Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо реєстрації біржових контрактів та оформлення експорту сільськогосподарської продукції


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
 N 05/3524 від 23.11.95
   м.Київ
 
 vd951123 vn05/3524
                        Начальникам ТМУ
                        Начальникам митниць
 
    ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
     митної служби N 10/1-993-ЕП ( v-993342-99 ) від
     05.04.99 )
 
 
   На виконання   постанови Кабінету Міністрів України N 768
( 768-95-п )  від 26.09.95 р. "Про заходи щодо розвитку ринку
сільськогосподарської продукції в Україну" у доповнення до листа
Держмиткому від 27.10.95 р. N 05/3320 ( v3320342-95 ) надсилаємо
Вам для керівництва в оперативній роботі:
   1. Порядок реєстрації біржових контрактів та  оформлення
експорту сільськогосподарської продукції, проданої на біржових
торгах, затверджений Віце-прем'єр-міністром України Саблуком П.Т.
   2. Наказ  Мінсільгосппроду  N 302  ( v0302244-95 )  від
10.11.95 р.
   3. Зразки печаток, штампів і підписів уповноважених осіб бірж
(Вінницька товарна універсальна біржа, Чорноморська товарна біржа
агропромислового комплексу, м.Миколаїв, Дніпровська аграрна біржа
м.Дніпропетровськ, Чернігівська  обласна  агропромислова  біржа
"Сівера", Одеська товарна біржа, агропромислова біржа "Донбас").
   4. Порядок реєстрації біржових контрактів Пунктами реєстрації
біржових угод.
   5. Наказ  Мінсільгосппроду  N 304  ( v0304244-95 )  від
10.11.95 р.
   Зразок печатки Івано-Франківської аграрної біржі та зразки
печаток митниць для  реєстрації  контрактів  буде  надіслано
додатково.
   При  митному  оформленні  експорту  сільськогосподарської
продукції, проданої на біржових торгах, довідка про надходження
оплати по контракту не вимагається, як це передбачено Порядком
реєстрації  біржових  контрактів  та  оформлення  експорту
сільськогосподарської продукції, проданої на біржових торгах.
 
 Начальник Управління
 організації митного контролю               С.Яценко
                   "Затверджую"
                   Віце-прем'єр-міністр України
                   П.Т.Саблук
                   17 листопада 1995 року
               Порядок
   реєстрації біржових контрактів та оформлення експорту
  сільськогосподарської продукції, проданої на біржових торгах
 
   1. Цей порядок розроблений у відповідності з постановою
Кабінету  Міністрів України від  26  вересня 1995 року N 768
( 768-95-п ) "Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської
продукції в Україні" і поширюється на продукцію, яка реалізується
на торгах бірж, перелік яких визначено Наказом Мінсільгосппроду
України.
   2. Для посилення контролю за виконанням експортних контрактів
Держмитком України  відкриває  на  біржах, визначених Наказом
Мінсільгосппроду України, Пункти реєстрації угод.
   3. Резиденти або нерезиденти України, які придбали на біржі
сільгосппродукцію, призначену для подальшого експорту, реєструють
біржові контракти на Пунктах реєстрації угод.
   4. Держмитком  України  щомісячно  надає   інформацію
Мінсільгосппроду та МЗЕЗторгу про обсяги продукції по контрактах,
зареєстрованих Пунктами реєстрації угод.
   5. Підставою   для   митного   оформлення   експорту
сільськогосподарської продукції покупцем-нерезидентом є оригінал
біржового контракту,  завірений  підписами уповноважених осіб,
затверджений печаткою біржі та зареєстрований відповідним Пунктом
реєстрації угод.
   Підставою для    митного    оформлення    експорту
сільськогосподарської продукції  резидентом,  який  купив  цю
продукцію на біржі, є зовнішньоторговельний контракт (договір) та
оригінал біржового контракту, завірений підписами уповноважених
осіб, затверджений печаткою біржі та зареєстрований відповідним
Пунктом реєстрації угод.
   6. Біржі контролюють оплату укладених контрактів. У  разі
порушення покупцем зобов'язань по оплаті контракту (спотового або
форвардного) біржа анулює такий контракт з обов'язковим наданням
інформації про це відповідному Пункту реєстрації угод Держмиткому.
   7. Визначені біржі протягом наступного дня після проведення
торгів інформують  Мінсільгосппрод  та МЗЕЗторг про підсумки
проведених торгів по формі,  визначеній  відповідним  наказом
Мінсільгосппроду.
   8. У випадку невиконання біржею обов'язків, передбачених п.п.
6, 7 цього Порядку, Мінсільгосппрод має право своїм наказом
виключити її з переліку бірж, на які поширюється дія пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.95 р. N 768.
 
 
 В.о. Голови Держмиткому
 України                       М.І.Ануфрієв
 
 Перший заступник
 Міністра зовнішніх
 економічних зв'язків
 і торгівлі України                  І.В.Подолєв
 
 Міністр сільського
 господарства і
 продовольства України               П.І.Гайдуцький
                             Додаток 1
 
        Зразки печаток, штампів і підписів
           уповноважених осіб бірж
        ВІННИЦЬКА ТОВАРНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА
            16.11.95 р. N 192
                   Голові Державного комітету
                   пану Деркачу Л.В.
               Копія: Керівнику Вінницької митниці
                   пану Сікорському О.К.
                   Керівнику Могилів-Подільської
                   митниці
                   пану Сидорчуку В.В.
 
   Вінницька товарна універсальна біржа направляє Вам цим листом
зразки печатки, штампу та  підписів  працівників  ВТУБ,  що
уповноважені реєструвати і затверджувати біржові контракти, які
укладаються на ВТУБ.
   I. Зразок печатки для затвердження біржового контракту:
   II. Зразок штампу для реєстрації біржового контракту:
   III. Зразок підписів уповноважених осіб ВТУБ:
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, |  Посада   |  Повноваження   | Зразок
по батькові   |        |           | підпису
------------------------------------------------------------------
1. Ропотілов   Президент   Реєструвати та затвер-
  Віталій            джувати біржовий кон-
  Васильович          тракт
 
2. Лукашек    Віце-президент    - " - - " -
  Любов
  Сергіївна
 
3. Лозицький   Головний    Реєструвати біржовий
  Микола     бухгалтер   контракт
  Васильович
 
4. Крижанівська  Нач.відділу  Реєструвати біржовий
  Марія     біржових    контракт
  Іванівна    торгів
------------------------------------------------------------------
 
 З повагою,
 Президент ВТУБ                   В.В.Ропотілов
          ЧОРНОМОРСЬКА ТОВАРНА БІРЖА
          АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
            15.11.95 р. N 119
               Начальнику Головного управління
               продовольчих ресурсів
               Міністерства сільського господарства
               і продовольства
               Солодкому М.О.
 
   Чорноморська товарна біржа направляє Вам цим листом зразки
печатки, штампу та підписів працівників ЧТБ АПК, що уповноважені
реєструвати і затверджувати біржові контракти, які укладаються на
ЧТБ АПК:
   1. Зразок печатки для затвердження контракту:
   2. Зразок штампу для реєстрації біржового контракту:
   3. Зразки підписів уповноважених осіб ЧТБ АПК:
------------------------------------------------------------------
NN | Прізвище, ім'я, |  Посада  |  Повноваження  | Зразок
п/п| по батькові   |       |          | підпису
------------------------------------------------------------------
 1. Ратинська      Головний   Реєструвати та
  Сталіна      управляючий  затверджувати
  Вікторівна     ЧТБ АПК    біржовий контракт
 
 2. Попова       Керівник   Реєструвати
  Ліля       розрахункового біржовий
  Петрівна      відділу   контракт
            ЧТБ АПК
-----------------------------------------------------------------
 
 З повагою,
 Головний управляючий                С.В.Ратинська
 ЧТБ АПК
          ДНЕПРОВСКАЯ АГРАРНАЯ БИРЖА
               УКРАИНА
          ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АПК
           9.11.1995 г. N 018/95-АБ
                 Председателю Государственного
                 таможенного комитета
                 Деркачу Л.В.
              Копія: И.о. начальнику Днепропетровской
                 таможни Гетманскому И.В.
 
   Днепровская аграрная биржа направляет Вам  этим  письмом
образцы  печати,  штампа и подписей работников ДАБ, которые
уполномочены регистрировать и утверждать биржевые  контракты,
которые заключаются на ДАБ:
   I. Образец печати для утверждения
    биржевого контракта:
   II. Образец штампа для регистрации
     биржевого контракта:
   III. Образцы подписей уполномоченных особ ДАБ:
------------------------------------------------------------------
 Фамилия, имя, |  Должность  |   Полномочия    |Образец
 отчество   |         |           |подписи
------------------------------------------------------------------
1. Сакевич     Директор    Регистрировать и
  Сергей      ДАБ     утверждать биржевой
  Владимирович          контракт
 
2. Марфлюк    Заместитель   Регистрировать
  Константин    директора   биржевой
  Петрович      ДАБ     контракт
------------------------------------------------------------------
 С уважением,
 Директор ДАБ                      С.Сакевич
      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА
               "СІВЕРА"
               Міністерство сільського господарства
               та продовольства України
 
   Чернігівська обласна агропромислова біржа  направляє  цим
листом  зразки  печатки, штампу та підписів працівників, що
уповноважені реєструвати і затверджувати біржові контракти, які
укладаються на Чернігівській облагропромбіржі "Сівера".
   I. Зразок печатки для затвердження біржового контракту:
   II. Зразок штампу для реєстрації біржового контракту:
   III. Зразки підписів  уповноважених  осіб  Чернігівської
облагропромбіржі:
------------------------------------------------------------------
NN | Прізвище, ім'я, | Посада | Повноваження | Зразок
п/п| по батькові  |    |        | підпису
------------------------------------------------------------------
 1. Полтко Петро   генеральний  Реєструвати та
  Іванович     директор обл- затверджувати
           агропромбіржі біржовий контракт
 
 2. Саєнко Федір   керівник    Реєструвати
  Гаврилович    розрахунково- біржовий
           го відділу   контракт
           облагропром-
           біржі
------------------------------------------------------------------
 З повагою,
 Генеральний директор облагропромбіржі        Петро Полтко
           ОДЕСЬКА ТОВАРНА БІРЖА
           ОДЕССКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА
           N 122 от 17.11.1995 г.
                   Председателю государственного
                   таможенного комитета
                   Деркачу Л.В.
               Копія: Начальнику Одесской таможни
                   Ковальчуку М.Н.
 
   Одесская товарная биржа направляет Вам этим письмом образцы
печатей  и  подписей  работников  ОТБ,  которые уполномочены
регистрировать и удостоверять биржевые контракты, заключаемые на
ОТБ
   I. Образец печати для удостоверения биржевого контракта:
   II. Образец печати для регистрации биржевого контракта:
   III. Образец подписей уполномоченных лиц Одесской товарной
биржи:
------------------------------------------------------------------
 Фамилия, имя, |  Должность  |   Полномочия    |Образец
 отчество   |         |           |подписи
------------------------------------------------------------------
1. Николишен   директор биржи  удостоверять
  Николай             биржевой контракт
  Александрович
 
2. Бащак Юрий   заместитель   регистрировать и
  Владимирович  директора    удостоверять
         биржи      биржевой контракт
 
3. Жуков Валерий начальник то-  регистрировать
  Иванович    варно-экспери-  биржевой контракт
         ментального
         отдела
------------------------------------------------------------------
 Директор Одесской
 товарной биржи                   Н.А.Николишен
         АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА "ДОНБАС"
           N 011-01  07.11.95 р.
                    Голові Державного митного
                    комітету
                    пану Деркачу Л.В.
                Копія: Керівнику Донецької митниці
                    пану Маркелову І.І.
 
   Агропромислова БІРЖА - "ДОНБАС" направляє Вам цим листом
зразки печатки, штампу та підписів працівників Агропромбіржі
"ДОНБАС", що уповноважені реєструвати і затверджувати біржові
контракти, які укладаються на Агропромбіржі "ДОНБАС":
   I. Зразок печатки для затвердження біржового контракту:
   II. Зразок штампу для реєстрації біржового контракту:
   III. Зразки підписів уповноважених осіб:
------------------------------------------------------------------
NN | Прізвище, ім'я, |  Посада  |  Повноваження  | Зразок
п/п| по батькові   |       |          | підпису
------------------------------------------------------------------
 1. Ігнатов     генеральний  реєструвати та
   Олександр    директор   затверджувати
   Дмитрович           біржовий
                  контракт
 
 2. Герус      директор   реєструвати
   Валентина    розрахунко-  біржовий
   Андріївна    вої палати  контракт
------------------------------------------------------------------
 З повагою, генеральний директор         Олександр Ігнатов
                   Додаток 2
                   до листа Держмиткому
                   N 05/3524 від 23.11.1995 р.
                   "Затверджую"
                   Начальник Управління
                   організації митного контролю
                   С.Яценко
               Порядок
         реєстрації біржових контрактів
           Пунктами реєстрації угод
           1. Загальні положення
   1.1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26
вересня 1995  року N 768 ( 768-95-п ) наказом Міністерства
сільського господарства N 302 ( v0302342-95 ) від 10.11.95 р. був
визначений  перелік  бірж, на які поширюється дія пункту 2
зазначеної постанови:
   Українська аграрна біржа (м. Київ)
   Чорноморська регіональна  товарна  біржа  агропромислового
комплексу (м. Миколаїв)
   Одеська товарна біржа (м. Одеса)
   АТ "Дніпровська аграрна біржа" (м. Дніпропетровськ)
   Вінницька товарна універсальна біржа (м. Вінниця)
   Івано-Франківська аграрна біржа (м. Івано-Франківськ)
   Чернігівська обласна  агропромислова   біржа   "Сівера"
(м. Чернігів)
   Агропромислова біржа "Донбасс" (м. Донецьк)
   1.2. Для  посилення  контролю  за  виконанням експортних
контрактів згідно з Порядком реєстрації біржових контрактів та
оформлення експорту сільськогосподарської продукції, проданої на
біржових торгах,  затвердженим  Віце-прем'єр-міністром  України
Саблуком П.Т. (у подальшому - Порядок), Державний митний комітет
України доручає митницям, в зоні діяльності яких знаходяться
вищезазначені біржі, відкрити на цих біржах Пункти реєстрації угод.
   1.3. Пункти реєстрації угод створюються відповідним наказом
начальника митниці після офіційного отримання митницею зразків
підписів уповноважених осіб біржі і зразку печатки біржі для
затвердження біржових контрактів.
            2. Основні положення
   2.1. Для  реєстрації контрактів використовується печатка,
спеціально виготовлена для цієї мети, або інша печатка митниці,
використання якої не пов'язане з митним оформленням (наприклад,
печатка митниці "Загальний відділ", "Реєстрація"). Використання
печатки затверджується відповідним наказом начальника митниці.
Колір мастики - червоний.
   2.2. Реєстрація контрактів проводиться Пунктом реєстрації
угод тільки після їх затвердження підписом уповноваженої особи
біржі і печаткою біржі, що свідчить про виконання покупцем та
продавцем обов'язків у  тому  числі  по  оплаті  контрактів,
передбачених Порядком реєстрації біржових контрактів та оформлення
експорту сільськогосподарської продукції, проданої на біржових
торгах, затвердженим Віце-прем'єр-міністром України Саблуком П.Т.
   2.3. При поданні для  реєстрації  контрактів,  що  були
затверджені у період з 13 листопада 1995 р. (а по Украгробіржі - з
01.10.95 р.) до дня створення Пункту реєстрації угод, ці контракти
перепровіряються біржею,  що  підтверджується  підписом особи,
уповноваженої затверджувати контракти.
   2.4. Реєстрація контрактів на Пункті проводиться в двох
реєстраційних книгах окремо по  спотових  і  по  форвардних
контрактах. Форма ведення книг додається.
   2.5. Окремо ведеться  книга  обліку  анульованих  біржею
контрактів при  невиконанні обов'язків, передбачених Порядком.
Інформація про анульовані контракти протягом  наступного  дня
передається в Держмитком за формою, що співпадає з формою книги
реєстрації контрактів, із зазначенням у графі "Примітка" причини
анулювання контракту.
   2.6. Для реєстрації до Пункту подається три  примірники
контракту та одна ксерокопія, яка залишається у справах Пункту.
   Примірники продавця і біржі повинні бути завчасно погашені
штампом "Копія" (або надписом "Копія") уповноваженою особою біржі.
   При митному оформленні експорту продукції примірники продавця
та біржі як оригінал контракту не приймаються. Митне оформлення
здійснюється тільки по оригіналу покупця.
   2.7. При реєстрації контрактам присвоюється реєстраційний
номер, який складається з порядкового номеру у книзі реєстрації і
відповідної літери: С - спотовий, Ф - форвардний (наприклад:
0063С, 179Ф).
   2.8. Реєстрація  вважається закінченою коли контракт має
реєстраційний номер, на ньому стоїть печатка митниці (згідно з
п.2.1 цього порядку) і підпис інспектора.
           3. Заключні положення
   3.1. Наказом  начальника  митниці  по  створенню  Пункта
реєстрації угод для роботи на ньому призначаються два інспектори,
зразки підписів яких разом із зразком печатки надсилаються у
Держмитком.
   3.2. Зазначені в п.п. 2.4, 2.5. цього положення книги мають
бути прошнуровані і скріплені печаткою, листи їх - пронумеровані.
   3.4. Ксерокопії зареєстрованих контрактів та реєстраційні
книги зберігаються як документи суворої звітності.
   3.5. Пункт реєстрації угод щомісячно надає у Територіальне
митне управління інформацію про обсяги продукції по зареєстрованих
контрактах. ТМУ передають зазначену інформацію в Держмитком.
   Передача інформації відповідним  органам  по  конкретному
зареєстрованому контракту можлива з дозволу начальника митниці
згідно з чинним законодавством.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка