Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оздоровлення в 1991-1992 роках населення Української РСР, яке потерпіло від аварії на Чорнобильській АЕС


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
          І РАДА ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ
            ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 лютого 1991 р. N 42
                Київ
        Про оздоровлення в 1991-1992 роках
         населення Української РСР, яке
           потерпіло від аварії на
            Чорнобильській АЕС
 
   Рада Міністрів Української РСР і Рада Федерації незалежних
профспілок України п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Міністерствам і відомства УРСР,  обл/міськ/виконкомам,
обласним  радам,  федераціям, центральним, республіканським і
обласним комітетам галузевих профспілок:
   забезпечити в 1991-1992 роках оздоровлення учнів шкіл і
профтехучилищ, матерів з дітьми дошкільного віку, вагітних жінок і
підлітків, які проживають в районах жорсткого контролю та в
населених пунктах, де запроваджено обмеження споживання продуктів
харчування  місцевого  виробництва  й  особистих  підсобних
господарств, осіб, які захворіли променевою хворобою в результаті
аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали участь у роботах по
ліквідації наслідків аварії у межах 30-кілометрової зони, щодо
яких  установлено  причинний  зв'язок  їх  захворювань  або
інвалідності з цією аварією та з виконанням робіт по ліквідації її
наслідків, згідно з додатками N 1,2.
   Виділити зазначеним категоріям населення безплатно путівки
понад встановлену норму видачі безплатних путівок.
   Подати конкретну   допомогу  Вінницькому,  Волинському,
Житомирському, Київському,   Ровенському,    Чернігівському,
Черкаському облвиконкомам, Київському міськвиконкому, Київській
міській і обласним профрадам в оздоровленні в 1991-1992 роках
учнів шкіл і профтехучилищ,  матерів з дітьми дошкільного віку й
вагітних жінок, які проживають на  радіоактивно  забруднених
територіях.
   Взяти під контроль першочергове забезпечення путівками для
санаторно-курортного лікування і відпочинку за місцем  роботи,
проживання або отримання пенсії учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з сімей, евакуйованих із зони
Чорнобильської АЕС або переселених із радіоактивно забруднених
територій. Оплата і видача путівок, отримуваних профспілковими
організаціями, здійснюються в установленому порядку.
   2. Міністерству   охорони  здоров'я  УРСР  разом  з
обл/міськ/виконкомами виділити  в   1991-1992   роках   по
44,6 тис. путівок до дитячих санаторіїв системи Міністерства для
лікування дітей дошкільного віку, учнів шкіл і профтехучилищ із
радіоактивно  забруднених  територій,  які  мають  хронічні
захворювання і віднесені до диспансерної групи, згідно з додатком
N 3.
   3. Міністерствам  і  відомствам  УРСР  виділяти  щорічно
49,2 тис. путівок до санаторіїв, пансіонатів і будинків відпочинку
з передачею їх обласним радам, федераціям галузевих профспілок для
організації оздоровлення матерів з дітьми й вагітних жінок із
радіоактивно забруднених територій згідно з додатками N 4 і 5.
   4. Українській  республіканській  раді  по  управлінню
санаторіями-профілакторіями профспілок разом  з  центральними,
республіканськими і обласними комітетами галузевих профспілок,
радами  трудових  колективів,  профспілковими   організаціями
підприємств, установ  і  організацій   вирішити питання про
виділення протягом 1991-1992 років по 18,4 тис. путівок  до
санаторіїв-профілакторіїв з травня по вересень включно для матерів
з дітьми із радіоактивно забруднених територій згідно з додатком
N 6.
   5. Обл/міськ/виконкомам,  обласним  радам  і  федераціям
галузевих профспілок разом з міністерствами і відомствами УРСР,
центральними, республіканськими і обласними комітетами галузевих
профспілок, радами  трудових  колективів  і  профспілковими
організаціями підприємств, установ і організацій вирішити питання
про виділення в 1991-1992 роках по 35 тис. путівок до  баз
відпочинку з червня по серпень  включно для матерів з дітьми із
радіоактивно забруднених територій згідно з додатком N 7.
   6. Взяти до відома, що Українська республіканська рада по
туризму і екскурсіях виділятиме протягом 1991-1992 років для
оздоровлення і сімейного відпочинку матерів з дітьми, учнів
старших класів  шкіл і профтехучилищ із радіоактивно забруднених
територій не менш як 4,8 тис. путівок до туристських закладів
згідно з додатком N 8.
   7. Обл/міськ/виконкомам,  обласним  радам  і  федераціям
галузевих профспілок разом з Міністерством народної освіти УРСР,
Українською  республіканською радою по туризму і екскурсіях,
Українською республіканською радою  по  управлінню  курортами
профспілок організувати починаючи з 1991/92 навчального року в
туристських закладах і будинках відпочинку  оздоровлення  за
санаторним режимом та навчання в осінньо-зимовий період не менше
10 тис. учнів початкових класів разом з вчителями із радіоактивно
забруднених територій згідно з додатком N 9.
   8. Обл/міськ/виконкомам,  обласним  радам  і  федераціям
галузевих профспілок разом з  підприємствами,  установами  й
організаціями, які мають на балансі дитячі оздоровчі табори,
забезпечити влітку 1991-1992 років  прийняття  на  відпочинок
100,5 тис. учнів шкіл із радіоактивно забруднених територій згідно
з додатком N 10. Організувати роботу цих таборів за санаторним
режимом з перебуванням у них дітей з районів жорсткого контролю
протягом двох змін (за бажанням батьків).
   Взяти до відома, що Вінницький,  Волинський,  Черкаський
облвиконкоми разом з відповідними обласними радами профспілок
здійснять оздоровлення учнів шкіл і профтехучилищ радіоактивно
забруднених  територій  у  місцевих  оздоровчих  закладах,
розташованих в екологічно чистих районах.
   Міністерству народної   освіти   УРСР,   Волинському,
Житомирському, Київському, Ровенському облвиконкомам, відповідним
обласним Радам і федераціям галузевих профспілок організувати в
1991-1992 роках відпочинок учнів профтехучилищ із радіоактивно
забруднених територій в оздоровчих закладах, створених на базі
таборів праці та відпочинку системи профтехосвіти в Луганській,
Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Одеській областях.
Організувати роботу цих закладів за санаторним режимом.
   Встановити, що путівки для відпочинку дітей, учнів шкіл і
профтехучилищ, які проживають у районах жорсткого контролю та в
населених пунктах, де запроваджено обмеження споживання продуктів
харчування  місцевого  виробництва  й  особистих  підсобних
господарств,  видаються безплатно. Оплату путівок до дитячих
оздоровчих таборів, проїзду учнів шкіл і профтехучилищ до місць
відпочинку й назад, харчування їх у дорозі здійснюють обласні ради
(федерації) галузевих профспілок, що  направляють  дітей  та
підлітків на відпочинок.
   Волинському, Житомирському,   Київському,   Ровенському,
Чернігівському облвиконкомам забезпечити своєчасне укладання між
організаціями,  що  направляють  учнів  на  відпочинок,  та
підприємствами й установами, яким належать оздоровчі табори,
договорів про розподіл виділених путівок по змінах і строки
заїзду, а також здійснення фінансових розрахунків.
   9. Прийняти пропозицію ЦК ЛКСМ України (МДС) про виділення у
1991-1992 роках  по  12,8  тис. путівок до республіканського
піонерського табору "Молода гвардія", всесоюзних  піонерських
таборів "Артек" і "Океан" згідно з додатком N 11, а також по
5 тис. путівок для оздоровлення учнів шкіл і профтехучилищ  у
Республіці Куба. Медичний відбір дітей та підлітків покласти на
Міністерство охорони здоров'я УРСР.
   10. Виділити на 1991 рік для проведення заходів, передбачених
цією постановою, 16,5 млн. крб. за рахунок коштів, що виділяються
на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Міністерству
фінансів УРСР разом з Радою Федерації незалежних профспілок
України розподілити цю суму по областях.
   Взяти до відома, що Рада Федерації незалежних профспілок
України виділить у 1991 році на покриття витрат по оздоровленню
населення радіоактивно  забруднених  територій  та  учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 187,2 млн. крб.
з  коштів  фонду  державного  соціального  страхування  і
централізованого фонду соціального страхування колгоспників.
   Встановити, що до розрахункової вартості отримуваних путівок
до відомчих оздоровчих закладів усіх типів входять і господарські
витрати.
   Оплату проїзду учнів, матерів з дітьми дошкільного віку та
вагітних жінок із районів жорсткого контролю та населених пунктів,
у яких запроваджено обмеження споживання продуктів харчування
місцевого виробництва й особистих підсобних господарств, до місць
відпочинку і назад, харчування учнів у дорозі до оздоровчих
закладів,  а  також  господарські  витрати  на  утримання
санаторіїв-профілакторіїв, оздоровчих таборів і баз відпочинку в
разі надання їх для даної категорії населення провадити за рахунок
коштів фонду державного соціального страхування і централізованого
фонду  соціального  страхування  колгоспників.  Витрати  на
командирування осіб, які супроводжуватимуть учнів, провадити на
загальних підставах.
   11. Дозволити оздоровчим закладам, що приймайть батьків і
дітей із радіоактивно забруднених територій, провадити ринкову
закупівлю продуктів у межах встановленої  норми  витрат  на
харчування.
   Рекомендувати міністерствам і відомствам УРСР, підприємствам,
організаціям, установам, їх профспілковим організаціям виділяти
для цієї мети додаткові кошти.
   12. Міністерству  охорони  здоров"я  УРСР  забезпечити в
необхідному обсязі медичне обстеження і відбір  контингентів
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
евакуйованих  і  переселених  осіб,  а  також учнів шкіл і
профтехучилищ, матерії з дітьми дошкільного віку й вагітних жінок
із  радіоактивно забруднених територій, які направляються на
санаторне лікування і організований відпочинок.
   Зобов'язати місцеві  органи  охорони здоров'я забезпечити
медичне обслуговування в оздоровчих  таборах  і  здравницях,
закріпити за ними потрібну кількість лікарів-педіатрів та інших
спеціалістів,   установити   постійний   контроль   за
санітарно-гігієнічним станом оздоровчих закладів.
   13. Міністерству  транспорту УРСР, управлінням залізниць,
Українському управлінню цивільної авіації, Міністерству внутрішніх
справ УРСР, Вінницькому, Волинському, Житомирському, Київському,
Ровенському, Черкаському, Чернігівському та іншим облвиконкомам
організувати перевезення учнів, матерів з дітьми й вагітних жінок
до місць відпочинку і назад.
   Організувати в травні-серпні 1991 і 1992  років  роботу
тимчасових і пересувних залізничних білетних кас і кас Аерофлоту
в радіоактивно забруднених  територіях,  спеціальних  кас  у
центральних агентствах і касах для обслуговування груп і окремих
осіб, які користуються путівками з чорнобильського фонду.
   14. Зобов'язати обл/міськ/виконкоми, Міністерство  торгівлі
УРСР, Укоопспілку, Держагропром УРСР виділити необхідні фонди і
вирішити питання про першочергове забезпечення дитячих оздоровчих
таборів і здравниць, що прийматимуть на санаторне лікування та
відпочинок  учнів,  матерів  з  дітьми  й  вагітних  жінок,
високоякісними  продуктами  харчування  у  відповідності  з
встановленими нормами, в необхідному асортименті та за державними
роздрібними цінами.
   15. Рекомендувати  керівникам  підприємств,  установ  і
організацій надавати  додаткову  неоплачувану  відпустку  для
лікування та оздоровлення працюючим матерям чи батькам, які мають
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, а також вагітним
жінкам, які проживають в районах жорсткого контролю та населених
пунктах, де запроваджено обмеження споживання продуктів харчування
місцевого  виробництва й особистих підсобних господарств, із
збереженням за цими працівниками безперервного стажу роботи.
   16. Міністерствам і відомствам УРСР, обл/міськ/виконкомам,
обласним радам і федераціям галузевих профспілок, підприємствам,
установам і організаціям вжити заходів для своєчасної підготовки
оздоровчих закладів до прийняття на відпочинок і лікування осіб,
указаних в пункті 1 цієї постанови. Встановити постійний контроль
за створенням належних і безпечних умов у закладах і місцях
відпочинку.
   17. Держкомекономіки УРСР, Держпостачу УРСР, Міністерству
торгівлі  УРСР,  Укоопспілці за заявками обл/міськ/виконкомів
передбачати виділення для  оздоровчих  таборів  і  здравниць
додаткових  лімітів  і  фондів  на  меблі,  м'який  і
культурно-спортивний інвентар, технологічне обладнання, а також на
одяг і взуття для одягання дітей, які виїжджають на лікування та
відпочинок.
   Держагропрому УРСР і Держпостачу УРСР забезпечити оздоровчі
заклади об'єднання "Укрколгоспздравниця", що прийматимуть матерів
з дітьми з радіоактивно забруднених територій; матеріальними
ресурсами  за  нормами,  встановленими  для  профспілкових
санаторно-курортних закладів.
   18. Міністерствам і відомствам УРСР ширше використовувати
можливості оздоровлення за рахунок власних коштів у оздоровчих
закладах підпорядкованих підприємств, установ і організацій сімей
працівників, які проживають на радіоактивно забруднених територіях
чи брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС.
   19. Міністерствам     і     відомствам     УРСР,
обл/міськ/виконкомам, обласним радам  і  федераціям  галузевих
профспілок разом з трудовими колективами підприємств, установ і
організацій, що мають у своєму підпорядкуванні здравниці, подати
можливу допомогу населенню м. Києва у виділенні додаткових путівок
на лікування та відпочинок дітей з матерями понад визначену цією
постановою кількість.
 
       Голова
   Ради Міністрів Української РСР         В.ФОКІН
       Голова
   Ради Федерації незалежних
    профспілок України             А.КОВАЛЕВСЬКИЙ
   Інд. 33
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               РОЗПОДІЛ
       профспілкових путівок для оздоровлення
        населення, яке проживає в районах
      жорсткого контролю та в населених пунктах,
     де запроваджено обмеження споживання продуктів
      харчування місцевого виробництва й особистих
       підсобних господарств, на 1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
         | Всього  |        З них
         | путівок |------------------------------------
         | на рік  |  на  |   на  | у тому числі
         |     |лікування | відпочинок| сімейних
------------------------------------------------------------------
Кримська АРСР     127     70     57      3
 
 Області:
 
Вінницька      1228    705    523      37
Волинська      7070    3866    3204     202
Дніпропетровська   1029    563    466     298
 
Донецька       1157    637    523      34
Житомирська     27826   15792   12034     1001
Закарпатська     127     70     50      2
 
Запорізька      131     74     64      4
Івано-Франківська   129     71     58      3
Київська      26975   14749   12226     772
 
Кіровоградська    515    282    233      15
Луганська      1029    563    466      29
 
Львівська       126     69     57      3
Миколаївська     127     69     58      3
Одеська        151     77     74      7
 
Полтавська      535    270    265      22
Ровенська      23119   12639   10480     661
Сумська        744    353    391      18
 
Тернопільська     126     68     58      4
Харківська      1156    632    524      34
Херсонська      126     68     58      4
 
Хмельницька      126     68     58      4
Черкаська      1743    832    911      74
Чернівецька      324    190    134      18
Чернігівська    10282    5623    4659     294
м. Київ       10013    5415    4598     264
------------------------------------------------------------------
Всього       116041   63812   52229     3541
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               РОЗПОДІЛ
        профспілкових путівок до відділень
        відновного лікування для учасників
         ліквідації наслідків аварії на
        Чорнобильській АЕС на 1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
              | Кількість путівок на рік
------------------------------------------------------------------
Кримська АРСР               164
 
 Області:
 
Вінницька                 173
Волинська                 75
Дніпропетровська             662
 
Донецька                 700
Житомирська                210
Закарпатська                71
 
Запорізька                155
Івано-Франківська             99
Київська                 762
 
Кіровоградська              440
Луганська                 598
 
Львівська                 116
Миколаївська                96
Одеська                  139
 
Полтавська                507
Ровенська                 150
Сумська                  551
 
Тернопільська               111
Харківська                1029
Херсонська                128
 
Хмельницька                126
Черкаська                 373
Чернівецька                121
Чернігівська               576
 
м. Київ                  789
------------------------------------------------------------------
Всього                  8921
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
      по виділенню путівок до дитячих санаторіїв
      системи Міністерства охорони здоров'я УРСР
     для оздоровлення дитячого населення республіки
       із радіоактивно забруднених територій
            на 1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
Області, з яких  | До дитячих    | До дитячих   |
направляються   | санаторіїв    | санаторіїв   | Всього
діти       | республіканського| місцевого    |
         | підпорядкування | підпордкування |
------------------------------------------------------------------
Вінницька        1156       3050      4206
 
Волинська        1076       2840      3916
 
Житомирська       2101       3510      5611
 
Київська         1478       4590      6068
 
Ровенська        1275       1450      2725
 
Черкаська        1186       5710      6896
 
Чернігівська       1435       2750      4185
 
м. Київ          874       7870      8744
 
Резерв          300       2000      2300
------------------------------------------------------------------
Всього         10881      33770     44651
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
     по виділенню путівок до санаторіїв міністерств і
     відомств для оздоровлення матерів з дітьми та
    вагітних жінок із радіоактивно забруднених територій
            на 1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
   Міністерства і  |Кіль- |Області, з яких направля-|Кіль-
відомства, які виділяють|кість |тимуться матері з дітьми |кість
 путівки до санаторіїв |путівок|  та вагітні жінки   |путівок
            |на рік |             |на рік
------------------------------------------------------------------
Державний агропромисло-  26495   Вінницька
вий комітет УРСР           Волинська
                   Житомирська
                   Київська
                   Ровенська
                   Черкаська
                   Чернігівська
 
Лікувально-оздоровче    5923   Вінницька
об'єднання Управління        Волинська
Справами Ради Мініст-        Житомирська
рів УРСР               Київська
                   Ровенська
                   Черкаська
                   Чернігівська
 
Міністерство внутрішніх   100   Житомирська
справ УРСР              Київська
 
Міністерство        100   Чернігівська
соціального             Ровенська
забезпечення УРСР
 
Академія наук УРСР     290   Житомирська
                   Київська
------------------------------------------------------------------
Всього          32908   Вінницька
                   Волинська
                   Житомирська
                   Київська
                   Ровенська
                   Черкаська
                   Чернігівська
 
                     Додаток N 5
                до постанови Ради Міністрів УРСР
              і Ради Федерації незалежних профспілок
                      України
                 від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
     по щорічному виділенню путівок до пансіонатів
    та будинків відпочинку міністерств і відомств УРСР
    для оздоровлення матерів з дітьми із радіоактивно
       забруднених територій на 1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
Міністерства і відомства,|Кількість|  Області, з яких  |Кіль-
які виділяють путівки, до|путівок |  направлятимуться |кість
 пансіонатів та будинків |на рік  |  матері з дітьми на |путівок
   відпочинку     |     |    відпочинок   |на рік
------------------------------------------------------------------
Державний агропромисловий  4375    Житомирська    1750
комітет УРСР               Київська      2625
 
Міністерство легкої      536    Житомирська     236
промисловості УРСР            Київська      100
Ровенська                          100
Чернігівська                         100
 
Міністерство водних      770    Житомирська     270
ресурсів і водного            Київська      250
господарства УРСР            Ровенська      125
                     Чернігівська    125
 
Український державний     150    Вінницька      50
концерн по будівництву,         Волинська      50
ремонту і утриманню           Черкаська      50
автомобільних шляхів
 
Академія наук УРСР      800    Київська      600
Житомирська                         200
 
Державний комітет УРСР по   800    Житомирська     200
матеріально-технічному          Київська      200
постачанню                Ровенська      200
                     Чернігівська    200
 
Міністерство будівництва   980    Житомирська     250
УРСР
 
Київська                           250
Ровенська                          240
Чернігівська                         240
 
Міністерство транспорту    750    Житомирська     250
УРСР
Київська                           250
Чернігівська                         250
 
Укоопспілка         7000    Вінницька      200
Волинська                          200
Житомирська                         2000
Київська                          2000
Ровенська                          1400
Черкаська                          200
Чернігівська                        1000
 
Лікувально-оздоровче     100    Житомирська     25
об'єднання Управління          Київська       25
Справами Ради Міністрів         Ровенська      25
УРСР                   Чернігівська     25
------------------------------------------------------------------
Всього           16261    Вінницька      250
                     Волинська      250
                     Житомирська    5181
                     Київська      6300
                     Ровенська     2090
                     Черкаська      250
                     Чернігівська    1940
 
                     Додаток N 6
                до постанови Ради Міністрів УРСР
              і Ради Федерації незалежних профспілок
                      України
                 від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
    по виділенню путівок до санаторіїв-профілакторіїв
     для батьків з дітьми із радіоактивно забруднених
          територій на 1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
Виділяють путівки|Кількість|Області, які направляють |Кількість
         |путівок |  матерів з дітьми   |путівок
         |на тра- |             |на травень -
         |вень-  |             |вересень
         |вересень |             |
------------------------------------------------------------------
Кримська АРСР    540      Житомирська       270
                  Київська         270
Області:
 
Волинська      450      Волинська        450
 
Дніпропетровська  2160      Житомирська       720
                  Київська         480
                  Чернігівська       240
                  Ровенська        720
 
Донецька      3500      Житомирська       1500
                  Київська         1000
                  Ровенська        1000
 
Закарпатська     180      Чернігівська        90
                  Житомирська        90
 
Запорізька     2130      Житомирська       1065
                  м. Київ         1065
 
Івано-Франківська  450      Вінницька         225
                  Волинська         225
 
Луганська      3075      Житомирська       3075
 
Львівська      450      Житомирська        225
                  Київська         225
 
Миколаївська    1050      Ровенська        1050
 
Одеська       855      Вінницька         170
                  Волинська         170
                  Черкаська         170
                  Чернігівська       345
 
Полтавська      750      Вінницька         150
                  Волинська         150
                  Житомирська        300
                  Київська         150
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
    по виділенню путівок на бази відпочинку підприємств,
     установ і організацій для оздоровлення матерів з
     дітьми із радіоктивно забруднених територій на
             1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
Виділяють путівки | Кількість| Області, з яких на- | Кількість
на бази відпочинку | путівок | правлятимуться мате-| путівок
          | на рік  | рів дітьми на від- | на рік
          |      | починок       |
------------------------------------------------------------------
Кримська АРСР     5000    Житомирська      1000
                  Київська       1000
                  Ровенська       1000
                  Чернігівська     1000
                  Вінницька       300
                  Волинська       300
Області:              Черкаська       400
 
Волинська        200    Волинська       200
Дніпропетровська    4000    Київська       4000
Донецька        5000    Чернігівська     5000
Закарпатська      1000    Ровенська       1000
Запорізька       5000    Житомирська      5000
 
Івано-Франківська   1000    Житомирська      500
                  Київська        500
 
Кіровоградська     800    м. Київ        800
Львівська       1000    Житомирська      500
                  Київська        500
 
Луганська       1000    Київська       1000
Миколаївська      2000    Ровенська       2000
 
Одеська        5500    Вінницька       500
                  Волинська       500
                  Житомирська      1750
                  Київська       1750
                  Чернігівська      500
                  Черкаська       500
 
Полтавська       500    Чернігівська      500
Сумська         500    м. Київ        500
 
Херсонська       2000    Ровенська       1000
                  Черкаська       1000
 
Хмельницька       500    Житомирська      500
 
Всього        35000    Вінницька       800
                  Волинська      1000
                  Житомирська     9250
                  Київська       8750
                  Ровенська      5000
                  Черкаська      1900
                  Чернігівська     7000
                  м. Київ       1300
 
                      Додаток N 8
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого  1991 р.
 
               ЗАВДАННЯ
    по виділенню туристських путівок для оздоровлення
     в 1991-1992 роках матерів з дітьми, учнів шкіл
     і профтехучилищ та їх батьків із радіоактивне
           забруднених територій
 
------------------------------------------------------------------
 Області, яким надаються   |    Кількість
    путівки        |   путівок на рік
               |   ________________
               |     чоловік
------------------------------------------------------------------
Волинська               306/810
 
Вінницька               104/312
 
Житомирська             1448/3625
 
Київська               1221/2877
 
Ровенська               576/1504
 
Чернігівська             809/2047
 
Черкаська               360/936
------------------------------------------------------------------
Всього                4824/12111
 
                      Додаток N 9
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
      по щорічному оздоровленню учнів, початкових
      класів разом із учителями з радіоактивно
    забруднених територій на базі туристських закладів
       і закладів відпочинку в осінньо-зимовий
         період 1991/92 навчального року
 
------------------------------------------------------------------
Області, з яких  направлятимуться  |  Кількість дітей, тис.
     учні на відпочинок      |
------------------------------------------------------------------
Житомирська                    3,5
 
Київська                      3,0
 
Ровенська                     2,0
 
Чернігівська                    1,0
 
м. Київ                      0,5
------------------------------------------------------------------
Всього                      10,0
 
                      Додаток N 10
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
     по виділенню місць в дитячих оздоровчих таборах
   для відпочинку учнів шкіл із радіоактивне забруднених
          територій на 1991-1992 роки
 
------------------------------------------------------------------
Області, з яких на- | Кількість |Направлятимуться | Кількість
правлятимуться учні | (тис чоло- |учні шкіл на від-| путівок, тис.
шкіл на відпочинок | вік)    |починок     |
------------------------------------------------------------------
Волинська         2,0    Хмельницька     2,0
 
Житомирська       40,0    Кримська АРСР    3,0
                  Області:
                  Донецька      15,0
                  Закарпатська    3,0
                  Луганська     11,0
                  Миколаївська    3,0
                  Одеська       1,5
                  Тернопільська    2,5
                  Хмельницька     1,0
                           ----------
                            40,0
 
Київська         10,0    Кримська АРСР    2,0
                   Області:
                  Івано-Франківська  1,5
                  Одеська       1,0
                  Полтавська     3,0
                  Харківська     2,5
 
Ровенська        30,0    Дніпропетровська  16,0
                  Запорізька     6,0
                  Львівська      4,0
                  Херсонська     4,0
 
Чернігівська       15,0    Кіровоградська   2,0
                  Луганська      3,0
                  Сумська       4,0
                  Харківська     6,0
 
м. Київ (для дітей,    3,5    Дніпропетровська  0,5
евакуйованих з           Донецька      2,0
м. Прип'яті)            Одеська       1,0
                           ----------
                            3,5
             ----------------------------------------
Всього         100,5             100,5
 
                      Додаток N 11
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  і Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
                   від 25 лютого 1991 р. N 42
               ЗАВДАННЯ
      по виділенню путівок до оздоровчих таборів
     ЦК ЛКСМ України (МДС) для оздоровлення школярів
            у 1991-1992 роках
 
------------------------------------------------------------------
               Оздоровчі табори
  Найменування                    Всього
   областей    "Молода  "Артек"  "Океан"
           гвардія"
------------------------------------------------------------------
 
Вінницька        600    80    70      750
 
Волинська       1000   100    90     1190
 
Житомирська      3000   250    230     3480
 
Шевська        2000   200    180     2380
 
Ровенська       1500   100    90     1690
 
Черкаська       1000    80    70     1150
 
Чернігівська      1500   100    90     1690
 
м. Київ         400    40    30      470
 
Всього        11000   950    850     12800
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка