Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виробництво окулярної оптики в Україні


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 1 серпня 1992 р N 441
                Київ
      Про виробництво окулярної оптики в Україні
 
   Для забезпечення потреб населення України у засобах корекції
зору Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Вважати  Ізюмський  оптико-механічний  завод  базовим
підприємством в Україні по виробництву окулярної оптики з обсягом
виробництва не менше 17 млн. штук оправ і 35 млн. штук окулярних
лінз на рік. Зберегти спеціалізацію і надати пріоритет Ізюмському
оптико-механічному та Ізюмському приладобудівному  заводам  у
проведенні робіт по виробництву м'яких контактних лінз та складної
окулярної оптики.
   2. Міністерству  промисловості,  Міністерству  державних
ресурсів України забезпечити щорічне виробництво на Луцькому
заводі виробів із пластмас 1500 тонн листа етролового і 350 тонн
етрола гранульованого.
   3. Міністерству  державних  ресурсів  України забезпечити
постачання  Ізюмському  оптико-механічному  заводу  дроту  та
поздовжнього прокату з нейзільберу (МНЦ 15-20) в 1992 - 1993 роках
по 310 тонн, 1994 році - 320 тонн, в 1995 році - 330 тонн, а також
вирішити питання про включення матеріалів, зазначених у додатку
N 1 до цієї постанови, до списку міжреспубліканських поставок.
   4. Міністерству промисловості, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії України починаючи з
1993 року організувати на рубіжанському ВО "Краситель" виробництво
діетилфтолату потужністю 800 тонн на рік. Для цього в 1992 році
забезпечити виготовлення на Сумському заводі імені Фрунзе за
кресленнями рубіжанського ВО "Краситель" 4 колонок.
   5. Міністерству  економіки України включити в Комплексну
програму розвитку медичної і мікробіологічної промисловості на
1992  - 1996 роки роботи по розробці та виробництву нових
матеріалів для окулярної оптики.
   Міністерству машинобудування,     військово-промислового
комплексу  і  конверсії,  Міністерству промисловості разом з
Академією наук України забезпечити розробку і виробництво нових
матеріалів в Україні для заміни існуючих згідно з додатками
N 2 і 3.
   6. Міністерству економіки,  Міністерству  машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії,  Міністерству
державних ресурсів України до 1 грудня 1992  р.  з'ясувати
необхідність і економічну доцільність освоєння виробництва в
Україні ацетата целюлози і прокату  нейзільберу.  Результати
врахувати при  плануванні  виробництва  окулярної  оптики  на
1993 - 1996 роки.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 30
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 1 серпня 1992 р. N 441
               ПЕРЕЛІК
        допоміжних матеріалів для включення
       в міжреспубліканський список поставок
 
------------------------------------------------------------------
        | Поста- |     |Одиниця| Потреба по роках
  Матеріал  |чальник |Одержувач|виміру |----------------------
        |     |     |    |1992 |1993|1994 |1995
------------------------------------------------------------------
 
Ацетат целюлози Російська Луцький  тонна  1500 1500 1650 1650
        Федерація завод
             виробів
             із
             пластмас
 
Діетилфтолат   -"-   -"-     -"-   650 650   -   -
 
Припій      -"-   Ізюмський кілог-  300  -   -   -
срібловмістний      оптико-  рам
             механіч-
             ний завод
 
Полірувальний  Казахстан -"-    тонна  190 150   -   -
порошок "Церит"
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
                    Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 1 серпня 1992 р. N 441
               ЗАВДАННЯ
      по розробці нових матеріалів та технологій
     їх промислового виробництва для окулярної оптики
 
------------------------------------------------------------------
         |     |  Строки   |Обсяги|Підприємства,
  Найменування |Виконавці|--------------|фінан-|на яких здій-
   матеріалу  |     |    |   |су-  |снюватиметься
         |     |початок|закін-|вання |серійний
         |     |    |чено |(млн. |випуск
         |     |    |   |крб.) |
------------------------------------------------------------------
Інструмент     Інститут липень гру-   5  Ізюмський
"Аквапол" із    надтвер- 1992 р. день     оптико-
зв'язуючим     дих ма-      1994 р.    механічний
полірувальним   теріалів            завод
порошком на основі АН
рідкісноземельних України
металів для заміни
"Цериту" і
зменшення витрати
поліуретанів
 
Припій без вмісту Інститут січень гру-  0,6  дослідне
срібла для паяння електро- 1993 р. день     виробництво
дроту та профілю  зварю-      1993 р.    Інституту
із МНЦ 15-20 для  вання              електрозва-
заміни       імені              рювання імені
срібловмістних   Патона             Патона, Донець-
припоїв                      кий інститут
ПСР-40, ПСР-45                   кольорових
                          металів
                          (ДОНІКМ)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 1 серпня 1992 р. N 441
               ЗАВДАННЯ
        по виробництву нових матеріалів для
             окулярної оптики
 
------------------------------------------------------------------
       |   |   |      |Обсяг фінансування|
       |   |   |      | (млн. крб.)   |
 Найменування |Обсяг|Строк | Виробник |------------------|Потреба
 матеріалу  |ви- |вико- |      |   |у тому числі|України
       |роб- |нання,|      |   |------------|
       |ниц- |роки |      |всьо-|до- |капі- |
       |тва |   |      |го  |робки|тало- |
       |   |   |      |   |тех- |вкла- |
       |   |   |      |   |ноло-|дення |
       |   |   |      |   |гічні|   |
------------------------------------------------------------------
Інструмент   200  1993 Ізюмський   5   1  4   200
"Аквапол"   тис.    оптико-              тис.
із зв'язуючим штук    механічний            штук
полірувальним (12     завод
порошком на  тонн)
основі рід-
кісноземельних
металів для
заміни
"Цериту"
 
Припій без   350  1993 дослідне   0,15 0,15     350
вмісту срібла кіло-    виробництво           кіло-
та профілю із гра-    Інституту            гра-
МНЦ-15-20   мів     електрозва-           мів
(нейзільберу)       рювання
для заміни         імені Патона,
срібловмістних       Донецький
припоїв ПСР-40,      інститут
ПСР-45           кольорових
              металів
              (ДОНІКМ)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка