Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій по розробці зональних коефіцієнтів


 
          ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
               Н А К А З
 
 N 567 від 16.12.92 р.
   м.Київ
 
 vd921216 vn567
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
        по розробці зональних коефіцієнтів
 
   З метою застосування єдиних вимог при визначенні зональних
коефіцієнтів згідно з п.47 Методики оцінки вартості об'єктів
приватизації та оренди  Н А К А З У Ю:
   Затвердити Методичні рекомендації по розробці  зональних
коефіцієнтів.
 
 
 Голова Фонду                      В.Прядко
 
 
  ВНЕСЕНО:
 
Управлінням стратегії та
методології реформування
власності                       В.Васильєв
 
Провідний спеціаліст                   В.Тараба
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказом Голови Фонду
                     державного майна України
                      від 16.12.92 N 567
 
        Методичні рекомендації по розробці
           зональних коефіцієнтів
            1. Загальні положення
   1.1.  Методичні  рекомендації  по  розробці  зональних
коефіцієнтів, що враховують потенційну прибутковість об'єктів
приватизації залежно від їх місцезнаходження (надалі - Методичні
рекомендації) розроблено відповідно до Законів України  "Про
приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ), "Про плату
за землю" ( 2535-12 ), Методики оцінки  вартості  об'єктів
приватизації та оренди ( 522-92-п ), інших нормативних актів.
   1.2. Методичні рекомендації визначають порядок розрахунку
зональних коефіцієнтів при оцінці вартості майна  державного
підприємства як цілісного майнового комплексу при викупі, передачі
в оренду, та визначенні податкової вартості майна підприємства при
продажі його на аукціоні або за конкурсом.
   1.3.  Зональні коефіцієнти застосовуються при визначенні
вартості майна підприємств торгівлі громадського харчування та
побутового обслуговування населення.
   Для об'єктів інших галузей народного господарства зональні
коефіцієнти застосовуються при умові продажу їх на аукціонах або
за конкурсом.
   1.4. Зональний коефіцієнт не застосовується до об'єктів
приватизації, які знаходяться в зонах радіоактивного забруднення
відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ).
   1.5. На підставі цих методичних рекомендацій державні органи
приватизації адміністративно-територіальних одиниць розробляють
"Положення про визначення та застосування зональних коефіцієнтів",
яке затверджується відповідними Радами народних депутатів.
      2. Порядок визначення зональних коефіцієнтів
   2.1.  Зональний коефіцієнт повинен враховувати положення
населеного пункту в системі розселення України; місцезнаходження
об'єкта приватизації в межах населеного пункту відповідно до його
економіко-планувальних зон; особливості місцерозташування об'єкта
приватизації в межах економіко-планувальних зон.
   2.2. Зональний коефіцієнт розраховується за формулою:
   Кз = Кс * Км * Кл,
   де:
   Кз - зональний коефіцієнт;
   Кс - коефіцієнт, що враховує положення населеного пункту в
системі розселення України;
   Км - коефіцієнт,  що  враховує  місцеположення  об'єкта
приватизації  в  межах населеного пункту відповідно до його
економіко-планувальних зон;
   Кл - узагальнюючий локальний  коефіцієнт,  що  враховує
особливості місцеположення.
   2.3. Коефіцієнт, що враховує положення населеного пункту в
системі розселення України (Кс), визначається відповідно  до
коефіцієнту, який застосовується при визначенні середньої ставки
земельного податку для груп населених пунктів різної чисельності
населення (стаття 6 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12
) - додаток 1.
   Цей коефіцієнт може бути збільшений, але не більш, як на 20
відсотків, для населених пунктів, що знаходяться в прикордонній
зоні та морському узбережжі.
   2.4.  Коефіцієнт,  що  враховує  місцеположення  об'єкта
приватизації в межах населеного пункту (Км), визначається на
підставі комплексної економічної оцінки  території,  вартісні
показники якої відображають:
   суспільно  необхідні  витрати (здійснені та наступні) на
розвиток соціальної, інженерно-транспортної та природоохоронної
інфраструктури;
   витрати,  які  обумовлені  зміною характеру використання
території, що передували будівництву;
   ренту, що встановлюється в залежності від функціональної
зручності місцеположення в населеному пункті.
   В  населених  пунктах, які не мають економічної оцінки
території, тимчасово, до її проведення, коефіцієнт Км визначається
із  застосуванням  орієнтованих  коефіцієнтів  цінності,  що
рекомендується Державними будівельними нормами (ДБН 360-92) -
додаток 2.
   2.5. Локальні коефіцієнти визначаються на підставі Методики
визначення ставок земельного податку за групами грунтів та у межах
населених  пунктів,  затвердженої  Держкомземом, Мінівестбудом
України та Українською академією аграрних наук 25.11.92.
   Узагальнюючий   локальний    коефіцієнт    враховує:
територіально-планувальні,          інженерно-геологічні,
історико-культурні,  природно-ландшафтні,  санітарно-гігієнічні
особливості місця розташування об'єктів приватизації в межах
економіко-планувальної зони.
   Узагальнюючий локальний коефіцієнт  визначається  методом
множення відповідних локальних коефіцієнтів, які мають місце для
даного об'єкта приватизації (додаток 3) за формулою:
   Кл = Кл1 * Кл2 *... * Клп,
   де:
   Кл - узагальнюючий локальний коефіцієнт;
   Клп - локальні коефіцієнти визначені згідно з додатком 3.
   Узагальнюючий локальний коефіцієнт (з урахуванням підвищуючих
і знижуючих) повинен знаходитись у межах 0.5 - 2.0, що відповідає
рекомендаціям ДНБ 360-92.
   Остаточне рішення по урахуванню тих чи інших локальних
коефіцієнтів залишається за органом приватизації.
   Методичні рекомендації розроблено Фондом державного майна
України при участі Фонду комунального майна м. Києва та управління
"Київгенплан" проектного комплексу "Київпроект".
 
 
                            Додаток 1
 
    Коефіцієнт, що враховує положення населеного пункту
         в системі розселення України (Кс)
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|   |      Групи населених пунктів тис. чол.      |
|   |—————————————————————————————————————————————————————————|
|   |найкрупніші |   Крупні   | Великі| Середні| Малі |
|   | більше  |——————————————————| 100-250| 50-100| до 50|
|   |  1000   |500-1000 |250-500 |    |    |    |
|——————|————————————|—————————|————————|————————|————————|———————|
| Кс |  3.0   |  2.5  |  2.0 |  1.6 |  1.4 |  1.2 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
                           Додаток 2
     Коефіцієнт, що враховує місцеположення об'єкту
     приватизації в межах населеного пункту відповідно
       за його економіко-планувальних зон (Км).
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| Група населе- |  Км (залежно від зон містобудівної цінності) |
| них пунктів  |————————————————————————————————————————————————|
|  тис. чол.  |  I | II |  III | IV | V  | VI | VII|
|———————————————|——————|——————|————————|——————|——————|—————|—————|
|1. Найкрупніші |   |   |    |   |   |   |   |
|  більше 1000 | 2.2 | 1.75 | 1.25 | 0.87 | 0.62 | 0.37| 0.2|
|        |   |   |    |   |   |   |   |
|2. Крупні   |   |   |    |   |   |   |   |
|  від 500 до |   |   |    |   |   |   |   |
|  1000;    |  - | 1.75 | 1.25 | 0.87 | 0.62 | 0.37|  - |
|        |   |   |    |   |   |   |   |
|  від 250 до |   |   |    |   |   |   |   |
|  500     |  - | 1.75 | 1.25 | 0.87 | 0.62 |  - |  - |
|        |   |   |    |   |   |   |   |
|3. Великі   |   |   |    |   |   |   |   |
|  від 100 до |   |   |    |   |   |   |   |
|  250     |  - |  - | 1.25 | 0.87 | 0.62 |  - |  - |
|        |   |   |    |   |   |   |   |
|4. Середні   |   |   |    |   |   |   |   |
|  від 50 до  |   |   |    |   |   |   |   |
|  100     |  - |  - | 1.25 | 0.87 | 0.62 |  - |  - |
|        |   |   |    |   |   |   |   |
|5. Малі -до 50 |  - |  - | 1.25 | 0.87 | 0.62 |  - |  - |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Зони містобудівної цінності:
   I - ядро міського центру (для найкрупніших міст);
  II - центральна зона;
  III - центральна зона для міст з населенням до 250 тис. чол.;
     перша середня зона для найкрупніших і крупних міст;
  IV - середня зона;
 V, VI - перша та друга територіальні зони;
  VII - зона агломераційного розселення.
 
 
                            Додаток 3
     Локальні коефіцієнти, що враховують особливості
     місця розташування об'єкту приватизації в межах
         економіко-планувальної зони (Клп)
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |      Найменування коефіцієнту        |Значен-|
|п/п|                          |ня кое-|
|  |                          |фіцієн-|
|  |                          | ту  |
|———|————————————————————————————————————————————————————|———————|
|  |   Коефіцієнти, що враховують територіально-   |    |
|  |       планувальні особливості        |    |
|  |                          |    |
| 1.|Зона магістралей підвищеного містоформуючого значен-|    |
|  |ня                         | 1.05 |
|  |                          |    |
| 2.|Зона пішохідної доступності зупинок швидкісного   |    |
|  |транспорту                     | 1.04 |
|  |                          |    |
| 3.|Зона пішохідної доступності громадських центрів   |    |
|  |(500м)                       | 1.04 |
|  |                          |    |
| 4.|Прирейкова зона (ділянка знаходиться або примикає до|    |
|  |відводу залізниці, має під'їздну залізничну колію) | 1.04 |
|  |                          |    |
|  |  Коефіцієнти, що враховують інженерно-геологічні |    |
|  |          особливості           |    |
|  |                          |    |
| 5.|Земельні ділянки, що мають схил поверхні більше 20% | 0.90 |
|  |                          |    |
| 6.|Грунти з несучою спроможністю менше від 1.0 кг/кв.м.|    |
|  |при потужності більше двох метрів          | 0.95 |
|  |                          |    |
| 7.|Глибина залягання грунтових вод менше трьох метрів | 0.94 |
|  |                          |    |
| 8.|Місцезнаходження земельної ділянки в зоні затоплення|    |
|  |паводком більше 4% забезпеченості (шар затоплення  |    |
|  |більше 2-х метрів)                 | 0.93 |
|  |                          |    |
| 9.|Зона значної заболоченості з грунтовим живленням, що|    |
|  |важко осушується                  | 0.93 |
|  |                          |    |
|10.|Зона небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст,|    |
|  |яружна ерозія - яри глибиною більше 10 метрів)   | 0.93 |
|  |                          |    |
|11.|Яри глибиною більше 10 м.              | 0.90 |
|  |                          |    |
|12.|Наливні (насипні) території             | 1.02 |
|  |                          |    |
|  |  Коефіцієнти, що враховують історико-культурні  |    |
|  |         особливості            |    |
|  |                          |    |
|13.|Заповідна територія                 | 1.08 |
|  |                          |    |
|14.|Зона регулювання забудови              | 1.08 |
|  |                          |    |
|15.|Зона історичного ландшафту, що охороняється     | 1.08 |
|  |                          |    |
|16.|Зона охорони поодиноких пам'яток          | 1.08 |
|  |                          |    |
|  |  Коефіцієнти, що враховують природно-ландшафтні  |    |
|  |          особливості           |    |
|  |                          |    |
|17.|Територія прирродоохоронного призначення (національ-|    |
|  |ні, зоологічні та дендрологічні парки, парки-пам'ят-|    |
|  |ки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, за- |    |
|  |казники, заповідні урочища, пам'ятки природи)    | 1.07 |
|  |                          |    |
|18.|Території оздоровчого призначення (курорти та округи|    |
|  |санітарної охорони)                 | 1.06 |
|  |                          |    |
|19.|Території рекреаційного призначення (землі туризму |    |
|  |та відпочинку, парки та земні зони)         | 1.05 |
|  |                          |    |
|  | Коефіцієнти, що враховують санітарно-гігієнічні  |    |
|  |          особливості           |    |
|  |                          |    |
|20.|Санаторно-захисна зона               | 0.96 |
|  |                          |    |
|21.|Водоохоронна зона                  | 1.02 |
|  |                          |    |
|22.|Зона обмеження забудови за ступенем забруднення ат- |    |
|  |мосферного повітря                 | 0.96 |
|  |                          |    |
|23.|Зона обмеження забудови за рівним напрудненням елек-|    |
|  |тромагнітного поля                 | 0.95 |
|  |                          |    |
|24.|Зона перевищення припустимого рівня шуму      | 0.97 |
|  |                          |    |
|25.|Ореол забруднення грунтів              | 0.95 |
|  |                          |    |
|  |   Коефіцієнти, що враховують забезпеченість   |    |
|  |      інженерною інфраструктурою       |    |
|  |                          |    |
|  |Відсутні:                      |    |
|  |                          |    |
|26.|- тверде покриття вулиці              | 0.90 |
|  |                          |    |
|27.|- централізоване відіпостачання           | 0.90 |
|  |                          |    |
|28.|- каналізація                    | 0.95 |
|  |                          |    |
|29.|- централізоване газопостачання           | 0.90 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка