Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про спільну експлуатацію поромної переправи між портом Іллічівськ (Україна) і портом Варна (Республіка Болгарія)


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
            між Урядом України і
  Урядом Республіки Болгарія про спільну експлуатацію поромної
      переправи між портом Іллічівськ (Україна)
        і портом Варна (Республіка Болгарія)
 
   Уряд України і Уряд Республіки Болгарія, далі Договірні
Сторони,
   керуючись положеннями статті 12 Договору про дружні відносини
і співробітництво між Україною ( 100_003 ) і Республікою Болгарія,
що був підписаний 5 жовтня 1992 р. в м. Софія,
   грунтуючись на  принципах  рівноправного  партнерства  та
взаємної поваги,
   надаючи великої ваги координації та спільній  діяльності
залізничного і морського транспорту обох держав,
   визнаючи надзвичайну важливість перевезень вантажів як за
взаємними поставками, так і в треті держави,
   з метою  організації  регулярного  міжнародного  прямого
вантажного поромного сполучення між портом Іллічівськ: (Україна) і
портом Варна (Республіка Болгарія),
   домовились про таке :
               Стаття 1
   Терміни, які використовуються в цій Угоді,  мають  таке
значення :
   1. "Компетентні відомства Договірних Сторін":
з української сторони - Міністерство транспорту України;
з болгарської сторони -  Міністерство  транспорту  Республіки
Болгарія.
   2. "Залізниці":
з української  сторони  - Державна адміністрація залізничного
транспорту України (Укрзалізниця);
з болгарської сторони - Національна компанія "Болгарські державні
залізниці" (БДЖ).
   3. "Судноплавні підприємства":
з української сторони - Державна судноплавна компанія "Укрферрі"
(ДСК "Укрферрі");
з болгарської сторони - пароплавство "Болгарський морський флот"
(БМФ АД) .
   4. "Службовий персонал" - службові особи Договірних Сторін,
які безпосередньо виконують завдання, що випливають з цієї Угоди.
               Стаття 2
   1. Договірні Сторони співробітничають і надають одна одній
необхідну  допомогу  з  метою подальшого розвитку вантажного
поромного сполучення між обома країнами.
   2. Договірні  Сторони  через  свої Компетентні відомства
дотримуються чинного порядку здійснення  перевезень  вантажів
відповідно до міжнародних угод та конвенцій в галузі  транспорту,
учасниками яких є держави Договірних Сторін.
   3. Кожна з Договірних Сторін забезпечує в межах національного
законодавства та чинних міжнародних правил необхідні умови для
безперешкодного транспортування вантажів, проїзду рухомого складу
як в двосторонньому поромному сполученні, так і транзитом по
територіях іх держав у треті країни.
               Стаття 3
   Компетентні відомства Договірних Сторін надають повноваження
своїм судноплавним підприємствам і залізницям щодо укладання угод,
договорів та протоколів, які регулюють технічні, експлуатаційні та
інші  питання,  що випливають з цієї Угоди, при дотриманні
Віденської конвенції про  право міжнародних договорів 1969р.
( 995_118 ) і у відповідності із законодавством держав Договірних
Сторін.
               Стаття 4
   Компетентні відомства  Договірних  Сторін  забезпечують
невідкладне інформування одна одну про виникнення перешкод у
здійсненні поромного сполучення на територіях своїх держав, а
також про усунення цих перешкод.
               Стаття 5
   1. Судноплавні підприємства та залізниці Договірних  Сторін
за взаємним погодженням направляють на територію держави кожної з
Договірних Сторін службовий персонал для виконання завдань, що
випливають з цієї Угоди.
   2. Службовий персонал однієї Договірної Сторони виконує свої
обов'язки на території держави іншої Договірної Сторони відповідно
до міжнародних норм, законодавства держав Договірних Сторін та
погоджених службових інструкцій.
   3. Перетинання  державного  кордону  службовим персоналом
Договірних Сторін для виконання завдань, що випливають з цієї.
Угоди, здійснюється в установлених пунктах пропуску відповідно до
законодавства держав Договірних Сторін і міжнародних угод.
               Стаття 6
   1. Для забезпечення оперативного управління створюється Рада
директорів по спільній експлуатації поромної переправи між портами
1ллічівськ (Україна) і Варна (Республіка Болгарія), далі Рада
директорів,  яка  складається  з  представників  судноплавних
підприємств і залізниць Договірних Сторін.
   2. Діяльність Ради директорів здійснюється відповідно до
Положення про Раду директорів по спільній експлуатації. поромної
переправи між портами Іллічівськ (Україна) і Варна (Республіка
Болгарія), яке затверджується Компетентними відомствами Договірних
Сторін.
               Стаття 7
   1. Для здійснення регулярного поромного  сполучення  між
портами  Іллічівськ (Україна) і Варна (Республіка Болгарія),
судноплавні підприємства Договірних Сторін закріплюють для роботи
на вказаному напрямку по рівній кількості поромних суден, які
обладнані відповідними засобами для накатки і внкатки залізничних
вагонів на пором і з порому.
   2. За  взаємною  домовленістю  судноплавні  підприємства
договірних  Сторін з залежності від обсягу запланованих для
перевезення вантажів за погодженням із залізницями Договірних
сторін мають право збільшувати чи зменшувати загальну кількість
поромних суден, що працюють на поромній переправі, керуючись при
цьому принципом права кожного судноплавного підприємства на рівну
кількість рейсів протягом калєндарного року.
               Стаття 8
   Для забезпечення перевезення вантажів у залізничних вагонах
залізниці та судноплавні підприємства Договірних Сторін створюють
робочий парк вагонів поромної переправи.
   Умови експлуатації та утримання робочого  парку  вагонів
поромної  переправи,  умови  надання і користування вагонами
регулюються Угодою про організацію експлуатації робочого парку
вагонів для поромної переправи Іллічівськ - Варна між Державною
адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця, УЗ),
Національною компанією "Болгарські державні залізниці" (БДЖ),
Державною судноплавною компанією "Укрферрі"(ДСК "Укрферрі") і
Болгарським морським флотом (БМФ АД).
               Стаття 9
   Накатка та викатка залізничних вагонів на поромні судна або з
поромних суден здійснюється на спеціальних поромних причалах в
портах Іллічівськ (Україна) і Варна (Республіка Болгарія) у
відповідності  з  Технічними  умовами  експлуатації  поромних
комплексів, які затверджуються Радою директорів.
              Стаття 10
   Судноплавні підприємства  та  залізниці Договірних Сторін
самостійно здійснюють  експлуатацію  своїх  суден,  берегових
причальних споруд, робочого парку вагонів поромної переправи і
несуть всі пов'язані з цим витрати і  відповідальність  по
претензіях та позовах.
              Стаття 11
   Рух поромних суден між портами Іллічівськ (Україна) і Варна
(Республіка  Болгарія)  здійснюється  за  розкладом,  який
затверджується  Радою  директорів.  Розклад   публікується
судноплавними  підприємствами  кожної  з  Договірних  Сторін
самостійно.
              Стаття 12
   Доходи судноплавних  підприємств  Договірних  Сторін, які
отримуються від перевезень вантажів у вагонах, розподіляються
відповідно до кількості рейсів, що виконані поромними суднами
кожного судноплавного підприємства, на принципах фінансового пулу.
              Стаття 13
   Перевезення вантажів   поромними  суднами  здійснюється
відповідно до Правил перевезення вантажів у вагонах в міжнародному
прямому залізнично-поромному сполученні між Україною і Республікою
Болгарія, які затверджуються Компетентними відомствами Договірних
Сторін.  Для  перевезення вантажів у міжнародному сполученні
застосовується єдиний перевізний документ (накладна).
              Стаття 14
   Плата за перевезення вантажів поромними суднами нараховується
за Тарифом на перевезення вантажів у вагонах поромними суднами між
портами Іллічівськ (Україна) і Варна (Республіка Болгарія), який
затверджується судноплавними підприємствами Договірних Сторін.
              Стаття 15
   Поромні судна, транспортні засоби і вантажі, що знаходяться
на них, звільняються від портових зборів.
   Взаємні послуги, пов'язані з експлуатацією поромних суден,
оплачуються  судноплавними  підприємствами  Договірних  Сторін
відповідно до правил і тарифів, що діють в порту кожної країни,
який надає послуги.
              Стаття 16
   Розрахунки за  перевезення  вантажів  поромними  суднами
здійснюються на основі Інструкції про порядок розрахунків за
перевезення  вантажів у вагонах на морській частині прямого
вантажного поромного сполучення між портами Іллічівськ (Україна) і
Варна (Республіка Болгарія), яка затверджується судноплавними
підприємствами Договірних Сторін, у відповідності з принципами, що
закладені в Угоді між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія
про торговельно-економічне співробітництво і платежі.
              Стаття 17
   Оплату робіт за перестановку. колісних пар, перевантаження
вантажів із вагонів однієї колії у вагони іншої колії, закріплення
вантажів, що перевантажуються, та інші послуги на поромному
комплексі Варна вантажовласники (експедитори) проводять залізницям
болгарської Договірної Сторони по затверджених тарифах разом з
платежами за перевезення мережею залізниць Республіки Болгарія.
              Стаття 18
   Транспортні операції  з  початку  формування  вагонів  у
залізничному передпоромному парку і до моменту установки вагонів
на борт поромного судна, а також у зворотному напрямку, оплачують
вантажовласники (експедитори) кожної країни  по  затверджених
залізницями Договірних Сторін тарифах.
              Стаття 19
   1. Узгодження обсягів і номенклатури зовнішньоторговельних
вантажів,   які   перевозяться  в  міжнародному  прямому
залізнично-поромному сполученні і  вимагають  особливих  умов
перевезення, провадиться судноплавними підприємствами Договірних
Сторін і залізницями Договірних Сторін на договірних засадах з
вантажовласником.
   2. Перевезення небезпечних вантажів і спеціального майна
здійснюється за правилами і умовами затвердженими Компетентними
відомствами Договірних Сторін.
              Стаття 20
   Судноплавні підприємства та залізниці Договірних Сторін для
здійснення оперативної роботи відкривають  представництва  на
поромних комплексах Іллічівськ і Варна, кожне в складі двох
фахівців. Реєстрація та діяльність представництв здійснюється
відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.
              Стаття 21
   Розбіжності, що виникають при застосуванні цієї Угоди або
пов'язані з нею, підлягають розгляду Радою директорів.
   При недосягненні узгодженого рішення Радою директорів спори
вирішуються Компетентними відомствами Договірних Сторін.
   У випадку  безрезультативності  прямих  переговорів  і
консультацій Компетентних відомств Договірні  Сторони  будуть
вирішувати  розбіжності  шляхом переговорів або дипломатичним
шляхом.
              Стаття 22
   Зміни і доповнення до цієї Угоди оформлюються протоколами,
які після затвердження Договірними Сторонами, стають невід'ємною
частиною цієї Угоди.
              Стаття 23
   1. Ця Угода укладена на невизначений термін.
   2. Ця Угода в будь-який час може бути денонсована кожною з
Договірних Сторін. Угода втрачає свою силу по закінченні шести
місяців з дня отримання письмового повідомлення про це однією з
Договірних Сторін, яке було направлене дипломатичним шляхом іншій
Договірній Стороні.
   3. Припинення дії Угоди не звільняє Договірні Сторони від
виконання прийнятих в період її дії зобов'язань і домовленостей до
закінчення терміну їх дії.
              Стаття 24
   1. Ця Угода набуває чинності через 30 днів після одержання
останнього повідомлення про виконання всіх процедур, необхідних
для набуття нею чинності  у  відповідності  з  національним
законодавством кожної з Договірних Сторін.
   2. 3 моменту набуття чинності цією Угодою припиняється дія
Угоди про спільну експлуатацію поромної переправи між портом
Іллічівськ (СРСР) і портом Варна (НРБ) від 11 квітня 1978 року.
   Здійснено в м. Софія 20 листопада 1995 року,  у  двох
оригінальних  примірниках,  кожний українською, болгарською і
російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У
випадку виникнення розбіжностей  в тлумаченні положень цієї
Угоди, перевага надається тексту на російській мові.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка