднормативний бій у встановленому порядку.
   Приклад 2.
   Підприємство роздрібної торгівлі отримало товари побутової
хімії зі складу оптової  бази  автотранспортом  в  упаковці
підприємства-виготівника на суму 6100 крб. Товар отриманий у
пластмасовій споживчій тарі.
   При поштучному прийманні товару виявлений бій на суму 10 крб.
38 коп.
   Для розрахунку суми списання втрат застосовується норма п.
2.4 Норм - 0,2 %:
         6100 х 0,2
        ------------- = 12 крб. 20 коп.
          100
   Втрати (бій) знаходяться в межах установленої норми. При
наявності акта, складеного в установленому порядку, може бути
списано 10 крб. 38 коп.
   Приклад 3.
   Підприємство роздрібної торгівлі отримало від виготівника
автотранспортом товари побутової хімії у скляній споживчій тарі на
суму 2754 крб. При поштучній перевірці отриманої партії товару
виявлений бій на суму 7 крб. 40 коп.
   Для розрахунку суми списання втрат застосовується п. 2.3 Норм
- 0,25 %:
        2754 х 0,25
       ------------- = 6 крб. 88 коп.
          100
   Фактичні втрати перевищують установлену норму на 52 коп., що
є непретензійною величиною. На витрати обігу у цьому випадку
списується сума в розмірі 6 крб. 88 коп.
 
 "Баланс", (спецвипуск), вересень, 2000 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка