Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про діяльність залізничного транспорту


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь
       про діяльність залізничного транспорту
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, які надалі іменуться
"Сторони",
   визнаючи право власності на залізничний транспорт,  який
належить Україні і Республіці Бєларусь;
   вважаючи за  доцільне  збереження  технологічної  єдності
залізничної транспортної мережі;
   враховуючи надзвичайну важливість перевезення пасажирів і
вантажів як між Україною і Республікою Бєларусь, так і в треті
держави;
   визнаючи значення  координації  і  спільної  діяльності
залізничного транспорту обох держав, погодились про таке:
               Стаття 1
   Функціональна діяльність залізничного транспорту обох держав,
а також виготовлення і утримання рухомого складу, технічних
засобів,  забезпечення  безпеки  руху,  збереження  вантажів
здійснюється за єдиними нормативами.
               Стаття 2
   Перевезення пасажирів і вантажів між станціями залізниць обох
держав здійснюється на підставі діючих на момент підписання даної
Угоди нормативних документів.
   При організації перевезень пасажирів і вантажів залізничним
транспортом із України по території Республіки Бєларусь та із
Республіки Бєларусь по території України, а також транзитом із
третіх держав або в треті держави Сторони координують свої дії пр
виробленні, з урахуванням законодавств своїх держав, тарифної
політики з метою залучення додаткових транзитних вантажопотоків на
ці напрямки і оформлення в необхідних випадках відповідних угод.
   Сторони проводять погашення заборгованості, яка виникає в
процесі перевезень на користь однієї із Сторін, не пізніше 30 днів
після закінчення чергового кварталу шляхом перерахування через
відповідні  установи  банків,  погоджених  адміністраціями
залізничного транспорту сум.
   При введенні однією із Сторін національної валюти, порядок і
умови  взаєморозрахунків,  а також валюта, на підставі якої
проводяться розрахунки, будуть визначені двосторонньою Угодою.
               Стаття 3
   Сторони, в випадку укладення угод в області залізничного
транспорту з іншими державами, які не зачіпають інтереси іншої
договірної Сторони, будуть повідомляти про це іншу договірну
Сторону.
   До укладення нових угод Сторони зберігають діючий порядок
здійснення перевезень вантажів і пасажирів залізничним транспортом
і встановлений  раніше  укладеними  Міжурядовими  угодами  і
конвенціями в області залізничного транспорту, учасниками яких був
колишній СРСР.
   Перелік таких угод і конвенцій визначається Сторонами окремою
Угодою.
   Кожна із Сторін при укладанні з третіми державами Угод в
сфері залізничного транспорту, які змінюють порядок, установлений
Угодами, зазначеними в даному пункті буде повідомляти про це іншу
Сторону.
               Стаття 4
   Сторони здійснюють скоординовану тарифну політику. Тарифи в
міждержавному сполученні установлюються на підставі спеціальних
угод.
   Розрахунки за міжнародні пасажирські і вантажні перевезення,
надані послуги, проводяться у відповідності до Угоди, укладеної
між Державною Адміністрацією залізничного транспорту України і
Управлінням Бєларуської залізниці (в подальшому - компетентні
органи).
               Стаття 5
   Сторони:
   Збережуть:
   - технологічні зв'язки, які склалися між залізницями України
і Республіки Бєларусь;
   - діючі  схеми  обертання  пасажирських поїздів, ділянок
обслуговування поїздів тяговими засобами і поїздними бригадами;
   - зміни при необхідності будуть здійснюватися по взаємній
домовленості компетентних органів Сторін.
   Доручають своїм  компетентним  органам підготувати окремі
угоди:
   - по  встановленню  систем відповідальності за порушення
технологічних параметрів перевізної роботи;
   - по придбанню, експлуатації і ремонту рухомого складу,
контейнерів, обладнання і техніки.
   Надають право відповідним органам управління  залізничним
транспортом проводити переговори по економічній оцінці і обліку
взаємних інтересів, визначенню порядку підготовки і затвердження
технологічних параметрів перевізної роботи.
               Стаття 6
   Порядок експлуатації  та передачі у власність Республіки
Бєларусь майна, розташованих на її території залізничних ділянок і
що входять до складу Південно-Західної і Львівської залізниць:
   ст. Горностаївка - роз'їзд Лисички, Хоробичі - Терехівка,
Неданчичі - Янів, Удрицьк - Горинь; і до власності України майна,
розташованих на її території залізничних ділянок, що входять до
складу Бєларуської залізниці: Заболотьє - Хотислав, Овруч - Висту-
повичі;
визначаються окремою Угодою між компетентними органами.
               Стаття 7
   Залізниця однієї Сторони несе відповідальність за матеріальні
збитки, нанесені з її вини залізниці іншої Сторони.
              Сторони 8
   Сторони зобов'язуються виконувати взаємні зобов'язання по
постачанню техніки, обладнання, запасних частин і матеріальних
ресурсів  для  потреб залізничного транспорту, зобов'язуються
створити спільні підприємства по виробництву щебня, матеріалів
верхньої будови колії, запасних частин і деталей, ремонту рухомого
складу.
               Стаття 9
   Сторони розробляють  і  координують  науково-технічну  і
соціальну політику на залізничному транспорті, інформують один
одного про рішення, які прийняті і готуються в цих галузях.
              Стаття 10
   Порядок перетину кордону, проведення прикордонного митного і
інших видів контролю буде регулюватися окремою Угодою Сторін.
              Стаття 11
   Сторони будуть співробітничати в галузі навчання інженерів,
техніків, робітників масових професій залізничного транспорту і
розробки інших вимог до рівня їх підготовки, а також визнають, що
видані про закінчення учбового закладу кваліфікаційні документи
будуть мати однакову юридичну силу на територіях обох держав.
              Стаття 12
   Зміни і доповнення до цієї Угоди оформляються протоколами,
які є невід'ємною частиною Угоди.
              Стаття 13
   Сторони заявляють, що дана Угода відкрита для підписання
Урядом любої держави, залізнична мережа якої має технологічний
зв'язок з залізничною мережею України і Республіки Бєларусь або
будь-якої держави, яка приєдналась до даної Угоди.
              Стаття 14
   Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання і буде
діяти надалі до закінчення 90 днів з дня, коли одна із Сторін
отримає повідомлення іншої Сторони в письмовому вигляді про свій
намір припинити дію Угоди.
   Вчинено в м. Києві, 17 грудня 1992 р. в двох примірниках,
кожен українською і бєларуською мовами, причому всі тексти мають
однакову силу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка