Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Страница 16нерезидентами до державних органів України.
   Інші сектори:
   а) грошові перекази осіб, які працюють за  кордоном  -
безвідплатні грошові перекази сім'ям;
   б) інші трансферти - дарування, спадок; аліменти та інші
виплати на утримання дітей; пенсії та інші виплати в рамках
програм соціального забезпечення, що виплачуються недержавними
організаціями; приватні перекази, що надходять резидентам від
нерезидентів або надсилаються особами, що від'їжджають на постійне
проживання за кордон; періодичні відрахування (включаючи членські
внески) в благодійні, релігійні, наукові і культурні організації;
страхові премії (з вирахуванням плати за послуги) і виплати
страхових відшкодувань; сплата мита і  штрафів,  якщо  вони
проводяться резидентами України на користь державних органів інших
країн.
           Капітальні трансферти
   Сектор державного управління - передача державного права
власності на основний капітал, прощення державного боргового
зобов'язання.
   Інші сектори  -  інвестиційні  субсидії,  передача права
власності на основний капітал, грошові перекази мігрантів.
   Придбання/реалізація нефінансових     активів     -
придбання/реалізація землі та її надр, активів нематеріального
характеру (інтелектуальна власність).
             Прямі інвестиції
   Акціонерний капітал - капітал, який вкладається іноземним
інвестором у  підприємство  прямого  інвестування.  Більшість
підприємств, що є об'єктами прямого інвестування, являють собою
відділення, асоційовані підприємства або дочірні фірми, весь
акціонерний капітал яких або більша частина акцій (більш ніж 50%)
належить нерезиденту.
   Реінвестований прибуток - збільшує розмір іноземних активів
держави, резидентом якої є прямий інвестор, і являє собою ту
частину прибутку підприємств прямого інвестування, що належить
прямому інвестору і не підлягає розподілу. Інший капітал у формі
прямих інвестицій охоплює всі операції з залучення коштів і
кредитних ресурсів, що мають місце між прямим інвестором і
підприємствами прямого інвестування.
           Портфельні інвестиції
   Цінні папери, які дають право на участь у капіталі - акції
різних  типів,  сертифікати  участі,  які  замінюють  акції,
інвестиційні фонди.
   Боргові цінні папери - облігації, інші довгострокові папери,
інструменти грошового ринку (ринку короткострокового капіталу),
опціони, валютні сертифікати, казначейські облігації, різні види
векселів.
             Інші інвестиції
   Фінансові інструменти, канали придбання активів та прийняття
зобов'язань, які не увійшли до статей  "Прямі  інвестиції",
"Портфельні інвестиції" та "Резервні активи".
   Для кодування операцій з капіталом та фінансових операцій
необхідне чітке розуміння того, що з точки зору платіжного балансу
України є активами, а що - пасивами.
   При класифікації  фінансової  позиції (активи чи пасиви)
вирішальним фактором є те, резидентом якої економіки є кредитор, а
якої - боржник. Якщо кредитором виступає резидент України, то має
місце операція з активами (наприклад, купівля зарубіжних цінних
паперів, надання МБК українським банком банку-нерезиденту і його
повернення). Якщо резидент України, навпаки, є боржником, має
місце операція з пасивами (наприклад, продаж вітчизняних цінних
паперів, розміщення на депозит в українському банку  коштів
банку-резидента та зняття їх з депозиту).
   При внесенні до звіту за формою N 1-ПБ  операцій  між
резидентом та нерезидентом, пов'язаних з залученням коштів, в гр.
5 треба обов'язково вказувати, що саме відбувається: надання чи
повернення коштів (наприклад, "надання МБК" - "повернення МБК").
Окремою операцією обов'язково необхідно показати отримання або
сплату відсотків за користування залученими коштами.
   У разі, якщо перехід права власності від нерезидента до
резидента  чи навпаки не відбувається, має місце нейтральна
операція  (наприклад,  клієнт-резидент  розміщує  депозит  в
українському банку чи один банк-нерезидент надає МБК іншому
банку-нерезиденту).
   Зовнішньоторговельні кредити - кредити надані (резидентам)
або отримані (нерезидентами) кодуються як 6023, 6025 або 6024,
6026.
   Довгострокові позики - кредити гарантовані або негарантовані,
міждержавні кредити відображуються за кодами 6043 або 6044.
   Міжбанківські кредити   -   кредити,   що   надаються
банками-нерезидентами банкам-резидентам і навпаки (6045, 6046).
   Депозити кодуються як 6065 при розміщенні нерезидентських
коштів  в  банках-резидентах  або  як  6066  при розміщенні
резидентських коштів у закордонних банках.
   Попередня оплата  та акредитиви. Для кодування операцій,
пов'язаних з попередньою оплатою, використовуються коди 6085-6086
(див. додаток N 3) тільки в тому разі, якщо має місце попередня
оплата за товар. Попередня оплата послуг кодується за видом
послуг.
   Суми поданих та повернених (чи отриманих та повернених)
протягом місяця овернайтів не подаються. На коррахунку показуються
лише відсотки, отримані (чи сплачені) за надання коштів. Однак
овернайти, які були отримані чи надані в останній день місяця, а
повернення їх очікується в перший день  наступного  місяця,
необхідно відображати у звіті (за кодом 6045 або 6046).
             Резервні активи
   Активи, які  фактично належать органам грошово-кредитного
регулювання, знаходяться у розпорядженні цих органів та можуть
бути реально використані, якщо в цьому з'явиться необхідність.
             Спеціальні коди
 
8273 - платежі клієнтів на суму нижче USD 20.000, призначення яких
    банк не зміг з'ясувати.
8336 - купівля або продаж валюти банками.
8423 - рух коштів між нерезидентськими рахунками одного банку (рух
    активів   за   "лоро"-рахунками,  розрахунки  між
    нерезидентами); при користуванні цим кодом необхідно в
    графі 5 зазначити банк, куди надіслано кошти або звідки їх
    отримано.
8447 - операції між двома українськими банками: рух активів за
    "ностро"-рахунками, розрахунки між двома резидентами; при
    користуванні цим кодом обов'язково в графі 5 зазначається
    назва банку і рахунок, з якого (або на який)  було
    перераховано кошти.
8466 - переказ коштів з рахунка клієнта - резидента українського
    банку на його рахунок за кордоном.
         Приклади нейтральних операцій
   Для правильного  розуміння  змісту  нейтральних  операцій
розглянемо можливі варіанти.
   1. Український  банк  А  одержав  на  свій  закордонний
кореспондентський рахунок кошти на користь українського банку Б. У
такому разі банк А (посередник) звітує за формою N 1-ПБ як за
нейтральну операцію за кредитом (одержання коштів із-за кордону)
та дебетом (перерахування коштів банку Б) з поясненням в графі 5
звіту, від якого банку отримано та в який банк переслано кошти.
Комісійна винагорода має бути виділена окремою операцією.
   Банк Б, отримавши цей  платіж,  кодує  його  згідно  з
Класифікатором операцій платіжного балансу, вказує країну, звідки
він отриманий, а в поясненні зазначає характер операції  і
обов'язково найменування банку-посередника. У цій операції можуть
брати участь три і більше банків, та завжди посередники звітують
як за нейтральні операції.
   2. Український банк Б має рахунок в іншому українському банку
А, і банк А одержує на свій рахунок в іноземному банку (або
відповідно списує з нього) кошти для банку Б. Тоді банк А звітує
про такі операції як за власні, а саме - за кодами операцій
платіжного балансу, вказуючи країну, звідки отримано або куди
надіслано переказ.
   3. При перерахуванні коштів з одного коррахунка українського
банку на інший рахунок цього ж банку (поповнення коррахунка)
операція, безумовно, вважається нейтральною (код 8447, країна
Україна).
   У разі перерахування коштів банком-нерезидентом з одного
свого рахунка на інший застосовується код іншої нейтральної
операції 8423 і вказується країна банку-нерезидента.
   І в цьому, і в попередньому випадках у графі 5 вказується
назва коррахунка, звідки отримано кошти або куди їх перераховано.
   4. При розрахунках між двома українськими банками, але за
умови, що клієнтом одного з банків є фірма-нерезидент, операція за
стандартною класифікацією платіжного балансу кодується банком
клієнта-резидента. Банк клієнта-нерезидента звітує  про  таку
операцію за кодом нейтральної операції (8447) і обов'язково вказує
назву банку, з якого надходять чи в який надсилаються кошти.
                         Додаток N 1
            Перелік кодів валют
 
----------------------------------------------------------------
                  |       Код
       Валюти        |----------------------------
                  | цифровий  | літерний
----------------------------------------------------------------
 Австралійський долар          035      AUD
 Австрійський шилінг           027      ATS
 Азербайджанський манат         948      AZM
 Азербайджанський рубль         848      AZR
 Албанський лек             583      ALL
 Алжирський динар            303      DZD
 Англійський фунт стерлінгів       003      GBP
 Антильський гульден           433      ANG
 Афганський афгані            252      AFA
 Багамський долар            476      BSD
 Бангладеський такі           224      BDT
 Барбадоський долар           477      BBD
 Бахрейнський динар           414      BHD
 Бельгійський франк           040      BEF
 Белізький долар             422      BZD
 Бермудський долар            359      BMD
 Болгарський лев             529      BGL
 Болівійський песо            394      BOB
 Ботсванський пул            261      BWP
 Бразильський крузейро          242      BRC
 Брунейський долар            478      BND
 Бурундійський франк           401      BIF
 Білоруський рубль            834      BYR
 В'єтнамський донг            531      VND
 Венесуельський болівар         391      VEB
 Вірменський драм            944      WDR
 Вірменський рубль            844      AMR
 Гайанський долар            427      GYD
 Гамбійський даласі           402      GMD
 Ганський седі              331      GHC
 Гватемальський кетсалі         426      GTQ
 Гвінея-Бісао песо            403      GWP
 Голландський гульден          005      NLG
 Гондураський лемпір           430      HNL
 Гонконгівський долар          365      HKD
 Грецька драхма             213      GRD
 Грузинський рубль            849      GER
 Грузинський ларі            949      GRL
 Гібралтарський фунт           279      GIP
 Датська крона              018      DKK
 Джибутійський франк           377      DJF
 Долар США                001      USD
 Домініканський песо           424      DOP
 Еквадорський сукре           425      ECS
 Екю                   911      XEU
 Естонська крона             233      ЕЕК
 Ефіопський бір             227      ЕТВ
 Єгипетський фунт            239      EGP
 Єменськ. Арабськ. Респ. ріал      229      YER
 Замбійський кваі            392      ZMK
 Західного Самоа тала          492      WST
 Заїрський заїр             409      ZRZ
 Ізраїльський шекель           493      ILS
 Індонезійська рупія           260      IDR
 Індійська рупія             245      INR
 Іракський динар             023      IQD
 Іранський ріал             244      IRR
 Ірландський фунт            219      ІЕР
 Ісландська крона            061      ISK
 Іспанська песета            051      ESP
 Італійська ліра             008      ITL
 Йорданський динар            200      JOD
 Казахський рубль            835      KKR
 Казахський теньге            935      KZT
 Кайманових Островів долар        482      KYP
 Камерунський франк           362      XAF
 Кампучійський ріслі           223      KHR
 Канадський долар            022      CAD
 Катарський ріал             484      QAR
 Кенійський шилінг            363      KES
 Киргизький рубль            839      KGR
 Киргизький сом             939      KGS
 Китайський юань             156      CNY
 Колумбійський песо           383      COP
 Коморський франк            485      KMF
 Коста-риканський колон         423      CRC
 Кубинський песо             573      CUP
 Кувейтський динар            052      KWD
 Кіпрський фунт             274      CYP
 Латвійський лат             428      LVL
 Латвійський рубль            853      LVR
 Лесотовський лот            488      LSL
 Литовський літ             053      LTL
 Литовський рубль            854      LTT
 Люксембурзький франк          019      LUF
 Ліберійський долар           404      LRD
 Ліванський фунт             054      LBP
 Лівійський динар            308      LYD
 Маврикійська рупія           382      MUR
 Мавританська угна            440      MRO
 Макао патака              491      МОР
 Малавійська кваіа            487      MWK
 Малазійський рінгіт           358      MYR
 Мальдівська руфія            419      MVR
 Мальтійська ліра            361      MTL
 Малійський франк КФА          304      XOF
 Марокканський дірхам          357      MAD
 Мексиканський песо           343      MXN
 Молдавський рубль            843      MDR
 Молдавський лей             943      MDL
 Монгольський тугрик           525      MNT
 Непальська рупія            248      NPR
 Новозеландський долар          355      NZD
 Новокаледонійський франк (КФП)     418      XPF
 Норвезька крона             017      NOK
 Нігерійський найр            406      NGN
 Нікарагуанська кордоба         434      NIO
 Німецька марка             048      DEM
 ОАЕ дірхам               481      AED
 Оманський ріал             415      OMR
 Островів Зеленого Мису ескудо      243      CVE
 Пакистанська рупія           053      PKR
 Панамське бальбоа            378      PAB
 Папуа-Нової Гвінеї кіна         253      PGK
 Парагвайський гуваран          435      PYG
 Польський злотий            541      PLZ
 Португальське ескудо          281      РТЕ
 Південно-Африканської Республіки ранд  269      ZAR
 Південної Кореї вон           480      KRW
 Республіки Вануату вату         479      VUV
 Російський рубль            858      RUR
 Руандський франк            321      RWF
 Румунський лей             519      ROL
 СДР                   012      SDR
 Сальвадорський колон          436      SVC
 Сан-Томе і Принсіпі добра        411      STD
 Саудівської Аравії ріал         221      SAR
 Свазілендська лілангена         486      SZL
 Сейшельських Островів рупія       413      SCR
 Сирійський фунт             347      SYP
 Словацька крона             201      SKK
 Словенський толар            203      SIT
 Соломонових Островів долар       483      SBD
 Сомалійський шилінг           384      SOS
 Суданський фунт             201      SDD
 Суринамський гульден          437      SRG
 Сьєрра-Леоне леоне           364      SLL
 Сінгапурський долар           062      SGD
 Таджицький рубль            837      TYR
 Тайванський долар            287      TWD
 Танзанійський шилінг          380      TZS
 Таїландський бат            353      ТНВ
 Тонго долар               490      TOP
 Трінідаду і Табаго долар        438      TTD
 Туніський динар             351      TND
 Турецька ліра              214      TRL
 Туркменський манат           938      ТММ
 Туркменський рубль           838      TMR
 Угандійський шилінг           450      UGX
 Угорський форинт            504      HUF
 Узбецький рубль             836      UZR
 Узбецький сум              936      USM
 Український карбованець         833      UAK
 Уругвайський песо            333      UYP
 Фолклендський фунт           381      FKP
 Французький франк            009      FRF
 Фіджійський долар            420      FJD
 Філіппінський песо           416      РНР
 Фінляндська марка            216      FIM
 Хорватська куна             209      HRD
 Чеська крона              200      CZK
 Чилійський песо             296      CLP
 Шведська крона             007      SEK
 Швейцарський франк           006      CHF
 Шрі-Ланки рупія             307      LKR
 Югославський динар           737      YUD
 Ямайський долар             431      JMD
 Японська ієна              024      JPY
                         Додаток N 2
            Перелік кодів країн
 
----------------------------------------------------------------
                  |       Код
       Країни        |----------------------------
                  | цифровий  | літерний
----------------------------------------------------------------
 Wake Islands              876      WLF
 Австрія                 040      AUT
 Австралія                036      AUS
 Азербайджан               031      AZE
 Албанія                 008      ALB
 Алжир                  012      DZA
 Ангілла                 660      АІА
 Ангола                 024      AGO
 Андорра                 020      AND
 Антигуа і Барбуда            028      ATG
 Антильські острови (Нідерланди)     530      ANT
 Аргентина                032      ARG
 Аруба                  533      ABW
 Атол Джонсон              396      JTN
 Афганістан               004      AFG
 Багамські острови            044      BHS
 Бангладеш                050      BGD
 Барбадос                052      BRB
 Бахрейн                 048      BHR
 Беліз                  084      BLZ
 Бельгія                 056      BEL
 Бенін                  204      BEN
 Бермудські острови           060      BMU
 Болівія                 068      BOL
 Болгарія                100      BGR
 Боснія і Герцеговина          070      ВІН
 Ботсвана                072      BWA
 Бразилія                076      BRA
 Британська територія в Індійському
  океані                086      ІОТ
 Бруней                 096      BRN
 Буркіна Фасо              854      BFA
 Бурунді                 108      BDI
 Бутан                  064      BTN
 Білорусь                112      BLR
 В'єтнам                 704      VNM
 Вануату                 548      VUT
 Ватикан                 336      VAT
 Великобританія             826      GBR
 Венесуела                862      VEN
 Віргінські острови (Британія)      092      VGB
 Віргінські острови (США)        850      VIR
 Вірменія                051      ARM
 Габон                  266      GAB
 Гайана                 328      GUY
 Гамбія                 270      GMB
 Гана                  288      GHA
 Гаїті                  332      HTI
 Гваделупа                312      GLP
 Гватемала                320      GTM
 Гвінея                 324      GIN
 Гвінея-Бісау              624      GNB
 Гондурас                340      HND
 Гонконг (Сянган)            344      HKG
 Гренада                 308      GRD
 Гренландія               304      GRL
 Греція                 300      GRC
 Грузія                 268      GEO
 Гуам                  316      GUM
 Гібралтар                292      GIB
 Данія                  208      DNK
 Джібуті                 262      DJI
 Домініка                212      DMA
 Домініканська Республіка        214      DOM
 Еквадор                 218      ECU
 Екваторіальна Гвінея          226      GNQ
 Естонія                 233      EST
 Ефіопія                 230      ЕТН
 Єгипет                 818      EGY
 Ємен                  887      YEM
 Замбія                 894      ZMB
 Західна Сахара             732      ESH
 Заїр                  180      ZAR
 Зімбабве                716      ZWE
 Ізраїль                 376      ISR
 Індонезія                360      IDN
 Індія                  356      IND
 Ірак                  368      IRQ
 Іран                  364      IRN
 Ірландія                372      IRL
 Ісландія                352      ISL
 Іспанія                 724      ESP
 Італія                 380      ITA
 Йорданія                400      JOR
 Казахстан                398      KAZ
 Камбоджа                116      KHM
 Камерун                 120      CMR
 Канада                 124      CAN
 Катар                  634      QAT
 Кенія                  404      KEN
 Киргизстан               417      KGZ
 Китай                  156      CHN
 Кокосові острови            166      ССК
 Колумбія                170      COL
 Коморські Острови            174      СОМ
 Конго                  178      COG
 Корея (Демократична Республіка)     408      PRK
 Корея (Республіка)           410      KOR
 Коста-Рика               188      CRIПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка