Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Киргизстан про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік


               Угода
    між Урядом України і Урядом Республіки Киргизстан
      про торговельно-економічне співробітництво
              на 1993 рік
 
      ( Угода не діє. Див. статтю 12 )
 
   Уряд України і Уряд Республіки  Киргизстан,  що  надалі
іменуються Сторонами,
   з метою  зміцнення  і  розвитку  торговельно-економічних
відносин, створення сприятливих умов для подальшого поглиблення та
розширення економічного співробітництва,
   домовилися про нижченаведене:
               Стаття 1
   Торговельно-економічне співробітництво  між  Україною  і
Республікою Киргизстан грунтується на принципах рівності  та
взаємної вигоди.
   Кожна із Сторін утримується від дій, що можуть завдати
економічних збитків другій Стороні.
               Стаття 2
   Сторони забезпечують взаємну поставку найважливіших видів
сировини, продукції та товарів народного споживання згідно з
додатками N 1 і 2.
   Наряди про прикріплення споживачів до поставщиків, видані
регулюючими органами обох Сторін згідно з додатками N 1 і 2, є
ліцензіями на вивезення продукції з їхніх територій.
   Погоджені номенклатура і обсяги поставок продукції можуть
бути змінені або доповнені за обопільною домовленістю Сторін.
               Стаття 3
   Сторони доручають відповідним міністерствам, відомствам та
іншим господарським суб'єктам завершити до 1 грудня 1992 року
укладення договорів на поставку продукції, включеної до додатків N
1 і 2 цієї Угоди.
               Стаття 4
   Сторони сприятимуть збереженню коопераційних зв'язків, які
склалися між підприємствами держав щодо  поставок  сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів (у тому числі
монопольно вироблюваних), що  застосовуються  в  технологічно
пов'язаних виробництвах.
               Стаття 5
   Сторони сприятимуть  створенню та функціонуванню спільних
підприємств, у тому числі з участю третіх сторін на їхніх
територіях і поза ними, а також створюватимуть сприятливі умови
для інших форм співробітництва, прийнятих у світовій практиці.
               Стаття 6
   Сторони зобов'язуються забезпечувати одна одну майном для
спецпотреб  за  окремим  переліком. Порядок взаємопоставок і
взаєморозрахунків визначається окремою Угодою.
               Стаття 7
   Сторони не припускають реекспорту продукції та товарів, що
поставляються відповідно до цієї Угоди, за винятком випадків
надання допомоги для ліквідації стихійного лиха або за додатковою
домовленістю Сторін.
               Стаття 8
   Усі розрахунки і платежі за поставки продукції, товарів і
надання послуг провадяться відповідно  до  умов  Угоди,  що
укладається  між  уповноваженими  банками  Сторін.  У  разі
запровадження національної валюти однією із Сторін,  порядок
розрахунків і платежів регулюється додатково Угодою, яку укладають
уповноважені банки Сторін.
               Стаття 9
   Порядок транспортування і транзиту вантажів через території
Сторін визначається окремою Угодою між відповідними відомствами
Сторін.
              Стаття 10
   Сторони заохочують участь фізичних і юридичних осіб обох
Сторін у міжнародних виставках і ярмарках, контакти бізнесменів,
обмін  інформацією  між  ними  і  розвиток  інших  форм
торговельно-економічного співробітництва.
              Стаття 11
   У разі виникнення спорів щодо тлумачення або застосування
положень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом переговорів з
урахуванням норм міжнародного права.
   За обопільною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни або доповнення.
              Стаття 12
   Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і діє до 31
грудня 1993 року.
   Вчинено у м.Бішкеці 10 жовтня 1992 року в двох примірниках
українською та киргизькою мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Республіки Киргизстан
  (підпис)                  (підпис)
              Приложение 1
               Поставка
         важнейших видов сырья, продукции
         и товаров народного потребления
        в 1993 году из Украины в Республику
              Кыргызстан
------------------------------------------------------------------
                      | единица | 1993
      Наименование           | измере- | год
      продукции            | ния  |
------------------------------------------------------------------
   Черная металлургия
 Прокат черных металлов готовый       тыс.т   40,3  х)
 Трубы стальные               тыс.т   19,0  х)
   Цветная металлургия
  Прокат цветных металлов          тыс.т   1,3  х)
   Химическая и нефтехимическая
   промышленность
  Сода кальцинированная           тыс.т   1,2  х)
  Шины для грузовых автомобилей       тыс.шт.  2,0  хх)
  Сельхозшины                тыс.шт.  2,8  хх)
  Шины для легковых автомобилей       тыс.шт.  40,0  хх)
  Полистирол и сополимеры стирола      млн.п.м. 61,0
   Электротехническая промышленность
  Электродвигатели переменного тока
  с высотой оси вращения 63-355 мм     штук   6000
   Автомобильная промышленность
  Автобусы                 штук   140
   в т.ч. госзаказа            штук   80
  Автомобили легковые            штук   1102
  Автомобили грузовые            штук   80
   в т.ч. госзаказа            штук   20
   Тракторное и сельскохозяйственное
   машиностроение
  Тракторы                 штук   456
  Экскаваторы                штук   7
  Бульдозеры                штук   3
   Лесная, деревообрабатывающая,
   целлюлознобумажная промышленность
  Бумага                  тонн   1100
   в т.ч. типографская          тонн   225
       обложечная           тонн   40
       кабельная крепированная     тонн   38,5
       мелованная           тонн   10
  Картон для потреб. тары          тонн   980
  Картон околышный             тонн   21
   Медицинская и микробиологическая
   промышленность
  Лекарственные средства          млн.руб. 6,8
   Легкая промышленность
  Льно-волокно               тыс.т   0,26
  Ткани хлопчатобумажные          млн.м   0,8
  Ткани шерстяные              млн.м   0,05
  Ткани шелковые              млн.м   0,772
  Нетканые материалы типа тканей      млн.м   0,112
  Искусственные нити            тонн   200
  Синтетические нити            тонн   60
  Застежка-молния              тыс.м   490
   Перерабатывающая промышленность АПК
  Спирт этиловый пищевой          млн.дал  0,4
  Патока меласса              тыс.т   10
  Кислота молочная             тонн   10
   Товары народного потребления
  Телевизоры                тыс.шт.  24,3
  Устройства радиоприемные         тыс.шт.  6,3
  Магнитофоны                тыс.шт.  8,8
  Холодильники и морозильники бытовые    тыс.шт.  2,1
  Мопеды                  штук   884
  Мебель                  млн.руб  40
  Ювелирные изделия             млн.руб. 11,3
  Парфюмерно-косметические         млн.руб. 9,9
   Продовольственные товары
 Макаронные изделия             тыс.т   5,0  х)
 Молокопродукты               тыс.т   6,0  х)
 Сахар из сахарной свеклы          тыс.т   2,0  х)
 Кондитерские изделия            тыс.т
 Соль                    тыс.т   10,0
   Примечание: х) Уточняется после утверждения госзаказа.
         хх) Дополнительные обьемы будут рассмотрены
           После утверждения госзаказа.
 
 
 Первый заместитель министра     Первый заместитель министра
 госресурсов Украины         торговли и матресурсов
                    Республики Кыргыстан
    (подпись)              (подпись)
             Приложение 2
               Поставка
         важнейших видов сырья, продукции
         и товаров народного потребления
        в 1993 году из Республики Кыргыстан
               в Украину
------------------------------------------------------------------
                      | Единица | 1993
      Наименование          | измере- | год
      продукции            | ния  |
------------------------------------------------------------------
 Электродвигатели переменного тока
 с высотой оси вращения 63-450 мм      тыс.шт  45,2
 Провод эмалированный            тонн   1311  х)
 Оборудование технологическое для
 предприятий торговли, общественного
 питания и пищеблоков            млн.руб. 1,9  хх)
 Пресс-подборщики              штук   1138
 Насосы центробежные            штук   2500
 Электроплиты                тыс.шт.  3,0
 Шерсть натуральная             тонн   630
 Ткани шерстяные              млн.м   0,4
 Ткани шелковые               млн.м   0,3
 Ткани хлопчатобумажные           млн.м   10,5
 Ковры и ковровые изделия          тыс.кв.м 373
 Магнитофоны                тыс.шт  3,0
 Табак ферментированный           тыс.т   5,8  хх)
 Экстракт левзеи              тонн   5   х)
   Примечание: х) При условии поставки сырья из России и Ка-
           захстана.
         хх) Обьемы будут уточнены после  утверждения
           госзакупок.
         хх) В ценах 1991 года
 
 Первый заместитель Министра      Первый заместитель министра
 торговли и матресурсов        госресурсов Украины
 Республики Кыргыстан
   (подпись)                 (подпись)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка