Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію та забезпечення виборів Президента Української РСР


            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
       Про організацію та забезпечення виборів
          Президента Української РСР
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 36, ст. 477 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Президії ВР
  N 1598-XII ( 1598-12 ) від 01.10.91, ВВР, 1991, N 48, ст. 668 )
     
 
   У зв'язку з прийняттям  Верховною Радою Української РСР
5 липня 1991 року Постанови "Про вибори Президента Української
РСР" ( 1299-12 )  Президія  Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Центральній виборчій комісії  по  виборах  Президента
Української РСР:
   утворити 27 виборчих округів - по одному в Кримській АРСР,
областях Української РСР, містах Києві і Севастополі до 10 серпня
1991 року;
   організувати реєстрацію  політичних  партій,  громадських
об'єднань, рухів, які будуть подавати заяви на одержання права на
представлення кандидата в Президенти з 21 до 30 серпня 1991 року;
   затвердити зразки підписного листа для збирання підписів
громадян Української РСР на підтримку претендента на кандидата в
Президенти Української РСР, організувати виготовлення підписних
листів у необхідній кількості та забезпечити ними окружні виборчі
комісії до 31 серпня 1991 року;
   зареєструвати кандидатів у Президенти Української РСР в строк
до 31 жовтня 1991 року та їх довірених осіб;
   встановити форми виборчого бюлетеня по виборах Президента
Української  РСР, інших виборчих документів, зразки виборчих
скриньок;
   здійснити інші заходи, передбачені Законом Української РСР
"Про вибори Президента Української РСР" ( 1297-12 ).
   2. Верховній Раді Кримської АРСР або її Президії, обласним,
Київській і Севастопольській міським Радам народних депутатів або
їх виконавчим комітетам:
   утворити окружні виборчі комісії до 20 серпня 1991 року,
повноваження окружних виборчих комісій по виборах Президента
Української  РСР  можуть  бути  покладені  відповідно  на
республіканську, обласні, міські виборчі комісії  по  виборах
депутатів місцевих Рад народних депутатів;
   забезпечити утворення  виборчих  дільниць  до 30 вересня
1991 року та дільничних виборчих комісій до 16 жовтня 1991 року;
   виготовити і забезпечити постачання  дільничним  комісіям
бюлетенів для голосування на виборах до 15 листопада 1991 року.
   3. Кабінету Міністрів Української РСР вирішити питання про
матеріально-технічне та фінансове забезпечення виборчої кампанії.
   4. Секретаріату Верховної Ради Української РСР укомплектувати
секретаріат Центральної виборчої комісії по виборах Президента
Української РСР кадрами, забезпечити робочими приміщеннями та
відповідним обладнанням.
   5. Затвердити Положення про організацію та порядок збирання
підписів на підтримку претендента на кандидата в Президенти
Української РСР (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради
 Української РСР                     Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 30 липня 1991 року
     N 1371-XII
 
                      Затверджено
                Постановою Президії Верховної Ради
                     Української РСР
              ПОЛОЖЕННЯ
      про організацію та порядок збирання підписів
       на підтримку претендента на кандидата в
          Президенти Української РСР
   1. Збирання підписів на підтримку претендента на кандидата в
Президенти Української РСР починається від дня видачі претенденту
Центральною виборчою комісією по виборах Президента Української
РСР посвідчення на одержання підписних листів і проводиться до дня
його реєстрації.
   2. Збирання підписів проводиться громадянами Української РСР,
які мають право брати участь у виборах Президента Української РСР.
   Громадянин, який  збирає підписи, повинен мати при собі
документ, що посвідчує його особу.
   3. Підписні  листи  для  збирання  підписів  видаються
претендентом на кандидата в Президенти особисто або, за його
уповноваженням, окружними виборчими комісіями, органами політичних
партій, громадських  об'єднань  і  рухів,  групами підтримки,
створеними в трудових колективах, колективах професійно-технічних,
середніх спеціальних і вищих навчальних закладів та за місцем
проживання громадян, а також по військових частинах.
   4. Особа,  яка  одержала  підписний  лист,  має  право
безперешкодно збирати підписи громадян, що мають право брати
участь у виборах Президента Української РСР.
   5. Особа,  яка збирає  підписи,  зобов'язана  попередити
громадянина про те, що його підпис може бути поставлено лише на
одному підписному листі і лише щодо одного претендента  на
кандидата в Президенти Української РСР. 
   Громадянин  Української РСР, який підтримує претендента,
вписує у підписний лист своє прізвище, ім'я та по батькові або
прізвище та ініціали, ставить свій підпис і дату підписання.
( Частина друга пункту 5 в редакції Постанови Президії ВР
N 1598-XII ( 1598-12 ) від 01.10.91 )
   За  згодою  чи на прохання громадянина, який підтримує
претендента, його прізвище, ім'я та по батькові або прізвище та
ініціали, а також дату підписання може вписати у підписний лист
особа, яка збирає підписи, або стороння особа. ( Пункт 5 доповнено
частиною третьою згідно з Постановою Президії ВР N 1598-XII
( 1598-12 ) від 01.10.91 )
   Особа, яка збирає підписи, зазначає у підписному листі номер
та серію паспорта громадянина, дату його народження та місце
проживання згідно з його документами.
   Після заповнення підписного листа на ньому робиться запис про
загальну кількість підписів.
   За відсутності документа у громадянина, що посвідчує його
особу, підписний лист ним не заповнюється.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка