Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Організаційного комітету з підготовки та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Приватна власність та реформування економіки України"


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 24 листопада 1995 р. N 724-р
                Київ
 
 
   1. Підтримати ініціативу Спілки орендарів і  підприємців
України та об'єднання "Нова Україна" щодо проведення у місті Києві
у січні 1996 року міжнародної науково-практичної конференції
"Приватна власність та реформування економіки України".
   2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
зазначеної конференції (далі - Організаційний комітет) у складі
згідно з додатком.
   3. Організаційному комітету в десятиденний термін розробити
та затвердити погоджену з Мінекономіки та Фондом державного майна
програму заходів щодо підготовки конференції.
   4. Мінекономіки  та  Фонду  державного  майна  надати
Організаційному комітету допомогу в підготовці та проведенні
конференції.
 
   Прем'єр-міністр України             Є.МАРЧУК
   Інд.25
                    Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 24 листопада 1995 р. N 724-р
               СКЛАД
    Організаційного комітету з підготовки та проведення
      міжнародної науково-практичної конференції
   "Приватна власність та реформування економіки України"
 
 
 ШПЕК          - Віце-прем'єр-міністр України (голова
 Роман Васильович     Організаційного комітету)
 
 ТОЛСТОУХОВ       - заступник Міністра Кабінету Мініст-
 Анатолій Володимирович  рів України (заступник голови Орга-
              нізаційного комітету)
 
 ХМІЛЬОВСЬКИЙ      - президент Спілки орендарів і підпри-
 Віктор Мечиславович    ємців України (заступник голови Ор-
              ганізаційного комітету, за згодою)
 
 ГЕЄЦЬ          - президент фонду "Українські рефор-
 Валерій Михайлович    ми", академік Національної академії
              наук
 
 ГРИГОРЕНКО       - перший заступник Голови Фонду дер-
 Євген Миколайович     жавного майна
 
 ЗАБОЛОТНИЙ       - віце-президент Міжнародного центру
 Володимир Миколайович   приватизації, інвестицій та менедж-
              менту
 
 КОЛЕСНИКОВ       - президент фірми "Колесников-конти-
 Юрій Володимирович    ненталь" (за згодою)
 
 КУЖЕЛЬ         - голова Національного аудиторського
 Олександра Володимирівна комітету, народний депутат України
              (за згодою)
 
 КУЗНЄЦОВА        - завідуюча  кафедрою  Національного
 Наталія Семенівна     університету імені Т.Г. Шевченка
 
 КУШНАРЬОВ        - голова Харківської міської Ради на-
 Євген Петрович      родних депутатів (за згодою)
 
 ЛИТВИЦЬКИЙ       - помічник Президента України (за зго-
 Валеріій Олексійович   дою)
 
 ЛУКАШОВА        - начальник управління Верховного Суду
 Надія Павлівна      (за згодою)
 
 МАРИНІН         - заступник Міністра економіки
 Валерій Іванович
 
 МАТВІЄНКО        - заступник голови об'єднання "Нова
 Анатолій Сергійович    Україна" (за згодою)
 
 ОСЕТИНСЬКИЙ       - заступник голови Вищого арбітражного
 Анатолій Йосипович    суду (за згодою)
 
 ПАСХАВЕР        - радник Президента України з питань
 Олександр Йосипович    економічної політики (за згодою)
 
 ТАРАНОВ         - голова Комісії Верховної Ради Украї-
 Олег Вадимович      ни з питань економічної политики та
              управління народним  господарством,
              народний депутат України (за згодою)
 
 ТРИПОЛЬСЬКИЙ      - завідуючий Відділом з питань влас-
 Олег Всеволодович     ності і підприємництва Кабінету Мі-
              ністрів України
 
 ШЕМШУЧЕНКО       - директор Інституту держави і права
 Юрій Сергійович      Національної академії наук
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка