Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною і Французькою Республікою


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Договір
       про взаєморозуміння та співробітництво
       між Україною і Французькою Республікою
 
 ( Договір ратифіковано Постановою ВР N 2610-12 від 17.09.92 )
 
  
   Україна і Французька Республіка,
   - прагнучи розвивати відносини дружби і співробітництва,
   - констатуючи, що Україна є однією з держав-правонаступниць
Радянського Союзу,
   - впевнені у необхідності грунтувати своє взаєморозуміння на
довір'ї  і  відданості  спільним для них цінностям свободи,
демократії та справедливості,
   - бажаючи зробити свій внесок у побудову демократичної,
мирної та єдиної Європи,
   - вірні своїм зобов'язанням, що випливають з міжнародного
права, зокрема,  з  Статуту  Організації  Об'єднаних  Націй,
членами-засновниками якої вони є,
   - підтверджуючи важливість зобов'язань, прийнятих в рамках
Наради  з  безпеки  і  співробітництва  в  Європі, зокрема,
Хельсінкського Заключного Акта ( 994_055 ) і Паризької Хартії
для нової Європи ( 995_058 ),
   - усвідомлюючи, що майбутнє відносин між обома державами
нерозривно пов'язане із зміцненням миру, безпеки і стабільності в
Європі,
   - враховуючи   прагнення   держав-членів  Європейського
співтовариства створити Європейський союз,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Україна і Французька Республіка зобов'язуються розвивати між
собою відносини співробітництва в усіх  галузях  на  основі
взаєморозуміння і довіри. Вони сприятимуть дружбі та злагоді між
своїми народами. Сторони підписуватимуть у разі потреби інші угоди
та акти для виконання цього договору.
               Стаття 2
   Україна і Французька Республіка братимуть участь у побудові
мирної та єдиної Європи. З цією метою вони розвиватимуть своє
політичне  співробітництво  як  на  двосторонньому,  так  і
багатосторонньому рівнях.
   Вони співпрацюватимуть  у  справі захисту прав людини і
розвитку демократичних цінностей, зокрема, в рамках компетентних
міжнародних організацій.
   Вони об'єднуватимуть свої зусилля для сприяння забезпеченню
міжнародної  безпеки і попередження конфліктів, а також для
гарантування верховенства міжнародного права.
               Стаття 3
   Україна і Французька Республіка  проводитимуть  регулярні
консультації на відповідних рівнях з метою обміну думками щодо
двосторонніх відносин, а також з  міжнародних  проблем,  що
становлять взаємний інтерес, зокрема, з фундаментальних питань, що
стосуються безпеки і співробітництва в Європі.
   У цих галузях Сторони прагнутимуть до максимально можливого
зближення їхніх позицій з метою здійснення, в разі потреби,
спільних або погоджених дій.
   З цією метою за взаємною згодою Сторін організовуватимуться
зустрічі на  найвищому  рівні.  Міністри  закордонних  справ
зустрічатимуться не менше ніж двічі на рік.
   Робочі зустрічі між представниками міністерств закордонних
справ проводитимуться в міру необхідності.
   Інші члени урядів обох держав зустрічатимуться, в  разі
потреби, для обговорення питань, що становлять взаємний інтерес.
               Стаття 4
   У разі виникнення ситуацій, що, на думку однієї з Сторін,
створювали б загрозу миру, порушували мир або інтереси безпеки, ця
Сторона може звернутися до іншої Сторони з тим, щоб між ними
негайно були проведені консультації з цього питання. Сторони
намагатимуться виробити спільну позицію стосовно засобів подолання
цієї ситуації.
               Стаття 5
   Україна і Французька Республіка проводитимуть консультації в
рамках міжнародних організацій, членами яких вони є, зокрема, в
Організації Об'єднаних Націй,  з  метою  найбільш  можливого
забезпечення ефективного виконання положень, визначених в рамках
цих міжнародних організацій.
               Стаття 6
   Французька Республіка  зобов'язується  сприяти  розвиткові
тісних зв'язків між Україною та Європейськими співтовариствами.
   Зобов'язання, які  бере на себе Французька Республіка у
двосторонніх угодах з Україною, знаходяться у відповідності з
компетенціями Європейських співтовариств і положеннями, прийнятими
їхніми органами.
   Французька Республіка сприятиме вступу України  до  Ради
Європи, який вона розглядає як важливий фактор для інтеграції
України в об'єднану Європу.
               Стаття 7
   Сторони тісно співпрацюватимуть в рамках НБСЄ. Вони діятимуть
спільно для зміцнення її структур і надання їй відповідних
засобів, особливо в правовому плані, для гарантії стабільності,
безпеки і дотримання норм правової держави на європейському
континенті. Вони сприятимуть, зокрема, прийняттю норм, спрямованих
на запобігання конфліктам.
               Стаття 8
   Україна і Французька Республіка співпрацюватимуть, зокрема, в
рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі, у справі
підтримання  миру  і  зміцнення  безпеки  в  Європі.  Вони
об'єднуватимуть їхні зусилля з метою встановлення між усіма
європейськими державами якісно нових відносин безпеки.
   Сторони співробітничатимуть  між  собою  та  з  іншими
заінтересованими державами з метою  укладення  Договору  про
європейську безпеку.
   Французька Республіка  підкреслює  важливість  створення
Європейського  союзу,  який,  включаючи  здійснення  спільної
зовнішньої політики і безпеки, дозволить зміцнити співробітництво
між  європейськими державами і зробить вирішальний внесок у
стабільність на континенті та в усьому світі. Україна приймає це
до відома.
               Стаття 9
   Україна і  Французька Республіка, підкреслюючи вирішальне
значення угод з питань роззброєння для справи європейської і
міжнародної безпеки, продовжуватимуть підтримувати в рамках Наради
з безпеки і співробітництва в Європі процес  збалансованого
скорочення звичайних озброєнь і сприятимуть виробленню нових
заходів довіри між усіма державами-учасницями.
   Сторони надаватимуть особливого значення заходам, що роблять
можливим уникнути розповсюдження зброї масового знищення, і з цією
метою діятимуть узгоджено в рамках міжнародних форумів.
   Французька Республіка з задоволенням приймає  до  відома
рішення України бути без'ядерною державою.
              Стаття 10
   Україна і   Французька   Республіка  розвиватимуть  і
поглиблюватимуть контакти у військовій галузі. З цією  метою
Сторони  проводитимуть  регулярний  обмін думками щодо своїх
оборонних доктрин.
   Вони сприятимуть в цих цілях контактам між міністерствами
закордонних справ і міністерствами, що займаються  питаннями
оборони, а також між генеральними штабами збройних сил обох
держав.
              Стаття 11
   У перспективі  створення об'єднаної Європи процвітання і
солідарності, яка могла б прийняти конфедеративну форму, Україна і
Французька Республіка докладатимуть зусиль для розвитку комплексу
інфраструктур, що сприятимуть їхньому зближенню і співробітництву,
зокрема,  в  галузях комунікацій, енергетики і навколишнього
середовища.
              Стаття 12
   Україна і Французька Республіка співробітничатимуть у сферах,
що набувають пріоритетного значення для розвитку України, зокрема,
в галузях безпеки ядерної енергетики, охорони здоров'я, наукових
досліджень, космосу, сільського господарства і продовольства.
              Стаття 13
   Україна і Французька Республіка розвиватимуть співробітництво
в сфері підготовки фахівців у галузі економіки і соціальній сфері.
   Кожна Сторона докладатиме  зусиль  для  поліпшення  умов
діяльності  на  своїй  території підприємств країни-партнера,
зокрема, в галузі прямих інвестицій і захисту капіталовкладень.
   Сторони сприятимуть максимально широкому обміну економічною
інформацією і доступу до неї ділових людей та науковців обох
країн.
              Стаття 14
   Україна і  Французька  Республіка  співробітничатимуть, з
урахуванням взаємних інтересів і в контакті з іншими державами, в
рамках  економічних  організацій і багатосторонніх фінансових
установ, зокрема, Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку
реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і
розвитку.
              Стаття 15
   Україна і  Французька  Республіка  розбудовуватимуть своє
співробітництво в галузі демократичних інститутів і правової
держави. Це співробітництво встановлюється, зокрема, в таких
сферах:
   - конституційні, законодавчі і нормативні акти;
   - громадянські свободи, права людини, права національних
меншин;
   - співробітництво з адміністративних та правових питань;
   - підготовка кадрів державного і територіального управління.
              Стаття 16
   Україна і Французька Республіка сприятимуть співробітництву
між парламентами обох держав.
   Обидві Сторони заохочуватимуть також  співробітництво  на
регіональному та місцевому рівнях, зокрема, поріднення місцевих
громад відповідно до цілей, визначених у цьому Договорі.
   Сторони також   полегшуватимуть   співробітництво   між
політичними, громадськими та профспілковими організаціями обох
країн.
              Стаття 17
   Україна і Французька Республіка, спираючись на давні традиції
культурних стосунків між українськими і французькими народами,
бажаючи зробити істотний внесок у побудову культурного простору,
відкритого для всіх європейських народів, зміцнюватимуть своє
співробітництво в галузях освіти, культури, науки, техніки та
підготовки кадрів.
   Сторони надаватимуть підтримку заснуванню культурних центрів
в обох країнах.
   Кожна Сторона прагнутиме краще ознайомлювати своє населення з
науковими, технічними, культурними досягненнями іншої Сторони і з
цією метою полегшуватиме, зокрема, розповсюдження книг і преси
країни-партнера.
   Сторони надаватимуть пріоритетну підтримку науковим проектам,
що  становлять  взаємний  інтерес і збігаються з програмами
європейських співтовариств, а також культурним акціям, спрямованим
на інтеграцію в європейському культурному просторі.
   Сторони заохочуватимуть розвиток вивчення української мови у
Франції та французької мови в Україні.
   Для забезпечення найкращого розуміння між українським та
французьким народами Сторони співробітничатимуть в галузі засобів
масової інформації.
   Україна і Французька Республіка заохочуватимуть контакти між
громадянами обох держав, зокрема, обміни між українською та
французькою молоддю.
              Стаття 18
   Україна і  Французька Республіка, усвідомлюючи важливість
охорони навколишнього середовища, тісно співпрацюватимуть у цій
галузі,  враховуючи  наслідки Чорнобильської катастрофи. Вони
зобов'язуються сприяти розвиткові погоджених дій в європейському і
міжнародному масштабах.
              Стаття 19
   Україна і  Французька  Республіка  зобов'язуються вживати
необхідних заходів з метою  спрощення  процедур  видачі  та
продовження віз на основі взаємності.
              Стаття 2О
   Україна і Французька Республіка сприятимуть співробітництву
між правовими установами обох держав, зокрема, з питань правової
взаємодопомоги у цивільних справах.
   Сторони організовуватимуть співробітництво між компетентними
правоохоронними  органами,  зокрема,  в  справі  боротьби  з
організованою  злочинністю,  незаконним  обігом  наркотиків і
контрабандою, включаючи незаконне переміщення предметів мистецтва.
Вони прагнутимуть до налагодження відповідного співробітництва у
боротьбі з міжнародним тероризмом.
              Стаття 21
   Положення цього  Договору  ніяким  чином  не  торкаються
зобов'язань Сторін по відношенню до третіх держав і не спрямовані
проти будь-якої з них.
              Стаття 22
   Цей Договір підлягає ратифікації і набирає чинності через
тридцять днів після обміну ратифікаційними  грамотами,  який
відбудеться в Києві.
   Цей Договір укладається строком на десять років. Його дія
буде автоматично подовжуватися на наступні п'ять років, якщо жодна
з Сторін не заявить іншій Стороні шляхом письмового повідомлення
за один рік до закінчення відповідного строку про своє рішення
денонсувати його.
   Здійснено в Парижі, 16 червня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Україну                За Французьку Республіку
 Президент України             Президент Республіки
 Леонід Кравчук               Франсуа Міттеран
 
 Міністр закордонних            Прем'єр-міністр
 справ                   П'єр Береговуа
 Анатолій Зленко
                      Державний міністр
                         Міністр
                      закордонних справ
                        Ролан Дюма
               Протокол
        про обмін Ратифікаційними Грамотами
   Ми, що нижче підписалися,
   Антон Бутейко, Перший Заступник Міністра Закордонних Справ
України, та Домінік Шассар, Надзвичайний і Повноважний Посол
Французької Республіки в Україні,
   зустрілися сьогодні з метою обміну Ратифікаційними Грамотами
про ратифікацію Договору про взаєморозуміння і співробітництво між
Україною і Французькою Республікою, який був підписаний у м.Парижі
16 червня 1992 року.
   Встановивши, що Ратифікаційні Грамоти складені належним чином
і у відповідній формі, ми здійснили обмін ними.
   Відповідно до статті 22 Договору про взаєморозуміння  і
співробітництво, він набуде чинності через 30 днів після обміну
Ратифікаційними Грамотами, тобто з 19 січня 1997 року.
   Вчинено в м.Києві 20 грудня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 Перший Заступник            Надзвичайний і Повноважний
 Міністра Закордонних          Посол Французької
 Справ України             Республіки в Україні
 Антон Бутейко             Домінік Шассар
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка