Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення формування інвестицій на соціальний розвиток села та агропромислового комплексу


 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 липня 1992 р. N 423
                Київ
 
   Про вдосконалення формування інвестицій на соціальний
      розвиток села та агропромислового комплексу
 
   З метою забезпечення пріоритетності соціального розвитку села
та агропромислового комплексу в народному господарстві України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству економіки України щорічно передбачати  в
Прогнозах соціально-економічного розвитку України обсяги державних
централізованих  капітальних  вкладень  (забезпечених лімітами
підрядних робіт і ресурсами), що  спрямовуються на зміцнення
матеріально-технічної  бази  соціальної  сфери  села  та
агропромислового комплексу. При цьому їх питома вага повинна
перевищувати його частку в національному доході України не менш як
на п'ятнадцять пунктів.
   Не менше 50 процентів державних централізованих капітальних
вкладень, що виділяються  агропромисловому  комплексу  окремим
рядком, спрямовуються  на  будівництво  об'єктів невиробничого
призначення в сільській місцевості.
   2. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
міністерству економіки України починаючи з 1993 року визначити в
Прогнозах соціально-економічного розвитку України окремим рядком
обсяги державних  централізованих  капітальних  вкладень  на
будівництво шляхів,  а  також  меліорацію  земель  селянських
(фермерських) господарств  і  кооперативів  по  виробництву
сільськогосподарської продукції, а у трудонедостатніх сільських
населених пунктах,  крім того, на будівництво житла разом з
господарськими будівлями.
   3. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським  державним  адміністраціям,  на  які
покладені функції розпорядника цільових державних централізованих
капіталовкладень у соціальну сферу села, а також міністерствам і
відомствам агропромислового комплексу - учасникам інвестиційного
процесу забезпечити   цільове   й  ефективне  використання
централізованих капіталовкладень, які фінансуються за  рахунок
державного та місцевого бюджетів і спрямовуються на будівництво в
сільській місцевості об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури і
спорту, водопроводів, каналізаційних систем і споруд, мережі газо-
та електропостачання, шляхів, об'єктів служби побуту, благоустрій
територій, а у трудонедостатніх селах, крім цього, на спорудження
житла.
   4. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
Міністерству лісового господарства України, Державному комітетові
України по водному господарству, Державному комітетові України по
хлібопродуктах,  Державному  комітетові  України  по харчовій
промисловості, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській
те Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів
для забезпечення підприємствами й організаціями, що перебувають в
їх функціональному управлінні, оптимального співвідношення між
будівництвом об'єктів виробничого та невиробничого призначення в
структурі капітальних вкладень, що фінансуються за рахунок власних
коштів.
   5. Міністерству економіки України формування на підставі
пропозицій  міністерств  та відомств агропромислового комплексу
програми будівельно-монтажних робіт, а Міністерству державних
ресурсів України забезпечення їх матеріально-технічними ресурсами
й обладнанням на всіх рівнях управління здійснювати в порядку, при
якому потреби агропромислового комплексу та інших галузей, які
спрямовують  капітальні вкладення  на  розвиток соціальної і
виробничої сфери села, задовольняються першочергово і в повному
обсязі.
   6. Міністерству  фінансів, Міністерству економіки України
відповідно до зміни цін на будівельні матеріали, обладнання та
послуги здійснювати  індексацію  виділених  агропромисловому
комплексу державних централізованих вкладень при уточненні бюджету.
   7. Міністерству статистики України продовжити щоквартальну
звітність про хід будівництва в сільській місцевості об'єктів
невиробничого призначення, мереж і споруд  водо-,  газо-  та
енергопостачання сіл, а також шляхів (у межах сільських населених
пунктів) по міністерствах і відомствах України, Республіці Крим,
областях і джерелах фінансування.
   8. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Ради Міністрів Української РСР від 21 грудня 1990
р. N 383 "Про формування інвестицій на соціальний розвиток села і
агропромислового комплексу";
   пункт 1 постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 18
липня 1991 р. N 91 "Про внесення змін і доповнень до рішень Уряду
УРСР з  питань соціального розвитку села та агропромислового
комплексу".
 
   Прем'єр-міністр України               В.ФОКІН
      Міністр
   Кабінету Міністрів України             В.ПЄХОТА
   Інд.22
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка