Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до інструкції Мінфіну і Мінпраці України від 6 серпня 1992 р. про службові відрядження


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
 
 N 16-102-56/05-4465 від 25.12.92
   м.Київ
 
 vd921225 vn16-102-56/05-4465
               Міністерствам, державним комітетам,
               відомствам  України,  корпораціям
               концернам асоціаціям, спілкам
               Фінансовому управлінню     Ради
               Міністрів Республіки Крим, обласним,
               Київському  і  Севастопольському
               міським фінансовим управлінням
               Державній податковій  інспекції по
               Республіці   Крим,   державним
               податковим інспекціям по областях,
               містах Києву і Севастополю
    ( Лист втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
     N 59 ( z0218-98 ) від 13.03.98 )
   Про внесення змін до інструкції Мінфіну і Мінпраці
   України від 6 серпня 1992 р. про службові відрядження
 
   З метою здійснення додаткових заходів для соціального захисту
населення та у зв'язку з реформою грошової системи України
постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1992 р. N 681
( 681-92-п ) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 1992 р. N 212 ( 212-92-п ) щодо відшкодування витрат
у зв'язку із службовими відрядженнями.
   На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня
1992 р. N 681 Мінфін і Мінпраці України вносять такі зміни до
Інструкції про службові відрядження від 6  серпня  1992  р.
N 16-102-56/04-2845 ( v2845201-92 ):
   1. Викласти абзац четвертий пункту 6 Інструкції в такій
редакції:
   "Питання про тривалість робочого часу працівника в день
від'їзду у відрядження і в день приїзду із відрядження до місця
постійної роботи вирішується відповідно до статті 142 Кодексу
Законів про працю України" ( 322-08 );
   2. Пункти 8, 9 і 11 Інструкції викласти в такій редакції:
   Пункт 8. "Працівникові, відрядженому у межах України або на
територію держав рублевої зони, відшкодовуються витрати по найму
житлового приміщення і проїзду до місця відрядження і назад до
місця постійної роботи, а також виплачуються добові.
   Норми відшкодування  витрат  у  службових  відрядженнях,
передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 28 квітня
1992 р. N 212 ( 212-92-п ) (за винятком внесених змін), від
4 грудня 1992 р. N 681 ( 681-92-п ) та цією Інструкцією,
застосовуються  при  відрядженнях  працівників  для виконання
службового доручення в межах України та на території держав
рублевої зони.
   Видача рублевої  готівки  установам,  підприємствам  і
організаціям для відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з
відрядженнями на територію держав рублевої зони,  провадиться
установами банків в обмін на купонокарбованці Національного банку
України з урахуванням встановленого курсу.
   У випадках, коли відряджені  до  держав  рублевої  зони
працівники самостійно здійснюють обмін купонів на рублеву готівку,
відшкодування  їм  витрат  по  відрядженнях  провадиться  у
купонокарбованцях Національного банку України за встановленими
нормами виплати добових та інших витрат у рублях згідно з поданими
виправдними документами та за їх відсутності з урахуванням курсу
обміну купонокарбованців на рублі, установленого Національним
банком України на день виїзду працівника у відрядження до держави
рублевої зони.
   Відрядженому працівникові  відшкодовуються  витрати  на
одержання візи (сплату мита) при відрядженнях за межі України до
держав колишнього СРСР, а також за прописку паспорта і комісійні
при обміні української грошової одиниці на валюту держави, на
територію якої відряджено працівника, на підставі документів, що
підтверджують ці витрати".
   Пункт 9. "За кожен день перебування працівника у відрядженні
в межах України, враховуючи вихідні і святкові дні та час
перебування у дорозі (включаючи час вимушених зупинок у дорозі),
йому сплачуються  добові  у  розмірі  250  купонокарбованців
Національного банку України. Добові за час знаходження у дорозі
сплачуються по тих же нормах, що і за час перебування у місці
відрядження.
   Працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи
у зоні відчуження  на  території  радіоактивного  забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються добові у розмірі
325 купонокарбованців за кожний день перебування у цій зоні.
   Працівникам, відрядженим на територію держав рублевої зони,
добові сплачуються у розмірі 200 рублів за кожний день перебування
у відрядженні, враховуючи вихідні і  святкові  дні  та  час
перебування у дорозі (включаючи час вимушених зупинок у дорозі).
   Визначення кількості днів відрядження для виплати добових
провадиться з урахуванням дня виїзду у відрядження і дня приїзду
до місця постійної роботи".
   Пункт 11. "Підприємства, об'єднання, установи й організації
відшкодовують працівникам, відрядженим у межах України, витрати по
найму житлового приміщення при поданні виправдних документів у
розмірі фактичних витрат з урахуванням додаткових послуг, що
надаються у готелях, у купонокарбованцях Національного банку
України.
   У разі відсутності документів, що підтверджують  вказані
витрати, вони можуть відшкодовуватися працівникові, відрядженому в
межах України, у розмірах, визначених керівником підприємства,
об'єднання, установи  й  організації,  але  не  вище  100
купонокарбованців на добу в столицях України, Республіки Крим,
обласних центрах і місті Севастополі, 75 купонокарбованців - в
інших містах і районних центрах і 50 купонокарбованців у решті
населених пунктів.
   Працівникам, відрядженим на територію держав рублевої зони,
відшкодування витрат по найму житлового приміщення з урахуванням
додаткових послуг, що надаються у готелях, і проїзду з місця
відрядження до місця постійної роботи провадиться в рублях у
розмірі  фактичних  витрат  згідно  з  поданими  виправдними
документами. Відшкодування витрат по проїзду до місця відрядження
працівникам, відрядженим на територію держав рублевої  зони,
здійснюється в купонокарбованцях Національного банку України у
розмірі  фактичних  витрат  згідно  з  поданими  виправдними
документами.
   У разі відсутності документів, що підтверджують витрати по
найму житлового приміщення при відрядженнях на територію держав
рублевої зони,  вони  можуть  відшкодовуватися працівникові у
розмірах, визначених  керівником  установи,  підприємства  й
організації, але не вище 80 рублів на добу в столицях держав
рублевої зони, автономних республік та обласних центрах, 60 рублів
- в інших містах і районних центрах, 40 рублів - у решті населених
пунктів.
   Працівникові, відрядженому в межах України або на територію
держав рублевої зони, відшкодовується плата за бронювання місця у
готелях у розмірі 50 процентів його вартості відповідно  у
купонокарбованцях та рублях згідно  з  поданими  виправдними
документами.
   Витрати по найму житлового приміщення за час  вимушеної
зупинки у  дорозі, що стверджується відповідними документами,
відшкодовуються у порядку і розмірах, передбачених цим пунктом
відповідно для працівників, відряджених у межах України та на
територію держав рублевої зони".
   3. Викласти друге речення абзацу першого пункту 17 Інструкції
в такій  редакції:  "Граничні  розміри  надбавок  (польового
забезпечення) не можуть перевищувати 250 купонокарбованців на
день, що сплачуються працівникам при службових відрядженнях, а
працівникам, які виконують роботу в зоні відчуження на території
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
вахтовим методом, - 325 купонокарбованців на день".
 
 Заступник Міністра фінансів України           В.Н.Ільїн
 
 Заступник Міністра праці України          В.І.Андрющенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка