Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення приміщеннями дипломатичних представництв іноземних держав у м. Києві


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про забезпечення приміщеннями дипломатичних
      представництв іноземних держав у м. Києві
 
   З метою створення належних умов для діяльності дипломатичних
представництв іноземних держав у м. Києві:
   1. Київській  міській  і  Київській  обласній  державним
адміністраціям, Міністерству   сільського   господарства   і
продовольства України, Міністерству державних ресурсів України,
Міністерству зв'язку  України,  Міністерству  охорони здоров'я
України забезпечити  вивільнення  будинків  для  розміщення
дипломатичних представництв іноземних держав у м. Києві згідно з
додатком.
   2. Кабінету Міністрів України доповісти про виконання цього
розпорядження до 15 вересня 1992 року.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 24 липня 1992 року
     N 129/92-рп
                       Додаток
                до Розпорядження Президента України
                від 24 липня 1992 р. N 129/92-рп
               ПЕРЕЛІК
    будинків, що підлягають вивільненню для розміщення
      дипломатичних представництв іноземних держав
             у місті Києві
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Адреса    |   Організація, що займає   | Організація, яка забезпечує ви- | Строк вивіль-|  Примітка
           |      приміщення      | вільнення будинку та переселен- | нення і пере-|
           |                 | ня та іншу службову площу    | дачі будинку |
---------------------+---------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------
     1      |        2        |         3        |   4    |    5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вул. Січневого    Державно-кооперативне виробниче  Міністерство сільського госпо-  До 1 вересня
 повстання, 6     транспортне об'єднання "Агроп-  дарства і продовольства Украї-  1992 р.
            ромтранс"             ни, Київська міська  державна
                             адміністрація
 
 Кловський узвіз, 1  Державно-кооперативна асоціація  Міністерство сільського госпо-  До 1 вересня
            "Укрльонконоплепром"       дарства і продовольства Украї-  1992 р.
                             ни, Київська міська  державна
                             адміністрація
 
 Вул. Пушкінська, 34  ВО "Украгрожитлопобутбуд"     Міністерство сільського госпо-  До 1 вересня
                             дарства і продовольства Украї-  1992 р.
                             ни, Київська міська  державна
                             адміністрація
 
 Вул. Бориса      Готель Міністерства сільського                   До 17 серпня  Завершення бу-
 Грінченка, 3     господарства і  продовольства                   1992 р.    дівництва пок-
            України (завершується  будів-                          ладається  на
            ництво)                                      Київську міську
                                                     державну адмі-
                                                     ністрацію
 
 Вул. Леніна, 25    Науково-дослідний інститут гі-  Міністерство охорони  здоров'я  До 1 вересня
            гієни харчування         України, Київська міська дер-  1992 р.
                             жавна адміністрація
 
 Вул. Леніна, 58    Науково-дослідний інститут гі-  Міністерство охорони  здоров'я  До 1 вересня
            гієни харчування         України, Київська міська дер-  1992 р.
                             жавна адміністрація
 
 Вул. Леніна, 60    Науково-дослідний інститут гі-  Міністерство охорони  здоров'я  До 1 вересня
            гієни харчування         України, Київська міська дер-  1992 р.
                             жавна адміністрація
 
 Вул. Чкалова, 33   Науково-дослідний інститут со-  Міністерство охорони  здоров'я  До 1 вересня
            ціальної гігієни і управління  України, Київська міська дер-  1992 р.
            охороною здоров'я         жавна адміністрація
 
 Вул. Лєскова, 5    Готель Міндержресурсів України  Міністерство державних ресурсів  До 1 вересня
                             України, Київська міська дер-  1992 р.
                             жавна адміністрація
 
 Вул. Панаса      Організації    Міністерства  Міністерство сільського госпо-  До 1 вересня
 Мирного, 28      сільського господарства і про-  дарства і продовольства Украї-  1992 р.
            довольства України        ни, Київська міська  державна
                             адміністрація
 
 Вул. Володимир-    Готель Міністерства зв'язку Ук-  Міністерство зв'язку України   До 1 вересня
 ська,45б       раїни                                1992 р.
 
 Вул. Арсенальна, 18  Інженерний центр  Міністерства  Міністерство охорони  здоров'я  До 1 вересня
            охорони здоров'я України     України, Київська міська дер-  1992 р.
                             жавна адміністрація
 
 Вул. Круглоуні-    Управління охорони здоров'я Ки-  Київська обласна державна адмі-  До 1 вересня
 верситетська, 10   ївської обласної державної ад-  ністрація, Київська міська дер-  1992 р.
            міністрації            жавна адміністрація, Міністерс-
                             тво охорони здоров'я України
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка