Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про поставки природного газу і транзит газу через територію України


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
    між Урядом України і Урядом Російської Федерації
    про поставки природного газу і транзит газу через
            територію України
 
   Уряд України і Уряд Російської  Федерації,  які  надалі
іменуються  Сторони, з метою створення сприятливих умов для
поставки газу Україні і транзиту його на експорт,
   домовились про нижченаведене:
               Стаття 1
   Російська Федерація в 1992 році зобов'язується поставляти
Україні природний газ в таких об'ємах (млрд.куб.метрів):
   для внутрішнього  споживання  України  з  урахуванням
технологічних потреб газопроводів, включаючи експортні:
   всього     I кв.    II кв.   III кв.  IV кв.
   69,8      12,7     20,2    23,3   13,6
   для споживачів республіки Молдова:
   всього     I кв.    II кв.   III кв.  IV кв.
   3,625      1,11     0,7     0,66   1,155
   Україна зобов'язується забезпечувати  транзит  російського
природного газу по своїй території в Республіку Молдова в об'ємі,
передбаченому дійсною Угодою.
   Об'єми поставки газу в наступні роки будуть погоджуватись
Сторонами.
               Стаття 2
   Україна забезпечить в 1992 році транзит по своїй території
природного газу, що поставляється в інші держави і є власністю
Російської Федерації, в таких об'ємах (млрд.куб.метрів):
   всього     I кв.    II кв.   III кв.  IV кв.
   98,9      24,5    24,7    25,0   24,7
   Природний газ, що поставляється на експорт транзитом через
територію  України,  повинен  відповідати якісним показникам,
передбаченим контрактами і довгостроковими угодами.
               Стаття 3
   Розподіл об'єму газу, вказаних у статтях 1 і 2, по конкретних
напрямах поставки і транзиту здійснюють концерни "Укргазпром" і
"Газпром". Сторони домовилися про можливість оперативної зміни
транзитних  потоків газу за взаємним погодженням у випадках
виникнення необхідності.
               Стаття 4
   Для взаємних розрахунків між  підприємствами  України  і
Російської Федерації в рамках дійсної Угоди Сторони використовують
грошову одиницю - карбованець. При введенні однією з Сторін
національної валюти порядок розрахунків визначатиметься окремими
угодами.
   Сторони домовились про те, що ціна газу, який поставляється
Україні, а також вартість послуг, зв'язаних з транзитом через
територію України, встановлюється окремою міжурядовою угодою.
               Стаття 5
   Сторони домовилися про створення спільної робочої групи, яка
здійснює контроль за виконанням домовленостей, що випливають із
цієї Угоди.
               Стаття 6
   Газ, переданий Україні для транспортування, будучи власністю
Російської Федерації, не підлягає перерозподілу серед споживачів
України.
   Сторони несуть взаємну відповідальність за належне виконання
взятих на себе зобов'язань.
   У випадку  загальної  недопоставки  російського  газу  в
газотранспортну систему України кількість недопоставленого газу
розподіляється пропорційно об'ємам  подачі  по  напрямах  за
погодженням Сторін.
   У випадках невиконання зобов'язань по експортних поставках
газу з вини України (при виконанні загальної поставки Російською
Федерацією) остання  повністю відшкодовує Російській Федерації
вартість понесених збитків у вільно конвертованій валюті.
   Україна не буде без згоди Російської Федерації реекспортувати
одержаний з Російської Федерації природний газ в треті держави. У
випадках порушення даного  зобов'язання  Україна  забезпечить
відшкодування  збитків  Російській Федерації у розмірі всієї
валютної виручки від реекспорту.
               Стаття 7
   Сторони домовилися про необхідність забезпечення взаємних
поставок матеріально-технічних  ресурсів  на  основі укладених
договорів з метою підтримки працездатності та розвитку об'єктів
видобутку і транспортування газу по територіях обох держав.
               Стаття 8
   Сторони зобов'язуються  удосконалювати  прилади визначення
якісних характеристик і систему  обліку  об'ємів  газу,  що
транспортується, з доведенням їх до світового рівня. Уряди обох
Сторін сприятимуть закупівлі по імпорту за погодженими заходами
сучасних засобів вимірювання.
               Стаття 9
   Сторони зобов'язуються без перешкод видавати необхідні для
реалізації даної Угоди ліцензії, дозволи та інші  документи
відповідно до діючого в кожній із держав законодавства.
              Стаття 10
   Сторони доручають концернам "Укргазпром" і "Газпром" укласти
господарські договори, що витікають з дійсної Угоди.
              Стаття 11
   Дійсна Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до 31
грудня 1992 року.
   Статті 6, 8, 9 Угоди діють до повного виконання передбачених
в них зобов'язань.
   Дійсна Угода може бути пролонгована на наступний період.
Пролонгація оформляється письмово протоколом, який є невід'ємною
частиною дійсної Угоди.
   Складено 20 серпня 1992 р. в двох дійсних примірниках, кожний
українською та російськими мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації
  (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка