Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Раду промисловців і підприємців при Президенті України


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
N 106/93 від 26.03.93 )
       Про Раду промисловців і підприємців при
            Президенті України
 
( Текст змінюється Розпорядженням Президента N 33/93-рп від
18.03.93 )
   1. Затвердити Положення про Раду промисловців і підприємців
при Президенті України (додаток N 1).
   2. Призначити Головою Ради промисловців і підприємців при
Президенті України ЄВТУХОВА Василя Івановича.
   3. Затвердити персональний склад Ради  промисловців  і
підприємців при Президенті України (додаток N 2).
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 27 травня 1992 року
     N 95
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від "27" травня 1992 року N 95
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Раду промисловців і підприємців
           при Президенті України
   1. Рада промисловців і підприємців при Президенті України
(далі Рада) є постійно діючим консультативним органом. Рада
утворюється  Президентом  України за пропозиціями відповідних
громадських об'єднань промисловців і підприємців.
   2. Основними завданнями Ради є:
   1) аналіз стану підприємництва в Україні та  підготовка
відповідних пропозицій за його результатами;
   2) розробка за дорученням Президента України або з власної
ініціативи законопроектів, проектів указів та інших нормативних
актів,  рекомендацій,  методик,  спрямованих  на  здійснення
економічних реформ, розвиток ринкової структури України;
   3) підготовка висновків щодо проектів законів та  інших
нормативних  актів,  які пов'язані з запровадженням ринкових
відносин;
   4) сприяння  розвитку  підприємництва,  встановлення  і
підтримання відносин з державними органами; надання Президентові
України необхідної інформації з питань розвитку промисловості та
підприємництва;
   5) внесення на розгляд Президента України пропозицій щодо
вдосконалення структури, форм і методів управління виробництвом,
підприємництвом, банківською справою тощо.
   3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією ( 888-09 ),
актами  законодавства  України,  указами  та  розпорядженнями
Президента України, а також цим Положенням.
   4. Раду  очолює  Голова,  який призначається Президентом
   України.
   Персональний склад Ради затверджується Президентом України.
До складу Ради може входити до 29 осіб.
   Розподіл обов'язків між членами визначається Радою.
   5. Голова Ради:
   1) здійснює керівництво Радою і організовує її роботу;
   2) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів, Державної
думи України, інших органів державної виконавчої влади, вносить
підготовлені Радою пропозиції і рекомендації для вирішення питань
розвитку економіки;
   3) організовує надання експертної та консультативної допомоги
Президентові України, Кабінету Міністрів України у вирішенні
питань економічної реформи і стимулювання розвитку  ринкових
відносин в Україні;
   4) забезпечує  взаємодію  Ради  з  Українським  союзом
промисловців і підприємців, спілками і асоціаціями підприємців,
орендарів, кооператорів, у разі необхідності розробляє за їх
участю пропозиції з питань розвитку підприємництва та захисту прав
підприємців.
   6. Основними формами діяльності Ради є її засідання, які
проводяться не менш як раз на три місяці.
   Засідання Ради є правомочними, якщо в них бере участь не
менше двох третин її членів.
   Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради.
   7. Рішення  Ради  оформляються  у  вигляді рекомендацій,
висновків, пропозицій.
   8. Забезпечення  роботи  Ради здійснюється відповідальним
секретарем Ради.
   Матеріально-технічне  забезпечення  діяльності    Ради
здійснюється Адміністрацією Президента України.
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
                      Додаток N 2
                до Розпорядження Президента України
                від 27 травня 1992 року N 95
               СКЛАД
         Ради промисловців і підприємців
           при Президенті України
 
1. ЄВТУХОВ          - президент  Українського   союзу
  Василь Іванович       промисловців   і   підприємців,
                кандидат технічних наук, народний
                депутат України - голова Ради
 
2. БАБИЧ           - президент     республіканського
  Валерій Георгійович     акціонерного товариства "Українська
                фінансова   група",   президент
                Конгресу ділових кіл України
 
3. БЕРЕЗОВСЬКИЙ       - генеральний директор  виробничого
  Борис Анатолійович     об'єднання "Сумибудматеріали"
 
4. БІЛОНОЖЕНКО        - голова Київської міської асоціації
  Володимир Олександрович   промислово-будівельних
                кооперативів,        голова
                виробничо-комерційного  об'єднання
                "Підряд"
 
5. БІЛОУС          - голова Ради Харківської обласної
  Микола Петрович       асоціації      промисловості,
                будівництва, транспорту, зв'язку і
                галузевої  науки,   генеральний
                директор  НВО  "Укрелектромаш",
                кандидат економічних наук
 
6. БУЛИЖЕНКО         - президент Української національної
  Олександр Дмитрович     компанії по розробці, виробництву
                та фірмовому обслуговуванню техніки
                для   сільського   господарства
                "Укрсільгоспмаш"
 
7. БУРДАК          - перший віце-президент, генеральний
  Іван Григорович       директор   Українського   союзу
                промисловців   і   підприємців,
                кандидат економічних наук
 
8. ГАЛЬЧЕВСЬКИЙ       - генеральний  директор виробничого
  Олександр Іванович     об'єднання "Завод Арсенал"
 
9. ГРИЩЕНКО         - голова  республіканської  спілки
  Володимир Олександрович   молодіжних житлових кооперативів,
                директор    МЖК     "Мрія",
                м. Сєверодонецьк
 
10. ДЕМУРА          - генеральний директор фірми "Борей",
  Віталій Іванович      член правління Украгропромбіржі
 
11. ДУДКО          - голова Спілки підприємців Криму
  Олександр Михайлович
 
12. ІЛЛЮШЕНКО        - генеральний  директор  об'єднання
  Валентин Григорович    "Донецьквугілля"
 
13. КОРСУН          - голова   Київського   обласного
  Вільям Іванович      правління     Украгропромбанку,
                директор радгоспу "Київська овочева
                фабрика"
 
14. КРАВЧУН         - генеральний директор Запорізького
  Степан Іванович      виробничого об'єднання "АвтоЗАЗ"
 
15. КУЧМА          - генеральний        директор
  Леонід Данилович      Дніпропетровського   виробничого
                об'єднання        "Південний
                машинобудівний  завод",  народний
                депутат України
 
16. ПОЛІЩУК         - голова    Ради   конфедерації
  Вадим Петрович       підприємців України
 
17. РИБИНОК         - голова    ради    асоціації
  Віктор Олександрович    "Львівконтакт", президент концерну
                "Електрон"
 
18. СІВУЛЯ          - голова  правління  закарпатського
  Василь Дмитрович      акціонерного банку "Лісбанк"
 
19. СКЛЯНКІН         - генеральний  директор міжнародної
  Юрій Вікторович      господарської       асоціації
                "Інформеко-Альбатрос"
 
20. СТРЕБКО         - начальник Миколаївського морського
  Станіслав Кирилович    торгового порту
 
21. СУМІН          - перший заступник  голови  Спілки
  Володимир Олександрович  юристів України, кандидат юридичних
                наук
 
22. ТАРАСЕВИЧ        - генеральний        директор
  Сергій Васильович     промислово-торговельного об'єднання
                "Сезон", м. Київ
 
23. УМАНЕЦЬ         - президент         концерну
  Михайло Пантелійович    "Укратоменергопром"
 
24. ФЕДОРОВ         - президент акціонерного товариства
  Віктор Миколайович      "Фіко", м. Київ
 
25. ХМІЛЬОВСЬКИЙ       - перший  віце-президент   Спілки
  Віктор Мечиславович    орендарів та підприємців України,
                кандидат сільськогосподарських наук
 
26. ШЕПЕТІН         - президент акціонерного товариства
  Володимир Леонідович    "Пульс", м. Харків
 
27. ЮЩЕНКО          - перший заступник голови правління
  Віктор Андрійович     банку "Україна"
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка