Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок застосування до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфері зовніш


 
    МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 103 від 05.06.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 червня 1995 р.
 vd950605 vn103            за N 192/728
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу
    N 754 ( z0718-99 ) від 05.10.99 )
   Про затвердження Положення про порядок застосування до
   суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних
   санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та  застосування
   індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого
   законодавства України у  сфері  зовнішньоекономічних
        відносин та валютного регулювання
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
    N 348а ( z0343-96 ) від 23.06.96 
    N 410 ( z0381-96 ) від 23.07.96 
    N 197 ( z0150-97 ) від 31.03.97 
    N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
 
   З метою впорядкування процедури розгляду офіційних подань та
застосування спеціальних санкцій згідно зі ст.37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), контролю за їх
виконанням в МЗЕЗ України Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового
зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування
за порушення  діючого  законодавства  України  у   сфері
зовнішньоекономічних   відносин  та  валютного  регулювання
(додається).
   2. Головному договірно-правовому управлінню (п.Нестер Л.Д.) у
встановлений законом термін зареєструвати цей наказ в Міністерстві
юстиції України.
   3. Управлінню справами (п.Павлов С.М.) довести наказ до
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра п.Олійника В.І.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
 
                         Затверджено
                       наказом МЗЕЗ України
                       N 103 від 05.06.95 р.
              Положення
  про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної
  діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД
  та застосування індивідуального режиму ліцензування за
  порушення  діючого  законодавства  України  у  сфері
   зовнішньоекономічних відносин та валютного регулювання
   
   
( По тексту Положення замінено слово "МЗЕЗ" словом "МЗЕЗторг" у
відповідних відмінках; слова "Головне управління  експортного
контролю та валютного регулювання" словами "Головне управління
експортного контролю" у відповідних відмінках; слова "Головне
договірно-правове управління"  словами  "Управління  правового
забезпечення" у відповідних відмінках згідно з Наказом МЗЕЗторгу
N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   
 
   Це Положення вводить порядок застосування спеціальних санкцій
(далі - санкції), контроль за їх виконанням та інформаційне
забезпечення з метою впорядкування цієї діяльності в МЗЕЗторзі і
розроблено на підставі ст.ст. 2, 5, 7, 8, 9, 33, 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), Указів
Президента України від 7 вересня 1994 року N 504/94 "Про заходи
щодо забезпечення валютного та експортного контролю" та від 7
листопада 1994 року N  659/94  "Про  облік  окремих  видів
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні", а також
Положення про  Міністерство  зовнішніх  економічних  зв'язків
України, затвердженого Указом Президента України від 10 січня
1995 року N 29/95.
   1. Застосування санкцій здійснюється МЗЕЗторгом України на
підставі офіційних подань з боку правоохоронних, митних або
податкових органів України. Санкції застосовуються на строк до 6
місяців.
   2. Тимчасове зупинення ЗЕД  щодо  українських  суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом МЗЕЗторгу N 197 ( z0150-97 ) від 31.03.97 )
   2.1. Ця санкція передбачає позбавлення  права  займатися
зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів всіх форм власності та
іноземних суб'єктів господарської діяльності. ( Абзац перший
пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N
197 ( z0150-97 ) від 31.03.97, N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   Санкція  застосовується  до   українських   суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності у випадках: ( Абзац другий пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 197 ( z0150-97 )
від 31.03.97 )
   - порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та
іноземних  суб'єктів  господарської  діяльності  податкового,
валютного, митного та іншого законодавства стосовно діяльності у
сфері ЗЕД, ( Абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом МЗЕЗторгу N 197 ( z0150-97 ) від 31.03.97 )
   - у разі виявлення  валютних  цінностей,  розміщених  з
порушенням установленого порядку на рахунках і вкладах за межами
України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності,
( Абзац четвертий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 197 ( z0150-97 ) від 31.03.97 )
   - інших порушень Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" або пов'язаних з ним законодавчих актів України,
проведення  дій, які можуть зашкодити інтересам національної
економічної безпеки.
   3. Застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності  та  іноземних  суб'єктів господарської діяльності
індивідуального режиму ліцензування.
   3.1. Ця санкція застосовується відповідно до ст.7 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність",  яка,  зокрема,
передбачає  економічні заходи оперативного регулювання ЗЕД в
Україні.
   3.2. У  разі  застосування  вказаної  санкції  суб'єкту
господарської  діяльності  потрібно  одержати  індивідуальний
письмовий  дозвіл  МЗЕЗторгу  на   здійснення   будь-якої
зовнішньоекономічної операції. Санкція застосовується у випадках
порушення ним Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
та пов'язаних з ним актів чинного законодавства, в тому числі
стосовно  антимонопольних  заходів,  заборони  недобросовісної
конкуренції, обмеження реекспорту, заборони демпінгу та інших
зазначених в ньому положень, що встановлюють певні заборони,
обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з
дозволу держави. ( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   3.3. Індивідуальний режим ліцензування  щодо  українських
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів
господарської діяльності відповідно до ст.37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну  діяльність"  застосовується  у  випадках
порушень чинного законодавства у сфері ЗЕД, коли ці порушення
безпосередньо  не  можуть  зашкодити  інтересам  національної
економічної безпеки держави. ( Пункт 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   4. Порядок застосування МЗЕЗторгом спеціальних санкцій до
українських  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  та
іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності). ( Пункт 4 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   4.1. Структурні підрозділи МЗЕЗторгу, що беруть участь у
роботі по опрацюванню подань щодо застосування санкцій.
   4.1.1. В МЗЕЗторзі України опрацювання офіційних подань з
боку правоохоронних, митних та податкових органів і супровідної
документації щодо застосування  або  скасування  санкцій  до
суб'єктів ЗЕД покладено  на  Управління  експортно-імпортного
контролю та управлінням правового забезпечення. ( Пункт 4.1.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 )
від 28.04.98 )
   4.1.2. У разі необхідності, при вирішенні питань застосування
(скасування) санкцій, залучаються фахівці та використовуються бази
даних  інших  структурних підрозділів Міністерства, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ.
   4.2. Якщо текст подання про  застосування  (скасування)
спеціальних санкцій або додані до нього матеріали чи  інші
документи містять інформацію, з якої випливає, що це подання є
необгрунтованим  згідно  з  чинним  законодавством,  тоді
застосовується процедура, передбачена п. 4.6. ( Пункт 4.2 в
редакції Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   4.2.1. При розгляді подань МЗЕЗторг керується тим,  що
санкції згідно зі ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність"  не  охоплюють  усього  комплексу  заходів  щодо
безумовного виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
(українськими, іноземними) обов'язків у сфері ЗЕД та валютного
регулювання (зобов'язання сторін по додержанню контрактних умов
та строків платежів).
   4.2.2. Застосуванню санкцій до українських або іноземних
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може передувати офіційне
попередження з боку МЗЕЗторгу України про можливі санкції за
конкретні порушення в сфері ЗЕД або валютного регулювання.
   4.2.3. В окремих випадках, для отримання додаткових даних
(документації)  щодо  діяльності  суб'єктів  ЗЕД,  на  яких
Міністерством  отримані  подання  щодо  застосування санкцій,
запрошуються представники українських або іноземних суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
   4.2.4. При виникненні розбіжностей думок щодо застосування
санкцій (терміну накладених санкцій, формулювання тексту наказу
тощо) - управліннями міністерства, що приймали участь у розгляді і
підготовці проекту наказу, подаються доповідні записки з цього
питання керівництву МЗЕЗторгу України.
   4.2.5. У разі обгрунтованих (за сукупністю всіх необхідних
додаткових  матеріалів)  заперечень  з   боку   управління
експортно-імпортного контролю, Управління правового забезпечення,
інших структурних управлінь Міністерства щодо законності або
доцільності застосування (або дострокового скасування) санкцій до
конкретного  суб'єкта  ЗЕД,  його  справа  розглядається  на
протокольній нараді у заступника міністра. В нараді беруть участь
керівництво управлінь, що розглядали подання. За результатами
наради Управління експортно-імпортного контролю інформує Міністра
про необгрунтованість застосування (або дострокового скасування)
санкції. Рішення Міністра щодо недоцільності застосування або
дострокового скасування санкцій доводиться листом до органа, який
ввійшов з поданням.
   4.2.6. За сукупністю всіх даних,  отриманих  МЗЕЗторгом
стосовно суб'єкта ЗЕД, на якого отримано  подання  з  боку
правоохоронних, митних, податкових органів щодо  застосування
(скасування) санкцій - Управління експортно-імпортного контролю
готує і подає на розгляд міністру проект наказу з цього питання.
   4.2.7. До проекту наказу додаються подання правоохоронних,
митних, податкових органів щодо застосування до  конкретного
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності санкцій з супровідними
документами.
   4.2.8. Рішення МЗЕЗторгу про застосування санкцій може бути
змінено за рішенням судових органів.
   Дострокове скасування санкцій можливе за поданням органу,
яким було внесено подання.
   4.9. Після  опрацювання  офіційних  подань  та  наданих
матеріалів, в порядку, передбаченому п. 4 - п. 4.9. Головним
управлінням експортного контролю готується проект наказу, який
вноситься в установленому порядку. ( Пункт 4.9 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   5. Доведення наказу МЗЕЗторгу щодо застосування санкцій до
відповідних державних установ та суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності.
   5.1. Наказ МЗЕЗторгу щодо застосування (або дострокового
скасування) спеціальних санкцій у триденний строк доводиться до
відома таких органів:
   - органу, який ввійшов з поданням;
   - Державної податкової адміністрації України;
   - Державної митної служби України;
   - Національного банку України;
   - обласного управління зовнішніх економічних зв'язків за
місцем реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;
   - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності при  наявності
інформації про його місцезнаходження.
( Пункт 5.1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від
28.04.98 )
   ( Пункт 5.2 виключено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 248
( z0274-98 ) від 28.04.98 ) 5.2. При застосуванні  режиму
індивідуального  ліцензування  до  українського   суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності МЗЕЗ інформує Держмитком України
та обласне управління ЗЕЗ за місцем реєстрації суб'єкта.
   ( Пункт 5.3 виключено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 248
( z0274-98 ) від 28.04.98 ) 5.3. При застосуванні  режиму
індивідуального ліцензування та тимчасового зупинення ЗЕД до
іноземного суб'єкта підприємницької діяльності МЗЕЗ  інформує
Держмитком України та всі обласні управління ЗЕЗ. ( Пункт 5.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 197 ( z0150-97 )
від 31.03.97 )
   6. Порядок застосування санкцій МЗЕЗторгом України
( Пункт 6 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від
28.04.98 )
   6.1. Індивідуальний режим ліцензування застосовується до
всіх  без  винятку  видів  зовнішньоекономічної  діяльності,
передбачених ст.4 Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), що здійснюються суб'єктами господарювання, до яких
застосовані спеціальні санкції. ( Пункт 6.1 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   6.2.  Індивідуальне  ліцензування  зовнішньоекономічних
операцій здійснюється відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій. ( Пункт 6.2 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   6.3. Підставою для здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності,  до  якого  застосований  індивідуальний  режим
ліцензування,   кожної  окремої  операції  певного  виду
зовнішньоекономічної діяльності, що зазначена в ст.4 Закону УРСР
"Про зовнішньоекономічну діяльність", є разова (індивідуальна)
ліцензія, що видається МЗЕЗторгом чи уповноваженими ним органами.
Таке уповноваження надається МЗЕЗторгом у кожному конкретному разі
окремо і зазначається у відповідному наказі про застосування
санкції до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно з
критеріями, визначеними Положенням про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій ( z0275-98 ).
   При цьому окрема зовнішньоекономічна операція розуміється як
комплекс дій українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
та іноземного суб'єкта господарської діяльності, яка підпадає під
визначення  одного  із видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених  ст.4  Закону  УРСР  "Про  зовнішньоекономічну
діяльність", і яка включає в себе закінчену разову передачу товару
та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю
разову конкретну передачу товару. ( Пункт 6.3 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   6.4.  Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності,  до  яких  застосовано  індивідуальний  режим
ліцензування, мають містити всі істотні умови угоди, які мають
бути погоджені сторонами згідно з чинним законодавством України.
Будь-які  зміни  чи  доповнення  до  зазначених  договорів
(контрактів), що змінюють зазначені істотні умови, є новою угодою
і потребують отримання нової разової (індивідуальної) ліцензії у
порядку, встановленому Положенням про порядок видачі разових
(індивідуальних)  ліцензій.  При  цьому раніше видана разова
(індивідуальна) ліцензія анулюється. ( Пункт 6.4 в редакції
Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   6.5. Митне оформлення товарів та здійснення розрахункових
операцій   у   зовнішньоекономічній  діяльності  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані спеціальні
санкції,  проводиться  лише  за  умови  наявності  разової
(індивідуальної) ліцензії. ( Пункт 6.5  в  редакції  Наказу
МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   ( Пункт 6.6 виключено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 248
( z0274-98 ) від 28.04.98 )  6.6.  Міністерству  торгівлі,
зовнішньоекономічних  зв'язків  і  захисту  прав  споживачів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київському  та
Севастопольському міським управлінням ЗЕЗ  України  щомісячно
звітувати перед МЗЕЗторгом по формі встановленій у додатках NN 1,
2 до наказу N 134-а ( z0115-96 ).
( Пункт 6 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 410 ( z0381-96 ) від
23.07.96 )
   7. Контроль за виконанням санкцій.
   7.1. Контроль за виконанням спеціальних санкцій здійснюється
митними, податковими,  правоохоронними  органами  України  та
органами Національного банку України в порядку, передбаченому
чинним законодавством України. ( Пункт 7.1 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   ( Пункт 7.2 виключено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 248
( z0274-98 ) від 28.04.98 ) 7.2. Облік контрактів (договорів) та
видача  експортних  (імпортних)  ліцензій  на  товари,  що
експортуються на адресу іноземного  суб'єкта  підприємницької
діяльності або імпортується ним в Україну і щодо якого введено
тимчасовий режим  індивідуального  ліцензування,  здійснюється
тільки  за  погодженням  з  Управлінням  експортно-імпортного
контролю. Митне оформлення вказаних товарів, що експортуються
(імпортуються) здійснюється за письмовим дозволом МЗЕЗ України.
   7.3. За місяць до закінчення строку дії санкцій до суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності МЗЕЗторг робить запит органу, що
ввійшов  з  поданням  щодо  факту  врегулювання  суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності до вимог чинного законодавства
України.
   7.4. Якщо до кінця дії спеціальної санкції відповідь на
запит не  надійшла, то з метою остаточного з'ясування факту
усунення суб'єктом  зовнішньоекономічної  діяльності  порушень
чинного законодавства у сфері ЗЕД, з огляду на які до нього була
застосована спеціальна санкція робиться повторний запит цього
питання. У  цьому  випадку  термін  дії  спеціальної санкції
подовжується на період, необхідний для з'ясування ситуації з
зазначеним порушенням, але не більш як на 60 днів.
( Положення доповнено пунктом 7.4 згідно з Наказом МЗЕЗ N 348а
( z0343-96 ) від 23.06.96 )
   7.5. У  разі одержання інформації про те, що суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності,  до  якого  була  застосована
спеціальна санкція, не вжито заходів щодо усунення  порушень
законодавства у  сфері ЗЕД, до нього повторно застосовується
спеціальна санкція на термін передбачений ст.37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) або до повного
усунення порушень законодавства у сфері ЗЕД.
( Положення доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом МЗЕЗ N 348а
( z0343-96 ) від 23.06.96 )
   8. Дострокове скасування або зміна санкцій. ( Пункт 8 в
редакції Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   8.1. Установити, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземні суб'єкти господарської діяльності мають право
безпосередньо звертатися до Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України з поданням про дострокове припинення
або зміну виду спеціальних санкцій за наявності у таких суб'єктів
документів (підтверджених органом, що виявив правопорушення, яке
було підставою для застосування  спеціальних  санкцій),  які
засвідчують вжиття практичних заходів, що гарантують припинення
правопорушення і ліквідацію його наслідків, із зазначенням вжитих
заходів та конкретних результатів їх вжиття. ( Пункт 8.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 348а ( z0343-96 ) від
23.06.96, в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від
28.04.98 )
   8.2.  Наказ  МЗЕЗторгу  про  застосування  (скасування)
спеціальних санкцій може бути змінено за  рішенням  судових
органів. Дострокове скасування або зміна санкцій можливі за
відповідним поданням органу, яким було внесено попереднє подання
на застосування спеціальних санкцій. ( Пункт 8.2 в редакції
Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
   9. Інформаційно-довідкове забезпечення роботи по застосуванню
санкцій.
   9.1. Суб'єкти  зовнішньоекономічної  діяльності щодо яких
Міністерством були застосовані санкції (тимчасове позбавлення
права зовнішньоекономічної діяльності або індивідуальний режим
ліцензування),  заносяться  до  банку  даних  управління
експортно-імпортного контролю, який містить такі дані:
   9.1.1. Українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності:
   - назву, адресу українського суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності,
   - дату припинення зовнішньоекономічної діяльності,
   - на якій підставі  було  припинено  зовнішньоекономічну
діяльність,
   - номер та дату наказу МЗЕЗторгу про застосування санкцій, -
орган, який ввійшов з поданням.
   9.1.2. Іноземні суб'єкти підприємницької діяльності:
   - назву, адресу фірми (українською та іноземною мовами),
   - дату введення індивідуального режиму ліцензування,
   - з якої причини було введено режим,
   -  номер  та  дату  наказу  МЗЕЗторгу  щодо  введення
індивідуального режиму ліцензування,
   - орган, який ввійшов з поданням.
   9.2. Вказана  в  пп.  9.1.1.-9.1.2. інформація надається
структурним підрозділам Міністерства, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням ЗЕЗ, правоохоронним, митним
або податковим органам тільки за дозволом Міністра або його
заступників.
   9.3. Інформація щодо застосування (скасування) спеціальних
санкцій надається засобам масової інформації. ( Пункт 9.3 в
редакції Наказу МЗЕЗторгу N 248 ( z0274-98 ) від 28.04.98 )
                     Додаток N 1
             до Положення про порядок застосування до
             суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
             спеціальних  санкцій  -  тимчасового
             зупинення   ЗЕД   та   застосування
             індивідуального режиму ліцензування за
             порушення діючого законодавства України у
             сфері зовнішньоекономічних  відносин та
             валютного регулювання
            Картка узгодження
     експортних/імпортних  контрактів  суб'єкта
     зовнішньоекономічної діяльності  щодо якого
     застосовано режим індивідуального ліцензування
 
Управління ЗЕЗ ________________________ обл. _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Управління правового забезпечення  _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Управління ринкової кон'юнктури та цінової інформації ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Валютно-кредитне управління ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Висновки управління експортно-імпортного контролю ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка