Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації і Урядом Чеської і Словацької Федеративної Республіки про транзит військових поїздів з військовими вантажами Західної групи військ Збройних Сил Російської Федерації через території Чеської і Словацько


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
  між Урядом України, Урядом Російської Федерації і Урядом
  Чеської і Словацької Федеративної Республіки про транзит
  військових поїздів з військовими вантажами Західної групи
  військ Збройних Сил Російської Федерації через території
  Чеської і Словацької Федеративної Республіки та України з
  Федеративної Республіки Німеччина до Російської Федерації
             (надалі - угода)
 
   Уряд України, Уряд Російської Федерації та Уряд Чеської і
Словацької Федеративної Республіки (надалі - Договірні сторони), у
зв'язку з виведенням Західної групи військ Збройних Сил Російської
Федерації  (надалі - "Західна  група  військ") з Федеративної
Республіки Німеччина,
   підтверджуючи свою непохитну рішучість  всебічно  сприяти
зміцненню миру, стабільності та безпеки в Європі і в усьому світі,
керуючись  прагненням  забезпечити  і  реалізувати залізничні
транзитні перевезення військових вантажів Західної групи військ
Федеративної Республіки Німеччина до Російської Федерації через
території Чеської і Словацької Федеративної Республіки та України
   домовились про таке:
               Стаття 1
   В дусі цієї Угоди розуміється:
   а) "військовослужбовці" - офіцери, прапорщики і  солдати
Західної групи військ з особистою зброєю та боєприпасами до неї,
які виконують обов'язки по охороні військових вантажів під час їх
перевезення через території Чеської і Словацької Федеративної
Республіки та України;
   б) "військовий вантаж західної групи військ" - військова
техніка, озброєння, боєприпаси та інші матеріальні засоби, які є
власністю Західної групи військ, навантажені у залізничний рухомий
состав та перевозяться транзитом з  Федеративної  Республіки
Німеччина  через території Чеської і Словацької Федеративної
Республіки та України;
   в)"транзитний військовий поїзд" - залізничний рухомий состав,
сформований в окремий поїзд для  транспортування  військових
вантажів  Західної  групи  військ  і  який  супроводжується
військовослужбовцями  Західної  групи  військ  з Федеративної
Республіки  Німеччина  через  території Чеської і Словацької
Федеративної Республіки та України.
               Стаття 2
   У транзитних  військових  поїздах  будуть  перевозитися
залізницею із Федеративної Республіки Німеччина до Російської
Федерації через території Чеської і Словацької  Федеративної
Республіки та України військові вантажі Західної групи військ під
охороною військовослужбовців одного або кількох караулів чи без
охорони. Кількість військовослужбовців, які знаходяться в одному
транзитному військовому поїзді під час прямування його залізницями
Чеської  і  Словацької  Федеративної  Республіки, не повинна
перевищувати двадцяти чотирьох осіб.
   Начальник одного  з  караулів,  за рішенням командування
Західної групи військ, призначається начальником  транзитного
військового поїзда.
   На території Чеської і Словацької Федеративної Республіки не
дозволяється включати в состав транзитного військового поїзда
вантажі, що не належать Західній групі військ.
   На території України транзитний військовий поїзд може бути
поповнений вагонами та іншим вантажем у відповідності з планом
формування поїздів.
               Стаття 3
   Управління рухом  транзитних  військовий  поїздів  через
територію  Чеської  і  Словацької  Федеративної  Республіки
забезпечуватиме Чехословацька Сторона, а на території України -
Українська Сторона власними органами і  засобами.  З  метою
організації взаємодії начальника транзитного військового поїзда
Чехословацька Сторона виділяє супровід у складі представників
залізничних військ і федеральної залізничної поліції Чеської і
Словацької Федеративної Республіки.
   Начальник транзитного  військового  поїзда з питань руху
транзитного військового поїзда зобов'язаний керуватися вказівками
цих представників на території Чеської і Словацької Федеративної
Республіки, а на території України  -  вимогами  військових
комендантів на шляхах сполучення.
   Для вирішення питань, що стосуються перевантаження вантажів,
взаємодії та контролю за перевезеннями Російська Федерація створює
безпосередньо у районі перевантаження оперативну групу.
               Стаття 4
   Транзитні військові поїзди перетинатимуть кордон Федеративної
Республіки  Німеччина  з  Чеською  і Словацькою Федеративною
Республікою на залізничних прикордонних станціях Дечін, Войтанов
чи Румбурк, кордон Чеської і Словацької Федеративної Республіки з
Україною на станціях Черна над Тисою і Магевце, а кордон України з
Російською Федерацією у пунктах передачі поїздів у відповідності з
планом формування поїздів; при цьому  максимальна  кількість
транзитних військових поїздів, які в'їжджають на територію Чеської
і Словацької Федеративної Республіки, може досягати до чотирьох на
добу.
   Відповідні органи Чехословацької Сторони через посередництво
Чехословацьких державних залізниць мають право регулювати прийом
транзитних військових поїздів, які  прибувають  з  території
Федеративної  Республіки  Німеччина  на  територію Чеської і
Словацької Федеративної Республіки, так, щоб загальна кількість
транзитних  військових поїздів, які одночасно знаходяться на
території Чеської і Словацької Федеративної  Республіки,  не
перевищувало восьми. Прийом транзитних військових поїздів, які
прибувають з території Федеративної Республіки Німеччина, може
бути  призупинений,  якщо  транзитні військові поїзди будуть
затримуватися з прийомом на залізницях України.
   Для забезпечення перевантаження транзитних військовий поїздів
Російська Федерація надасть Україні:
   - порожні вагони в сформованих составах, забезпечуючи на
території України дводобовий запас від потреби;
   - військове обладнання, що знімається або спеціальні вагони
для перевезення караулу, забезпечуючи незнижуючий запас місячної
потреби;
   - кріпильні матеріали для кріплення вантажів і техніки.
   Прийом транзитних військових поїздів із Чеської і Словацької
Федеративної Республіки може бути призупинений, про що Українська
Сторона  інформує  за 24 години Чехословацьку Сторону, якщо
Російська  Федерація  своєчасно  не  надасть  придатний  для
завантаження рухомий состав, військове обладнання, що знімається
та кріпильний матеріал. При цьому поїзди, які знаходяться на
території Чеської і Словацької Федеративної Республіки будуть
прийняті.
               Стаття 5
   Українська Сторона забезпечить  перевантаження  військових
поїздів з вантажем  Західної групи військ за рахунок коштів
Російської Федерації за окремо укладеною угодою між Міністерством
оборони України та Міністерством оборони Російської Федерації.
               Стаття 6
   Військовослужбовці при перетині державного кордону Чеської і
Словацької Федеративної Республіки (при в'їзді чи виїзді з Чеської
і Словацької Федеративної Республіки) проходитимуть паспортний
контроль за списками, складеними відповідними штабами Західної
групи військ та документами, що засвідчують особу, якими є дійсний
паспорт або військовий квиток. У списку повинні бути вказані номер
військової  частини,  прізвище, ім'я, по батькові начальника
караулу. У зазначених списках вказуються  порядковий  номер,
прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та номер документа,
що засвідчує особу кожного окремого військовослужбовця.  Для
здійснення паспортного контролю на території Чеської і Словацької
Федеративної Республіки та України Російська Федерація передає
списки обом Сторонам у двох примірниках (для в'їзду і виїзду).
   Прикордонний і митний контроль військових вантажів Західної
групи військ здійснюється на території Чеської і Словацької
Федеративної Республіки та України за діючими у цих країнах
прикордонними і митними правилами.
   У транзитних військових поїздах буде  виключене  спільне
перевезення боєприпасів та озброєння в одному залізничному вагоні.
Військова техніка перевозитиметься без  боєприпасів  лише  з
транспортним запасом палива. Перевезення радіоактивних матеріалів
через території Чеської і Словацької Федеративної Республіки та
України не дозволяється. Чехословацька та Українська Сторони мають
право перевіряти дотримання цих умов.
               Стаття 7
   З метою  забезпечення  безперебійного  руху  транзитних
військових поїзд через території Чеської і Словацької Федеративної
Республіки та України представниками державної  адміністрації
Чехословацьких залізниць, державної адміністрації залізничного
транспорту України, Міністерства  шляхів сполучення Російської
Федерації, Міністерства оборони України та Міністерства оборони
Російської Федерації буде укладено тристоронній протокол про умови
перевезень.
               Стаття 8
   Російська та  Чехословацька  Сторони  призначають  своїх
представників-уповноважених, які мають право вирішувати практичні
питання, що випливають із виконання відповідних положень цієї
Угоди.
   Представники-уповноважені Російської  Федерації працюють у
взаємодії з представниками-уповноваженими Чеської і Словацької
Федеративної  Республіки. Відповідні органи Договірних Сторін
зобов'язуються  надавати   представникам-уповноваженим   всю
інформацію, що стосується транзитних військових поїздів.
   Представники-уповноважені мають право:
   а) представляти  Договірні  Сторони  у  переговорах  з
відповідними органами та установами інших сторін;
   б) обговорювати спірні питання, що торкаються тлумачення і
застосування цієї Угоди;
   в) вживати заходи для вирішення претензій, що виникають під
час перевезень, щодо відшкодування збитків на основі взаємної
домовленості.
               Стаття 9
   Військовослужбовці зобов'язані  поважати  суверенітет  та
дотримуватися правових норм Чеської і Словацької Федеративної
Республіки та України, не втручатися в їхні внутрішні справи, не
здійснювати вчинки, котрі могли б порушити нормальне  життя
громадян Чеської і Словацької Республіки та України.
              Стаття 10
   Військовослужбовці, які їдуть в транзитних військових поїздах
через територію Чеської і Словацької Федеративної Республіки, під
час виконання своїх службових обов'язків по охороні військових
вантажів не підлягають юрисдикції  чехословацьких  судів  та
адміністративних органів.
   Питання юрисдикції,   пов'язані    з    перебуванням
військовослужбовців під час їхнього переїзду територією України,
регулюються таким чином:
   а) у  правилах  про  злочини  та  проступки,  вчинені
військовослужбовцями на території України проти осіб, які не є
військовослужбовцями, застосовується українське законодавство і
діють українські суди, прокуратури та  інші  органи,  котрі
компетентні з питань переслідування за злочини та проступки;
   б) у випадку скоєння військовослужбовцями  злочинів  або
проступків  проти  Російської  Федерації,  а  також  проти
військовослужбовців, які перебувають в транзитному військовому
поїзді, застосовується законодавство Російської Федерації і діють
органи Російської  Федерації,  котрі  компетентні  з  питань
переслідування за злочин та проступки.
              Стаття 11
   Перевезення в транзитних військових поїздах через територію
Чеської і Словацької Федеративної Республіки здійснюється  у
відповідності з Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення
(COTIF). Передача транзитних військових поїздів залізницям України
здійснюватиметься з дотриманням вимог СМГС.
              Стаття 12
   1. Російська  Сторона  несе  відповідальність  за  дії
військовослужбовців, а також за збитки, завдані ними, і збитки,
викликані характером військового вантажу Західної групи військ.
Збитки, що виникають під час пропуску транзитних військових
поїздів  через  територію  Чеської  і Словацької Республіки,
розглядатимуться на основі правових норм Чеської і Словацької
Федеративної Республіки та Конвенції про міжнародні залізничні
перевезення (COTIF), а під час пропуску через територію України -
на основі правових норм України та Правил перевезення вантажів, що
діють на залізницях України.
   2. Російська Сторона відшкодує збитки, які будуть завдані
військовослужбовцями Чехословацькій державі, фізичним та юридичним
особам Чеської і Словацької Федеративної Республіки, Українській
державі, фізичним та юридичним особам України під час переїзду
через території цих держав, а також фізичним та юридичним особам
третіх країн.
   3. Особа, якій завдано збитки, має право вимагати їхнього
відшкодування через представників-уповноважених Договірних Сторін.
   У випадку, коли збитки не будуть відшкодовані протягом п'яти
місяців з моменту подання заяви про їхнє відшкодування, або не
будуть відшкодовані у заявленому обсязі, право вирішення по цій
заяві належить чехословацькому або українському суду.
   Російська Сторона визнає  за  цими  справами  юрисдикцію
чехословацьких і українських судів, бере до виконання їхні рішення
і зобов'язується відшкодувати збитки на протязі трьох місяців з
дня набуття чинності рішення суду.
              Стаття 13
   Чехословацька та  Українська  Сторони  можуть  з  метою
забезпечення громадського порядку, безпеки і охорони навколишнього
середовища та здоров'я людей тимчасово зупинити виконання цієї
Угоди у повному її обсязі чи частково. Про введення чи відміну цих
заходів Чехословацька або Українська Сторони будуть безвідкладно
інформувати інші Договірні  Сторони  письмово  дипломатичними
каналами.
              Стаття 14
   Ця угода набирає чинності з дати її підписання. Дія цієї
Угоди припиняється після повного виведення Західної групи військ з
території Федеративної Республіки Німеччини.
              Стаття 15
   Договірні Сторони можуть розірвати цю угоду. Угода втрачає
чинність через три місяці з моменту письмового повідомлення
дипломатичними каналами про її розірвання.
   Вчинено в м.Прага 18 грудня 1992 р., у трьох примірниках,
кожний українською, російською і чеською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд        За Уряд          За Уряд Чеської
 України        Російської         і Словацької
            Федерації         Федеративної
                          Республіки
 (підпис)        (підпис)          (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка