Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
   про співробітництво між Головним архівним управлінням
   при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним
    управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь
 
   Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України і
Головне архівне управління при Раді Міністрів Республіки Бєларусь
(надалі - Сторони):
   базуючись на положеннях Договору між Українською РСР  і
Білоруською РСР від 29.12.90 року ( 112_011 ), Угод про створення
Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ) і про  повернення
культурних  та  історичних цінностей державам їх походження
( 997_064 ),
   виходячи з  того,  що  розвиток  традиційної  дружби,
добросусідства і взаємовигідного співробітництва між народами
України і Республіки Бєларусь повинен грунтуватись на взаємному
знанні та поважанні їхньої самобутності, історії, культури й
досягнень, що передбачає вивчення і використання документів, які
зберігаються в українських та бєларуських архівах,
   беручи до уваги взаємне прагнення архівних установ обох
держав щодо подальшого розвитку співробітництва,
   домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони розвивають співробітництво на основі рівноправності,
взаємності  і  в  межах повноважень, визначених відповідними
державними законодавствами.
               Стаття 2
   Сторони здійснюють обмін досвідом роботи  між  архівними
установами щодо напрямів діяльності державних архівів, які являють
взаємний інтерес.
   З цією  метою Сторони обмінюються інформацією з проблем
архівної справи, що у них виникають, і здійснюють на взаємній
основі стажування фахівців-архівістів.
   Конкретні цілі й  умови  цих  обмінів  визначаються  за
домовленістю між відповідними архівними установами Сторін.
               Стаття 3
   Кожна із Сторін передає іншій Стороні переліки довідкових
матеріалів з архівних документів, опублікованих протягом року.
   Кожна із Сторін на замовлення іншої Сторони передає довідкові
матеріали, що її цікавлять.
               Стаття 4
   З метою поповнення національних архівних фондів документами,
що містять інформацію з історії України і Республіки Бєларусь,
Сторони проводять пошук у своїх архівах таких документів і
передають одна одній їх копії.
   Після закінчення  кожного  календарного  року  Сторони
обмінюються переліками документів, виявлених протягом року, і
здійснюють їх копіювання.
   Обмін копіями  здійснюється  безкоштовно на еквівалентній
основі. В інших випадках розрахунки за надання  копій  для
поповнення фондів державних архівів ведуться на пільгових умовах,
без урахування плати за підготовку і копіювання документів з
відшкодуванням фактичних витрат за матеріали і роботи згідно з
прейскурантами Сторін, а також договірними цінами.
               Стаття 5
   При виявленні в архівних фондах непрофільних документів,
Сторони шляхом переговорів вирішують питання про передачу цих
документів за належністю.
               Стаття 6
   Сторони готують спільні публікації і  виставки  архівних
документів за узгодженою тематикою.
               Стаття 7
   Сторони обмінюються  законодавчими та іншими нормативними
документами, що стосуються організації та порядку роботи архівних
установ, а також науково-методичною літературою з архівної справи,
джерелознавства, архіографії, документознавства, історії державних
установ і публікаціями архівних документів.
               Стаття 8
   Кожна із Сторін сприяє дослідникам іншої Сторони в роботі в
її державних архівах.
   З цією метою дослідники будуть отримувати доступ до всіх
документів, опублікованих і неопублікованих довідкових матеріалів,
що стосуються тем їхніх досліджень.
               Стаття 9
   Сторони інформують одна одну про розвиток співробітництва в
галузі архівної справи з іншими державами, а також про участь у
діяльності міжнародних архівних організацій. У необхідних випадках
проводять консультації для узгодження позицій з питань,  що
розглядаються у міжнародних архівних організаціях.
               Стаття 10
   Співробітництво у рамках цієї Угоди не перешкоджає іншим
формам спеціалізованих контактів Сторін у галузі архівної справи,
що  здійснюються за взаємним погодженням і не зачіпають їх
зобов'язань щодо третіх Сторін.
               Стаття 11
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діє протягом
5 років.
   Положення цієї Угоди можуть бути доповнені або змінені за
взаємною згодою Сторін.
   Угода вважається продовженою на наступний 5-річний строк,
якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
її дії письмово не повідомить про інше.
   Угода укладена в місті м.Києві 17 грудня 1992 року в двох
примірниках, кожний українською та бєларуською мовами, при цьому
обидва примірники мають однакову силу.
 
 За Головне архівне управління    За Головне архівне управління
 при Кабінеті Міністрів       при Раді Міністрів Республіки
 України               Бєларусь
 
 Начальник Головного управління   Начальник Головного управління
    (підпис)                (підпис)
   Б.В.Іваненко             А.М.Михальченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка