Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо грошових розрахунків між учасниками аукціонів з первинного розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що будуть проводитись у 1997 році


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Емісійно-кредитний департамент
        Управління ринку капіталів та бірж
               Л И С Т
 
 N 14-322/2555-8040 від 31.12.96
   м.Київ
 
 vd961231 vn14-322/2555-8040
                   Операційному   управлінню
                   Національного банку України
                   Комерційним банкам
                   Асоціації комерційних банків
 
   Щодо грошових розрахунків між учасниками аукціонів з
   первинного розміщення облігацій внутрішньої державної
      позики, що будуть проводитись у 1997 році
 
   Грошові розрахунки між учасниками аукціонів з первинного
розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що будуть
проводитись у 1997 році, здійснюються на клірингових засадах.
Кліринг здійснюється з урахуванням взаємних грошових зобов'язань
між учасниками торгів за придбані облігації з одного боку та
Міністерства фінансів України, з другого, при сплаті доходу або
погашенні облігацій за умови, що строки проведення платежів
співпадають.
   За результатами проведення аукціонів Національним  банком
України  установам  банківської  системи  надається  офіційне
повідомленням про результати аукціонів та розрахунок взаємних
зобов'язань за аукціонами з розміщення облігацій та обсягами
сплат, що здійснюються за рахунок Державного бюджету.
   Для здійснення взаємного заліку грошових зобов'язань банками
за балансовим рахунком N 904 відкривається окремий субрахунок
"Розрахунки  за  облігаціями  внутрішньої державної позики на
клірингових умовах" (далі - N 904 "кліринг"). Сальдо на кінець
операційного дня за цим субрахунком не допускається.
   1. При надходженні документів за результатами аукціонів за
умови, що обсяг сплат за рахунок Державного бюджету перевищує
платежі  з  придбання  облігацій,  на суму взаємного заліку
виконуються такі проводки:
   а) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
власний рахунок:
   - дебет 904 "кліринг";
   - кредит 194;
   - дебет 194;
   - кредит 904 "кліринг";
   б) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
рахунок клієнтів банку:
   - дебет 904 "кліринг";
   - кредит розрахункових рахунків клієнтів;
   - дебет розрахункових рахунків клієнтів;*
_____________
    * Здійснюється на підставі платіжного доручення.
   - кредит 903;
   - кредит 960 (на суму комісійної винагороди);
   - дебет 903;
   - кредит 904 "кліринг";
   в) на рівні Національного банку України:
   - дебет 904 "кліринг";
   - кредит 154;
   - дебет 154;
   - кредит 904 "кліринг";
   1.1. При здійсненні сплат за рахунок Державного бюджету за
умови, якщо їх обсяги перевищують платежі з придбання облігацій,
на різницю між бюджетними виплатами і обсягом взаємного заліку
коштів виконуються такі проводки:
   а) на рівні Національного банку України:
   - дебет 124;
   - кредит 154;
   - дебет 154;
   - кредит кореспондентських рахунків комерційних банків.
   б) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
власний рахунок:
   - дебет кореспондентського рахунку комерційного банку;
   - кредит 904;
   - дебет 904;
   - кредит 194;
   - кредит 960;
   в) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
рахунок клієнтів банку:
   - дебет кореспондентського рахунку комерційного банку;
   - кредит 904;
   - дебет 904;
   - кредит розрахункових рахунків клієнтів.
   2. За умови, що обсяги сплат за рахунок Державного бюджету
дорівнюють платежам з придбання облігацій, на суму взаємного
заліку  при надходженні документів за результатами аукціонів
виконуються такі проводки:
   а) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
власний рахунок:
   - дебет 904 "кліринг";
   - кредит 194;
   - кредит 960;
   - дебет 194;
   - кредит 904 "кліринг";
   б) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
рахунок  клієнтів  банку  проводки  здійснюються  у порядку,
встановленому п.1. б);
   в) на рівні Національного банку України проводки здійснюються
у порядку, встановленому п.1. в).
   3. За умови, що обсяги сплат за рахунок Державного бюджету
менші ніж платежі з придбання облігацій, на суму взаємного заліку
при надходженні документів за результатами аукціонів виконуються
такі проводки:
   а) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
власний рахунок проводки здійснюються у порядку, встановленому
п.2. а);
   б) на рівні комерційних банків при придбанні облігацій за
рахунок клієнтів банку здійснюються у порядку, встановленому п.1.
б);
   в) на рівні Національного банку України проводки здійснюються
у порядку, встановленому п.1. в).
   3.1. За умови, що обсяги сплат за рахунок Державного бюджету
менші ніж платежі з придбання облігацій, при надходженні  коштів
виконуються проводки, визначені п. 3.1 та 3.2 Положення про
порядок бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу,
сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної
позики в  банківських  установах  ( v0347500-96 ) (постанова
Правління Національного банку України від 26 січня 1996 р. N 15)
 
 Перший заступник
 Голови Правління                   В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка