Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про створення міжурядової українсько-угорської Комісії з торгово-економічного і науково-технічного співробітництва


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
    між Урядом України та Урядом Угорської Республіки
    про створення  міжурядової  українсько-угорської
    Комісії з торгово-економічного і науково-технічного
             співробітництва
 
   Уряд України та Уряд Угорської Республіки (надалі іменуються
"Договірні Сторони"),
   - з метою подальшого зміцнення дружніх відносин між двома
країнами,
   - прагнучи   до   розвитку   торгово-економічного   і
науково-технічного співробітництва на  основі  рівноправності,
взаємної вигоди та норм міжнародного права, а також
   - з метою сприяння реалізації Угоди між урядами двох країн
про торгово-економічні зв'язки і науково-технічне співробітництво
( 348_331 ), яка була підписана в м.Будапешті, 31 травня 1991 р.,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Уряд України і Уряд Угорської Республіки утворюють міжурядову
українсько-угорську  Комісію  з   торгово-економічного   і
науково-технічного співробітництва (надалі іменуються "Комісією").
               Стаття 2
   Комісія є  консультаційним  форумом з питань економічної
політики і займається в основному виконанням наступних завдань:
   а) Обговорення   основних   напрямків   і   принципів
торгово-економічного співробітництва, приділяючи особливу увагу до
використання ринкових методів.
   б) Оцінка ходу виконання  Угоди  про  торгово-економічне
співробітництво з розглядом ключових питань торгово-економічних
зв'язків з метою виявлення перешкод, що гальмують їх рішення.
   в) Проведення консультацій з питань економічної політики
кожної з країн, адаптації їх економіки до загальноєвропейських
інтеграційних  процесів,  політики  розвитку  інфраструктури,
зовнішньоекономічної і фінансової політики.
   г) Допомога укладанню угод і договорів, які сприяють розвитку
двостороннього економічного співробітництва.
               Стаття 3
   Комісія складається з української та угорської частин, які
очолюються призначеними Договірними Сторонами Головами. Голова
кожної з частин Комісії призначає секретаря своєї частини.
   Комісія для  розгляду  певних  питань  може  створювати
підкомісії, робочі групи, з визначенням їх компетенції, завдань і
строків дії.
               Стаття 4
   Комісія проводить  свої засідання один раз в два роки,
почергово в Україні і в Угорській Республіці. Строк проведення
засідань узгоджуються Головами частин, не пізніше, ніж за місяць
до дати проведення засідання.
   З ініціативи Голови будь-якої з частин Комісії можна скликати
надзвичайне засідання Комісії.
   Робоча мова  засідань  Комісії  -  українська, угорська,
російська.
               Стаття 5
   Порядок денний засідань Комісії узгоджується Головами частин
Комісії. У разі необхідності, за згодою Голови кожної з частин, у
порядок денний можуть бути включені заздалегідь  неузгоджені
термінові питання.
               Стаття 6
   У період між засіданнями Комісії, питання двостороннього
співробітництва узгоджуються  Головами  або  з  їх  вказівки
секретарями частин в робочому порядку.
               Стаття 7
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання і буде діяти до
кінця, поки одна з Договірних Сторін не сповістить у письмовій
формі, не пізніше, ніж за шість місяців, про своє бажання
припинити дію Угоди.
   Здійснено в м.Будапешті 22 травня  1992  року  в  двох
примірниках, кожний українською та угорською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Угорської Республіки
 
 А. Воронков                    Бела Кадр
 (підпис)                     (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка