Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Угорським Національним банком та Національним банком України


 
               Угода
   про співробітництво між Угорським Національним банком
         та Національним банком України
 
   Угорський Національний банк і Національний банк України (далі
банки), керуючись взаємною заінтересованістю, домовились  про
нижченаведене:
   1. Банки,  виходячи  з  своїх  завдань  і  можливостей,
здійснюватимуть обмін інформацією з проблем, які  викликають
інтерес кожною із сторін. Обмін досвідом здійснюється під час
особистих зустрічей як на рівні керівних працівників, так і
експертів кожного з банків, а також шляхом обміну інформаційними
матеріалами. Періодичність таких зустрічей і  такого  обміну
визначається в міру виникнення необхідності в цьому у будь-якої з
сторін та за  завчасним  взаємним  узгодженням.  Доцільність
консультацій підтверджується конкретизацією проблем і питань, що
викликають інтерес банку, який виявляє ініціативу.
   2. Банки вважають за можливе налагодити співробітництво з
широкого спектру банківських проблем, враховуючи, що особливий
інтерес, насамперед у Національному банку України, викликає:
   2.1. Досвід Угорщини в галузі монетарної політики, зокрема:
   - управління національними кредитними ресурсами, формування
політики Національного банку з питань економічних нормативів і
рефінансування;
   - організація аналітичної роботи і система показників для
здійснення контролю за діяльністю комерційних банків;
   - регулювання валютних операцій, здійснюваних резидентами і
нерезидентами;
   - управління державним валютним фондом і золотими запасами
країни;
   - обмін пакетами банківського законодавства і нормативних
актів Національних банків України й Угорщини.
   2.2. Досвід роботи Національного банку Угорщини з питань
управління грошовим обігом, випуску і розміщення державних цінних
паперів, а також інші методи банківського контролю за інфляційними
процесами.
   2.3. Досвід організації роботи банківської системи з метою
посилення її позитивного впливу на стабілізацію економіки.
   2.4. Досвід    співробітництва    з    міжнародними
валютно-фінансовими організаціями і центральними банками інших
країн, зокрема, з Європейським банком реконструкції і розвитку з
питань фінансування підготовки і перепідготовки банкірів.
   2.5. Надання Угорською стороною Національному банку України
допомоги у розробці плану рахунків бухгалтерського обліку в банках
України,  вдосконаленні  обліку,  комп'ютеризації  банківських
операцій.
   3. Банки вважають за доцільне проведення консультацій щодо
організації раціональної системи взаємних розрахунків з залученням
до її розробки груп спеціалістів з обох сторін.
   4. З врахуванням досвіду Угорської Республіки і Чеської та
Словацької  Федеративної  Республіки  в  галузі  застосування
національних валют у взаємних розрахунках, після введення Україною
власної  національної  валюти,  банки будуть співпрацювати у
вишукуванні можливостей використання їх національних валют у
торговельних і неторговельних розрахунках.
   5. На прохання  Національного  банку  України  Угорський
Національний банк подасть консультативну допомогу в експертизі
проектів банківського законодавства України.
   6. Враховуючи досвід роботи Угорського Національного банку на
зовнішніх  фінансових  ринках,  він  методологічно  сприятиме
Національному банку України у вирішенні проблем:
   - випуску облігаційних позик за кордоном;
   - залучення і використання валютних кредитів від міжнародних
фінансових організацій;
   - встановлення і регулювання курсу національної валюти до
іноземних валют.
   7. Банки будуть сприяти відкриттю представництв і філій
українських і угорських банківських установ, а також створенню
спільних банків.
   8. З ініціативи Національного  банку  України  Угорський
Національний банк висловлює свою готовність сприяти в роботі щодо
підвищення кваліфікації спеціалістів, яку організовує як Угорський
Національний банк, так і Міжнародний центр підготовки банкірів в
Угорщині. У свою чергу Національний банк України готовий приймати
спеціалістів Угорського Національного банку для ознайомлення з
банківською системою в Україні. Про форми і умови підвищення
кваліфікації банки домовляються заздалегідь.
   Під час  реалізації  зазначених  в  Угоді  напрямів
співробітництва банки будуть заздалегідь узгоджувати між собою
строки, кількісний склад делегацій, джерела покриття витрат.
   Дія Угоди не обмежується строками. В міру необхідності за
погодженням сторін в Угоду можуть вноситися доповнення і зміни.
   Угоду складено в двох примірниках українською і угорською
мовами. Вони тотожні один одному і мають однакову силу.
   Дата підписання: 22.05.92
   Набуття чинності: 22.05.92
   Строк дії:    необмежений
 
 Від Національного               Від Угорського
 банку України                Національного банку
  (підпис)                     (підпис)
 В. Гетьман                     П. Бод
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка