Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР


 
               У К А З
          ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
      Про порядок організації і проведення зборів,
     мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР
 
   Конституція СРСР відповідно до інтересів народу і з метою
зміцнення та розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам
СРСР свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Здійснення цих політичних свобод забезпечується наданням трудящим
та їх організаціям громадських будинків, вулиць, площ та інших
місць.
   З метою регулювання порядку організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій Президія Верховної Ради
СРСР п о с т а н о в л я є:
   1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або
демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної
місцевої Ради народних депутатів.
   З заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або
демонстрації   можуть   звертатись  особи,  які  досягли
вісімнадцятирічного віку, - уповноважені трудових  колективів
підприємств, установ і організацій, органів кооперативних та інших
громадських організацій, органів громадської самодіяльності й
окремих груп громадян.
   2. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або
демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять
днів до намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета,
форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку
і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена,
по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і
роботи (навчання), дата подачі заяви.
   3. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розглядає заяву
і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не
пізніш як за п'ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в
заяві. Виконавчий комітет має право при потребі запропонувати тим,
хто звернувся з заявою, інші час і місце проведення заходу.
Рішення може бути оскаржено у вищестоящий виконавчий і розпорядчий
орган у порядку, встановленому чинним законодавством.
   Виконавчий комітет  Ради  народних  депутатів  забезпечує
необхідні умови для проведення зборів, мітингу, вуличного походу
або демонстрації.
   4. Збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводяться
відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені
строки і в обумовленому місці.
   При проведенні  зборів,  мітингів,  вуличних  походів,
демонстрацій уповноважені (організатори), а також інші учасники
зобов'язані додержувати радянських законів, громадського порядку.
Учасникам забороняється мати при собі зброю, а також спеціально
підготовлені або пристосовані предмети, які може бути використане
проти життя і здоров'я людей, для заподіяння матеріальної шкоди
державним, громадським організаціям і громадянам.
   5. Державні і громадські організації, службові особи, а також
громадяни не мають права перешкоджати зборам, мітингам, вуличним
походам  і  демонстраціям,  які  проводяться  з  додержанням
встановленого порядку.
   6. Виконавчий комітет Ради народних депутатів  забороняє
збори, мітинг, вуличний похід або демонстрацію, якщо мета їх
проведення суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і
автономних республік або загрожує громадському порядку і безпеці
громадян.
   7. Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації повинні бути
припинені на вимогу представників органів влади, якщо не було
подано заяву, відбулося рішення про заборону, а також  при
порушенні порядку їх проведення, передбаченого статтею 4 цього
Указу, виникненні небезпеки для життя і здоров'я  громадян,
порушенні громадського порядку.
   8. Особи, які порушили встановлений порядок організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,
несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і
союзних республік.
   Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення  зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій їх учасниками державі,
кооперативним, іншим громадським організаціям або громадянам,
підлягає відшкодуванню у встановленому законом порядку.
   9. Президії Верховних Рад союзних і автономних республік,
крайові, обласні, окружні, районні і міські  Ради  народних
депутатів  можуть додатково регламентувати порядок проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій з урахуванням
місцевих умов на основі конституцій союзних і автономних республік
і відповідно до вимог цього Указу.
   10. Порядок організації і проведення зборів і мітингів,
встановлений цим Указом, не поширюється на збори і мітинги
трудових колективів та громадських організацій, що проводяться
відповідно до законодавства, їхніх статутів і положень.
 
 
 Голова Президії Верховної Ради СРСР        А.ГРОМИКО
 
 Секретар Президії Верховної Ради СРСР       Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
 
 Москва, Кремль. 28 липня 1988 р.
         N 9306-XI
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка