Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан технічного переоснащення підприємств легкої промисловості УРСР та перебудову управління науковими дослідженнями в галузі в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
           від 5 січня 1989 р. N 6
                Київ
     Про стан технічного переоснащення підприємств
       легкої промисловості УРСР та перебудову
     управління науковими дослідженнями в галузі
         в умовах повного господарського
         розрахунку і самофінансування
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що для кращого
задоволення потреб населення в промислових товарах за останні три
роки на розвиток виробничої бази легкої промисловості спрямовано
612 млн. крб., що в розрахунку на рік на 14 проц. більше, ніж в
одинадцятій п'ятирічці.  Частка  капітальних  вкладень  на
реконструкцію і технічне переоснащення зросла в поточному році до
87  процентів.  Затверджено  широку  програму  технічного
переоснащення  галузі,  якою передбачається вже у 1989 році
перевищити завдання п'ятирічки по випуску товарів підприємствами
Міністерства легкої промисловості УРСР на 612,5 млн. карбованців.
Створюються умови для більш тісного взаємозв'язку галузевої науки
з  потребами  виробництва. В минулому році наукові установи
переведено на повний господарський розрахунок і самофінансування.
Прийнято  рішення  про  організацію  шести науково-виробничих
об'єднань.
   Разом з  тим  Міністерство,  облвиконкоми  і Київський
міськвиконком дуже повільно розгортають роботу по  технічному
переоснащенню галузі  на базі сучасного устаткування. На ряді
підприємств значна кількість імпортного устаткування тривалий час
не здається в монтаж. Відстає розробка технічної документації, не
організовано належним чином підготовку робітничих кадрів,  ще
багато невирішених питань по забезпеченню легкої промисловості
прогресивними видами сировини й матеріалів.
   Наявний науково-технічний   потенціал   використовується
недостатньо, його практична віддача ще не відповідає сучасним
вимогам. Більшість розробок інститутів галузі спрямована не на
створення нових  прогресивних  технологій, а на вдосконалення
існуючих, не  забезпечує  значного  зростання  ефективності
виробництва. Через низький технічний рівень досліджень наукові
організації за час своєї діяльності не продали жодної ліцензії.
Слабо застосовують ними переваги нової системи господарювання: не
впроваджено внутрівиробничий  госпрозрахунок  і  такі  форми
організації праці як колективний та орендний підряд, тимчасові
творчі колективи.
   Міністерство легкої  промисловості  УРСР,  Міністерство
будівництва УРСР та облвиконкоми вкрай незадовільно виконують
рішення Партії і  Уряду  щодо  розвитку  підприємств  легкої
промисловсті. В поточній п'ятирічці з 46 об'єктів, де передбачено
реконструкцію й технічне переоснащення, на 16 - роботи у визначені
строки не почато, а на 23 - введення в дію потужностей очікується
із запізненням на 1 - 3 роки.
   Окремі облвиконкоми,     насамперед     Вінницький,
Ворошиловградський, Дніпропетровський, Харківський та Сумський,
проявили дисциплінованість, не  забезпечили  виконання  раніше
встановлених завдань щодо вирішення соціальних питань в галузі,
укомплектування підприємств робітничими кадрами.
   Міністерство не вживає необхідних заходів до своєчасного
освоєння виробничих потужностей, які вводяться в дію.
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Мінестерству легкої промисловості УРСР,  облвиконкомам
Київському  і  Севастопольському  міськвиконкомам  разом  з
Міністерством будівництва  УРСР,  Міністерством  монтажних  і
спеціальних будівельних робіт УРСР:
   предметно розглянути  стан справ по кожному підприємству
вирішити в комплексі всі питання, пов'язані  з  реалізацією
встановлених  завдань  щодо  прискореного  розвитку  легкої
промисловості. Особливу увагу зосередити на підприємствах, де
здійснюються  модернізація  виробництва  на  базі  імпортного
устаткування;
   у зв'язку з підготовкою в союзних органах програми технічного
переоснащення підприємств  легкої  промисловості  на  базі
закуповуваного устаткування, в тому  числі  у  фірм  Італії,
забезпечити  своєчасне  завершення  підготовчих  робіт  на
підприємствах згідно з додатком N 1.
   2. Міністерству легкої промисловості УРСР:
   вжити дійових заходів по розробці технічної документації на
будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення
підприємств у строки, які забезпечують безумовне виконання завдань
по введенню в дію виробничих потужностей та випусків продукції,
передбачених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 7 червня 1988 р. N 153 ( 153-88-п ) і Ради Міністрів УРСР від
12 вересня 1988 р. N 273 ( 273-88-п ), а також контрактами з
інофірмами;
   організувати в  місячний  строк  належну  підготовку  та
перепідготовку робітничих кадрів, які працюватимуть на новому
сучасному устаткуванні, в тому числі закуповуваному  у  фірм
капіталістичних країн;
   розробити разом з Держпланом УРСР, Міністерством будівництва
УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Державним комітетом УРСР по
праці  і  соціальних  питаннях  пропозиції  про встановлення
соціально-економічних стимулів для організацій, що здійснюють
будівництво, технічне переоснащення, реконструкцію й розширення
підприємств легкої промисловості, та в тримісячний строк подати їх
до Ради Міністрів УРСР;
   проаналізувати роботу галузевих наукових організацій в нових
умовах господарювання  з урахуванням специфіки їх діяльності,
розробити в першому півріччі 1989 року  необхідні  методичні
документи і  подати конкретну допомогу у впровадженні в цих
організаціях внутрівиробничого  госпрозрахунку,  з  тим  щоб
забезпечити безпосередній  взаємозв'язок  технічного  рівня та
ефективності виконуваних розробок  з  оплатою  праці  кожного
співробітника;
   практикувати створення в наукових організаціях тимчасових
творчих колективів, спрямовуючи їх діяльність на  розв'язання
найважливіших для галузі проблем з усього циклу розробки - від
ідеї до впровадження її у виробництво;
   забезпечити починаючи з 1989 року фінансування  наукових
розробок з централізованого фонду переважно на конкурсних умовах.
Разом з  Українським  республіканським  правлінням  Спілки
науково-інженерних товариств   СРСР  організовувати  щорічне
проведення комплексної науково-технічної експертизи закінчуваних
конструкторських і наукових розробок.
   3. Міністерству легкої промисловості УРСР разом з Держпланом
УРСР і Держпостачем УРСР:
   приділити серйозну   увагу   розвитку   і   зміцненню
науково-виробничого об'єднання "Легпроммеханізація", з тим щоб
поряд зі  створенням  засобів  механізації  та  автоматизації
технологічних процесів уже у 1990 році зорієнтувати його на випуск
запасних частин  до імпортного устаткування, яким оснащуються
підприємства галузі.
   посилити роботу по укладенню підвідомчими  підприємствами
договорів з  машинобудівними  підприємствами, розташованими на
території республіки, на виготвлення фурнітури для виробництва
товарів народного споживання та запасних частин до імпортного
устаткування.
   4. Міністерству легкої промисловості УРСР, облвиконкомам і
Київському міськвиконкому разом з підприємствами (об'єднаннями):
   вжити заходів до повного використання виробничих потужностей
діючих і нововведених підприємств згідно з додатком N 2;
   забезпечити своєчасне відведення  земельних  ділянок  для
будівництва об'єктів легкої промисловості.
   5. Міністерству  легкої  промисловості УРСР, Міністерству
будівництва УРСР разом з Держпланом УРСР посилити увагу до питань
будівництва об'єктів  легкої  промисловості, в найближчий час
завершити укладення договорів підрядних робіт на всю програму
будівництва 1989 року з урахування наявної проектної документації.
 
   Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР              Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР              В.ПЄХОТА
   Інд. 25,23
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 5 січня 1989 р. N 6
 
               ПЕРЕЛІК
     підприємств, на яких передбачається здійснити
     підготовці роботи для наступного переоснащення
     їх на базі сучасного устаткування, в тому числі
          закуповуваного у фірм Італії
 
            Вінницька область
 
Вінницьке виробниче взуттєве об'єднання імені Щорса
            Волинська область
 
Луцький завод штучних шкір
          Ворошиловградська область
 
Ворошиловградське виробничо-торговельне взуттєве об'єднання імені
50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
           Дніпропетровська область
 
Нікопольська ниткова фабрика
 
Криворізька вовнопрядильна фабрика імені Комсомолу України
 
Дніпропетровська взуттєва фабрика
 
Криворізька взуттєва фабрика
 
Дніпропетровська швейна фабрика
 
Новомосковська швейна фабрика
 
Дніпропетровська швейно-галантерейна фабрика
          Донецька область
 
Донецьке виробничо-торговельне взуттєве об'єднання
 
Донецький бавовняний комбінат імені XXV з'їзду КПРС
 
Артемівська швейна фабрика
 
Донецька швейна фабрика імені М.М. Володарського
 
Донецька камвольно-прядильна фабрика
 
Макіївська бавовняно-прядильна фабрика імені XXVI з'їзду КПРС
 
Краматорська швейна фабрика
         Житомирська область
 
Житомирська взуттєва фабрика
 
Бердичівська взуттєва фабрика
 
Бердичівське виробниче шкіряне об'єднання імені Ілліча
         Закарпатська область
 
Закарпатське виробничо-торговельне взуттєве об'єднання
          Запорізька область
 
Запорізьке виробничо-торговельне взуттєве об'єднання
        Івано-Франківська область
 
Івано-Франківське виробниче шкіряне об'єднання імені  40-річчя
Жовтня
             Київська область
 
Білоцерківське виробниче взуттєве об'єднання
 
Васильківський шкіряний завод
 
Васильківське виробниче  шкіряне  об'єднання  імені  Жовтневої
революції
           Кіровоградська область
 
Кіровоградська взуттєва фабрика імені 60-річчя Радянської України
             Кримська область
 
Сімферопольське виробниче  шкіряно-взуттєве  об'єднання  імені
Ф.Е. Дзержинського
 
Євпаторійська швейна фабрика
 
Сімферопольська швейно-галантерейна фабрика
            Лівівська область
 
Львівська фабрика білизняного трикотажу
 
Лівівське ордена Трудового Червоного Прапора виробничо-торговельне
взуттєве об'єднання "Прогрес"
 
Лівівське виробниче шкіряне об'єднання "Світанок"
 
Злочівська швейна фабрика
 
Бориспольська фабрика нетканих матеріалів
            Миколаївська область
 
Миколаївська взуттєва фабрика
 
Миколаївська швейно-галантерейна фабрика
             Одеська область
 
Одеська трикотажна фабрика імені Н.К. Крупської
 
Ізмаїльвська швейно-галантерейна фабрика
 
Одеське виробниче шкіряне об'єднання імені В.І. Леніна
            Полтавська область
 
Полтавська експериментальна взуттєва фабрика
 
Кременчуцька взуттєва фабрика
 
Полтавська бавовнопрядильна  фабрика  імені  50-річчя  Великої
Жовтневої соціалістичної революції
            Ровенська область
 
Ровенська швейна фабрика
 
Червоноармійський фурнітурний завод
             Сумська область
 
Лебединська фабрика пластмасової фурнітури
 
Сумська взуттєва фабрика
 
Роменське виробниче швейне об'єднання
 
Охтирська взуттєва фабрика
           Тернопільська область
 
Тернопільський завод штучних шкір
 
Тернопільська швейна фабрика імені 50-річчя Радянської України
 
Теребовлянська взуттєва фабрика
            Харківська область
 
Харківська швейно-галантерейна фабрика
 
Харківська швейна фабрика
 
Харківське виробниче взуттєве об'єднання
 
Харківське виробниче шкіряне об'єднання "Більшовик"
            Херсонська область
 
Херсонський ордена Леніна бавовняний комбінат імені XXVI з'їзду
КПРС
 
Херсонська швейна фабрика "Більшовичка"
 
Херсонська взуттєва фабрика
            Хмельницька область
 
Кам'янець-Подільська швейна фабрика
            Черкаська область
 
Підприємство по виготовленню тарно-пакувальних і маркірувальних
засобів, м. Черкаси
 
Смілянська швейна фабрика
 
Черкаський шовковий комбінат імені 60-річчя Великої Жовтневої
соціалістичної революції
            Чернівецька область
 
Чернівецьке виробниче швейне об'єднання "Трембіта"
 
Чернівецьке виробниче взуттєве об'єднання
            Чернігівська область
 
Чернігівський камвольно-суконний  комбінат  імені   50-річчя
Радянської України
 
Чернігівська швейна фабрика
               м. Київ
 
Республіканський будинок моделей трикотажних виробів
 
Республіканський будинок моделей взуття
 
ордена Трудового  Червоного Прапора виробниче експериментальне
взуттєве об'єднання "Київ" імені 50-річчя Великої  Жовтневої
соціалістичної революції
 
Київська взуттєва фабрика імені 10-річчя Комсомолу України
 
Київська експериментальна  взуттєва  фабрика  імені  50-річчя
Радянської України
 
Київська швейна  фабрика  імені  50-річчя  Великої  Жовтневої
соціалістичної революції
 
Київський завод штучних шкір "Вулкан"
 
Київська фабрика текстильно-художніх виробів
 
Київське виробниче металофурнітурне об'єднання "Темп"
 
Київське виробниче шкіряне об'єднання імені М.В. Фрунзе
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 5 січня 1989 р. N 6
 
               ЗАВДАННЯ
        по освоєнню виробничих потужностей
           нововведених підприємств
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування   |   Проектна   |  Обсяги виробництва
   підприємств   |   потужність  |-----------------------
           |          |  1989 рік |1990 рік
------------------------------------------------------------------
Тульчинська взуттєва   1,01 млн. пар     1,01   1,01
фабрика, Вінницька    взуття
область
 
Сумська взуттєва     3,26 млн. пар     1,9    2,9
фабрика         взуття
 
Кременчуцька фабрика   3,9 тис. тонн     3,9    3,9
трикотажна полотна,   трикотажного
Полтавська область    полотна
 
Сумська камвольно-    4717 тонн пряжі   4460   4717
прядильна фабрика
 
Дубровицька       4700 тонн пряжі   4624   4700
бавовно-прядильна
фабрика,
Ровенська область
 
Одеська швейна      4,36 млн. крб.     3,46   4,36
фабрика імені      продукції швейної
Воровського       промисловості
             в НВО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка