Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення сільського господарства зернозбиральною технікою


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 7 лютого 1996 р. N 166
                Київ
       Про забезпечення сільського господарства
           зернозбиральною технікою
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 503 ( 503-96-п ) від 13.05.96 
      N 234 ( 234-97-п ) від 20.03.97 
      N 2057 ( 2057-98-п ) від 23.12.98 )
 
   З метою   забезпечення    сільського    господарства
високопродуктивною зернозбиральною  технікою  Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію Міністерства сільського господарства і
продовольства та  корпорації  "Украгропромбіржа",  погоджену з
Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Укрексімбанком,
щодо спрямування коштів у сумі 20 млн. доларів США у межах
середньострокової гарантійної програми Експортно-імпортного банку
США для закупівлі зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір".
   2. Надати гарантії Уряду України на суму 171,5 млн. доларів
США на користь Експортно-імпортного банку США в рамках Гарантійної
структурної угоди від 10  травня  1995  р.,  укладеної  між
Міністерством фінансів, яке діяло від імені Уряду України, і
Експортно-імпортним банком США, що діяв від імені Уряду США, за
зобов'язаннями Укрексімбанку згідно з міжбанківською кредитною
угодою з американським банком (з урахуванням відсотків та всіх
витрат, пов'язаних з обслуговуванням кредиту), в рамках якої буде
здійснюватися фінансування  85  відсотків  загальної  вартості
зовнішньоторгівельного контракту  купівлі-продажу  (угоди  про
продаж) від 9 червня 1995 р., укладеного  між  корпорацією
"Украгропромбіржа" (м.Київ) та фірмою "Джон Дір", та додатка до
зазначеного контракту від 15 грудня 1995  р.  на  поставку
зернозбиральної техніки на суму 200 млн. доларів США.
   Уповноважити Віце-прем'єр-міністра  України  Шпека   Р.В.
підписати від  імені  Уряду  України  відповідні  гарантійні
зобов'язання.
   3. Міністерству  фінансів  надати гарантії на суму 28,5
млн. доларів США для забезпечення зобов'язань щодо здійснення
авансового платежу   в  розмірі  15  відсотків  вартості
зовнішньоторгівельного контракту  купівлі-продажу  (угоди  про
продаж) від  9  червня  1995 р., укладеного між корпорацією
"Украгропромбіржа" (м.Київ) і фірмою "Джон Дір", та додатка до
зазначеного контракту  від  15  грудня  1995 р. на поставку
зернозбиральної техніки на суму 200 млн. доларів США.
   Міністру фінансів  Германчуку  П.К.  підписати відповідні
гарантійні зобов'язання.
   4. Установити, що сільськогосподарські товаровиробники та
інші суб'єкти господарювання, які отримують зазначену техніку,
розраховуються з корпорацією "Украгропромбіржа" (з урахуванням
сплати відсотків та всіх витрат, пов'язаних з обслуговуванням
кредитів) шляхом поставки продовольчого зерна за ціною 115 доларів
США (у валюті України за курсом Національного банку на момент
здачі зерна)  за тонну м'якої пшениці третього класу, іншої
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки  до
державного резерву або власними коштами (з урахуванням відсотків
за користування кредитом) згідно з курсом Національного банку на
день розрахунків з державним бюджетом.
   При цьому погашення кредитів і сплата відсотків за них
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на
зазначені цілі.
   Міністерству сільського  господарства  і  продовольства
забезпечити протягом 5 років закладення до державного резерву
відповідної кількості продовольчого зерна та продуктів переробки
сільськогосподарської продукції відповідно до укладених угод з
товаровиробниками.
( На часткову зміну абзаців першого і третього  пункту  4
установити, що сільськогосподарські товаровиробники  та  інші
суб'єкти господарювання, які отримали зернозбиральні комбайни
фірми "Джон Дір" за рахунок кредитів США, наданих під гарантію
Кабінету Міністрів України, розраховуються за ці комбайни шляхом
поставки починаючи з 1997 року до державних ресурсів у рахунок
державного замовлення продовольчого зерна за середньозваженими
цінами, що фактично складуться на біржових торгах України за
спотовими контрактами на момент його поставки,  до  повного
погашення  вартості  техніки  з  урахуванням  відсотків  за
користування кредитами згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-97-п )
від 20.03.97 )
( На часткову зміну абзацу першого пункту 4 установити, що
починаючи з 1998 року сільськогосподарські товаровиробники та інші
суб'єкти господарювання, які отримали сільськогосподарську техніку
американських фірм "Джон Дір" та "Кейс Корпорейшн" за рахунок
кредитів США, наданих під гарантії Кабінету Міністрів України та
Міністерства фінансів, розраховуються за отриману техніку (з
урахуванням  сплати  відсотків та всіх витрат, пов'язаних з
обслуговуванням кредитів) шляхом поставки до державного резерву
пшениці (м'якої) третього класу за ціною 115 доларів США за тонну
(у валюті України за курсом Національного банку на момент здачі
зерна), іншої сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки - в еквіваленті за погодженими з Міністерством фінансів
та Державним комітетом по матеріальних резервах коефіцієнтами або
власними коштами згідно з Постановою КМ N 2057 ( 2057-98-п ) від
23.12.98 )
   5. Підтримати пропозицію Міністерства сільського господарства
і продовольства, погоджену з корпорацією "Украгропромбіржа", про
здійснення цією корпорацією функцій державного агента з отримання
і використання кредитів для закупівлі зернозбиральної техніки
фірми "Джон  Дір",   поставки   її   сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання і укладення з
ними договорів її продажу на умовах розстрочки платежу терміном
на 5 років під заставу сільськогосподарської продукції, які
передбачають розрахунки за цю техніку. ( Абзац перший пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 503 ( 503-96-п ) від
13.05.96 )
   Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду
Автономної Республіки Крим, обласним державним  адміністраціям
разом з корпорацією "Украгропромбіржа" забезпечити високоефективне
використання закупленої зернозбиральної техніки  і  здійснення
сільськогосподарськими товаровиробниками  та  іншими суб'єктами
господарювання розрахунків за зернозбиральну техніку фірми "Джон
Дір" у терміни і обсягах, визначених договорами.
   6. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
Міністерству фінансів,  Державному  комітетові по матеріальних
ресурсах разом з корпорацією "Украгропромбіржа" в десятиденний
термін   розробити   і   затвердити   порядок   передачі
сільськогосподарським  товаровиробникам  та  іншим  суб'єктам
господарювання  зернозбиральних  комбайнів  фірми "Джон Дір",
проведення розрахунків за отриману ними техніку й поставки до
державного резерву сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки.
   7. Міністерству   фінансів,   Міністерству   сільського
господарства і   продовольства,   Укрексімбанку,  корпорації
"Украгропромбіржа" підписати  у  тижневий  термін договір про
обслуговування  кредитної  лінії  на  поставку  в  Україну
зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір".
   8. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
Міністерству військово-промислового  комплексу  і  конверсії,
Міністерству промисловості разом з корпорацією "Украгропромбіржа",
Урядом Автономної  Республіки  Крим,  обласними  державними
адміністраціями вирішити в місячний термін з фірмою "Джон Дір"
питання сервісного  обслуговування  зернозбиральної  техніки і
підготовки інженерно-технічного персоналу, комбайнерів.
   9. Міністерству  економіки,  Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу  і  конверсії,  Міністерству
сільського господарства і продовольства вирішити до 1 березня ц.р.
питання організації  спільних  виробництв,  пов'язаних  із
виготовленням запасних  частин  і  комплектуючих  виробів  до
зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір", і створення в Україні
спільного підприємства  з  випуском  зернозбиральних комбайнів
починаючи з 1996 року.
   10. Для здійснення контролю за використанням і поверненням
кредиту США, що залучається для закупівлі зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір", утворити координаційну раду у складі згідно з
додатком.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.22
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 7 лютого 1996 р. N 166
               СКЛАД
   координаційної ради з контролю використання і повернення
  кредиту США, що залучається для закупівлі зернозбиральної
           техніки фірми "Джон Дір"
 
 
 САБЛУК           - Віце-прем'єр-міністр, голова ради
 Петро Трохимович
 
 ГАЙДУЦЬКИЙ         - Міністр сільського господарства  і
 Павло Іванович        продовольства, заступник голови ради
 
 БОРОВИК          - голова Всеукраїнської      ради
 Олександр Григорович     колективних  сільськогосподарських
               підприємств (за згодою)
 
 ДАНИЛЕНКО         - голова Комісії  Верховної   Ради
 Анатолій Степанович     України з  питань агропромислового
               комплексу, земельних  ресурсів  та
               соціального розвитку   села  (за
               згодою)
 
 ПОГОРЕЛОВ         - голова Ради   роботодавців   і
 Сергій Степанович      товаровиробників при  Президентові
               України (за згодою)
 
 ПОПОВ           - помічник Президента  України  із
 Олег Якович         зовнішньоекономічних питань   (за
               згодою)
 
 ПОШИВАЙЛО         - заступник Міністра економіки
 Валентин Костянтинович
 
 РИЖОВ           - помічник Президента України з питань
 Володимир Леонідович     промисловості (за згодою)
 
 СОБОЛЄВ          - президент         Державної
 Борис Володимирович     кредитно-інвестиційної компанії
 
 СОРОКІН          - голова Укрексімбанку
 Олександр Миколайович
 
 МАТВІЙЧУК         - заступник Міністра фінансів
 Володимир Макарович
 
 ШОВКАЛЮК          - завідуючий Відділом   з   питань
 Валерій Степанович      агропромислового комплексу     і
               продовольства Кабінету   Міністрів
               України
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка